Кой уволнява лошите магистрати?

13-12-2011;категория: Разследвания;
Цони Цонев

Председателят на комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет Цони Цонев заема ключова позиция. Той е човек с голяма власт. Цонев и комисията му носят мандата да образуват и провеждат проверки за незаконосъобразно и неетично поведение…

автор: Administrator