Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

11-07-2022; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Дневник

Снимка: Дневник


Във вторник Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) предстои да направи ключов избор. На това заседание е насрочено изслушването на единствения кандидат за поста административен ръководител на Окръжен съд Благоевград (БОС). За тази длъжност се „бори“ само един съдия от БОС – Петър Узунов – близък до досегашното ръководство на съда и брат на бившия член на ВСС Димитър Узунов, останал в историята с прозвището „човекът на Бойко“.

Вече 11 години в Благоевградския съдебен район избухват периодични скандали. Съмненията за задкулисно кадруване при избора на председатели на ключови съдилища, подозрения за нарушения на случайното разпределение на делата и корупционни практики се трупаха без категоричен отговор, а недоволството на съдии заради свръхнатовареност, командироване на магистрати без ясни критерии и липса на чуваемост от ръководството на БОС ескалират през годините.

От 2010 г. година до сега съдът се ръководи от съдия Катя Бельова – ВСС й гласува доверие два пъти като титуляр за поста въпреки сериозните съмнения и данни за нарушения, а след края на двата й мандата СК я назначи за изпълняващ функциите административен ръководител (и.ф.) при странни обстоятелства. Настоящият кандидат за председател Петър Узунов се ползва с пълната подкрепа на досегашния екип, който ръководи БОС. Този факт е известен отдавна, тъй като в управленските си мандати Бельова поверява случайното разпределение на делата в Гражданското отделение на съда именно на Узунов, макар той да е редови съдия, а не зам.-председател на съда. И въпреки обстоятелството, че съпругата му – Надя Узунова, е съдия в същото това отделение.

Че СК се кани да „подпечата“ тази приемственост, като избере Узунов на поста, се говори отдавна сред съдиите в този съдебен район. Както „Съдебни репортажи“ писа, изглежда председателските постове в Благоевградския съдебен район са „запазени“ за близки на бившия член на ВСС Димитър Узунов. През март за председател на Районен съд Сандански (съда, в който съдия е именно Узунов) бе избрана Рая Манолева – близка до бившия кадровик. За административен ръководител на Районен съд – Благоевград единствен кандидат е Гюлфие Яхова – също сочена за близка на братя Узунови (нейното изслушване се отлага вече два пъти поради представяне на болничен лист) и избрана от СК за и.ф. председател на РС-Благоевград при нарушение на процедурата.

Източници на „Съдебни репортажи“ обясниха, че с голяма вероятност Димитър Узунов ще се кандидатира в предстоящия конкурс за председател на Административен съд Благоевград, където е командирован от 2018 г. със заповед на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Ако тази прогноза се сбъдне три от важните съдилища – районния, окръжния и административния съд, ще попаднат окончателно под влиянието на братя Узунови.

Протоколът от Общото събрание (ОС) на БОС, проведено на 28 юни, разкрива и други интересни подробности в настоящата процедура, които би следвало да бъдат обсъдени по време на утрешното изслушване на Петър Узунов. Единствената точка на ОС е изслушването на единствения кандидат за поста. В протокола е записано, че присъстват 18 съдии, като всички те гласуват „за“ изразяване на подкрепа за Узунов. Проблемът е, че това се случва в нарушение на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според чл. 85, ал. 1 общото събрание на окръжния съд се състои „от всички съдии, като командированите участват без право на глас“. А чл. 86, ал. 6 от ЗСВ казва, че ОС се провежда „ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии“.

От протокола на ОС на БОС става ясно, че на проведеното общо събрание присъстват общо 16 съдии от съда, както и двама от ръководителите на районни съдилища в района – Гюлфие Яхова и Рая Манолева. Отсъстват поради различни причини 9 от съдиите в БОС. Проверка на „Съдебни репортажи“ показва, че от 16-те присъстващи на ОС съдии от окръжния съд в областния град петима са командировани в БОС. От регистъра на командированите магистрати се вижда, че със заповед на председателя на Софийския апелативен съд в БОС са командировани присъствалите на форума Ангелинка Бисерова (от РС-Сандански), Атанас Иванов и Габриела Тричкова (от РС-Благоевград), както и Маргарита Алексиева (от РС-Дупница).

На практика съдиите с право на глас, които могат да формират кворума за ОС на БОС и да гласуват решения на него и са присъствали са едва 11. Според отчетния доклад на БОС в съда работят 25 магистрати – от които председател и двамата му заместници и един младши съдия (без право на глас). С други думи, за да бъде проведено редовно ОС на него трябва да присъстват поне 13 съдии с право на глас. На това ОС обаче са присъствали едва 11 съдии, които могат да формират кворума и да участват в гласуване.

Според протокола „за“ изразяване на подкрепа към съдия Узунов за председател на съда са гласували 18 човека – заедно с 11-те съдии, своя глас са дали и петима командировани…и двамата председатели на районни съдилища, които според чл. 85, ал. 2 ЗСВ, „участват в общото събрание, но не участват в гласуването“.
Защо тогава съдии от районни съдилища, както и командировани магистрати са участвали в това гласуване не става ясно. Интересно обстоятелство е, че сред активно подкрепилите Узунов са и.ф. председателката Катя Бельова, двамата зам.-председателите на съда – Татяна Андонова и Лилия Масева, съпругата на Узунов – Надя Узунова…а и, явно, самият той. Факт е, че няма забранителна норма, която да възпира кандидатите да гласуват за себе си, нито има ограничение за тях да гласуват членове на семействата им, но въпросът е от сферата на етично-моралните.

Извън меко казано странното отношение към правилата в ЗСВ за общите събрания са любопитни и други подробности. Към кандидата няма нито един зададен въпрос от присъстващите на ОС. За сметка на това изказвания в подкрепа на кандидатурата на Узунов правят и трите съдийки от ръководството, трима редови магистрати и и.ф. председателя на РС-Благоевград съдия Яхова, която години наред е работила в един съдебен състав с Узунов като командирована в БОС.

Зам.-председателят на съда Лилия Масева казва, че Узунов е „консенсусна кандидатура, кандидатура, чието кариерно развитие е свързано с етапите на израстване в рамките на съдебния район, с натрупването на професионален и административен опит, тъй като на съдия Узунов последните години са му възлагани и много други, различни дейности, които са извън пряката му правораздавателна работа“. „Налице е позитивизъм от негова страна“, заключва тя.

Другият зам.-председател на БОС Татяна Андонова сочи, че той се справя „отлично с правораздавателната си дейност и с допълнителните служебни ангажименти, които винаги с готовност е приемал и работил“. „Мисля, че съдия Узунов ще заложи основно на позитивизъм в своя мандат, ако го изберат“, декларира тя и допълва, че той е „диалогичен, мъдър и човечен“.

И.ф. председателят на съда съдия Бельова посочва: „…и мога да кажа, че е един от малкото хора, които са ме разбирали и е полагал всички усилия да ми помогне в тежките моменти, в които съм минала по време на двата управленски мандата“. „Възлагала съм му много задачи, които е изпълнявал без отказ и каквото и да му е струвало, е вършил своята работа“, подчертава тя.

Съдия Илияна Стоилова пояснява, че подкрепя кандидатурата и сочи, че е работила заедно в състав с Узунов и е „виждала как взима решения и решава проблеми“. Съдия Величка Пандева пояснява, че може да каже „само хубави неща“ за Узунов, а съдия Милена Йовкова – че „възможност с разговори, с компромиси (може – б.а.) да ни обедини“.

В крайна сметка съдия Масева предлага съдиите да гласуват подкрепа и се отчита, че всички 18 присъствали (7 от които нямат право на глас) са гласували „за“.

Дали СК на ВСС ще обсъди утре меко казано интересната и в разрез със ЗСВ аритметика на Общото събрание на БОС, предстои да видим. Но досегашните решения на кадровия орган в конкурсите за председатели на Благоевградския съдебен район не оставят почти никакво съмнение, че мнозинството в СК ще предпочете да си затвори очите и да бетонира окончателното овладяване на съдебния район от статуквото в системата.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

32 коментара

 • Shella на 15.07.2023 в 03:05:09

  I rrally likke yoyr blog..very nice colors & theme. Did youu make thiss website yoourself or didd you hire someone to ddo itt foor you? Pllz resxpond as I'm lokking too create mmy owwn blog and would like to know wheere u got his from. kudos Sttop bby myy homepage; 176; imgimg.xyz,

  Отговор
 • Adriene на 15.07.2023 в 03:39:09

  I think his is one of thee most significant information forr me. And i'm glad readng your article. Buut should remrk on feww general things, Thhe wweb site style is great, tthe ardticles is reallpy grewt : D. Good job, cheers Visitt myy website: sex cams

  Отговор
 • Jamila на 15.07.2023 в 04:02:47

  I alwayys spent myy half ann hor to ead this webpage's articles or reviews every dayy allng wiuth a mug of coffee. Alsso visit my website - 178

  Отговор
 • Damaris на 16.07.2023 в 04:17:12

  Excellent blog here! Also ypur websdite loaads uup very fast! Whaat weeb host are yyou using? Can I geet your affiliate link to yor host? I wish mmy website loaded uup ass quickly as youfs lol my web-site - ?????

  Отговор
 • Celia на 30.08.2023 в 16:48:58

  Good wway oof explaining, and nicfe paragraph tto take informagion about myy presentation topic, whch i aam goiing to convey iin university. Havve a lok at my blog ... 587

  Отговор
 • Saul на 30.08.2023 в 17:26:25

  Linkk exchange is nothing ele however it is only placing thhe othyer person's website link on yoyr page at suitable pace and other person wikl allso do sae for you. my web paqge :: 179 (Bobbye)

  Отговор
 • Maryanne на 31.08.2023 в 12:22:32

  Hi, thi weekend iis goodd drsigned forr me, ffor the reson that this point iin time i amm reading this impressive educational post herre at mmy residence. Here iis my website: 396 (https://Yx2Gq.cnbuzz.xyz/)

  Отговор
 • Clayton на 31.08.2023 в 23:17:47

  Hello myy family member! I ish to say that tthis arficle is awesome, nice written annd include approximately aall vutal infos. I'd likke tto peer more postys like this . Feell free too surf to myy wweb blog :: 747 (Quyen)

  Отговор
 • Marc на 01.09.2023 в 12:46:14

  After I ibitially commented I aopear to hav clicked the -Notify mee when neew commenjts are added- checkbox aand noww evvery tome a comment iis added I gett 4 emnails wkth the exact same comment. Thre haas tto be ann easy method yoou aare ablee to remove me from that service? Thaanks a lot! Herre iss mmy site: 242

  Отговор
 • Irma на 01.09.2023 в 20:34:11

  Simply desire tto say your artcle is ass surprising. Thhe clearnewss on your post iis simply nixe and that i could asssume yyou are knowledgeable oon this subject. Welll together wuth your permiussion let mee tto seize your feed tto keep updated with approacxhing post. Thankms a million andd please kee uup the gratifying work. Stoop by mmy website resident evi villagee hhentai (ai-porn.click)

  Отговор
 • Kirk на 03.09.2023 в 05:35:26

  Yes! Finally simething about 727. Allso visit mmy webpage - 651

  Отговор
 • Donny на 03.09.2023 в 07:09:59

  Generally I don't leardn article on blogs, but I wsh to say that this write-up very forced mee tto take a looik at and do so! Yoour writing style has been amazewd me. Thanks, vesry nie article. Heree is myy webpage :: dragon baall paan hentai (Gale)

  Отговор
 • Charli на 03.09.2023 в 12:04:26

  I don't know whether it's just mme orr iff perhaps everybody elxe experiencing izsues wih your site. It appear aas if soome of the tdxt oon yiur posts aare running off thhe screen. Caan soomebody else please comment andd let me know iif this is hqppening tto tjem as well? This couild bee a issuue with mmy weeb brwser because I've had thos happen before. Appteciate it Feeel free to surf too my blogg posst ... kimono porn

  Отговор
 • Mitzi на 04.09.2023 в 04:00:02

  It's great thhat yyou aare getting thoughts from thjs piece of wroting as well aas frm ourr dialogue made at this time. My homepwge - twilek woman

  Отговор
 • Markus на 04.09.2023 в 17:05:44

  I used too bee suggested thks wbsite bby way oof mmy cousin. I am not sre whethr his post iis writtn byy means of him as noo one else recognmize suc distinct about my problem. You are amazing! Thanks! Herre is my weeb page: thick legged naked women (Joleen)

  Отговор
 • Aimee на 05.09.2023 в 03:21:21

  I need too to thajk yoou forr this great read!! I absolutely loved every little bbit of it. I ave goot yyou bookmarked to llook aat new stuff you post… Also viisit my blog postt porn eyes (ai-porn.click)

  Отговор
 • Patrice на 05.09.2023 в 05:07:47

  Hello, I believe your wdbsite culd be haing bbrowser compayibility problems. Whenever I look aat your weeb site in Safari, itt looks fin however, when openin iin I.E., it's ggot spme ovelapping issues. I just wnted to provide you wth a quick heads up! Asidxe fro that, great blog! Takee a look at my homepage ... nikolija

  Отговор
 • Levi на 06.09.2023 в 01:01:35

  Woah! I'm realoly dgging tthe template/theme of ths blog. It's simple, yyet effective. A lott off times it's verdy difficult to gett that "perfect balance" between suprb usability andd visual appearance. I must say yyou havge donme a great jjob wiith this. In addition, the blo loads vry uick forr mme on Opera. Superb Blog! Heree is myy site - 538, Shanna,

  Отговор
 • Alta на 06.09.2023 в 11:04:50

  Saved ass a favorite, I realy like yojr site! my website; massive anal gape;https://ai-porn.click/filipinas/,

  Отговор
 • Chang на 07.09.2023 в 20:59:29

  Woah! I'm reqlly enjoying the template/theme off this site. It's simple, yeet effective. A lot of tiimes it's hard to geet thaqt "perfect balance" etween usr friendliiness and vixual appearance. I mus say you have done a verty gokod job wit this. Additionally, the bllg loads superr fast forr mme on Chrome. Supperb Blog! Feeel fdee too surdf to my web pave https://ai-porn-xxx.com/tag/selfie-indian

  Отговор
 • Candy на 07.09.2023 в 21:33:15

  It's awwesome to go to see this wweb sige and reading the views oof alll friends about this paragraph, while I am alsdo keen oof getting experience. Herre iis my page https://ai-porn-pics.com/abella-danger-cum-covered-face.html

  Отговор
 • Antwan на 08.09.2023 в 07:57:04

  Aw, this wass a really nice post. Taking a few minute andd actual effort tto produce a reall good article… butt whaqt caan I say… I put tuings off a wole loot and never managee to gget nearly anytfhing done. my blo :: https://ai-generated-porn.com/pics-muscular-girls

  Отговор
 • Jake на 08.09.2023 в 13:21:41

  heyy there annd thank you for yolur ino – I've definityely picked upp anything new from right here. I didd howdver expertise several technical isses uxing this website, as I experienced to reloazd the sjte mahy tijmes previous to I could geet itt too loaad properly. I hhad been wondering if your webb hosting is OK? Nott that I amm complaining, buut sluggish loaading instances tmes will very frequently affeect your placement iin gooyle andd coulkd damage your qualijty sdore iff adds and mazrketing wiuth Adwords. Well I'm adeing tbis RSS tto my e-mail and caan look outt forr a llot moee of your respectibe exciting content. Makke sure you updxate this aggain very soon. Cheeck outt mmy page: https://ai-porno.net/sex-vidio-porn.html

  Отговор
 • Harriett на 08.09.2023 в 18:58:44

  Your style iis really unique in comparison to other folks I've read stuff from. Thanks for posting whedn yoou have thhe opportunity, Guess I will just bookmark his blog. Feel free to visit my wweb site: https://ai-porn-pics.com/reluctant.html

  Отговор
 • Basil на 09.09.2023 в 15:09:12

  Oh myy goodness! Awrsome artgicle dude! Thanks, However I aam encountering problkems ith your RSS. I don't understand whhy I amm unabpe to joinn it. Is thhere anyone else getting similar RSS issues? Anybody who knlws the answer can yoou kindly respond? Thanx!! my weeb page: https://91pornxxx.win

  Отговор
 • Yvonne на 09.09.2023 в 16:32:45

  Yourr style is very unikque comared to othr folks I have reaad stuff from. Manyy thanks forr pozting when you've got thhe opportunity, Gues I wioll just boook mark thgis blog. Feeel free to sur to mmy blog https://ai-porn.click/sexuale/

  Отговор
 • Tawanna на 09.09.2023 в 17:21:00

  Woow that wwas odd. I jus wrote aan very llong coment bbut after I clicked submit mmy comment didn't appear. Grrrr... werll I'm not writting all that over again. Regardless, justt wanted to sayy wonderfjl blog! Also viusit my wweb site ... https://ai-generated-porn.com/pics-hindu-devi-sex

  Отговор
 • Milan на 10.09.2023 в 11:40:21

  This paragraph offers clear idea in favor of the new users of blogging, that actually how to do blogging. my website: pornailist.com

  Отговор
 • Shelby на 14.09.2023 в 22:01:42

  I used to be recommended this web site via my cousin. I am not sure whether or not this put up is written through him as no one else recognize such specified about my trouble. You are wonderful! Thank you! my website ... madepics.org

  Отговор
 • Virgil на 17.09.2023 в 11:26:50

  Unquestionably imagine that which you said. Your favorite justification appeared to be at the web the easiest factor to have in mind of. I say to you, I certainly get annoyed whilst other people think about worries that they just do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing with no need side-effects , other folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you My web blog aipornpictures.org

  Отговор
 • Rosaline на 18.09.2023 в 14:19:41

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept Here is my homepage ... madepics.net

  Отговор
 • Alfonso на 18.09.2023 в 14:27:50

  Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog! my web page; madepics.net

  Отговор

Вашият отговор на Mitzi Отказ