Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
11-06-2022; категория: Данните говорят, Разследвания; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Едва ли има друг съдебен район в страната, като Благоевградския, в който периодично от години да избухват скандали. Съмнения за задкулисно кадруване при избора на председатели на съдилища, подозрения за корупционни практики, нарушения на случайното разпределение на делата, непрекъснато ескалиращо недоволство на съдии заради липса на комуникация и чуваемост от страна на ръководството на Окръжен съд Благоевград (БОС). Това са само част от проблемите в района, които вече 12 години не намират подходящ отговор от кадровия орган. В края на мандата на този състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), членовете на Съдийската колегия (СК) имат шанса да разхлабят мъртвата хватка върху Благоевградския съдебен район. Съвсем скоро предстоят два ключови избори – за председател на Районния съд в Благоевград (насрочен за 14 юни) и за административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград. По всичко личи обаче, че изборите изглеждат предизвестени, а кандидатите – подкрепяни от мнозинството в Съдийската колегия.

Такива индикации бяха дадени още миналата година, когато Съдийската колегия игнорира подкрепата на мнозинството от съдиите в РС-Благоевград съдия Калинка Иванова да бъде назначена за изпълняващ функциите (и.ф.) административен ръководител на съда до избора на титуляр. Вместо това в нарушение на процедурата, с процедурни хватки и предложение в последния момент за временен ръководител е избрана съдия Гюлфие Яхова – съдия с малък стаж и командирована в БОС от май 2020 г. За нея се застъпват председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и Драгомир Кояджиков (избран за член на ВСС с номинация от БСП). Няколко месеца по-късно Кояджиков по своя инициатива ще предложи точките в атестацията на съдия Яхова да бъдат увеличени, без от нейна страна дори да е постъпило възражение срещу изготвената оценка за работата й.

По подобен начин се развива и изборът за временен ръководител на БОС. Въпреки предложението на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) съдът да се ръководи от съдия Росица Бункова, отново след намесата на Чолаков и с подкрепата на Кояджиков и Вероника Имова, е избрана досегашната председателка на съда съдия Катя Бельова, в чиито два мандата периодично избухваха скандали.

Очаквано в конкурса за председател на РС-Благоевград документи подава единствено съдия Гюлфие Яхова, а в този за Окръжния съд – съдия Петър Узунов, близък до съдия Бельова и брат на бившия член на ВСС Димитър Узунов, станал известен с прозвището „човекът на Бойко“. По време на първия си управленски мандат Бельова поверява случайното разпределение на делата на съдия Петър Узунов. Интересна подробност е, че през времето, в което съдия Яхова правораздава като командирована в БОС тя работи в един съдебен състав именно със съдия Узунов. А съдии, с които „Съдебни репортажи“ разговаря, бяха категорични, че съдия Яхова е „номинация“ именно на бившия член на ВСС Димитър Узунов.

Проблемите: Взривоопасна натовареност в районните съдилища и командироване без правила

Ако бъдат избрани, Яхова и Узунов ще трябва да се справят с проблеми, които от години търсят разрешение. Един от тях е високата, неравномерна натовареност на съдиите от районните съдилища и обезкървяването на първоинстанционните съдилища чрез командироване на магистрати в БОС.

Съдии, с които „Съдебни репортажи“ разговаря, обясниха, че една от причините за напрежението в района е непрозрачното командироване на съдии от районните съдилища, командировки, които продължават с години, докато магистратите от най-ниското ниво буквално изнемогват с обема на работа. Проверка в Регистъра на командированите магистрати показва, че към април от районните съдилища в Благоевград, Петрич, Сандански и Разлог са командировани общо 7 съдии.

От Сандански са командировани трима съдии – в Административен съд Благоевград е командирован Димитър Узунов със заповед на председателя на ВАС Георги Чолаков. Узунов работи в административния съд от октомври 2018 г. Съдия Катя Сукалинска е командирована в БОС от ноември миналата година със заповед на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева. Николинка Бузова работи в спецсъда от ноември 2020 г. Съдия Димитър Думбаров от Районен съд Разлог е командирован в Административен съд Благоевград със заповед на Дончева. Съдия Ангелина Бисеркова от РС Петрич работи в БОС от ноември 2020 г. От РС-Благоевград в окръжния съд работят Атанас Иванов (от март 2016 г.) и Габриела Тричкова (от май 2020 г.). В БОС е командирована от април 2021 г. и съдия Маргарита Алексиева от Районния съд в Дупница.

Всички съдии, с изключение на един, са командировани от председателя на САС Даниела Дончева и председателя на ВАС Георги Чолаков. Председател на районен съд в региона, с който „Съдебни репортажи“ разговаря, обясни, че въпреки многократните опити за комуникация с председателите на БОС и на САС заради огромната натовареност на съдиите в първоинстанционния съд и желанието на редовите съдии колегите им да бъдат откомандировани, за да облекчат работата, реакция от тях не е последвала. Такива опити са правени и от други районни съдилища – отново без успех.

И докато някои съдии са командировани с години в горната инстанция (някои от тях, например, от 6 години), други техни колеги с дългогодишен стаж в районните съдилища нямат този късмет, въпреки многократните предложения на първоинстанционните съдилища командироването да се случва за по-кратки интервали и на ротационен принцип, за да могат магистратите да получат шанс да се квалифицират в горната инстанция.

Как командироването може да се превърне в механизъм за кариерно израстване без конкурс е коментирано и обсъждано многократно през годините. Но един скорошен пример показва, че безконтролното командироване на съдии за дълги периоди от време се превръща в желана опции за магистрати, които желаят да работят на по-ниско натоварване и с по-голямо възнаграждение.

След многомесечна борба на председателя на РС-Петрич Атанас Кобуров съдия Ангелина Бисеркова да бъде откомандирована от БОС, където работи от края на 2020 г., и да се върне на работа в долната инстанция, се случва меко казано патова ситуация. Писмата на съдия Кобуров, подплатени с красноречива статистика за невъзможното натоварване на двамата съдии в Гражданското отделение на РС-Петрич и необходимостта съдия Бисеркова да се върне на работа там, не получават реакция от председателите на горните съдилища. А статистиката е показателна – месечната натовареност на съдия в Петрич е над 70 дела, докато съдия от БОС получава за един месец около 9 дела (постъплението на дела за миналата година в БОС е най-ниското от 10 години насам).

Въпросът е отнесен от председателя на РС-Петрич до Съдийската колегия, която в крайна сметка през април взима решение да откомандирова съдия Бисеркова. По време на дискусията членове на СК изказват становище, че конкретното командироване не е било целесъобразно предвид факта, че съдиите в Петрич решават в пъти повече дела от колегите им в горната инстанция.

Съдия Бисеркова обаче обжалва решението на СК пред ВАС, а тричленен състав спира предварителното изпълнение на решението до приключване на делото. Съдийката твърди в жалбата си, че търпи непреодолими вреди, тъй като й се разпределят дела и в БОС, и в РС-Петрич. Казва също, че е „нарушен обществен интерес от затруднения при осъществяване съдопроизводствената дейност на Окръжен съд Благоевград“. Съдът се съгласява с нейните твърдения и спира изпълнението на решението за откомандироване. В определението си ВАС заключва, че е „налице е недопустимо упражняване на правораздавателна дейност в две отделни съдебни институции, което е в противоречие със законовите изисквания на ЗСВ“. „Отделно от това лицето търпи вреди за осъществяване професионалната си дейност, която е непосредствено свързана и с обществения интерес. Съдията е в обективна невъзможност да приключи и довърши обявените за решаване дела, както и да разгледа непрестанно разпределящите и се такива в две отделни съдилища“, мотивира се ВАС (в чиито състав влиза и съдия Росен Василев, бивш зам.-председател на БОС в мандата на Аршинков и командирован във ВАС през 2014 г.).

Защо съдия Бисеркова не е изключена от случайното разпределение на делата в БОС след решението на кадровия орган да я върне в Петрич – не е известно, нито е коментирано в определението на ВАС.

Нещо повече – веднага след решението на СК тя да се върне да правораздава в Петрич, съдийката излиза в отпуск. След края му пък се отвежда от всички разпределени дела с мотив…“опазване на доверието в съдебната система“. Така, на практика, вместо да облекчи колегите си, тя отказва да разглежда дела, които след това се разпределят отново на нейните колеги. Как ще завърши този казус, който прилича на недобросъвестност чрез процедурни хватки един съдия да не правораздава в съда, в който е назначен, предстои да стане ясно след решение на 5-членен състав на ВАС.

Това, за което в момента говорим, е предрешено

И докато проблемът с командироването на съдии придобива сериозни мащаби и заплашва да взриви обстановката в районните съдилища, то не изглежда, че единственият кандидат за поста председател на РС-Благоевград има визия как би могъл да го реши. Индикация за това е, че докато е командирована в БОС, съдиите от районния съд в града многократно настояват тя да се върне в долната инстанция, но съдия Гюлфие Яхова е откомандирована едва, когато е „номинирана“ за временен ръководител на съда. Тези въпроси са поставени ребром на Яхова по време на Общото събрание на съда, на което е изслушана като кандидат за председател.

Протоколът от ОС е повече от красноречив. Той е дълъг 133 страници и от него става ясно, че кандидатката не може да отговори на нито един конкретен въпрос на колегите си – нито за липсващите стратегически цели и конкретни мерки за постигането им в концепцията си, нито за възникналите, но неразрешени въпроси по време на управлението й като и.ф. Тя е колеблива в отговорите си и по всички практически проблеми, поставени ребром към нея от съдиите на Общото събрание. Например, на настоятелните въпроси дали би поискала откомандироването на съдии, за да се облекчи работата на Гражданското отделение при положение, че вероятно предстои трети магистрат да напусне съда съвсем скоро, съдия Яхова казва: „Ако това се случи, защото все пак това е бъдещо несигурно събитие ще се съберем, както вече казах съдиите от Гражданското отделение…и аз смятам да използвам всички възможни варианти, било то чрез връщане на командировани, било то чрез искане на командироване от друг съд“, посочва кандидатката на 19 май. Дали и как ще се справи с проблема, предстои да се разбере, тъй като месец по-късно, след решение на ВАС, съдия Силвия Николова действително ще бъде преместена в Софийския районен съд.

На многократните въпроси дали е било етично да се съгласи да бъде командирована в окръжния съд (докато е зам.-председател на съда), а той изпитва остър кадрови дефицит, Яхова отговаря: „И преди го казах, имала съм такава законова възможност, възползвала съм се, не съм направила нищо нередно и против закона…“.

Въпросите и изразените становища на мнозинството от съдиите в съда по време на изслушването са показателни. Съдия Симеонова, например, казва, че всички съдии се интересуват от „проявлението на съответните принципи в действия, а не само от красиви думи“ и задава въпрос за еднолично решение на Яхова за разместване на съдии в съдийските кабинети. Съдия Иванова определя казуса като „груба демонстрация на сила“ от страна на и.ф. председателя. Съдиите Симеонова, Беровски и Николова пък задават въпроса смята ли кандидатката да изкара мандата си докрай предвид факта, че кандидатства в конкурс за окръжен съд. Отговорите на Яхова са далеч от категорични.

Опитите на съдиите да накарат кандидатката да назове някои от конкретните проблеми в съда и как се е справила с тях удрят на камък. Подтикнат от бланкетните отговори съдия Иванов заявява: „Вижте, когато дойде ръководител на този съд(…), той се обгражда от едно тясно ядро, с което тясно ядро обсъждат, правят си, но не чуват мнението на останалите(…)“. Казва също, че напрежението между съдиите не е междуличностно, а е защото не се отразяват професионалните мнения на работещите в съда. Сочи също, че от години не е наясно как се определят комисиите за конкурсите в съда, как се излъчват кандидатите. Пита и дали е работа на редови съдия да разпределя делата.

Съдия Иванова също се интересува дали съдът ще се управлява еднолично. Казва, че в началото на ноември 2021 г., мнозинството съдии са поискали официално от и.ф. председателя на съда да свика Общо събрание, но това не се е случило и досега. И пита кандидатката дали това е ясен знак за нейното разбиране за съдийското самоуправление. Съдия Яхова казва, че не е свикала ОС заради пандемичната обстановка и защото „не беше посочен конкретен дневен ред“. „Неотложни организационни въпроси за Вас не е ли дневен ред“, пита на свой ред съдия Николова, която е подкрепена и от други свои колеги.

Съдия Яхова допълва, че е готова на диалог с всички и вратата й е винаги отворена. По-късно обаче някои от съдиите отбелязват, че тя дори не ги поздравява по коридорите, а комуникацията с нея е напълно прекъсната. От протокола се разбира, че кандидатката за председател счита, че организационните въпроси на съда може да се обсъждат и неформално, не само на официални форуми, но като пример за свикана такава среща сочи „почерпка“ преди Коледните празници. На „почерпката“ обаче част от съдиите не отиват, защото, както самите те открито заявяват – са почувствали поканата като „подигравка“ с тях след отказа на Яхова да свика Общо събрание.

На единствения участник в конкурса за председател не са спестени и въпроси дали кандидатурата й не е плод на договорки. Съдия Пензов припомня изслушването й през 2017 за поста зам.-председател: „(…) в протокола (…) от 23.03.2017 г. съдия Иванов многократно казва, че вашето изслушване е вследствие на някакво лице, което слязло от трети етаж, присъствало на някакви разговори, в някакви председателски кабинети или друг кабинет, въпросът ми е следният – с оглед на така посочената мотивация, тъй като вие знаем преди половин година слязохте от третия етаж, има ли други фактори, лица от трети, първи, втори или въобще от някъде други етажи в палатата, които са съпричастни към вашата мотивация да участвате в конкурса за председател на Районен съд?“. Яхова отговаря, че участието й в конкурса е цяло нейно желание.

Кандидатката е попитана и откъде познава и по какъв повод Драгомир Кояджиков, който мотивира гласа си за Яхова при избора на и.ф. председател с личното им познанство. „Познавам много колеги и контактувам и общувам с много колеги. Ако сте забравили, по искане на съдии от районен съд, г-н Кояджиков и не само той, бяха на среща и той имаше възможността да се запознае с всички нас. Опровергана е от съдия Иванова: „Та вие на тази официална среща не казахте нито дума, съдия Яхова“. В този контекст Яхова е попитана и как така се е случило точките от атестацията й да бъдат увеличени по искане на Кояджиков. Тя отговаря, че не знае и пита: „Аз каква връзка имам?“.

Съдия Екатерина Николова, която е бивш председател на съда, иска от кандидатката да посочи конкретните мерки и посоката, в която ще води съда. „Мерки по отношение на служителите, споменах конкретни мерки“, отговаря Яхова. Оказва се, че съдия Яхова не знае и съществени подробности от развитието на съда, а в концепцията й са заложени мерки, които отдавна действат в съда.

По време на Общото събрание са изнесени конкретни факти, които са меко казано притеснителни. След жалба на страна по дело и писмени обяснения до съдия Яхова от съдията-докладчик по него, тези обяснения са препратени до една от страните по делото – жалбоподателя. Друг случай касае бездействията на временно управляващата съда при сигнали на съдии, че дело се е паднало повторно на съдия, който вече е депозирал отвод по него. На въпросите защо не е предприела действия като и.ф. председател съдия Яхова отговаря, че нямала такива правомощия, защото грешката била на разпределящия делата и „той си преценява как да разпределя“. “Ако някой ви сезира, че в допусната грешка, вие мислите, че не може да реагирате по никакъв начин и ще стоите и ще гледате отстрани мълчаливо въпреки, че има незаконосъобразно разпределение на делото, така ли?“, писа съдия Екатерина Николова. И макар очевидно казусът да е практически и вече да се е случил, съдия Яхова посочва: „Ако е допусната грешка, тя е допусната от съответния разпределящ. Ако той смята, че има грешка, следва да ме сезира и ако има такава грешка, същата да бъде отстранена“. Но малко по-късно заявява, че няма правомощия в случая.

Попитана за други конкретни казуси, в които е упражнявала управленските си функции, съдия Яхова систематично отговаря, че не може да си спомни конкретния случай. След десетките въпроси, зададени на съдия Яхова, които приличат повече на разпит по наказателно дело заради уклончивите и бланкетни отговори, съдиите изразяват и становище по кандидатурата й.

„За мен съдия Яхова не е човек, който ще води съда напред при спазване на демократичното управление. В концепцията не съм видяла конкретни мерки за развитие на съда. Виждам неща, които са съществували в съда и вие ги представяте като нещо ново, което ще дойде“, заявява съдия Иванова и допълва, че не вярва на кандидатката и не я подкрепя. Казва също, че не е видяла Яхова да изразява становище по управлението на съда, тя не се изказва на общите събрания, обикновено не гласува и се страхува от последиците от действията си. Сочи, че й липсва смелост, житейски и професионален опит. „Според мен това, което твърдите – че имате административен опит, не е вярно. Не сте била заместник-председател, не сте изпълнявала сериозно тази работа. След това при първи възможен случай се оттеглихте от съда, като отидохте командирована. След това не се върнахте, след като видяхте тежката ситуация в съда. Върнахте се от немай къде, когато ви обещаха и ви направиха временно изпълняващ длъжността председател. Смятам, че и това, за което в момента говорим, е предрешено, вие ще бъдете председател на този съд, ние ще останем в опозиция“, заявява тя.

Съдия Пензов посочва, че в 70% от концепцията на Яхова се пресъздава отчетният доклад на съда за последните две години и липсват методи и цели за постигането им. Затова би било добре да има и друг кандидат за поста, който да участва в състезанието. „Както разбрахме от днес изказалите се колеги, явно е имало такива мотивирани хора, но тяхната мотивация, по една или друга причина, е била изпарена“, сочи той. Съдия Маркова мотивира отказа си да подкрепи кандидатурата на Яхова с обяснението, че не разбира как кандидатката има желание да управлява този съд, когато го е напуснала в създалата се криза и не е изразила съгласие го подпомогне, но е „изразила такова, когато стана временно изпълняващ длъжността председател“.

В пространното си изказване съдия Екатерина Николова обобщава в какво се изразяват проблемите в съда, които многократно са квалифицирани като междуличностни конфликти от мнозинството в СК: „те са в повечето случаи административни и кадрови решения с откомандироване, командироване, закриване на щатове, откриване на щатове и в случая – процедурата за ръководител, която не ни обедини“.

Съдия Яхова е подкрепена от четирима съдии (съдия Силвия Николова, която напуска РС-Благоевград, съдия Тричкова, която е командирована в БОС, съдия Панкова и съдия Янев), които считат, че тя е успокоила обстановката в съда, че може да го управлява и се справя добре със задачите на административен ръководител.

Нездрав интерес към съдебната власт или 2 от 3 граници

Преценката дали съдия Яхова ще се справи с всички трудни задачи като ръководител на най-големия районен съд в Благоевградския район е на Съдийската колегия на ВСС. Но в съдийските среди от месеци е обществена тайна, че председателските постове в района са „запазени“ за близки до ДПС и ГЕРБ магистрати. Освен съвсем скоро очакваните избори за административни ръководители на районния и окръжния съд, предстои и конкурс за Административния съд в Благоевград, където, според информация на „Съдебни репортажи“, за председател ще се кандидатира бившият член на ВСС Димитър Узунов (избран в съвета по предложение на партия на Яне Янев – РЗС).

Конфигурацията в настоящия състав на ВСС не предполага, че има какво да попречи на амбициите на братя Узунови да оглавят най-важните съдилища в района – този кадрови орган беше партийно парцелиран по времето на управлението на ГЕРБ. А един от големите скандали в мандата на предишния състав на ВСС бе свързан с факта, че членове на съвета докладват в реално време на тогавашния премиер Бойко Борисов как гласуват. Съмнението кой изпраща СМС-и на Борисов тогава падна именно на Димитър Узунов.

А защо е толкова „апетитен“ Благоевградският съдебен район, може да се съди от изтекла преди години комуникация между бившия премиер Борисов и бившия градски прокурор на София Николай Кокинов. В записа, придобил известност с израза „Ти си го избра“, Кокинов изявява желание да стане апелативен прокурор на София, защото така би ръководил „три граници“ (тези на България със Сърбия, Македония и Гърция – б.а.). Две от тези граници – с Гърция и Македония, попадат именно под юрисдикцията на съдилищата от Благоевградския район.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

43 коментара

Вашият коментар