Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
31-03-2020; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Съдилищата ще разглеждат и дела срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията по време на извънредното положение. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет днес. Ще се направи и организация за издаване на свидетелства за съдимост на гише. Това се налага заради сигнали, че издаването на свидетелства само по електронен път затруднява много хора при кандидатстване за работа. Решения по дела, които са окончателни, обаче засега няма да се обявяват, реши още колегията, която заседаваше чрез видеоконферентна връзка. Кадровиците се събраха заради постъпили множество искания от страна на адвокати за разширяване на кръга от дела, които се разглеждат съдилищата по време на извънредното положение.

Част от постъпилите до ВСС искания касаят дела, които се разглеждат в закрити заседания, охранителни и регистърни производства, производства по несъстоятелност, изпълнителни производства, дела за наследяване, действия на попечител, заличаване на адресна регистрация, общи и индивидуални административни актове, подзаконови нормативни актове, като тези срещу непропорционални противоепидемични мерки. Кадровиците обаче решиха, че ако се направят тези изключения, ще се наложат и още такива и тогава затварянето на съдилищата ще се обезсмисли. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов призова да се дебати и дали и как ще протече съдебната ваканция тази година.

Част от дебата се съсредоточи върху въпроса могат ли изобщо съдилищата могат да разглеждат дела предвид чл. 3, т. 1 от закона за изнвънредното положение, който гласи: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“.

Цветинка Пашкунова отбеляза, че текстът позволява разглеждането на наказателни дела, а това означава да се отворят съдебните зали, нещо, което е в противовес на мерките, предприети за опазване живота и здравето на колегите, служителите и гражданите.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков бе на мнение, че граждански, административни и търговски дела изобщо не могат да се разглеждат, заради спирането на всички процесуални срокове. “Имаме законова забрана да правим каквото и да е, да образуваме, за разглеждаме… С този закон не може да се гледат дела. Необходима е промяна на закона в тази част, за да може поне делата, които сме взели като решение да продължат, да се гледат“, посочи Чолаков. Той обясни, че ВАС е залят от жалби срещу заповедите на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, като само днес постъпили около 30 срещу задължителното носене на маски. Според Чолаков съдът не може да разгледа тези жалби, защото не може да ги администрира, затова поиска ВСС да поиска от парламента да прецизира текстовете.

Атанаска Дишева заяви, че такова тълкуване е превратно, защото законът не забранява образуването на дела. „Противното означава да поставим съдебната власт в положение на пълна абдикация. Ако волята на законодателя е била да се преустанови разглеждането на каквито и да е дела, това означава, че законодателят е решил изобщо да изключи от компетентност съдебната власт, което по Конституция е напълно недопустимо“, заяви Дишева.

Членовете на ВСС се обърнаха към правосъдния министър Данаил Кирилов, който също следеше дебата, за неговото тълкуване. Той посочи: „Логиката на законодателя по отношение на процесуалните срокове е защита на гражданите, които трябва да бъдат спокойни, че в този период няма да пропуснат процесуален срок, няма да бъдат злепоставени в правното си положение. Вие поставяте въпроса по-скоро на ниво охраняване на сградите, да не допускаме лица и субекти в сградите, за да гарантираме постигането на мерките срещу инфекцията. Волята на законодателя беше наказателните дела изцяло да има възможност да се осъществяват както в досъдебна, така и в съдебна фаза. В съдебната фаза да се направи редукция – спешните производства, които засягат права, да се разглеждат своевременно и това съответства на списъка на дела, който сте изписали. В ситуация на извънредно положение не може да няма наказателно съдопроизводство“, заяви той и допълни, че според него няма проблем да се образуват дела. “Ако има втори дебат в тази връзка, ще кажа, че аз бих настоял да има възможност административните актове във връзка с извънредното положение да подлежат на съдебен контрол. Така на България ще бъде по-лесно да обясни позицията си в ЕСПЧ”, поясни той. И поиска от Съдийската колегия да прецизират искането си за промени в закона.

Внимание бе обърнато и на въпроса дали тази година ще се проведе регламентираната в Закона за съдебната власт съдебна ваканция. Председателят на ВКС Лозан Панов призова колегията да обсъди дали по време на ваканцията не би следвало да се провеждат открити заседания по дела, заради рестрикцията сега.

„За всички е ясно, че няма да имаме съдебна ваканция както обичайно“, категорична бе Боряна Димитрова.

И още едно решение от днес – колегията записа в правилника за работата си, че по време на извънредно положение заседанията могат да се провеждат дистанционно чрез видеоконферентна връзка, а при невъзможност за осъществяване на такава – решенията да се взимат чрез кореспонденция по мейл и се обявяват публично. Атанаска Дишева и Олга Керелска категорично възразиха, като обясниха, че това нарушава принципа за публичност на работата на ВСС.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар