Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
25-02-2020; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Съдийската колегия защити с декларация четирима съдии, които са обект на атаки от страни по дела, които разглеждат или са били охулени през медийни публикации. В позицията на кадровиците, която бе подкрепена единодушно от всички присъстващи, се казва, че Съдийската колегия категорично инcтитyциoнaлнo пoд?peпя зaceгнaтитe cъдии и зacтaвa твъpдo в тяxнa зaщитa. Преди това колегията изслуша съдиите Владислава Цариградска от Районен съд – Луковит, Антоанета Симеонова от Районен съд Троян и Цвятко Лазаров от Софийския апелативен съд. Тримата разказаха на какво са били подложени.

Злонамерената медийна кампания срещу съдия Цариградска започва през октомври. Тя е обект на няколко публикации в жълти интернет и печатни издания, в които се твърди, че тя е корумпирана и свързана с престъпни групи. Съдийката подава сигнал до ИВСС, който извършва проверка и прекратява преписката със заключение, че няма достатъчно данни Цариградска да е извършила етично нарушение.

“Започнаха да ми се отправят заплахи по конкретно дело, бях предупредена, че публикацията ще бъде свалена, ако се отведа от делото”, разказа съдийката, на която е назначена постоянна охрана. Тя разбира, че неизвестни лица са разхвърляли вестниците, в които има злонамерени публикации срещу нея около сградата на съда в Луковит. Съдия Цариградска обясни, че освен репутацията на конкретен съдия такива атаки уронват авторитета на правосъдието, а това е пагубно в малка общност, в която всички познават съдиите. Опитите да се отвеждат съдии чрез тиражиране на неверни твърдения създава страх и автоцензура у съдиите, поясни тя. “И съдиите сме хора, има някакъв психически предел, до който съдията може да издържи, съвсем не е без значение дали той има подкрепата на държавните органи”, каза пред колегията и се обърна към кадровиците, че очаква от тях да намерят алгоритъм за противодействие на подобен род атаки срещу магистрати и да проведат дебат каква е разумната защита на съдиите от посегателства, включително и през медиите. Тези атаки целят конкретен резултат – да изплашат съдията. “Изплашеният съдия е не по-малко опасен от корумпирания. Индиции за уплашени съдии аз мисля, че може да намерите в отводите”, посочи тя.

Съдия Антоанета Симеонова от Районен съд Троян разказа, че атаките срещу нея са започнали след като осъдила местна медия. “Когато получих тази искова молба бях наясно, че мога да бъда публично охулвана, защото знаех практиката на медията. Бях наречена, посочена като корумпиран съдия. За мен беше огромен шок. За мен беше важно да защитя авторитета на съдебната власт. Как се доказва отрицателен факт, че не си корумпиран?”, попита съдия Симеонова. Обясни, че е сезирала главния прокурор и КПКОМПИ, за да извършат проверка срещу нея. Даде и пример какви квалификации са използвани срещу нея в медийните публикации – била наречена алкохоличка, виела като койот. “Тази атака не спря. Всеки ме среща в града и ми казва прочетох статиите. Тази медийна пропаганда, тя се отразява много негативно, обществото е скандализирано, защото 40 дни продължи тя, хората ме питат няма ли кой да спре това”, заяви съдийката и посочи, че в такива случаи съдията остава сам.

Съдия Цвятко Лазаров от САС обясни, че от страна по дело, което разглежда, била подадена жалба през април 2017 г., за подкуп през вещо лице. “Приписва ми се престъпление, което аз не съм извършил, във връзка с професионалната ми дейност. Иска ми се отвод, могат да стигнат по далеч”, поясни той. Каза, че не знае на какъв етап е проверката, която тече вече близо три години.

След изслушването членовете на Съдийската колегия се обединиха, че е необходимо да изработят механизъм, по който да се реагира при всеки конкретен случай на атакуван съдия, да се създаде канал, по който магистратите могат да се обръщат към ВСС за реакция и да се посочат кратки срокове, в които това да се случи. Чуха се идеи за срещу със Съвета за електронни медии по отношение на медийните атаки към съда, за законодателни промени, които да въведат по-големи гаранции за защита на съдиите от хули и клевети, както и за необходими разговори с членовете на Прокурорската колегия, с които да се акцентира върху проблема.

Даниела Марчева заяви, че се е убедила, че наистина Съдийската колегия няма работещ механизъм за защита на съдии, обект на атаки. “Декларациите са много слабо средство. Аз съм за по-радикални и кардинални мерки – по-сериозни санкции за посегателство спрямо личността на съдията. Случаите се увеличават лавинообразно, те се опитват да отсрелят съдии, да ги отвеждат”, каза тя.

Цветинка Пашкунова заяви, че очевидно нещата се задълбочават, а причините за атаките са “създаване на основания за отводи, сплашване на съдии, което поставя в опасност съдебната власт като цяло”. “Дължим на колегите институционална подкрепа, иначе ние се чувстваме сами в работата, в каузата”, посочи тя. И призова при всеки конкретен случай Съдийската колегия да застава зад атакувания съдия, а ако има факти, които поставят под съмнение интегритета на съдията – да бъдат образувани проверки.

“Тази вербализация (декларациите на Съдийката колегия – б.а.) е едно слабо оръжие. Неуваженеито към съда добива едни уродливи размери. Най-силното оръжие е публичността, изнасянето на фактите. В процесуалните закони трябва да има спирачка срещу злоупотребите с права. НК е изостанал в защитата срещу престъпленията срещу магистратите”, каза Вероника Имова.

Че декларациите не работят е убеден и Красимир Шекерджиев. “Две години вече призовавам да има начин, по който всеки магистрат да се обръща към нас и колегията да го разгледа. Ние трябва да имаме знание за случващото се в страната. На мене ми се струва, че е крайно време да насърчим колегите да потърсят правата си пред съд. Това може да го стори пострадалия съдия. След като има оплаквания, че конкретни адвокати предприемат противоправно поведение – да сезираме адвокатските колегии. Може би е редно адвокатите да знаят, че съдът не е безпомощен, той може да сезира тези институции, които следят етичното поведение на адвокатите”, каза той. И предложи да се обърнат към журналистите, за да се изработи “някакъв стандарт на приличието”. Защото това, което четем, то е абсолютно безобразие”, категоричен бе той.

Атанаска Дишева предложи да се помисли дали професионалните сдружения не могат да подават искове в съда в защита на конкретни атакувани магистрати.

По време на дебата бе споменат и случая със съдия Райна Мартинова, която е получила заплаха за убийство в съдебната зала от страна по дело. Жалбоподателят подложил на тормоз съдията, като открил домашния й адрес.

Ето и текста на декларацията, приета днес от Съдийската колегия:

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет следи интензивната негативна медийна кампания, започнала на 07.10.2019 г. и продължаваща до днес, срещу  Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит и Антоанета Симеонова – съдия в Районен съд – Троян, която се възприема като опит за въздействие върху тяхната независимост, засягайки опасни за държавността цели –  посегателство срещу личността и свободата на волята на съдиите, уронване на репутацията им и подкопаване доверието в институцията на съда.

Публикациите в местни и централни електронни и печатни издания, негативните коментари в социалните мрежи от граждани, недоволни от постановени съдебни актове и използването на неподходящи епитети към съдиите, всяват съмнения за непочтеност в тяхната правораздавателна дейност, в професионалните и морално-етичните им качества.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява своето безпокойство и позовавайки се на Конституцията, Становище № 7/2005 г. на Консултативния съвет на европейските съдии, Комуникационната стратегия на Висш съдебен съвет и Стандартите за независимост на съдебната власт, счита че представителите на медиите трябва да информират обществото за работата на съда обективно, като уважават честта, достойнството, правото на личен живот и тайна на магистратите, както и на участниците в съответните съдебни производства.

Свободата на изразяване на мнение съставлява един от основополагащите принципи на демократичното общество, но очертаното право няма абсолютен характер и с него не може да се злоупотребява. Чрез действията си, медиите не следва да отправят преднамерени внушения в безпристрастността и компетентността на съдиите. Недопустимо е публикуването на информация, засягаща личния живот на съдиите и техните семейства, чрез отправяне на обиди, клеветнически твърдения, заплахи, което води до нарушаване на структурната, функционалната и личната независимост.

Съдийската колегия е изключително тревожна и от случаите със съдията Цветко Лазаров от Софийски апелативен съд по отношение, на който е упражнен опит за въздействие от страни в съдебния процес, и особено със съдията от Софийски градски съд – Райна Мартинова, към която са отправени в зала заплахи за убийство от страна по делото. Те са били придружени с нецензурни и обидни квалификации. Семейството на колегата също е било подложено на преследване и терор от въпросното лице, като дори посещавал домашния й адрес. От няколко месеца, на съдия Мартинова, е назначена охрана от Министерството на правосъдието. Категорично заявяваме, че ще продължим да следим случая и се надяваме компетентните органи да предприемат съответните законови мерки за защита на колегата.

Според Стандартите за независимост на съдебната власт „всяка форма на вербална атака, насочена срещу правото на личния живот на магистрата и неговите близки, психически натиск, опит за физическо въздействие и неправомерно влияние, във връзка с упражняваната дейност  и изпълнението на служебните правомощия“, са форма на засягане на независимостта на съдебната власт. Съдебната власт трябва да поеме отговорност пред обществото, на което е в услуга, но когато способността й да упражнява конституционната си роля е застрашена, тя е длъжна без колебания да отстоява позициите си.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет категорично заявява, че както и в други подобни случаи на атаки срещу професионалната чест и достойнство на магистратите и опити за намеса в тяхната правораздавателна дейност, така и сега, институционално подкрепя засегнатите съдии и застава твърдо в тяхна защита. Посегателствата срещу съдии нарушава тяхната независимост, върховенството на закона и устоите на държавността.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар