ВКС: Създаването на механизъм за отговорността на главния прокурор минава през промени в Конституцията

Данаил Кирилов: Утре ще искате да извеждаме на линч главния прокурор
24-06-2019; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Проектът на правосъдния министър Данаил Кирилов за разследване на тримата големи в съдебната власт не решава нито един от съществуващите проблеми, а напротив – създава имунитет на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), какъвто нямат останалите магистрати. А създаването на механизъм за независимо разследване на главния прокурор минава през промени в Контитуцията. Това е становището на съдиите от ВКС по проекта “Кирилов”, изразено днес от съдия Галина Тонева на заседание на работните групи в Министерството на правосъдието за промените в НПК и Закона за съдебната власт.

Дебатът бе белязан от недопустим тон на правосъдния министър Данаил Кирилов към част от участниците, критикуващи предложенията.

Както “Съдебни репортажи” писа, преди две седмици Кирилов оповести идеите си, които срещнаха сериозни критики в правната общност. А в края на миналата седмица Съветът на Европа излезе със специално съобщение, в което опроверга тезата на правосъдния министър, че “пакетирането” на тримата големи е резултат от препоръките на Европейската комисия и Комисията за демокрация чрез право. Страната ни беше предупредена, че ако 1 октомври България не излезе с конкретни предложения за ефективност на разследването и за гаранции за независимо разследване срещу главния прокурор, има вероятност Комитетът на министрите да приеме специална резолюция, в която да се изрази силно безпокойство и неодобрение от факта, че няма никакъв напредък при изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делата „Колеви срещу България“ и „С.З. срещу България“.

Според проекта за промени на Кирилов разследване срещу тримата големи ще стартира след разрешение от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), а решението за това ще се взима с квалифицирано мнозинство. Паралелно с това решение, ВСС ще отстранява временно обвинител №1 или някои от председателите на върховните съдилища. Разследването за умишлено престъпление от общ характер срещу някой от тримата големи ще се води от прокурор от специализираната прокуратура или Софийската градска прокуратура.

На втория дебат по темата Данаил Кирилов заяви, че предложения ред за искане на разрешение от ВСС за започване на наказателно преследване от тримата големи и квалифицираното мнозинство, с което това решение ще се взима, всъщност защитава правата на главния прокурор и председателите на върховните съдилища.

Съдия Галина Тонева заяви, че ВКС изразява принципно несъгласие с предложения законопроект, защото той де факто не дава нито един отговор на критиките към страната ни, особено по отношение на констатациите по делото “Колеви срещу България”.

„Там се казва, че има системна неефективност на разследването срещу главния прокурор. Това не е наша приумица, залегнало е и в становището на Венецианската комисия, според което има имунитет от наказателно преследване именно спрямо него. Прокуратурата има изключителна компетентност да внася обвинителен акт в съда. Главният прокурор и неговите заместници имат правомощие да отменят всяко постановление, а той има възможност да влияе върху членовете на Прокурорската колегия и на тези от Пленума, които са пряко професионално свързани с дейността на прокуратурата. С предлаганите промени по същество в още по-голяма степен се осигурява недосегаемост на главния прокурор. Нас не ни интересува в момента как се казва главният прокурор, председателят на ВКС или председателят на ВАС. Ние трябва да решим сериозен системен проблем, констатиран от международните институции“, започна изложението си Тонева.
По думите й тезата, че трябва да има еднакъв подход за тримата големи е концептуално сгрешена, защото и сега мяма никаква законова, теоретична, нито практическа причина да не се осъществява наказателно преследване срещу председателите на върховните съдилища. “Вярно е, че теоретично е възможно и по отношение на главния прокурор. Но фактическото положение от нормативна и институционална уредба, която съществува, превръща главния прокурор в централна фигура на институцията – конституционно регламентирано е, че той осъществява целият контрол на наказателното производство. И именно в тази връзка има становища на Венецианската комисия“, заяви съдийката.

По думите й въвеждането на на усложена процедура, каквото е искането на разрешение от ВСС за започване на наказателно преследване по-скоро обслужва положението на недосегаемост на главния прокурор. “Тази уредба не засилва автономонията на прокурора и не създава допълнителни гаранции за независимост на разследването. А предложенията ни връщат години назад, когато се водеше дебат трябва или не трябва магистратите да имат да имат имунитет”, подчерта тя.

Тонева бе категорична, че измененията де факто създават имунитет като привилегия само на тримата големи, а искането на разрешение за започване на разследване в състояние да минира започването на наказателно производство срещу главния прокурор. Според нея А предоставянето на правомощие на трима членове на съответната колегия да искат започване на разследване, означава засилване на влиянието върху тях от съответния голям, за който трябва да бъде направено искането.

Освен това, посочи тя, се създава специален ред в НПК за разследване на тримата големи, който е “неоправдано дискриминационен и нарушава принципа за равенство на гражданите”, защото носи белезите на извънредна процедура. Според ВКС решението на проблема минава през промени в Конституцията и по-точно в разпоредбите на членовете 126 и 127, които уреждат правомощията на главния прокурор. Тонева отбеляза, че би могло да се иска и тълкуване на основния закон по отношение на текста, в който се казва, че главният прокурор упражнява надзор за законност над всички прокурори.

След нея думата взе председателят на Съюза на съдиите и съдия от Софийския апелативен съд Калин Калпакчиев, който изцяло подкрепи аргументацията й. “Именно йерархичната структура на прокуратурата, правомощията, които има главният прокурор по НПК И ЗСВ са пречка да се гарантира такова независимо разследване”, заяви той. А това е така, защото всички актове на прокурора, който разследва обвинител №1, могат да бъдат отменени от главния прокурор. Калпакчиев бе категоричен, че каквато и процедура да се разпише в рамките на действащато законодателство, тя няма да притежава белезите на независимост.

Данаил Кирилов заяви, че при изготвяне на промените, те са съобразени с конституционните положения и за пореден път се опита да убеди присъстващите, че главният прокурор и председателите на съдилищата са “еднакви”, като даде пример, че председателят на ВКС стои “двойно над преценката на всеки съдия в долна инстанция”, взима участие в съдебни състави и участва в Тълкувателни дела. Наложи се съдия Тонева да му припомни, че председателят на ВКС не взима еднолични решения, за разлика от главния прокурор и се спря над разликата между правомощията на съдиите и главния прокурор. “Председателите на върховните съдилища нямат правомощия еднолично. Говоря за правомощия по работата по същество. Нито един председател на съд не може да отмени акт на съдия или да му възложи конкретно дело”, обясни тя.

Кирилов обаче й отвърне, че председател на съд може да “ръководи” системата за случайно разпределение на делата. Намекът, че председателите на върховните съдилища могат да манипулират случайния подбор на делата, предизвика възмущение в залата. И разяснения, че електронната система не позволява външна намеса. “А кой подписва листчето (протоколът за случайно разпределение – б.а.)? И не го подписва председателя? Добре е, ако се е стигнало дотам”, съгласи се Кирилов.

Калпакчиев попита дали правосъдният министър е склонен да обмисли предложението на ВКС за конституционна промяна. Отговорът беше еднозначен: „Тотално ли да разжалваме главния прокурор – да не е член по право, да го извеждаме на линч и други такива процедури, да напишем в конституцията кой адвокат да повдига обвинение на главния прокурор. Това са отвлечени, абстрактни неща. Ако имахме възможност за такъв полет на мисълта и да предложим конституционни промени, щяхме да го направим. Във вашето становище не пише, че предлагате промени в Конституцията. Ако заключим, че нищо не може да се направи, че трябват изменения в основния закон, тогава да, връщаме се 10 години назад и казваме, че имаме уредба за това и нямаме проблем. Ако мислите така, да пишем още едно писмо до Съвета на Европа, като кажем, че нямаме проблем. Министерският съвет да ми възложи мандат на всички следващи форуми да обяснявам това и респективно, че препоръките в „Колеви срещу България“ са необосновани“.

Съдия Галина Тонева отново обясни, че с предложенията се създава имунитет на тримата големи. “Искаме ефективно разследване, а не специален ред за три лица в държавата”, посочи тя. Кирилов я “контрира”: “Разбирам изкушението да ви излъчат и интерпретират в определена светлина. Как да кажа…правна суета”.

Тонът му към Атанаска Дишева, член на ВСС от Съдийската колегия не беше по-различен. Правосъдният министър я прекъсваше на няколко пъти с искане да каже “новото”. “Струва ми се злоупотребявате с положението си на председателстващ този дебат. Гостите се уважават”, отвърна тя. И изрази несъгласие със становището за “еднаквост” на тримата големи, но докато излагаше тезата си Данаил Кирилов излезе от залата.

По-късно, след завръщането си, заяви, че трябва да се види “възможното” да се постигне искания ефект без промяна в Конституцията. Заяви, че лично за него “има пределна яснота, но за да не изглежда припряно, нека да има още една седмица дебат”. Не изключи в бъдеще да се коментира конституционна промяна.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар