Остро становище на Съдийската колегия: Системните негативни коментари от политици и медии създават неадекватна представа за съдебната система

15-05-2018; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще реагира при всеки опит за въздействие и посегателство срещу независимостта на съдебната власт, съда и всеки български съдия, а членовете на колегията призоваха българското общество, законодателната и изпълнителната власт да подкрепят ВСС в “противопоставянето на системните публични атаки и обругаването на съда”. Това се казва в безпрецедентно остро становище на Съдийската колегия към ВСС по повод продължаващите атаки срещу съда в сайтове, близко до Делян Пеевски.

Повод за агресивната медийна кампания е решение на съдия Силвия Хазърбасанова от Софийския районен съд в полза на историка Емил Джасим по дело за уронване на доброто име, заведено срещу агенция „Пик“. След решението в сайта бяха публикувани множество материали, съдържащи обидни квалификации към съдийката, като стана ясно, че тя е била преследвана и снимана със семейството си от представители на медията. В подкрепа на съдия Хазърбасанова се обявиха съдиите от СРС, Софийския градски съд, Софийския апелативен съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и други. Реагираха и от Съюза на съдиите. Миналата седмица Съдийската колегия взе решение да изготви принципно становище в защита на независимостта на съдебната власт и да изработи критерии за реакция в подобни случаи.

В становището, гласувано от Съдийската колегия днес, се казва, че утвърждаването на Република България като правова държава, отстояването на конституционно прогласените демократични ценности и присъединяването ни към Европейския съюз са сред най-големите предизвикателства в най-новата ни история, като безспорно една от най-трудните и противоречиви области е съдебната реформа.

“Системните негативни коментари от политици, медии и публични личности, както и неглижирането на проблема постепенно формираха в обществото неадекватна представа за зависима, корумпирана, некомпетентна и неработеща съдебна система. Трудът на българските съдии, прокурори и следователи, техният професионализъм, морал и отговорност системно са обезличавани с неверни и манипулативни информации, които доведоха до срив на общественото доверие в съдебната власт”, посочват от съвета и допълват, че водени от своето вътрешно убеждение и по силата на правомощията ни определени със Закона за съдебната власт ще реагират при всеки опит за въздействие и посегателство срещу независимостта на съдебната власт, съда и всеки български съдия.

“Призоваваме българското общество, законодателната и изпълнителната власт да ни подкрепят в противопоставянето на системните публични атаки и обругаването на съда. Всяко противопоставяне между представители на държавните органи има за резултат дефицит на обществено доверие, нарушаване на конституционно установения баланс на държавната власт, уронване престижа, както на съдебната, така и на законодателната, и изпълнителната власт”, се казва в становището.

Съдийската колегия счита, че са недопустими публични коментари по съдебни актове подлежащи на инстанционен контрол, когато същите не съдържат обоснована критика с конкретни факти, данни, обстоятелства и правни аргументи, а единствено употреба на епитети, квалификации и внушения, които накърняват, както независимостта на конкретния съдия, така и неговото лично достойнство, професионална репутация и доброто му име. “Налагащата се практика да се коментират и интерпретират съдебните актове през призмата на личността на съдията чрез груба, арогантна и обидна лексика са не само посегателство върху личността му, но и посегателство върху българската държавност, чийто представител е съда. Всяко подобно действие може да се квалифицира единствено като опит за вмешателство и натиск, с цел компрометиране на съдебния процес”, допълват от ВСС.

“Предизвикателството пред българските медии, не само в областта на съдебната власт, е да работят в полза и подкрепа на обществото. Правото на мнение и свобода на словото са само израз на съществуващата медийна среда и ролята ? на регулатор в правовата държава, поради което те са дълг, призвание и лична отговорност на информирани и компетентни професионалисти от обективни и независими медии“, декларират от съвета.

За становището гласуваха 10 от членовете на Съдийската колегия, а двама – Боян Новански (избран от парламентарната квота по предложение на Обединени патриоти) и Стефан Грозев (избран от парламентарната квота по предложение на ДПС), бяха против. Новански обоснова негативния си вот с факта, че не е съгласен становището да се обвързва с конкретни медийни публикации. “Направих си едно проучване за 30 минути какви неща се пишат за магистрати. Ще ви се изправят косите”, допълни той. Грозев не взе думата, за да обясни защо гласува против.

Преди това председателят на ВКС Лозан Панов докладва постъпила молба от издателят на “ПИК” Недялко Недялков и главния редактор на сайта Звездомира Мастагаркова, с която молят да присъстват на заседанието на “Пленума”, на което ще бъде обсъдено становището.

Представляващият ВСС заяви, че няма необходимост двамата да бъдат поканени, тъй като заседанието се предава онлайн и би могло да се следи дистанционно. “Ще трябва да изслушаме и засегнатия колега и влизаме в една спирала, а ние не сме правораздавателен орган, а административен”, посочи той, а колегията единодушно гласува против присъствието на двамата представители на Агенция “ПИК”.

Цветинка Пашкунова поясни, че правна комисия на Съдийската колегия работи за изработването на ясно очертани параметри кога независимостта е засегната и кога трябва да се реагира. Посочи, че се предвиждат периодични срещи с представителите на медиите.

Атанаска Дишева взе думата, за да възрази на аргументите на Боян Новански. “Значителна част от колегите съдии чакат нашето становище, поводът е единствено статиите, само поводът. Колегите очакват реакция и връщането на дебата към въпроса дали трябва да има становище ми се струва нередно към личността на съдията”, категорична бе тя. Подкрепи я Олга Керелска. “Взимането на по-комплексни мерки е задължително, защото иначе ще следим какво излиза в медиите и ще реагираме. Това е принципно становище, независимо че поводът са конкретните публикации. Другото е същинската работа, която ни предстои”, заяви тя.

Лозан Панов призова колегите си да гласуват “за”. “Когато се върви на границата на насаждане на омраза към магистрати, това е очаквана реакция от наша страна”, каза той.

Обсъждането бе съпътствано от протест, организиран от Агенция “ПИК”, в “защита на Апостола”, на който се чуваха възгласи “Къде е националната предателка Хазърбасанова”.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар