Обрат: Десислава Попколева временно оглавява Софийския градски съд

10-10-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Дневник

Снимка: Дневник


Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи за изпълняващ функцията административен ръководител на Софийския градски съд (СГС) зам.-председателя на съда Десислава Попколева. Решението беше взето след тричасов дебат в днешното заседание и след като миналия четвъртък кандидатурата на съдия Попколева, предложена от Общото събрание на СГС не събра необходимите гласове. Конкурент за поста й бе предложения от председателя на Софийския апелативен съд (САС) Стефан Милев.

След неуспешния избор председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов предложи нов кандидат – съдията от САС Красимир Машев, като се мотивира, че номинацията му може да обедини членовете на колегията.

Оказа се обаче, че Комисията по атестиране и конкурсите (КАК) гласувала становище, че предложението на Панов е недопустимо, тъй като той не е директен горестоящ председател (такъв е председателят на САС). За сметка на това мнозинството от КАК решило, че може да използва заявлението на съдия Машев за съгласие да бъде предложен за временен ръководител на СГС като един вид “самономиниране” за поста. Тълкуването се наложило заради законова празнота, а комисията приела, че по аналогия следва да се прилага чл. 169, ал.3 от Закона за съдебната власт, в който се казва кой може да прави предложения за административни ръководители – общите събрания на съответните съдилища, министърът на правосъдието и съответните кандидати.

Преразказът на дебатите в КАК отприщи безпрецедентен спор, в който членовете на колегията не успяха да се обединят около единно становище как да процедират, а вместо това изпадаха все по-дълбоко в опити да защитят разнопосочни тези, които в крайна сметка не водеха до позитивно разрешаване на единствения съществен въпрос – назначаване на съдия, който да ръководи съда до избиране на титуляр.

Още в началото Даниела Марчева (парламентарна квота, БСП) заяви, че не вижда никаква пречка председателят на ВКС да предложи временен ръководител на СГС и счита споровете за “абсолютно ненужни”, защото подхранват “битуващата в обществото легенда, че съдиите са зависими от ръководителя на съда”. Определи като много важно днес колегията да посочи и.ф. председател.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев обаче настоя, че председателят на ВКС може да предлага временни ръководители единствено на апелативните съдилища. Позова се на “принципно решение” на стария ВСС, в което се указва на горестоящите административни ръководители да предприемат действия за номиниране на временни ръководители на долните съдилища. Същото решение беше предмет на обсъждане и в миналото заседание на колегията по отношение на това кой да управлява временно СГС.

Затова Колев предложи колегията да гласува дали намира предложението на Панов за допустимо. Подкрепи го Вероника Имова, която също бе на мнение, че следва да се приложи чл. 169, ал. 3 от ЗСВ.

Председателят на ВКС Лозан Панов попита в такъв случай, след като той не може да предлага и.ф. ръководител на СГС, как предишният състав на ВСС е избрал Стефан Милев за временен председател на Софийския районен съд, след като е бил номиниран от няколко членове на колегията, сред които и председателят на ВАС Георги Колев. И то – след приемане на прословутото “принципно решение”, което лобито около Колев твърди, че има императивен характер.

“Да се приеме, че съгласието на Машев да бъде предложен има характер на заявление, с което се самономинира, извинявам се, противоречи на всякаква правна норма. Поставете тогава всички съдии, които искат да се самономинират, в равни условия”, призова Панов.

Цветинка Пашкунова бе на мнение, че няма ограничение на такова стриктно ограничение субектите, които могат да правят предложения за временни ръководители и това е така, за да се гарантира своевременната организация на съда, останал без административен ръководител. Предложи, за да не се създава впечатление, че във всеки случай ВСС действа intuitu personae, колегията да уреди този въпрос в правилата за избор на административни ръководители. “Моят апел в момента е без да отделяме такова изключително внимание на правните въпроси, които поставя непълнотата на уредбата, да се обединим около кандидатурата, за да се обезпечи работата на съда”, заяви тя.

Боян Магдалинчев (парламентарна квота, ГЕРБ) направи друго тълкуване – че процедурата за избор на временни ръководители е напълно идентична с тази за административни ръководители и в този смисъл в случая Лозан Панов не може да прави предложения. Освен това каза, че избор на и.ф. председател, предложен от лице, което не е сред лицата, които могат да предлагат, на практика е нищожен.
Възрази Атанаска Дишева, която каза, че ако се приеме тълкуването на Магдалинчев, то би следвало временните ръководители да се избират след конкурс. Припомни избора на Милев за ръководител на СРС и попита тогава той легитимен ли е.

Вероника Имова бе категорична, че председателят на ВКС не е сред лицата, които могат да предложат временен ръководител на СГС. В същото време подкрепяше тезата, че трябва да се направи аналогия с чл. 169, ал. 3 от ЗСВ и така де факто елиминира възможността предложенията да правят и членовете на Съдийската колегия, но и председателя на САС.

“Няма да изглежда добре, ако Съдийката Колегия не вземе и днес решение. Всичко останало е буксуване. Имам чувството, че целта не ни е да изберем подходящия, а някаква борба за надмощие. В крайна сметка за какво се борим? Може би оттам трябва да тръгнем”, подчерта Олга Керелска и призова принципните спорове да се разгледат от правната комсиия.

Тук Георги Колев, заедно с Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Боян Новански (парламентарна квота, Обединени патриоти) и Стефан Гроздев (парламентарна квота, ДПС) напуснаха заседанието в опит да свалят кворума. Трикът успешно бе прилагат от лобито на главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ВАС в мандата на стария ВСС.

Атанаска Дишева се възмути и призова да се даде почивка, за да могат да се чуят от всички аргументите в спора. “Не ми се иска да вярвам, че повтаряме един модел, който се беше наложил през последните месеци. Сигурна съм, че знаете за какво говоря”, поясни тя.

След почивката членовете на колегията не постигнаха съгласие дали предложението на председателя на ВКС Лозан Панов Красимир Машев да оглави СГС е допустимо, гласовете се разделиха 7 на 7 и така кадровиците изпаднаха в патова ситуация.

Опит за вразумяване направи Красимир Шекерджиев (професионална квота), който напомни на колегите си, че спорят дали да изберат Машев по предложение на Панов или да го изберат, взимайки заявлението му за съгласие като самопредлагане. “СГС стои без и.ф. председател, нашето задължение е да свършим работа, образно казано. Призовавам дискусията да бъде прекратена. Да се съсредоточим дали е възможно да определим съдията Машев за и.ф. административен ръководител”, върна в релси темата той. За кратко. Георги Колев му отговори, че така колегията щяла да лиши председателят на САС от възможността да направи друго предложение.

“Трудно ми е да го коментирам”, не издържа Лозан Панов и припомни на Колев, че до преди малко е твърдял, че по аналогия се прилага чл. 169, ал. 3 от ЗСВ, според която обаче председателят на САС не може да номинира.

Боян Магдалинчев пък каза, че било редно да чуят лично съдия Машев съгласен ли е заявлението му да се тълкува като самопредлагане.

“Така като гледам, ще приключи процедурата за административен ръководител на СГС, докато ние се произнесем”, вметна Цветинка Пашкунова (професионална квота).

Вероника Имова даде предложение да гласуват решението на КАК, около което се заформи спорът и според което Машев се бил самопредложил за поста.

Атанаска Дишева беше категорично против: “Превратно тълкуваме документите по предожението. Тоест ние сами си измисляме какво представлява това съгласие”.

Тук се включи Даниела Марчева, която каза, че де факто колегията на предишното заседание не е гласувала предложението на Общото събрание на СГС за Десислава Попколева, защото официално е било прието, че Попколева е предложение на Панов.

Възрази Драгомир Кояджиков (парламентарна квота, БСП), според когото така колегията ще гласува незаконосъобразно, но целесъобразно. “Не ми харесва това, аз няма да гласувам за такова нещо”, поясни той и предложи колегията да измени принципното решение на предишния ВСС, за да се изменят лицата, които могат да правят предожения за и.ф. административни ръководители.

Цветинка Пашкунова каза, че досега това не е било изрично уредено в правилата и попита значи ли това, че изборите до този момент са незаконосъобразни.

Така се стигна до прегласуване на въпроса дали Лозан Панов има право на предложение, но и този път гласовете бяха 7 на 7. Тук Панов обяви, че разговарял с Красимир Машев, който заявил, че до половин час може да дойде на заседанието на ВСС. Даниела Марчева предложи все пак колегията да гласува предложението на Общото събрание за Десислава Попколева.

След поредната доза дебати и доуточняване кой какво счита по въпроса, както и поредна почивка, в залата бе поканен Красимир Машев. “Искам категорично да заяви, за да запазя своя авторитет, тъй дълго граден през годините, аз дадох съгласие на съдията Панов, защото той ме издигна, за този отговорен и тежък пост. Никога не съм се самоизтъквал и не съм се самопредлагал. Не желая да бъда председател на СГС, нито временно изпълняващ, нито постоянно изпълняващ. Когато давам съгласие, аз нося отговорност, когато се самоиздигам, правя волеизявление”, заяви той и допълни: “Този съд се нуждае от спокойствие, от човещина. И вие сте отговорни за това. Мислете за това. България се променя, ние не можем да се капсулираме, трябва да въведем европейски практики, това не са патетики, трябва да се опитваме да живеем заедно. Поради тази причина имам една молба – да се разреши по-бързо въпросът”.

Севдалин Мавров (професионална квота) декларира, че според него единственото валидно предожение пред Съдийската колегия било това на горестоящия председател (на Даниела Дончева за Стефан Милев – б.а.) “Няма да отстъпя от това, което казах още първия ден”, заяви той.

Атанаска Дишева му напомни, че колегията е провела гласуване по това предложение и то не е прието с 4 гласа “за”. Мавров настоя да се прегласува в условията на липса на конкуренция. Даниела Марчева настояваше да се гласува предложението на Общото събрание на СГС. Включи се Боряна Димитрова (професионална квота), която предложи колегията да действа сякаш не са постъпили никакви предложия и в този случай по закон – да се гласува за най-старшия сред зам.-председателите. И понеже Мина Мумджиева си е направила отвод – следва съдия Десислава Попколева. Настъпи обрат – около това се обединиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева и Боян Магдалинчев.

“Става страшен ужас това, което правим. Ние в четвъртък гласувахме за тази колежка. Да го отменим ли, какво да правим?”, възрази Драгомир Кояджиков и предложи да се гласува за следващата по старшинство – Даниела Борисова.

Сега изведнъж Боян Магдалинчев се присети, че колегията е сезирана “с надлежно предложение” от Общото събрание на СГС и следва да го гласува. “Защо преди приехме, че няма надлежно сезиране, аз не знам”, заяви той.

Така, в крайна сметка, съдия Десислава Попколева събра 10 гласа “за”, трима бяха против (Стефан Гроздев, Драгомир Кояджиков и Боян Новански), а Георги Колев не присъства на гласуването.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар