Новият ВСС потвърди избора на Георги Чолаков за председател на ВАС въпреки засилващите се съмнения около имотните му сделки

Президентът няма право на повторно вето
19-10-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Георги Чолаков е новият председател на Върховния административен съд (ВАС). Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) го избра с 20 гласа “за” и 4 “против”. До повторното гласуване се стигна, след като предишният състав на кадровия орган му гласува доверие, а президентът Румен Радев върна избора, за да бъде препотвърден от новоизбраните членове на ВСС. В указа на президента обаче отсъстваха мотиви, въпреки че в медийни публикации бяха изнесени притеснителни факти около имотни сделки на Чолаков, а той самият бе сочен за фаворит на председателя на ВАС Георги Колев и главния прокурор Сотир Цацаров месеци преди същинската процедура. Новото мнозинство в съвета предупредели финала на процедурата, след като взе решение, че няма нужда да изслушва и другия кандидат Соня Янкулова и така елиминира конкуренцията на Чолаков. След повторното му избиране президентът няма право да не подпише указа за назначаването на председателя на ВАС.

Днес същинско изслушване нямаше, а Чолаков бе поканен, за да отговори на въпросите на новите членове на ВСС. Очаквано част от членовете на съвета поискаха допълнителни разяснения около имотните сделки на кандидата, които предишният състав на ВСС не сметна за необходимо да провери. Ставаше въпрос за десет цесии по предварителни договори, по които предмет са земеделски земи около Балчик с обща площ от 90 декара.

В разследване на “Капитал”, публикувано вчера, с десет свои решения, взети от октомври 2010 г. до февруари 2011 г., поземлената комисия в Балчик оземлява десетина семейства от село Ляхово и от Балчик. Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи “безимотни и малоимотни граждани се оземляват от общинската служба по земеделие със земи от държавния и общинския поземлен фонд чрез прехвърляне на правото на собственост или отдаване под наем”. В края на 2010 и началото на 2011 г. малоимотните граждани получават общо 91.9 дка земеделска земя. Впоследствие крайно нуждаещите се посещават кантората на Георги Чолаков, който по това време е нотариус, заедно с приятеля на Чолаков – Илиян Петков, и учредяват договорна ипотека върху получените няколко месеца по-рано имоти. Тя следва от сключени същия ден предварителни договори за продажба на земите от оземлените на Петков. Договорите са с падеж края на 2020, когато имотите трябва да бъдат прехвърлени, а ако това не се случи, продавачите трябва да изплатят на Петков обезщетение, което по десетте договора е общо малко над 50 хил. лв. Според данни на сайта imot.bg към днешна дата средната цена на декар в този район е 3430 евро, т.е. стойността на предоставените от държавата имоти възлиза на 304 хил. Евро, пише изданието.

На 30 декември 2011 г. Илиян Петков цедира на Георги Чолаков вземанията по десетте предварителни договора, сключени с крайно нуждаещите се същата година, като по този начин погасява заем, който има към него. През февруари 2016 г. Чолаков сключва директно такъв предварителен договор със семейство от Балчик, което се задължава до 5 ноември 2020 г. да му прехвърли 15 дка земеделски земи край Балчик, за които той плаща 7.5 хил. лв. Отново е учредена договорна ипотека. От нотариалния акт се вижда, че продавачите са доказали собствеността си отново със заповед на поземлената комисия.

“Капитал” уточнява, че при сключването на този договор Чолаков е съдия във ВАС, като не е присъствал на сделката. Негов пълномощник е Стоян Георгиев, който няколко месеца по-рано е избран за общински съветник в Балчик. В разследването на изданието се казва, че законът забранява на оземлените крайно нуждаещи се да се разпореждат с имотите в срок от 10 години от заповедта, с която са им били предоставени земите, т.е. до края на 2020 г. Но на практика с предварителните договори тази забрана се заобикаля.

Именно това беше тема на въпросите на Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева към Чолаков. Керелска поиска да знае дали кандидатът смята, че с предварителните договори се заобикаля чл. 20, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Според Чолаков Върховният касационен съд многократно се е произнасял по този въпрос. “Става въпрос за такива договори, предварителни, сключени във връзка с приватизации на обособени части на държавни и общински предприятия. Там също има такива забрани за отчуждаване за определен срок. Там също има сключени такива договори и ВКС изрично в своите решения казва следното – че сключеният между страните такъв договор има облигационен характер. Същият няма транслативен ефект, поради което сключването му не нарушава закона, не го заобикаля и не нарушава добрите нрави”, заяви той и добави, че според него със сключването на тези договори не е нарушил закона, нито някакви морални норми. Чолаков обаче не коментира фактът, че вече като съдия – през 2016 г. е сключил такъв договор с крайно нуждаещо се семейство от Балчик.

Цветинка Пашкунова го попита дали смята, че ВСС и ИВСС е следвало да извършат проверка на сделките. Чолаков подчерта, че не ги е крил, а ги е декларирал, защото не бягал от никакви проверки.

Атанаска Дишева имаше серия от въпроси – дали Чолаков или прехвърлителят са ползвали имотите след 2011 г., дали в предварителните договори е имало клауза за съгласие на длъжника за цедирането (тук Дишева уточни, че вижда проблем в липсата на такава клауза), както и какво е паричното вземане, обезпечено с договорната ипотека и възникнало ли е то.

Чолаков каза, че договорната ипотека е за бъдещо вземане, а при неизпълнение на договора е записано връщане на първоначалната цена и неустойка. Заяви, че с предварителните договори е предадено и владението на тези имоти. “Да, ползвам ги след 2011 г. и не мисля, че това е заобикаляне на закона”, каза той.

Съмнения в процедурата пред ВАС

Георги Чолаков се обяви “изцяло” за съдийското самоуправление и декларира, че ще се допитва до съдиите от ВАС дори по въпроси, които са запазени за председателя на съда. Заяви, че институтът на командироването е минал от едната в другата крайност и това пречи да се запълнят свободни бройки за съдии във ВАС.

Вероника Имова заяви, че Чолаков е получил “максимална степен на доверие” – “три пъти” да от съдиите във ВАС и от ВСС и поиска да разбере как си го обяснява. Попита и как ще защитава независимостта на съдебната власт. Според Чолаков важно било да се избере председател от състава на ВАС, тъй като досега това не се е случвало. “Работата ми четири години като председател на отделение, начинът, по който обединих колегите си, в това отделение почти няма сътресения, вероятно тези качества са повлияли да повярват колегите в мен”, заяви кандидатът и добави, че ще отстоява независимостта на всички съдии, но ще преценява как във всяка конкретна ситуация.

На въпрос на Олга Керелска за различната натовареност на съдиите в двете колегии на съда, Чолаков заяви, че са необходими законови промени на подсъдността на делата. Декларира, че ще сформира екип, който да преразгледа основно материите в различните отделения и ще се извърши пълен анализ за причините, поради които в определени отделения делата се насрочват за след две години.

Цветинка Пашкунова поиска да разбере каква е била мотивацията на Чолаков да напусне съдебната система, а след това да се върне, въпреки успешната си кариера като адвокат и нотариус. Чолаков заяви, че винаги е искал да бъде съдия, но е напуснал Районния съд в Сливен заради противоречия с ръководството на висшестоящия съд. Заедно с него напуснали още петима съдии. Затова при първа възможност кандидатствал отново за съдия, не се класирал за административния съд в София, но успял да спечели конкурс във ВАС.

Атанаска Дишева бе най-пространна във въпросите си, заради което си стана обект на забележка от правосъдния министър Цецка Цачева и конфликт с Георги Колев). Дишева поиска да разбере мнението на Чолаков относно правилата за изслушване на кандидатите за председател на ВАС, приети от Пленума на съда. Важно ли е било за него гласуването в подкрепа на кандидатите да бъде явно и счита ли, че ако е било тайно крайният резултат е щял да бъде друг. Дишева попита и защо, според него, в протокола за гласуването е записано, че 61 съдии са дали подкрепата си за Чолаков. “Аз твърдя, че такова гласуване е нямало”, уточни тя.

“Правилата не са изготвени от мене, нямам участие в изготвянето им. Пленумът реши това да бъде явно и поименно гласуване. Това не е мое решение, аз не съм държал да бъде явно или тайно”, заяви той. И добави, че и правилата за изслушване на кандидатите са били спазени. “Дали можем или не да подкрепим определена кандидатура – ние го заложихме в правилата. Подкрепата, която аз получих е 48 съдии “за”, срещу 16 съдии”, каза Чолаков. Не стана ясно обаче защо в такъв случай в протокола е записано друго. Въпросите изнервиха Георги Колев, който започна да разменя реплики с Дишева, а това накара правосъдният министър Цачева да уточни, че трети лица в процедурата по въпроси и отговори нямат място.

Неудобните въпроси продължиха. Атанаска Дишева напомни на Чолаков, че е станал председател на отделение едва година след като е встъпил в длъжност и го попита дали ще продължи тази практика, както и дали смята да прекрати командировките на съдии, които правораздават командировани във ВАС вече 2-3 години. Също и – счита ли, че следва съдии от общите съдилища, които не са разглеждали административни дела, да бъдат предпочетени за командироване пред такива от административните съдилища. Поинтересува се какво смята да прави Чолаков с роднинските назначения в съда.

На първия въпрос Георги Чолаков заяви, че назначаването на председатели на отделения към онзи момент е било изключително правомощие на председателя на ВАС. “Председателите на отделения ще минават през изслушване на Пленума. Законът не държи сметка, че мнението на отделението е по-важно. Ако колегите харесат колега, който е на два петъка служба, аз не мога да кажа не”, отговори той. Поясни, че не вижда причина да откомандирова съдии, назначени в съда по старите правила на Закона за съдебната власт. Припомни, че в края на годината предстои атестиране на съдебните помощници. Чолаков заяви, че ще вземе предвид мнението не само на председателя на състава, към когото е прикрепен помошникът, но и на останалите съдии. “Голяма част от тях са на постоянни трудови договори. За съжаление, колегите говорят само по коридорите, че има проблем, но никой официално не го е заявил”, подчерта той.

Дишева го попита и за практиката да се нарушава случайното разпределение на делата при петчленните състави във ВАС и как смята да се справи с този проблем. Чолаков каза, че ако заповедта за съставите се спазва – няма да има проблем.

На въпрос на председателя на ВКС Лозан Панов, Чолаков обяви, че обмисля възможността за трета колегия, която да обедини двете отделения, в които се разглеждат данъчни дела.

Вяла дискусия

Дискусията стартира с изказване на Георги Колев, който упрекна Атанаска Дишева, че е задавала въпроси не към Чолаков, а към него. “Надявам се колегата да реализира тези амбициозни цели, които си е поставил, с подкрепата на ВСС”, заяви Колев.

Дишева на свой ред обяви, че няма да подкрепи предложение за избор на Чолаков до президента поради две причини. “Считам, че ние действаме в нарушение на закона. По мое виждане трябваше да изслушаме двамата кандидати, за да може членовете на ВСС да формират обосновано становище за професионалните и морални качества на кандидатите”, посочи първата причина тя. Втората – “Чолаков е част от досегашния управленски екип на ВАС. Аз считам, че имаше съществени проблеми, а отговорите, които получих, не бяха достатъчно конкретни и не успяха да ме убедят в неговата решимост и яснота, в неговата решимост за промяна на модела на ръководство на съда и за начина, по който това може да се случи”.

Вероника Имова не бе съгласна. “Аз си мисля, че всяко човешко действие трябва да има логика и смисъл. Имаме само един избран кандидат. Ние в момента не избираме кандидат за назначаване. Ние сме изправени пред процедурата на предлагане на вече избран кандидат”, обоснова се тя.

Красимир Шекердиев заяви, че ще се съобрази с подкрепата на съдиите във ВАС за Георги Чолаков. “Няма никакъв спор, че голяма част от колегите са се спрели на този кандидат. Аз лично съм удовлетворен от отговорите, защото той очерта един стандарт, който ще следва”, поясни той и добави, че всякога би подкрепил решенията на общите събрания на съдилищата, а ако не го прави – то би имало причина. “В този случай не виждам какво конкретно бих казал против”, заяви Шекерджиев.

Лозан Панов заяви, че ще гласува против.

“Моите съображения да не мога да подкрепя предложението са предопределени от избраната от нас процедура. Едно предложение трябва да се основава на информация, която да е проверена обективно и задълбочено, още повече когато се избира председател на ВАС, и при изнесени данни, поставящи въпроси и внушаващи съмнения”, започна изложението си Цветинка Пашкунова. По думите й процедурата, гласувана от мнозинството изключва възможността за проверка на фактите около кандидатурата на Чолаков. “Ето защо аз не мога убедено и информирано да подкрепя кандидата. Уважавам съдийското самоуправление, но подкрепата на съдиите трябва да бъде ценена в едно с всички останали обстоятелства, очертаващи професионалните и морални качества на кандидата”, мотивира се Пашкунова.

В крайна сметка Чолаков бе избран за председател на ВАС, а едва четирима гласуваха против – Лозан Панов, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Олга Керелска. От заседанието отсъстваше Даниела Марчева.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”
Снимка: Капитал

Президентът подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор, макар повторното гласуване във ВСС да не е изтрило съмненията

Румен Радев инициира широк обществен дебат за промени в Конституцията
Syd

Съдии настояват за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Гешев

Поведението на избрания за главен прокурор и правосъдния министър е неприемливо дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

ВСС отказа да започне нова процедура за избор на главен прокурор, мнозинството гласува Иван Гешев да оглави прокуратурата

Атанаска Дишева съобщи, че единственият кандидат за поста я заплашва. Правосъдният министър демонстрира недопустимо отношение към опонентите на Гешев
Снимка: Капитал

Президентът Румен Радев върна избора на главен прокурор на Висшия съдебен съвет

Държавният глава: Издигането на един единствен кандидат отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Съюзът на съдиите призова президента Радев да върне избора на Иван Гешев за главен прокурор

Нито магистратите, нито българските граждани получиха информация в кои “две сгради” се избират ръководителите в съдебната власт
Syd

Фондация „Български адвокати за правата на човека“: Президентът да върне избора на Иван Гешев за главен прокурор

По време на изслушването кандидатът посочи публично предварително определени „мишени“ за институцията, сочат правозащитниците
Снимка: Капитал

Предизвестено: Иван Гешев беше избран за главен прокурор с 20 гласа

Критиките към единствения кандидат за поста провокираха признанията на Сотир Цацаров, че изходът от конкурсите за "тримата големи" се договаря в "други две сгради"
ek

ЕК счита, че мониторингът над България трябва да приключи, но решението се отлага

Вашият коментар