Изслушването на кандидатите за членове на ВСС мина проформа и набързо

Депутатите ще избират 11 кадровици с квалифицирано мнозинство
07-09-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Комисията по правни въпроси в Народното събрание проведе изслушване на 18-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Заседанието протече проформа, въпроси от депутатите почти не бяха задавани, а тези от неправителствения сектор останаха без отговор. Как ще протече изслушването стана ясно още в самото начало на заседанието на комисията, когато Емил Димитров – Ревизоро поиска само по един въпрос към кандидат, а депутатите си поставиха за цел да чуят идеите на 18-те номинирани в рамките на пет часа.

Очаква се другата седмица парламентът да избере с квалифицирано мнозинство 11 членове на ВСС, като шест от тях – за Съдийската колегия на съвета, а петима – за Прокурорската. Вероятно Народното събрание ще избере четирима от кандидатите на ГЕРБ, трима – на БСП и по двама на ДПС и Обединени патриоти, а “Воля” ще остане без представител в съвета.

По време на изслушването днес се чуха малко реформаторски идеи, като кандидатите наблягаха на необходимостта от единодушие в съвета и критикуваха сегашния кадрови орган за изнасяне на лични противоречия в медиите и така – в задълбочаване на недоверието на обществото към съдебната система. Основни теми в концепциите бяха конкурсите, кариерното израстване на магистратите и справедливото им заплащане, реформата на съдебната карта и дисциплинарната практика на ВСС.

Ангелинка Николова, издигната от “Воля” (съдия, а след това адвокат в Търговище), разкритикува настоящия състав на ВСС заради хаотичната му работа, която не позволила да се решат належащите проблеми. Николова акцентира върху идеята да бъдат изработени критерии за оценка на структурите на съдебната власт, а след това – да се извърши пълен анализ на всеки орган, за да се начертаят мерки за преодоляване на проблемите.

По думите й сега няма никаква връзка между магистратите, гражданите и членовете на кадровия орган. “Има нужда от определяне на индивидуален план за развитие на всеки магистрат., а на всеки шест месеца ВСС трябва да се отчита пред обществото за свършената работа”, обясни тя. Обяви се за по-кратки срокове за произнасяне по дисциплинарните производства срещу съдии, прокурори и следователи –  от 1 до 3 месеца, а не както сега – от 3 до 6 месеца. Николова наблегна и върху делата със забавяния и попита къде са били административните ръководители и членовете на ВСС, за да потърсят отговорност.

Издигнатият от ГЕРБ зам.-председател на Върховния административен съд Боян Магдалинчев заяви, че съдебната система има нужда от нов облик. Според него новият състав на съвета трябва да се ръководи в работата си от следните принципи – професионализъм, прозрачност, уважение към позицията и мнението на инакомислещия, почтеност и отговорност.

Магдалинчев също се обяви за цялостна проверка в системата, като предложи да бъде създадено аналитично звено към ВСС, в което да влизат юристи, икономисти, програмисти и представителите на академичната общност. Според зам.-председателят на ВАС е необходимо да се публичност и гласност на всяко корупционно поведение или отклонение от етичните правила от страна на магистрати.

Адвокатът Боян Новански, издигнат от ОП, декларира, че е независим и не е поемал никакви ангажименти като кандидат за ВСС. Поиска намаляване на политическата квота на парламента във ВСС и мандатите на членове на ВСС. “Това не са теми табу и трябва да бъдат разгледани. ВСС трябва да защитава системата от външен натиск, а магистратите трябва да говорят само с актовете и всякакви други политически заигравки са гибелни“, посочи той. Един от приоритетите му бе продължаване на реформата на съдебната карта, обяви се за прекратяване на командироването в системата и нов Етичен кодекс.

Издигнатата от ГЕРБ Вероника Имова (съдия във ВКС) заяви, че системата трябва да бъде изчистена от влияние, политически и олигархични, всякакви индивидуални и групови, които накърняват независимостта на системата. Фундаментални въпроси, според нея, са независимостта на съдебната власт и качеството на правораздаване. По думите й трябва да се отделя внимание на достиженията на магистратите, на професионализма им, всяка година да се дава възможност на съдиите да участват в конкурси за повишаване при условия на прозрачни и предвидими правила. Особено важно е обективното оценяване на достиженията на магистратите.

Даниела Марчева, съдия в Софийския апелативен съд, издигната от БСП, заяви, че независимостта на отделния магистрат и на цялата система следва да е приоритет на ВСС. “Всичко трябва да започне с индивидуалната независимост на съдията, защото всичко останало би се изпразнило от съдържание. ВСС трябва да бъде отчетен и прозрачен пред самите магистрати, да се премахне сегашната привидност”, подчерта тя. И Марчева счете, че липсва връзка между редовите магистрати и членовете на ВСС, което вреди на институцията. Затова, по думите й, са необходими редовни срещи по апелативни райони.

Един от големите проблеми, според Марчева, е практиката да се наказват магистрати заради просрочния по делата, без да се отчита качеството на работата им. “Дисциплинарни производства трябва да се водят по ясни критерии, а не по сегашните бланкетни такива”, каза тя.

Съдия Диана Хитова от ВКС, издигната от БСП, поиска всяка година ВСС да се отчита пред обществото с доклад и да реагира на всеки опит за външно въздействие. Освен това в приоритетите й влизат усъвършенстването на системата за случайно разпределение на делата, създаване нанови показателни за фактическа и правна тежест на делата, както и промени в Етичния кодекс на магистратите. Една от идеите на Хитова бе ВСС да може да наблюдава в реално време на случайното разпределение, което да отнеме всички възможности за манипулация на системите на съдилищата. Тя бе на мнение, че е необходимо разширяване на правомощията на общите събрания на съдилищата – тя да могат да предлагат повишаване на съдии в по-горна инстанция.

Съдията от Апелативния специализиран наказателен съд Драгомир Кояджиков, издигнат от БСП, счита, че съдебните актове може да се обяснят на медиите и гражданите чрез предссъобщения. По думите му трябва да се обяви политика за пълна нетърпимост при зависимостите в системата.
Кояджиков не пропусна да отбележи, че в сегашния състав на ВСС има напрежение. “Трябва да има по-добра комуникация между ВСС и останалите институции, което би довело до решаване на първо място на битовите проблеми в системата”, каза той.

Обяви се за анализ на практиката на ВАС по дисциплинарните производства и по-добра защита на магистратите от натиск.

Съдията от ВАС Марина Михайлова (предложена от БСП) наблегна на четири важни проблема – отстояването на независимостта на съдебната власт, която е задача на ВСС, гарантирането й чрез икономическа независимост и осигуряването на необходимия бюджет за съдебната власт, атестирането и повишаването на магистрати, което трябва да се случва чрез отчитане на индивидуалните качества на магистратите. И не на последно място – поощренията и дисциплинарната практика. Тук тя отбеляза, че ВСС не трябва да влага лични мотиви при тях дисциплинарната си дейност. Михайлова се обяви и за въвеждането на програмното бюджетиране в съдебната власт, което ще е инструмент за обществен контрол върху изразходстването на средствата в системата.

Адвокатът Мирослав Джеров, издигнат от ГЕРБ заяви, че ВСС трябва да осигури незабавна реакция при накърняване на независимостта на съдиите, което ще повиши неговия авторитет в съдебната власт. Джеров наблегна върху проблемите със случайното разпределения на делата и съмненията за манипулиране на системата. “Една хардуерна повреда в системата може да доведе до заобикаляне на принципа. После няма как да се докаже, че се е целяло заобикаляне на случайното разпределение. ВСС трябва да веднага да реагира с нова техника и програмно осигуряване при всеки един такъв случай. Ако е възможно елиминиране на човешкия фактор при разпределението на делата, то това трябва да се направи“, категоричен бе той. Обяви се за закриване на слабонатоварените структури и спиране на скандалите в съвета.

Според адвокат Нели Виодорова, издигната от независимия депутат Ангел Исаев, връзката между адвокатурата и съдебната система е много силна, а защитниците са едни от най-силните привърженици на реформите. Тя също се обяви за край на противоборството във ВСС. Една от идеите й е създаване на единна информационна система по всички дела пред европейските съдилища.

Съдията от САС Стефан Гроздев, предложен от ДПС, поиска възнагражденията на магистратите да следват ранга, а не позицията. Това обаче може да стане с детайлно прецизиране на критериите за придобиване на по-висок ранг, както и с прецизно изчисление дали бюджетът може да позволи осъществяването на тази идея.

Първият кандидат за Прокурорската колегия, който изложи вижданията си, бе районният прокурор от Варна Владислав Томов, предложен от “Воля”. Той се обяви за преобразуване на устните изпити при конкурсите и заяви, че ще работи, за да облекчи натовареността на най-ниските нива в системата. Категоричен бе, че ще проявява пълна нетърпимост към корупционни прояви на магистрати.

Районният прокурор в Пловдив Гергана Мутафова, издигната от ГЕРБ (тя бе кандидат и в изборите за ВСС от професионалната квота, но не събра достатъчно подкрепа от прокурорите). По думите й най-сериозният проблем в системата е неравномерното натоварване на магистратите, което се отразява на качеството на правораздаването.

Необходима е обща софтуерна система, която да дава възможност за проследяване на едно дело от разследването, през прокуратурата до присъдите по всички инстанции на съда. По отношение на съдебната карта Мутафова бе категорична, че реформата трябва да продължи, но трябва да се обърне внимание на последиците – демотивация на кадрите. Според нея е необходим по-задълбочен подход при атестирането на магистрати, тъй като сега оценката е формална и несправедлива. Настоя и за въвеждане на програмното бюджетиране на съдебната власт.

Заместник-апелативният прокурор на София Йордан Стоев, предложен от ОП, поиска промяна на философията на конкурсите и кадровата политика в съдебната власт. Според Стоев реформата в съдебната карта трябва да започне с пилотен проект в един от апелативните райони, който да покаже какви ще бъдат ефектите от съкращаването на съдилища и прокуратури. По думите му поощренията в системата са важни и затова е необходимо създаване на специален финансов фонд към ВСС.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Калина Кючукова, издигната от ГЕРБ, заяви, че реформата на картата трябва да върви в посока запазване на прокуратурите в областните центрове, а останалите следва да се превърнат в техни териториални звена. По думите й приоритет трябва да е осигуряването на независимостта на съдебната власт и равния достъп до правосъдието. И тя се обяви за програмно бюджетиране на съдебната система.

Основна задача на ВСС е да върне загубеното доверие, а това, според нея, може да стане, когато всеки магистрат има смелостта да сочи недостатъците.

Прокурорът от ВКП Маринела Тотева, издигната от БСП, бе категорична, че “независимост не означава безконтролност”, а “работата на ВСС може да се контролира чрез публичност”. “Споровете по вътрешни за системата проблеми трябва да се водят на заседания, а не през медиите, онлайн сайтовете и вестниците”, считя тя.

Тотева се обяви за твърда реакция на ВСС на опитите за външна намеса върху съдебната власт. “Ако бъда избрана за член на ВСС ще поставя за дебат за кариерно израстване на място. Това означава, че заплатата на магистратите ще може да расте, без да се налага те да заемат друга длъжност”, каза Тотева, която напълно споделя критиките на Европейската комисия към ВСС.

Ръководителят на Столичната следствена служба Пламена Апостолова (където са концентирани най-големите разследвания, свързани с корупция по високите етажи на властта), предложена от ДПС, заяви, че номинираните от парламентарната квота и тези, избрани от професионалната са посочи едни и същи проблеми и това означава “изначален консенсус за работа”. Обяви се за разширяване на материалната компетентност на следователите, като им бъде възложено да разследват всички престъпления от общ характер, извършвани от непълнолетни лица, разследванията на престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната системи в страната, осигуряване на независимо разследване на проявите на полицейско насилие задължително от следовател от Националната следствена служба.

По думите й ВСС трябва да създаде механизъм за проследяване и отчитане на целите, заложени в концепциите на административните ръководители в системата.

Прокурорът от ВКП Светлана Бошнакова, която е кандидатура на БСП, се обяви за забрана за непоследователно кариерно израстване. Тя счита, че прескачане на нива не бива да има и определи това като “кариерен туризъм”. И за Бошнакова връзката между кадровия орган и магистратите трябва да се заздрави с редовни срещи. Обяви се за уеднаквяване на дисциплинарната практика.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”
Снимка: Капитал

Президентът подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор, макар повторното гласуване във ВСС да не е изтрило съмненията

Румен Радев инициира широк обществен дебат за промени в Конституцията
Syd

Съдии настояват за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Гешев

Поведението на избрания за главен прокурор и правосъдния министър е неприемливо дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

ВСС отказа да започне нова процедура за избор на главен прокурор, мнозинството гласува Иван Гешев да оглави прокуратурата

Атанаска Дишева съобщи, че единственият кандидат за поста я заплашва. Правосъдният министър демонстрира недопустимо отношение към опонентите на Гешев
Снимка: Капитал

Президентът Румен Радев върна избора на главен прокурор на Висшия съдебен съвет

Държавният глава: Издигането на един единствен кандидат отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор
Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Съюзът на съдиите призова президента Радев да върне избора на Иван Гешев за главен прокурор

Нито магистратите, нито българските граждани получиха информация в кои “две сгради” се избират ръководителите в съдебната власт
Syd

Фондация „Български адвокати за правата на човека“: Президентът да върне избора на Иван Гешев за главен прокурор

По време на изслушването кандидатът посочи публично предварително определени „мишени“ за институцията, сочат правозащитниците
Снимка: Капитал

Предизвестено: Иван Гешев беше избран за главен прокурор с 20 гласа

Критиките към единствения кандидат за поста провокираха признанията на Сотир Цацаров, че изходът от конкурсите за "тримата големи" се договаря в "други две сгради"
ek

ЕК счита, че мониторингът над България трябва да приключи, но решението се отлага

Вашият коментар