НПО-секторът: Ограниченията за финансирането на организации в ЗСВ нарушават Конституцията

07-07-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Капитал

Снимка: Капитал


19 неправителствени организации изпратиха остро становище до вносителите на промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), който забраняват външното финансиране на съсловни организации на магистратите. В него НПО-секторът сочи, че формулировките на ограничителните разпоредби са толкова широки, че не допускат финансиране на професионални организации, научна и преподавателска дейност на магистрати дори от институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН, международни организации, в които Република България е приела доброволно да членува. “Всички те попадат в обхвата на понятието „чуждестранно лице“. В момента тези организации не се финансират от държавата, но с новите разпоредби ще се забрани финансирането и по програми на ЕС, по които и държавата получава финансиране”, подчертават те.

“Допълненията са мотивирани с мъгляво формулирани изисквания за необходимостта от гарантирането на „независимостта“, „изолирането на външна намеса“ и „обществената полза“. От мотивите обаче не става ясно за каква независимост става дума, от каква „външна намеса“ и по отношение на какво следва да се ограничат професионалните организации на магистратите и каква точно е обществената полза от това. Известно е, че автономията при управлението на професионалната квалификация е част от независимостта на съдебната власт.
Тези ограничителни допълнения към Закона за съдебната власт са неоправдани, а неясните мотиви към тях са изцяло несъстоятелни. Те без съмнение ще ограничат правото на сдружаване на магистратите на дискриминационна основа, ще отслабят техните организации и в резултат ще заглушат гласа на тези професионални общности в публичното пространство. Поради това те нарушават чл. 44 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България”, категорични са в становището си 19-те организации.

Сочи се, че и сега ЗСВ съдържа редица ограничения на възможностите на магистратите да заемат определени длъжности, да членуват в определени организации и търговски дружества и да се занимават с търговска дейност. “Някои, макар и не всички от тези ограничения, са оправдани, тъй като подобни формални контакти могат да създадат конфликт на интерес и да подронят независимостта на магистратите при упражняването на техните функции. Финансирането на техните професионални организации обаче не засяга по никакъв начин упражняването от техните членове на такива функции. То цели да ги укрепи с цел защита на техните професионални интереси, за каквато цел те са създадени по силата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Кой в България има интерес и полза от слаби професионални организации на магистратите?”, се казва в писмото.

Организациите добавят, че ограничителните разпоредби в законопроекта преграждат възможността на професионалните организации на магистратите да се ползват от финансиране по редица програми на Европейския съюз, Съвета на Европа и други източници, които са доказали своя благотворен ефект върху тяхното организационно укрепване, обучението на техните членове и издаването на литература, която подпомага тяхното професионално израстване. Много от тези фондове са специално предназначени за тази цел, а преграждането на възможностите на българските магистрати да се възползват от тях ги поставя в унизително положение в сравнение с техните колеги от други страни, подчертава НПО-секторът.

“Възможността за набиране на средства от нестопанските организации е интегрална част от тяхното право на свобода на сдружаване. В своя доклад от април 2013 г. Специалният докладчик на ООН по свободата на мирно събрание и сдружаване заяви, че „дейностите по набиране на средства са защитени от член 22 от Пакта [за граждански и политически права], а ограниченията във финансирането, които препятстват възможността на сдруженията да преследват своите уставни дейности представляват нарушение на член 22 от Пакта“ (Вж. UN Doc. A/HRC/23/39, § 16). Допълненията в законопроекта въвеждат такива ограничения за магистратските сдружения, при това на дискриминационна основа, тъй като подобни ограничения не съществуват по отношение на други професионални организации в България”, категорични са организациите.

Затова се обръщат към народните представители да отхвърлят предлаганите допълнения към Закона за съдебната власт, ограничаващи финансирането на професионалните организации на магистратите и тяхната научна и преподавателска дейност.

Становището е на Български хелзинкски комитет, Българския институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Фондация Програма Достъп до Информация, Институт за пазарна икономика, Център за изследване на демокрацията, Център за либерални стратегии, Български дарителски форум,
Фондация “Асоциация за европейска интеграция и права на човека” – Пловдив,
Български център за нестопанско право, Фондация “Антикорупционен фонд”, WWF България, Форум Гражданско Участие (мрежа от над 120 НПО в страната), Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение за изследователски практики, “ЕкоОбщност”, Фондация БлуЛинк, Асоциацията на парковете в България, Сдружение “Либерални идеи за България и Европа”.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар