Съдът: Цацаров и Мария Кузманова незаконосъобразно са елиминирали спечелилия конкурс за преподавател в НИП Петко Петков

19-04-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

sud-delo

Управителният съвет на Националния институт по правосъдието (НИП) е взел незаконосъобразно решение като е елиминирал класирания на първо място в конкурса за преподаватели на младшите съдии по Наказателно право Петко Петков. Това става ясно от решение на Административен съд София град по жалба на Петков.

Както “Съдебни репортажи” писа, на заседанието на УС на НИП, проведено на 11 ноември, на което съветът е отхвърлил кандидатурата на Петков, са присъствали председателят на ВКС Лозан Панов, главният прокурор Сотир Цацаров, проф. Сашо Пенов и членът на ВСС Мария Кузманова, които са гласували с пълномощни за отсъстващите. Срещу Петко Петков на практика гласуват главният прокурор Сотир Цацаров и Мария Кузманова, което формира крайният резултат – 4 гласа “против” (с пълномощните за Незабравка Стоева и на председателя на Върховния административен съд Георги Колев).

Съдия Петков Петков, който правораздава в Софийския районен съд, е един от острите критици на прокуратурата и поддържник на тезата, че държавното обвинение има нужда от реформа. Съдията е и бивш заместник-правосъден министър и активен член на Съюза на съдиите.

На заседанието в края на миналата година директорът на НИП Миглена Тачева докладва писмо от Петко Петков, в което той уведомява УС, че от 21 октомври ИВСС е образувал проверка срещу него, а главният прокурор Сотир Цацаров взема думата, за да каже, че той е сигнализирал ИВСС, защото видял, че съдията има неизписани 79 дела, висящи 171. “Според мен едно такова забавяне урежда правата на страните в процеса и най-вече в държавното обвинение, защото препятства реализирането на наказателна отговорност на лицата, които ние сме изправили пред съд”, добавя Цацаров.

В допълнение представителят на ВСС в Управителния съвет на НИП Мария Кузманова изважда акт на ИВСС за проверка в Софийския районен съд (СРС), където работи Петков за периода 2012-2013 г.

Цацаров напомня защо Петков не е избран в първата процедура за постоянни преподаватели в НИП на 29 септември и добавя, че действително към този момент (11 ноември) Петков е изписал всичките си дела. “Ако имаме системни забавяния и само за нуждите на тази процедура (конкурса -б.а.) делата да бъдат изписани, това показва, първо, че той има възможност да направи това, това личи от данните, които са за неговото представяне, но очевидно има проблеми и пропуски в работата, които са системни. Тоест аз не бих подкрепил кандидат, който така или иначе би спазвал процесуалните срокове, но само тогава, когато след това се налага с оглед някаква негова положителна или отрицателна характеристика в каквато и да е процедура”, казва Цацаров.

Главният прокурор добавя, че през 2012 г. Петков е имал 147 забавени дела, а през 2013 г. – 151, като продължителността на забавата за тяхното изписване била от 2 до 10 месеца, което „дори и за натовареността в СРС се явява нарушение на чл. 22 НПК за решаване на делата в разумен срок“. Всичко това цели да се намери предтекст Петков да бъде декласиран, въпреки че отговаря на всички изисквания в процедурата. Включва се и председателят на ВКС, който уточнява, че съдия Петков е получил изключително тежък състав в СРС и е започнал да намалява броя на висящите дела.

Според съда обаче УС на НИП е допуснал съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на кандидата за постоянен преподавател. Това е така, тъй като решението за декласиране на Петков е мотивирано с обстоятелства, представени като критерии, които не са посочени като такива, на които трябва да отговарят кандидатите.

Съдът коментира, че към датата на събеседването всички кандидати, освен един, са имали нерешени дела и в този смисъл така поставеният критерий, не може да е основание за поставяне на по-ниска оценка на Петков.

В процедурата “не е поставен като обективен критерий наличието на ненаписани дела за по-ранен период, какъвто се сочи от Главния прокурор на Република България и от представителя на Съдийската колегия на ВСС, а именно: 2012г.- 2013г.”. “Неизготвените в срок мотиви към съдебните актове като обстоятелство биха могли да се съобразят, ако първоначално е било поставено подобно изискване към всички кандидати, подали своите документи за участие в процедурата. По този начин би се спазил и принципът „равенство“ /чл. 8 АПК/, че заинтересованите от изхода на производството лица имат равни процесуални възможности да участват в защита на своите права и законни интереси”, категоричен е съдът.

Нещо повече, отбелязва съдът, няма никакви доказателства, че за останалите кандидати са изискани справки за ненаписани дела в предишен период. “Недопустимо е да се поставят нови, допълнителни критерии към някои от кандидатите, които да бъдат обсъждани едва от компетентния административен орган, а не от помощния към него (назначената от Директора на НИП комисия за извършване на подбор), който всъщност е събрал необходимите документи и становища, провел е събеседване с кандидатите, поставил е оценки и е извършил класирането”, се казва в решението на съда.

Ето защо, заключва съдия Десислава Корнезова, решението на УС на НИП е “незаконосъобразно издадено, немотивирано”, като са приложенидопълнителни критерии само за един от кандидатите.

Решението на съда, което може да се обжалва пред ВАС, носи единствено морално удовлетворение на жалбоподателя, тъй като връщането на преписката не може да произведе никакъв правен ефект – учебната година за младшите съдии приключва след няколко месеца.

Припомняме, че през ноември Съдийската колегия отказа да обсъди двойните стандарти в конкурса за преподаватели на младшите съдии в НИП.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар