Сотир Цацаров през 2012 г.: Познавам Георги Гергов на “здравей-здрасти”

ВАП анонсира, че ще протестира увеличението на цената на газа
22-04-2017; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;

Снимка: Капитал

Снимка: Капитал


Връзките на главния прокурор Сотир Цацаров с бизнесмена и член на Изпълнителното бюро на БСП Георги Гергов, посочен за посредник в срещата “Цацаров – Сашо Дончев”, са обект на интерес от страна на медиите още през 2012 г. В края на ноември 2012 г., месец преди Висшият съдебен съвет (ВСС) да избере тогавашния председател на Окръжния съд в Пловдив Сотир Цацаров за главен прокурор, в “Биволъ” е публикувано разследване за начина, по който ръководеният от Цацаров съд решава в полза на Георги Гергов Търговско дело, чиито резултат е придобиването на мажоритарния дял от “Международния панаир Пловдив”. Тогава Цацаров твърди, че познава съвсем бегло Гергов.

Според изданието в ноември 2009 в МВР и при главния прокурор постъпва сигнал от полицай от Икономическа полиция в Пловдив, в която е описано схемата, по която е придобит “Международния панаир Пловдив”. “Биволъ” публикува документи, от които се вижда писмо на Гергов, с което се предлага на съда да бъдат назначени трима оценители на апорта му в “Международен панаир Пловдив”. С определение на съдията от Търговското отделение Окръжен съд Пловдив Александър Стойчев от 7 декември се приема предложението на Гергов за оценителите. Експертизата е представена и приета на 11 декември, фактически след 1 работен ден.

Решението на Румен Овчаров, тогава министър на енергетиката, с което апортът на  Гергов в “Международен панаир Пловдив” се увеличава с 64 млн лева, е взето на базата на експресната експертиза по делото. Според изданието “Биволъ” близостта между Цацаров и Гергов се дължи на факта, че и двамата членуват в масонската ложа „Слънце“.

Преди конкурса за избор на главен прокурор “Биволъ” изпраща сигнал до Етичната комисия на ВСС с твърдения за “търговия с влияние”, а комисията, чиито председател Ясен Тодоров по-късно ще стане част от мнозинството в съвета, което диктува решенията, извършва формално проверка по случая.

На 18 декември 2012 г., два дни преди избора на Цацаров, “Дневник” публикува протокол от изслушването на тогавашния председател на ОС-Пловдив пред Етичната комисия. От него става ясно, че членовете на ВСС са запознати с изпратения от “Биволъ” сигнал. Ясен Тодоров е този, който задава въпроса:”Г-н Цацаров, към следващия въпрос, Вие ли подарихте на г-н Гергов Пловдивския панаир?”

Именно това е поводът Цацаров да съобщи какви са отношенията му с посочения за посредник между него и собственика на “Овергаз” Сашо Дончев Георги Гергов. “Съвсем ясно казвам, че познавам Георги Гергов, познавам го като всеки, който в град Пловдив малко или много има контакти, които са свързани с общи мероприятия, организирани от общината или от някои други държавни институции. Не мисля, че Георги Гергов е човек, от когото някой трябва да се пази, когато го види, да му каже добър ден, при условие че го познава. Това не означава нищо”, коментира тогавашният председател на окръжния съд. Очевидно, ако Цацаров казва истината, а твърденията на Дончев са верни, доверието между главния прокурор и пловдивския бизнесмен пред последните пет години е нараснало неимоверно.

По-нататък Цацаров заявява, че в периода, в който съдия Стойчев скоростно решава делото – между 3 до 6 декември, е бил в командировка в Тирана. “След това на 7 и 8 декември съм ползвал платен годишен отпуск. Казано по друг начин, малко е трудно да влияя на съдията от Тирана. Начинът, по които е определен докладчикът към този момент, считано от 1 юли 2006 г., в съда действа програмата за разпределение на делата Low choice (това е софтуерният продукт, за който категорично бе доказано, че може да се манипулира, така че конкретно дело да се падне на конкретен съдия – б.а.). Изборът на съдия докладчик е осъществен именно чрез използването на програмата за случаен избор”, допълва Цацаров.

И продължава: “Оттам насетне, ако трябва да продължа същата тема, трябва да отида до 2010 г. На 19 април 2010 г. е постъпил сигнал министър Трайчо Трайков, с които той обвиняваше директно в извършени дисциплинарни нарушения и нанесени крупни щети на държавата от трима съдии от Окръжен съд – Пловдив, по повод вписвания, извършени по фирменото дело на Пловдивския панаир, които бяха свързани и с въпросния апорт. На 21 април поисках проверка от страна на председателя на Апелативния съд с оглед възможностите за извършване на ревизия. Такава проверка беше извършена и на 23 април 2010 г. докладът от проверката излезе с категоричното становище, че делата са разпределени на случаен принцип и че не вижда каквито и да е проблеми с образуването и движението на делата”.

Цацаров подчертава, че не е отговорил на министър Трайков “по простата причина, че тонът в неговия доклад спрямо съдиите беше достатъчно обиден”. Позволих си да кажа пред медиите тогава, че трима съдии, включително и един от тези, които касае сигналът в сайта, не могат да бъдат отговорни за държавната политика в областта на икономиката и за решения на Министерския съвет, които са взети във връзка със съдбата на Пловдивския панаир. Ако беше вярна тезата, че съм подарил панаира на Георги Гергов и че влиянието и начинът на администриране на делата е толкова голямо от страна на административния ръководител в съда, в който работя, трудно би могла да се обясни тезата, че именно с първоинстанционно решение на Окръжен съд – Пловдив, исковете на държава по отношение на Пловдивския панаир бяха уважени и, грубо казано, панаирът бе върнат на държавата”, твърди тогавашният председател на окръжния съд и коментира, че не може да разбере защо в единия случай ще помага на държавата, а в другия ще помага на панаира. “Казано по друг начин, мисля, че става дума за откровена манипулация”, заключва той.

Кариерното израстване на съдия Александър Стойчев

В друг материал по темата от 2 декември 2012 г., “Биволъ” проследява кариерното израстване на съдия Александър Стойчев. Проверка на “Съдебни репортажи” показа, че според биографията му съдия Стойчев работи в Гражданското отделение на Районен съд Пловдив от 1999 г. до януари 2010 г. , когато е встъпил в длъжност съдия в Търговското отделение на ОС-Пловдив. Оказва се, че от 2006 г. съдия Стойчев е командирован в ръководения от Цацаров съд, като командировката му продължава близо 4 години.

През 2009 г. ВСС обявява конкурс за преместване и повишаване на магистрати, като за Окръжен съд – Пловдив е обявена една единствена позиция. Според “Биволъ”, въпреки че преди съдия Стойчев в класирането фигурират магистрати с дългогодишен стаж, именно той получава най-много гласове от членовете на ВСС и печели конкурса. Според доклада на Окръжния съд в Пловдив за 2009 г. кандидатурата на Стойчев за окръжен съдия е предложена от Сотир Цацаров.

По време на изслушването на Цацаров пред Етичната комисия на ВСС тогавашният председател на ОС-Пловдив отрича да протежира съдия Александър Стойчев, “защото, ако беше мое протеже и се ползваше с преференции, трябваше да му бъде дадено делото на панаира, за да го реши по определен начин”. “На Александър Стойчев щяхме да му дадем делото, заобикаляйки случайния принцип. Ако трябва да съм честен, ние към 2006 г. не сме разпечатвали протоколи за случаен избор. Пазим архива на програмата за случайно разпределение. В противен случай не зная как щях да оправдая разпределението на Александър Стойчев”, коментира той.

И казва, че Александър Стойчев е бил командирован в Окръжен съд – Пловдив, но от председателя на Апелативния съд, а не от него. “Той е много свестен колега като начин на мислене на съдия. Не е достойно неговото име да бъде замесвано във всичко това. Александър Стойчев е един от хората, които са проверявани по повод сигнала на министъра на икономиката и енергетиката. Един от хората, за които се твърдеше, че е нанесъл крупни щети на българската държава. Не, не ги е нанесъл, защото не е участвал в това заседание на Министерския съвет, което е взело решение по отношение на капитала на Пловдивския панаир”, сочи Цацаров.

Подкрепя го Румен Боев (преди да бъде избран за член на ВСС Боев е прокурор в Апелативна прокуратурата Пловдив), че “единственият съд, който би следвало да си е свършил работата, е Пловдивският окръжен съд”. “Няма как да бъде съпричастен съдия от българския окръжен съд или неговия председател. Не за друго, а защото аз образувах дело във връзка с набиране на капитала, има и мои документи там. Единствено съм абсолютно убеден, че ако нещо, което може и трябва да се разследва във връзка с раздържавяването на Пловдивския панаир, не е проблем на Пповдивската магистратура – това са актове на МС, на тогавашния министър на икономиката, на тогавашния негов заместник–министър, които, ако се приеме, че има някакви нарушения, съвсем други инстанции и съвсем други съдилища и прокуратури би следвало да се занимават с тях. Просто го казвам за осветление на целия този казус”, сочи Боев.

След това Галина Карагьозова пита Цацаров дали е вярно, че тези три вещи лица са посочени от Гергов и са назначени от съда. “Това не мога да Ви кажа, откровено. Ако е вярно, е практика по много дела за апорти”, отговаря Цацаров. Юристи, с които “Съдебни репортажи” разговаря, обясниха, че в случая съмнение буди съвкупността от две обстоятелства – фактът, че вещите лица са посочени от Гергов и бързината, с която съдия Стойчев приема изготвената от тях експертиза.

“Непосредствено предстоящи действия в интерес на българските потребители на енергия”

На 11 април зам.-главният прокурор Ася Петрова, която отговаря за Върховната административна прокуратура (ВАП) даде пресконференция, на която съобщи, че държавното обвинение ще протестира решението на КЕВР за увеличение на водата в София. Тогава Петрова анонсира, че ВАП проверява и увеличението на цената на газа.

Както “Съдебни репортажи” писа, в четвъртък главният прокурор Сотир Цацаров изпрати позиция, в която отрече твърденията за заплахи на Сашо Дончев и на свой ред го обвини, че е поискал съдействие по конкретна прокурорска проверка. В позицията изрично бе подчертано, че Цацаров “изразява убеденост, че този опит за въвличане на прокуратурата в скандал не представлява и опит да бъде спряна работата на институцията по  провеждани проверки и разследвания или непосредствено предстоящи действия в интерес на българските потребители на енергия”. Късно вечерта в четвъртък сайта на изданието “24 часа” бе публикуван материал, озаглавен “Газ, лъжи и тайни записи”, в който се твърдеше: “И тa?a пpoвep?aтa нa пpo?ypaтypaтa дaли e зa?oнocъoбpaзнo peшeниeтo нa Koмиcиятa зa eнepгийнo и вoднo peгyлиpaнe (KEBP) зa цeнaтa нa пpиpoдния гaз oт 1 aпpил, c ?oeтo тя бe вдигнaтa c цeли 30%, e в ocнoвaтa нa oбвинeниятa, ?oитo Дoнчeв oтпpaви ?ъм глaвния пpo?ypop Coтиp Цaцapoв. Cпopeд нeoфициaлни изтoчници в пeтъ? пpo?ypaтypaтa щe пpoтecтиpa тoзи c?o? ?aтo нeзa?oнeн”.

Информацията, публикувана в “24 часа” се оказа точна. Вчера от прокуратурата съобщиха, че ВАП протестира пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 31.03.2017 г., с което считано от 01.04.2017 г. цената на природния газ се повишава с 29,6%.

“С протестираното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които обществения доставчик “Булгаргаз” ЕАД продава природен газ: до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане; на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и  цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи”, се сочи в съобщението.

Оттам уточняват, че считано от 1 април 2017 г. се въвежда и промяна в цената, по която се продава природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД в размер на 381.78 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), вкл. по 18.52 лв./1000 nm3. поради предизвиканите допълнителни разходи.

“От ВАП са установени съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като при произнасянето на КЕВР не са отчитани обстоятелства, чието изясняване е дължимо по закон и е счетено за необходимо от самия орган…На откритото заседание, проведено на 28.03.2017 г. въпросната информация не е обсъждана от КЕВР, а почти безкритично е прието изявлението на обществения доставчик, че условията на чл.17, ал.5 от Наредбата са практически неприложими /при това без да се уточнява, че все пак са спазени/”, съобщават от прокуратурата и допълват, че проверката е разкрила противоречия с материалноправни разпоредби (Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ), изискващите спазване на принципа за най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи.

Според ВАП са нарушени и основни принципи на ЗЕ – на прозрачността за определяне на цените, за възстановяване на икономически обоснованите разходи на дейността на енергийните предприятия, защото решението не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез които са определени ценовите компоненти и не е ясен начинът на образуването им.

От ВАП е констатирано и, че решението на КЕВР противоречи с целта на закона, тъй като на практика се потвърждава (със съвсем минимални корекции и при допуснатите нарушения) заявлението на „Булгаргаз“ АД и извършеното не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

42 коментара

Вашият коментар