Съдийската колегия отказа да се занимава със съдебните помощници, макар от години позициите да са пристан за роднински назначения

28-03-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Като популизъм беше определена идеята на члена на Съдийската колегия Калин Калпакчиев да бъде направен анализ на инстатута на съдебните помощници. Предложението му на Калпакчиев бе до края на април комисия “Съдебна администрация” към колегията да проучи броя на съдебните помощници в страната и дали той съответства на натовареността и спецификата на съдилищата, в които са назначени.

Членът на Съдийската колегия се мотивира с факта, че през годините медиите са публикували неведнъж информация, че съдебни помощници стават предимно роднини на магистрати и други публични личности. Последният случай, за който “Съдебни репортажи” разказа, бе на спечелилата с пълно отличие конкурс за съдебен помощник във Върховния административен съд (ВАС) съпруга на Яне Янев – Галя Янева само няколко месеца, след като бе скъсана на изпита в Софийския градски съд.

Галя Янева бе назначена за съдебен помощник в СГС в мандата на Владимира Янева, след като изкарва отличен 5.66. Няколко години по-късно, след смяната на ръководството на градския съд, съдебните помощници държаха тест, който бе задължителна част от атестационната им процедура. Според изискванията онези, които работят в Гражданското (където работеше Янева), Въззивното и Търговското отделение на СГС трябва да имат минимум 16 точки при максимален резултат 34, за да получат задоволителна оценка. А съдебните помощници в Наказателното отделение трябва да имат минимум 17 от 24 точки, за да работят в градския съд. 14 от общо 25 съдебни помощници се провалят на тестовете, като Галя Янева получава вторият най-нисък резултат – едва 3 точки от максимални 34.

Янева се е явила на конкурс за младши съдия през 2015 г., като е изкарала 3.50 на писмения изпит и не е допусната до устен, тъй като изискването е кандидатите да получат минимум 4.50 на писмения изпит. През април 2016 г. съпругата на Яне Янев още веднъж кандидатства за младши съдия, като успява да изкара на писмения изпит 3.88 и така отново не стига до втория етап в конкурса.

Калпакчиев изрично уточни, че би могъл да предложи да бъде проверен конкурсът във ВАС, но, по думите му, колегията следва да анализира по-широко темата, защото в противен случай в публичното пространство ще продължат съмненията за непотизъм и назначения на съдебни помощници въз основа не на познания, а на познанства и връзки. ”През годините длъжности за съдебни помощници са разкривани и по конюнктурни съображения – кой председател е бил по-настоятелен или е имал позиции във ВСС. Съветът трябва да формулира политики, а това няма как да стане без да сме наясно с цялостната картина”, заяви Калпакчиев.
Даде и конкретна методика, по която да стане анализът. Да се изследва практиката по назначаване на съдебни помощници, което е в правомощията на председателите на съдилища и колегията на ВСС да определи някакъв стандарт за това на каква натовареност колко помощници ще бъдат разкривани, за да има съпоставимост и справедливост при разпределянето на този ресурс.

Според него, вторият казус, с който ВСС трябва да се занимае, касае организацията на подбора на съдебни помощници. Даде и пример – в СГС конкурсите са получили необходимата прозрачност и публичност, докато този във ВАС е оставил въпроси. Макар да се провеждат конкурси за съдебни помощници, посочи Калпакчиев, в различните съдилища има различен ред за провеждането им. Освен това, настоя той, колегията трябва да проучи какви задачи се поставят на помощниците.

Веднага след него Светла Петкова отсече, че анализ не е нужен, защото всичко било ясно за колегията. Поясни, че била участвала в създаването на института съдебен помощник и всичко било разписано в закона и правилниците.

Според Каролина Неделчева, която ръководи комисията “Съдебна администрация”, всяко решение за разкриване или трансформиране на длъжности в администрацията се взема от колегията и всичко е прозрачно. Неделчева обясни, че информация за броя на съдебните помощници има, затова не следва такава да се изисква от съдилищата. ”Редът за назначаването им е конкурс. Ние не сме компетентни да проверяваме законоосъобразността на конкурс, за който и да е служител. Няма как и да изследваме с какви функции са натоварени. Първо го пише в закона, а председателят на всеки съд ръководи и контролира работата им. Освен това чл. 246а, ал. 3 ЗСВ е възложил на административните ръководители да публикуват на интернет страницата на органа правила за организацията на работата на съдебните помощници”, мотивира се тя.

Отвърна й Калпакчиев, който заяви, че никъде в предложението му не се казва, че колегията трябва да провери конкурсите, а да се помисли дали правилата за конкурсите да не бъдат уеднаквени. За да илюстрира необходимостта от цялостен анализ даде пример – в Административния съд във Велико Търново при средна месечна натовареност на съдия от 15 дела работят 4 помощници, а в Ловеч при натовареност от 16 дела на съдия, няма нито един помощник. “Моите намерения са да се подпомогне аналитичната дейност на съвета, ако не исках това, щях да използвам друг подход – да поискам проверка на законосъобразността на конкурса във ВАС, но не го правя, защото смятам, че трябва да се излезе от частното и да се търси общо решение”, допълни той.
Според Соня Найденова както има правила за броя на зам.-председателите в съдилищата, така следва да има и за съдебните помощници. Камен Иванов също подкрепи предложението.

Въпреки това Калпакчиев бе обвинен в популизъм. “Целта на дискусията днес за мен е съвсем различна от формулираното и съм много разочарована от популизма”, натърти Каролина Неделчева.

Галина Карагьозова каза, че общ поглед върху цялата страна действително няма, а анализи са правени само в отделни случаи, в които се виждали драстични разминавания и в броя на съдиите, и на съдебните помощници. Обоснова се с числа – в Ямбол при 8 дела месечно на съдия и в Стара Загора при 23 дела работя все по един съдебен помощник. “Очевидно е, че има дисбаланс, нека да не гледаме на анализа като на някаква подривна дейност, нека да огледаме състоянието на този институт. Не откривам тези задкулисни цели, които се опитват да се вложат в предложението”, подчерта тя. В крайна сметка гласовете се разделиха 5 на 5 и предложението не бе прието.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар