Мнозинството в Съдийската колегия с нов залп срещу бившата председателка на Апелативния спецсъд

Галя Георгиева, Димитър Узунов и Светла Петкова поискаха да се търси дисциплинарна отговорност срещу Росенова заради случая "Ценко Чоков"
14-03-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Само в рамките на едно заседание мнозинството в Съдийската колегия “обвини” и “осъди” изпълняващия функцията председател на Апелативния специализиран съд съдия Даниела Росенова в нарушения на случайното разпределение на делата и управленско бездействия заради случая “Ценко Чоков”. Това е поредният епизод на атаката срещу Росенова заради участието й в състав на съда, който пусна бившия кмет на Галиче от ареста.

“Козът” “Чоков” бе изваден от мнозинството по време на изслушването на Росенова в конкурса за председател на Апелативния спецсъд. Тя кандидатстваше за втори мандат на чело на съда, но не бе избрана без никакви мотиви.
Ден по-късно БГНЕС съобщи, позовавайки се на източници от Съдебната палата, че главният прокурор Сотир Цацаров е предложил на председателя на ВКС Лозан Панов да провери случайното разпределение на делото за мярката на Чоков, а темата бе повдигната отново от мнозинството по време на заседание на Съдийската колегия. В крайна сметка ВКС извърши проверка на случайното разпределение на делата в Апелативния спецсъд, която установи следното по случая “Чоков”.

В състава на съда, освободил Чоков от ареста срещу парична гаранция са били съдиите Даниела Росенова, Даниела Врачева и Димчо Георгиев. Разпределението на делото за мярката за неотклонение е било извършено от Даниела Врачева, тъй като по това време както Росенова, така и заместникът ? Петя Колева били в отпуск. Делото се паднало на съдия Врачева, която заседавала в състав с Колева и Димчо Георгиев, а в Апелативния спецсъд на случайно разпределение подлежи само докладчикът по делото, който “влече” след себе си и състава. Един от съдиите в състава на съдия Врачева също била в отпуск, затова била заменена от съдия Росенова, която вече била на работа.

Миналата седмица осмина от членовете на Съдийската колегия поискаха “обяснения” от Лозан Панов по проверката, извършена от ВКС, а той обяви, че ще внесе предложение за дисциплинарно производство срещу съдия Врачева, заради нарушенията при случайното разпределение на делото. Освен това ВКС препоръчва промяна в правилата за случайно разпределение в Апелативния спецсъд. Днес Панов подчерта, че при разговора със съдия Врачева, тя не е успяла да обясни по какъв критерий е преценила, че вместо завърналата се от отпуска съдия Колева в състава трябва да влезе съдия Даниела Росенова.

Днес председателят на ВКС разказа подробно какво е установила проверката в спецсъда, която не била само по документи, а са проведени и три срещи със съдиите, на които самите те дали предложения за промяна на правилата за случайно разпределение на делата. Панов обясни и какъв е обективният проблем при разпределението и разглеждането на мерки за неотклонение – в съда от октомври 2015 г. заседават 11 съдии, вместо както преди това – 12, разпределени в четири постоянни състава. Това обективно е създало трудности при формиране на четвъртия съдебен състав. С оглед спецификата на съда, мерките за неотклонение се разпределяли между два състава, а другите два не се включвали, за да има възможност единият да поеме делото по същество, а другият да се включи, ако ВКС върне някое дело за ново разглеждане.

Панов припомни и хронологията на проверките в Апелативния спецсъд – Инспекторатът към ВСС е извършвал такава през 2013 г., като докладът не е констатирал сериозни пропуски. Както и в сегашната проверка на ВКС, ИВСС установил, че съдът разглежда предимно мерки за неотклонение и препоръчал на ВСС да осигури подкрепа на председателя за доработка на софтуера за разпределение на делата “Law Choice”. Проверка в съда е правена от зам.-председателя на ВКС съдия Павлина Панова и в мандата на предишния председател – проф. Лазар Груев, която установила, че препоръките на ИВСС са изпълнени. Освен това, припомни Панов, с негова заповед е била извършена проверка на цялостната дейност на Апелативния спецсъд, както и тематична – за случайното разпределение.

След като изложи фактологията, думата взе Галя Георгиева, която все пак видя множество проблеми, дължащи се на управлението на Росенова. И призова Панов да преосмисли предложението си за дисциплинарно дело и да го насочи не към съдия Врачева, а към Даниела Росенова, като поиска проверка дали и.д. председателката е изпълнила препоръките на ИВСС, защото “да бездействаш от 2013 г. насам е достатъчно основание да предприемате дисциплинарни действия”.

„Вие смятате, че г-жа Росенова няма виновно поведение за неудачите в разпределението. Аз съм на обратното становище. Този съд е натоварен основно с мерки за неотклонение, знаете колко е чувствително обществото по мерките на организираната престъпност”, мотивира се Георгиева. Лозан Панов отново обясни, че ИВСС не е давал препоръки за случайното разпределение към председателя на съда, а е констатирал, че разпределението е в рамките на закона предвид спецификата в дейността му. Според Георгиева обаче Росенова била виновна, че не е инициирала промяна в правилата за случайния подбор, за което тя “трябва да носи някаква отговорност”.

Веднага се включи и Димитър Узунов. “Кой носи отговорност за организацията – председателят, домакинът, призовкарят, по-горният председател, по-долният? Очевидно има пропуск, не смятате ли, че този, който управлява съда, трябва да носи отговорност за това? Ако това се беше случило в джендеми, в съда в Сандански, по същия начин ли бихте реагирали и как реагирахте в СГС?”, обърна се той към председателя на ВКС. Съдия Панов обясни, че не дели съдилищата на джендеми и пак поясни, че препоръките за промяна на правилата в Апелативния спецсъд не са на ИВСС, а следват от току-що приключилата проверка.

Подходът на Георгиева и Узунов накара Юлия Ковачева да попита в каква процедура се задават въпросите към председателя на ВКС и дали това не е разпит.

Забележката не беше отразена, а дежурно Светла Петкова реши да допълни Георгиева и Узунов с няколко въпроса – дали не е нарушен принципът на демократичност и равнопоставеност на останалите съдии, когато той се нарушава, няма ли председателят на ВКС да потърси отговорност. А след това презентира и своето решение – предложи Съдийската колегия да обърне внимание на съдия Росенова. “Това не е дисциплинарно наказание, но е най-малкото, което може да се направи, за да има по-добра организация за случайното разпределение. Пък вие, ако намерите достатъчно основание, няма пречка да се търси дисциплинарна отговорност”, подсказа Светла Петкова. Панов обаче обясни, че това е съвършено ново предложение, изчете темата на точката отново и помоли Петкова да се мотивира.

Галина Карагьозова също недоумяваше в каква процедура е Съдийската колегия. “Поначало предложението така, както беше внесено, говори за една изключителна преднамереност, видно от формулировката на въпросите, и е пряка намеса в правомощията на председателя на ВКС. Директно го питат какви мерки и каква дисциплинарна отговорност ще търси. При това, базирайки се на твърдения като крайни факти – установи се нарушение при едно дело, установи се нарушение при администрирането на управлението и т.н. Кой ги установи, на база на какви факти? Учудвам се на търпението и доброто желание да отговаря на председателя на ВКС”, започна изказването си тя.

След това се възмути, че в заседанието се хвърлят обвинения, обсъждат се нарушения и се предлагат дисциплинарни мерки. ”Защо в това заседание коментираме публично факти, които пряко касаят дисциплинарно производство. Аз, ако съм, щях да искам отвод на всички онези, които с категоричност твърдят, че са установени нарушения преди каквато е и да процедура по дисциплинарни производства. Имало нарушения от конкретния разпределящ и от административния ръководител – това е нечувано нарушение на закона и на забраната за обсъждане на факти, касаещи дисциплинарното производство”, каза Карагьозова и няколко пъти натърти, че колегите й нарушават правилата, а в случая всички препоръки от проверките са изпълнени от Апелативния спецсъд.

Обясни че законът и правилата искат определяне на докладчика по делото, а в съдилищата е масова практика да не се определя на случаен принцип целият съдебен състав. Карагьозова обясни, че вътрешните правила на съда не нарушават изискванията на закона и на методиката. “Да говорим за конкретно нарушение на Росенова или на Врачева… кой текст е нарушен, кое изискване, вменено му със закон или заповед, или вътрешно правило, за да твърдим тук, че има такива нарушения?”, попита тя.

Юлия Ковачева обърна внимание, че има решение на ВСС, с което е била отнета едната щатна бройка в АСНС, въпреки възраженията на председателя на съда заради затрудненията при формиране на съдебните състави.
“Последиците ги виждаме. ВСС да понесе своята отговорност, както имаме претенции към управлението на един съд. Нека и ние носим отговорност как управляваме съдебната система”, призова Ковачева. Коментира и предложението на Светла Петкова – според нея най-напред трябват ясни критерии и правила как Съдийската колегия ще упражнява правомощието за обръщане на внимание. По думите й предложението е несвоевременно и е недопустимо да се взимат решения ад хок, без мотиви и без да се даде възможност на лицата да се защитят. 

Последва скандално изказване на Димитър Узунов. Той се обърна към Ковачева и Карагьозова и каза: “Обяснете го на хората в село Галиче! В резултат на организационните пропуски в този съд за мен съставът, разгледал мярката за неотклонение, е нагоден. В крайна сметка резултатът е ясен – този човек е на свобода, видяхме какво се случи, какъв натиск е упражнен спрямо свидетел”. След което добави, че “тези хора” познават слабостите на системата и се възползват.

Думите му възмутиха Галина Карагьозова: “Не съм си и представяла подобна грозна инсинуация от колега, направена публично и пред микрофон. Ние излязохме виновни за престъпната дейност на Чоков. Обвинението е толкова абсурдно, че разумни доводи не могат да бъдат противопоставяни. По същия начин мога да твърдя за ваши действия и бездействия без да си давам грижата да ги подкрепя с каквото и да е доказателства. Вие направихте точно това”, категорична бе тя.

Дискусията приключи с благодарствени думи от Галя Георгиева към Лозан Панов за пълното му изложение и се закани, че ще изчака резултатите от новата проверка на ИВСС за 2016 г. Каза, че според нея имало нужда от проверка, която да обхване периода от създаването на съда до сега.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар