Съдийската колегия арогантно отхвърли предложението на Общото събрание на съдиите от СРС за временен председател на съда

Мнозинството засили съмненията, че има предварително избран човек за поста
24-01-2017; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Съдийската колегия взе поредното скандално кадрово решение, като отказа да назначи за изпълняващ функциите административен ръководител на Софийския районен съд (СРС) издигната от Общото събрание на съда Албена Ботева. Съдия Ботева бе в досегашния екип на председателя на СРС Методи Лалов и ръководеше Трето гражданско отделение на съда.

В края на миналата година след безпрецедентен протест на служители и съдии в СРС пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) Методи Лалов подаде оставка от ръководния пост заради липсата на адекватни мерки от страна на кадровия орган по отношение на свръхнатовареността на най-големия съд в страната. След него оставки подадоха и заместниците му, а на 10 януари Общото събрание на СРС номинира съдия Албена Ботева за и.ф. Така кандидатурата й бе внесена в Съдийската колегия от председателя на горестоящия съд Калоян Топалов и отхвърлена днес без аргументи.

От протестите насам мнозинството в Съдийската колегия полага сериозни усилия да припише проблемите на СРС на ръководството на съда, а днес атаките бяха насочени и към съдия Ботева. Въпреки призивите на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) към колегията да не се задълбочават проблемите на СРС, а да бъде взето конструктивно решение, още в началото на обсъждане на точката се чуха дежурните обвинения.

Близката до главния прокурор Сотир Цацаров Галя Георгиева, която редовно изразява тезите на мнозинството, посочи, че няма да подкрепи Албена Ботева, тъй като била част от екипа на Лалов, а всички в него подали оставка. “Аз не намирам логика в едно такова поведени – да си подадеш оставката и след това да бъдеш кандидат за административен ръководител. В последние два месеца стана ясно, че екипът на Лалов не е могъл да овладее ситуацията в този мегасъд и да предложи разумен подход в управлението на съда”, започна тя и след това поясни, че не счита, че след като четири година един съдия е бил част от ръководния екип и не е направил нищо, трябва да му се дава мандат. “Ами, че то по-добре Лалов да остане. Той дори Лалов поиска ние да му организираме и структурираме работата на целия съд. Не може да обвиняваме само председателя, цялото ръководство носи отговорност за състоянието на съда”, каза Георгиева. Дори се позова на изказвания на двама съдии, присъствали на Общото събрание – съдиите Гарванска и Савчев, които имали критики към ръководството.

След нея Калин Калпакчиев призова колегите си да се отнесат отговорно към ситуацията, за да няма сътресения до избирането на титуляр за поста. За пореден път повтори, че не е нито справедливо, нито вярно да се стоварва вината за състоянието на съда единствено върху ръководството, тъй като отговорност носят и кадровия орган, и инспектората към него. Припомни, че на срещата на ИВСС с ръководството на СРС миналата седмица инспектори са отправили благодарност към предсеадтелите на трите граждански отделения заради добрата им работа. Поясни, че съдия Ботева ще осигури плавен преход към новото ръководство, а неизбирането на и.ф. председател ще доведе до хаос. Предупреди, че ако на днешното заседание Съдийската колегия не изпълни волята на Общото събрание на съдиите в СРС ще вземе незаконосъобразно решение и ще покаже, че законът няма никакво значение.

След Георгиева, ред беше и на Светла Петкова да вземе думата, за да изрази негативното си отношение към СРС. Започна с това, че според нея Общото събрание в СРС не било съвсем легитимно. “Не считам, че това събрание, което е направено, а и гласовете, които са дадени за кандидата, говорят действително за едно мнозинство, за едно в голяма степен единодушие по отношение на нейната кандидатура. Защото съдиите са 181 щатните, заетите длъжности. От тези 181, събранието е проведено при 101 присъстващи, и междувременно ми прави впечатление че този влезнал, онзи излезнал”, “обоснова” се Петкова. После направи сметка, че за Ботева са гласували 65 от присъствали, а 36 се въздържали, което тя тълкувала като липса на подкрепа. “Това е 1/3 от колектива на СРС. Аз не считам, че 1/3 и при такова гласуване и изказване, означава съдийско самоуправление или само може да ме наведе на мисълта, че тази кандидатура колегите не са единни по отношение на тази кандидатура”, опита се да обясни Светла Петкова. След това каза, че се съсредоточава върху “самата Албена Ботева”, която сама си подала оставката като зам.-председател без никакви мотиви, заради солидарност с Методи Лалов. Отплесна се да преразказва, без да успее да цитира, “апокалиптично” изказване на Лалов за съда, който той ръководел, което значело, че стигнал до “нивото на некомпетентност”.

Заяви че съдия Ботева две години била ръководител на Гражданско отделение в съда, а “гражданските имат най-големи проблеми с бързината и изписването на делата”. “Затова не считам, че е показала много добри качества. Всички гласувахте за нейното освобождаване, сега дайте да й възложим”, защити тезите си Петкова. Намеси обществените поръчки в съда (миналата седмица мнозинството прати Методи Лалов на прокурор, заради доклад на Сметната палата) и каза, че не може той да продължава да се занимава с тях. Закани се да инициира и още много проверки на обществените поръчки, защото одитът показал “порочност”. “Затова не считам, че тя е най-подходящата. Задачите не са толкова в обществените поръчки, а в правораздаването. А г-жа Албена Ботева не считам, че може да се справи с тези задачи”, категорична бе тя. Затова призова да няма избор, за да се даде време на Общото събрание на съдиите “малко по-мъдро да погледнат и по-сериозно на това кой да излъчат от техния колектив за и.ф.”.

Стигна и по-далеч, като заключи, че ако съдийската колегия гласува доверие на съдия Ботева “съдът ще продължава да затъва все по-надолу”.

Галина Карагьозова обори всички “аргументи” на Георгиева и Петкова – това, че съдия Ботева е била част от ръководството съвсем не значи, че не е изпълнявала съвестно задълженията си, колегите й не са цитирали нито един факт, който да обосновава заключението, че не се справя с тях или с работата си като съдия. Няма доказателства, че правораздаването се е влошило, а в одитния доклад на Сметната палата няма нито една констатация, касаеща работата на съдия Ботева.

Карагьозова упрекна колегите си, че се опитват да омаловажат решението на ОС на СРС за издигане на Ботева, въпреки че то е проведено при изискуемия по закона кворум и взетите решения са валидни. Заяви и че бакалските сметки на Петкова не са юридически обосновани. “Останалите спекуалации не правят чест на членовете на ВСС”, каза тя.

Опроверга и констатациите на Галя Георгиева за изказванията на съдии по време на Общото събрание, които не подкрепят кандидатурата на съдия Ботева. Четейки протокола, Карагьозова даде да се разбере, че критиките са били към управленските практики на Лалов, а съдия Гарванска категорично е заявила: “Аз харесвам съдия Ботева”. Другият съдия – Савчев бил алтернативна кандидатура, като първоначално си направил отвод, а после се обадил по телефона да каже, че го оттегля. Получил 0 гласа “за”, 29 “въздържал се”, 72 “против”.

“Как може да твърдим голословно, че тя (съдия Ботева) не се справя със задълженията си, само защото е било част от ръководството. До скоро отношението към екипа на ръководството беше изцяло положително, да не забравяме тези моменти”, заяви Карагьозова.

Включи се и Юлия Ковачева с призив колегията да се съобрази с предложението на ОС, защото съдия Ботева е съдия от кариерата, който работи съвестно, изпълнява си задълженията си. “Тази сметка, която беше направена тук, не мисля, че разкрива истинската перспектива на подкрепата, в смисъл, че не трябва да бъде омаловажавана тази подкрепа. Ако трябва да правим сметка – командированите нямат право на глас, тези, които не са присъствали не можем да кажем еднозначно, че не подкрепят Ботева и автоматично да ги причислим към тези, които не я подкрепят. Ние да сложим тука някакви лични критерии за допустимост, за да бъде този избор легитимен е несериозно”, мотивира се Ковачева и направи сравнение с гласовете, с които са избрани членовете на ВСС. “Математическите сметки не са достатъчни, за да омаловажим тази подкрепа. Не би било лошо да чуем колегата, защото тук имаше сериозни нападки срещу нея и всеки трябва да има право да защити професионалното си достойнство. Лесно е да говорим тук сами, малко по-неудобно е когато колегата е сред нас”, поясни Ковачева и предложи колегията да изслуша съдия Ботева.

“Отправиха се резки думи по отношение на нейните думи и умения и смятам, че е коректно да я поканим тук”, подкрепи я и председателят на ВКС, а изслушването бе подкрепено от 7 членове на колегията, шестима бяха против. Фактът, че предложение бе прието изненада мнозинството и Милка Итова обясни, че не е разбрала за какво се гласува, затова поиска прегласуване. До такова не се стигна, след като Калин Калпакчиев й припомни как й е обяснил какво точно гласуват кадровиците, когато тя влезла в залата. “Аз не съм на 16-та точка. Аз съм на 15-та точка”, включи се й Светла Петкова.

Така точката бе отложена, а няколко часа по-късно съдия Ботева дойде да бъде изслушана – прецедент в практиката на съвета, тъй като досега кандидатите за и.ф. председател не са викани на изслушване във ВСС. Съдия Албена Ботева бе записана въпроси (в пъти повече, отколкото задават членовете на ВСС на кандидатите за титулярни председатели на съдилища).

“Мисля, че съм вложила сърце и душа в тази работа. Мисля, че съм неглижирала личния си живот и свободното си време. Мисля, че съм успяла да разбера какви са проблемите на съда, да ги артикулирам и имам визия в краткосрочен план за тяхното решение”, започна издигната от районните съдии. Няколко пъти, след настоятелни питания на мнозинството, обясни, че е подала оставка, за да даде възможност на следващия председател на СРС да си избере екип.

За личната си мотивация тя каза: “Убедена съм, че знам какви са проблемите на съда, мога освен да ги артикулирам, но и в краткосрочен план да поддържам добри решения за тях”.

Стана ясно, че съдия Ботева е била младши съдия в СГС, а от 2010 г. – съдия в СРС, след февруари 2015 г. – зам.-председател и ръководител на Трето гражданско отделение на съда. Посочи и кои са най-належащите проблеми за решаване – обявяването на конкурсите за служителите, функционалният анализ, възложен от ВСС, който, по думите й, ще даде страничен поглед за състоянието на съда, администрацита и натовареността на отделните звена. “Тече процес за качване на данните в АСУД. Не можем да наваксаме качването на делата от преди това. Предстои ни много тежка инвентаризация. До март в АСУД трябва да се качат всички данни за всички дела. В съда няма съдебен администратор, няма началник управител сгради и връзки с обществеността. Проведоха се няколко събрания в последние месеци по отделения. Ние се стремим по всякакъв начин да преодолеем този упрек за неравномерно разпределение”, поясни тя.

Подчерта, че във връзка с функционалния анализ на съда, е важно фирмата, която ще го извърши, да е посрещната от хора, които са запознати с работата на съда. “Ние никога не сме отричали, че имаме нужда от помощ. Артикулирането на проблемите е вик за помощ”, каза тя.

Галя Георгиева отбеляза, че Ботева говори “с вие” и оттам заключи, че очевидно тя се “придържа” към ръководството на Методи Лалов. След това каза, че било екстравагантно първо да подава оставка, а след това да иска да управлява съда. Попита я с кого ще управлява, какъв ще е екипът й и какви са проблемите със забавите по граждански дела.

Ботева описа хронология, от която стана ясно, че няма ненаписани дела, а показателите в отделението са добри. “Работата си като съдия я върша след 5.30 и в събота и неделя. ИВСС забелязаха всичко това. Те виждат всичко това”, каза тя. Георгиева отново взе думата, за да изрази негодуванието си срещу заповед на Методи Лалов да не се заседава след 5.30. Наложи се съдия Ботева няколко пъти да й обяснява, че заповед с такова съдържание няма, ставало дума за заповед да не се насрочват дела след 17 ч. По отношение на екипа си каза: В СРС работят изключителни професионалисти и аз вярвам в тях, вярвам в решенията на Общото събрание, ще разчитам ОС на отделенията да номинират и подкрепят заместниците ми”.

На въпрос на Лозан Панов на какво се дължи натрупването на дела на отделните състави, съдия Ботева отказа да генерализира, поясни, че има обективни и субективни фактори. “Няма да се ангажирам с изявление и да кажа, защото съдията не ги решава. Редовно обсъждаме как да помагаме на колегите. Мерките винаги трябва да са конкретни. Аз съм убедена, че нещата не трябва да се оставят да стигнат дотам, когато положението е изключително тежко и мерките трябва да са извънредни. Няма никакво съмнение, че става дума за натрупване на дела”, отговори тя и поясни, че в нейното отделение няма голяма висящност, като един от факторите бил, че именно в него са откривани нови състави.

Поясни, че миналата година е почивала 5 работни дни, за да не товари колегите си с административни функции. “Ние бяхме тези, които се молихме на Кошутов (разработчикът на деловодната система) да дойде да внедри пълноценно АСУД. Ние бяхме тези, които ходихме по съдилищата да гледаме другите системи. По наше настояване се внедри системата, преди това в нея нямаше заповедно производство. Основно изискване беше да можем да правим справки, за да ги представяме на ВСС. Имахме уверение, че ще стане бързо, но не беше така. В един момент се оказа, че не може да направи като единна система, а като отделни модули. Ние сме разчитали на разработчика, на когото се е доверил ВСС”, разказа съдия Ботева и уточни, че служителите напускат заради огромното натоварване да вкарват на ръка данните в системата.

Последва нов въпрос от Галя Георгиева: “Смятате ли, че е нормално след 5.30 да се забранява да се заседава? Това го намирам за страшно ненормално.”

“В регистратурата стоят до 6.30 и 7 ч, деловодителите най-редовно идват и в събота и неделя. Секретарите – имаше редица случаи, когато едно открито съдебно заседание продължава до 9.30 – 10 часа вечер. Аз мисля, че няма съд в страната, който да насрочва дела в 17 часа”, поясни отново Албена Ботева. Димитър Узунов я попита защо не са се провеждали конкурси за служители в съда близо година, Светла Петкова – какво мисли за констатациите на Сметната палата. Съдия Ботева заяви, че не отговаря за тези въпроси. На въпрос на Галя Георгиева как ще се оправи с обществените поръчки, Ботева отговори, че ще разчита на професионалистите в съда. Накрая Милка Итова заяви, че не е разбрала защо Ботева е подала оставка и припомни, че напускането на Лалов бил вид протест срещу ВСС. “Като казах ние, колкото и пъти да съм го казала, винаги съм имала предвид колегите от СРС. В нашите оставки е изрично посочено, че е наш професионален и морален дълг, да оставим следващия председател да излъчи екип, с когото да работи. Аз мисля, че това е най-естественото”, каза Ботева.

По време на дискусията след изслушването Калин Калпакчиев заяви, че съдия Ботева е отговорила на всички въпроси и е изяснила всички съмнения. Отново призова колегията да подходи по предвидим начин, членовете й да забравят личните симпатии и непреодолими различия. “Съвсем честна беше колежката да каже какви са кусурите на ръководството, какво е свършено и какво не е”, каза той. “Нека се съобразим с решението на ОС. Нека не ги разочароваме още веднъж. Не мисля, че делението помежду ни трябва да го пренасяме върху колегите. Решението трябва е насочено към съдиите, към служители и към гражданите, които преминават през този съд”, категоричен бе той.

Галина Карагьозова подчерта, че изслушването на съдия Ботева още един път е доказало, че тя притежава всички качества, за да изпълнява функциите на административен ръководител. Цифрите, които цитирала, доказали, че е много добър професионалист, много организирана.

“Действително в настоящия момент е необходимо да определим и.ф. Разбира се, че не е драматично, но далеч по-бързо и по-успешно и по в полза на гражданите и самите магистрати, е да има и.ф. Отделно смятам, че точно този и.ф. ще се справи”, каза Карагьозова.

“Не мисля, че друг път сме провеждали такава процедура по изслушване на кандидат за и.ф. Мисля, че всеки от нас в нейното изложение и отговорите на въпросите, които й бяха поставени, показва, че съдия Ботева е квалифициран съдия, има подход и за времето от година е половина – че може да поема отговорност. Ние видяхме добрия съдия и добрия ръководител, който почива минимално, за да не натоварва колегите си. Видяхме и човекът”, категорична бе и Соня Найденова. Обясни, че цитираният одит не касае времето, в което съдия Ботева е била зам.-председател на съда.

Председателят на ВКС също взе отношение. “Да не си играем с търпението на колегите. Няколко пъти се каза, че няма да е драматично. Според мен ще е драматично, защото това е съд с проблеми, които не възникват от преди един месец, когато имаше съди отпред, а много отдавна. Проблеми, които не се решават само с намирането на сграда, очевидно се касае на организация. Приписването изцяло върху Методи Лалов е един способ – “лов на вещици”. И ако ние мислим отговорно, нека, постъпвайки отговорно, да не задълбочим проблемите на СРС и да ги направим трагични”. Припомни, че основните аргументи срещу съдия Ботева са свързани с връзката й с председателя на съда Методи Лалов. Но откри и съществени разлики – тя няма дисциплинарно производство, няма просрочени дела, показала е опит и рутина. “Да не си играем с търпението на колегите, да не е като руска рулетка решението. Противното би означавало наистина съмненията, че има друг колега или да се насочи вниманието на съдия Топалов какво е решението, само и само да не е този, който са посочили съдиите”, призова той.

Галя Георгиева обаче го скастри. “Звучи ми като призив да се повторят действията от момента на оставка на Лалов”, определи изказването му.

В крайна сметка мнозинството не подкрепи Ботева (6 на 7 гласа), а гласуването бе определено от Калин Калпакчиев като срамно. “Ние не оставаме на колегите си друг избор, освен да дойдат пред прозорците и да искат обяснения. Чувствам се омерзен от това решение, то показа, че мнозинството няма никакъв срам”, каза той.

Още вчера “Правен свят” съобщи, че част от мнозинството има намерение на номинира за временен председател съдия Стефан Милев. Милев е дългогодишен районен прокурор в София, говорител на Софийската районна прокуратура, а от лятото на 2015 г. – съдия. Беше член на Асоциацията на прокурорите и поддържаше категорично становище, че промените в Конституцията и Закона за съдебната власт са “законодателна репресия”. Днешното гласуване засили съмненията, че изборът за и.ф. председател на СРС е предрешен и въпреки разделението на съвета на колегии, главният прокурор продължава да взима решенията в Съдийската колегия.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания

Вашият коментар