12 председатели на районни съдилища призоваха СРС да не се поставя пред скоби

365 съдии и служители на Районния съд в София до ВСС: Не политизирайте проблемите. Мнозинството в Съдийската колегия им отвърна да се поучат от ефективността на правораздаването в провинцията
20-12-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Две писма до Съдийската колегия, изпратени от съдии и служители на Софийския районен съд (СРС) и от 12 председатели на районни съдилища в страната отново сблъскаха позициите на членовете на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). В началото на заседанието главният съдебен инспектор Теодора Точкова поиска удължаване на срока на периода, в който ще се организира среща между Инспектората към ВСС и представители на СРС. Такава бе насрочена за миналия петък, но Точкова не присъства на нея. Днес тя обясни, че прибързана среща без ясен дневен ред няма да е съдържатена среща. Председателят на ВКС докладва постъпило писмо от 12 председатели на съдилища, в което се призовава Съдийската колегия да не взима мерки на “парче” по отношение на районнните съдилища.

Калин Калпакчиев заяви, че в съвета още миналата седмица е постъпило писмо от 365 съдии и служители на най-големия районен съд в страната с искане Съдийската колегия да не приема оставката на ръководството на съда и поиска да бъде включено в дневния ред. Веднага му се противопостави Галя Георгиева. маме ли депозирани заявления от ръководството, че си оттеглят оставките? По повод оставката на колегата, който е председател на съда, ние се произнесохме. Имаме ли заявление за оттегляне? Не смятам, че може да говори за противопоставяне на съдиите. Да разгледаме писмото, подписано от председателите на големите районните съдилища, ще ви ги изброя – от Пловдив, Плевен, Габрово, Перник, Враца, Благоевград, Царево, Средец, Бургас, Пазарджик, Стара Загора и Варна. Броят на решените от тях дела надвишава броя на решените дела в СРС. Част от служителите и част от съдиите от СРС са отправили искане за преразглеждане, но нямаме заявление от тези, които са си подали оставките, че ги оттеглят. Не става въпрос за противопоставяне, а за обективност и принципност.”

Соня Найденова обърна внимание на различния подход към писмата – това на председателите е внесено за разглеждане на заседание веднага, а това от СРС – пренасочено към председателстващия Съдийската колегия. В крайна сметка и двете бяха оставени за обсъждане за края на заседанието.

Кой какво иска?

Подписалите писмото 365 съдии и служители в СРС призовават членовете на ВСС да не политизират проблемите на СРС, а да ги отчетат обективно и безпристрастно. Подчертават, че обликът на съда се е подобрил пред последните няколко години, благодарение на ръководството на съда, но и настояват за отпускане на нови щатни бройки, по-високи заплати на съдебните служители, които да спрат текучеството и демотивацията, и спешни мерки за рационализиране на деловодната система. “Как да си обясним, ние съдиите и служителите в най-натоварения съд в страната, че сякаш сте ни забравили и не сте отчели съществените различия в работата на магистратите и и служителите в СРС? Системното оставане след работа на съдиите и служителите от всички служби и звена в СРС е факт. Нужна е спешна реформа в начина на организация на съдебната дейност у нас, включително преразглеждане на законодателството в областта на заповедното производство, подсъдност, електронно призоване и т.н”, сочат те. В писмото подробно е описано какви са трудностите в работата им и конкретно е посочен огромният обем работа, която вършат всеки ден. Те подчертават, че е налице “опасност успешната линия на реформа в нашия съд да бъде прекъсната, от което ще настъпят значителни вреди за обществото като цяло” и затова призоват ВСС да остави досегашното ръководство да довърши започнатото.

Писмото на 12-те председателите е подписано от административните ръководители на районните съдилища в Пловдив (Иван Калибацев), Плевен (Даниела Дилова), Габрово (Пламен Денев), Перник (Десислава Ахладова – Атанасова), Враца (Миглена Петрова), Благоевград (Вера Коева), Царево (Мария Москова), Средец (Стоян Георгиев), Бургас (Яна Колева), Пазарджик (Веселка Златева), Стара Загора (Милена Колева), Варна (Ерма Павлова), но в позицията не личи тя да е била съгласувана със съдиите във въпросните съдилища.

Председателите, част от които бяха избрани в спорни избори в конкурсите за административни ръководители и бяха горещо подкрепени от лобито на главния прокурор Сотир Цацаров, твърдят, че приетите спешни мерки от ВСС едва ли биха решили моментално, трайно и еднопосочно въпроса с натовареността на РС – София, но те “могат да доведат до създаване на неравнопоставеност на този съд с останалите районни съдилища в страната”. Твърдят също, че неравенство е налице заради нормата в закона, според която съдиите в СРС получават по-високо месечно възнаграждение заради по-високия ранг, който им е отреден по закон. Увеличението на заплатите на служителите ще доведе до допълнителна неравнопоставеност, а освен това не е ясно как и дали то ще доведе до намаляване на натовареността, подчертават председателите.

Според тях идеята за вдигане на заплатите на служителите в СРС не почива на обективни данни и техния анализ, а е “последица единствено на проведения протест”, затова и приемането й ще е “изключително отрицателен знак за останалите съдилища”. “Ще се създаде прецедент един протест пред сградата на ВСС да води до приемане на инцидентни решения, породено единствено от моментните искания на евентуалните протестиращи. Такъв подход е неприемлив и не би довел до решаване на системните проблеми, а би породил нови такива, включително абсолютно ненужното и непродуктивно противопоставяне на колегите от София с тези от другите части на страната”, категорични са те.

Прилагат и доказателства, че работата им е по-ефективна от тази на СРС:
Районен съд София – разгледани 92,71 дела на съдия на месец, решени 48,96 дела на месец, т.е. 52 % от делата за разглеждане.

Районен съд Пловдив – разгледани 62,86 дела на съдия на месец, свършени 50,45 дела, т.е. 80 % от делата.

Районен съд Плевен – разгледани 58,62 дела на съдия на месец, решени 50,15 дела, което прави 80 %.

Районен съд Враца – разгледани 60 дела на съдия на месец, решени 53,91 дела, т.е. цели 90 %!

В писмото е приложена и справка за съотношението между един съдия и броя на съдебните служители. Така СРС се нарежда на първо място – на един съдия се падат 3,41 служители, в Пловдив – 2,44, в Плевен – 2,52, във Враца – 2,79 и т.н. Следва изчисление, че при средна заплата на съдебен служител от 800 лева, в София на 1 съдия, свършил 48,96 дела на месец, се падат 3,41 служители, които вземат общо 2 728 лева на месец, а в Пловдив, например, на 1 съдия, свършил 50,45 дела на месец, се падат 2,44 служители с общо възнаграждение 1952 лева на месец. В писмото е посочено, че някой от районните съдилища били по-натоварени от районния съд. Затова се иска и цялостен фунционален анализ на районните съдилища с висока натовареност, преди ВСС да вземе решение.

В дискусията по същество част от членовете на мнозинството в колегията очаквано преповториха обвиненията си към ръководството на съда, обясниха, че СРС трябва да вземе пример от колегите си в провинцията, които работели ефективно и направиха предложения, които омъглиха изцяло дискусията.

Калин Калпакчиев обясни, че през януари ще се проведе среща между представители на ВКС, СГС, СРС, за да бъдат финализирани предложенията за законодателните изменения за промяна на подсъдността на районния съд в столицата. Той призова да не се противопоставят съдиите и служителите в София с останалите, тъй като това не е конструктивен подход, наслагва напрежение и не помага за решаването на специфичните проблеми. Подчерта, че предложението за фунционален анализ в писмото на председателите преповтаря нещо, което ВСС вече е започнал. И поясни, че цифрите за броя свършени дела в СРС са некоректни и необективно е представен проблемът с високата висящност на дела в София. Даде и пример – СРС разглежда дела със страни от цялата страна и обективно това се превръща в причина за висящност на делата.

Както обичайно се случва след Калпакчиев думата взе Галя Георгиева, за да го помоли да не изказва квалификации към членове на ВСС и председателите на районни съдилища, които имали право да изложат своето становище и мнение. Както и да не ги противопоставя. “В писмото на СРС аз виждам описание на тежестите, които те изпитват, и едно изречение накрая за ръководството. Предлагам за момента да приемем за сведение, защото тези искания не са различни от това, което знаем. Очевидно, че проблемите опират до организация на работа, тук трябва да се види ролята ан СГС по отношение на контрола на долустоящия съд”, заяви тя и след като неглижира едното писмо пристъпи към обсъждане на другото – от председателите.

Предложи то да бъде публикувано на сайта на ВСС. “Това писмо заслужава да бъде много сериозно разгледено. Те поставят въпроси за ефективността на работата на съда и съдията. Не мога да кажа, че цифрите не са коректни”, каза тя. Обясни, че статистиката в нефо показвала, че в районните съдилища в страната ефективността на работа е 70-80%, за разлика от СРС, където била много по-ниска. Каза, че анализът на броя на служителите спрямо съдиите, обвързан със заплащането на служителите бил “кратък, но много съдържателен”. “Не смятам, че софийските съдии трябва да се обиждат, напротив – да взаимстват добратата практика от съдилищата в провинцията. Няма пречка СРС да почерши добра практика от провинцията”, каза тя и заяви, че приема писмото като “добронамерено послание” на председателите към колегите им.

Каролина Неделчева акцентира, че от писмото на СРС се вижда основният извод за несправяне на ръководството с работата. Приветства обаче писмото на 12-те председатели, в което нямало “и елемент на напрежение и политизиране на ситуацията”. “Напротив, зоват да няма противопоставяне на служители и съдии”, каза тя. По думите й от нея се виждало, че това са съдилища, които имат изключително добра организация на работата и добра ефективност. И предложи да се промени формата за събиране на статистическа информация, явно считайки, че данните в писмото на председателите са по-меродавни от тези в докладите за натовареността на ВСС.

Калпакчиев реплики, че с нито една дума не противопоставил никого, но това са направили Георгиева и Неделчева с изказванията си. “Те казаха, че неработещите или зле работещите съдии трябва да почерпят опит от страната. Вижте анализът за натовареността за 2015 г. има данни за брой постъпили, решени, прекратени и т.н. дела. Коректните цифри за СРС 65.15 дела действителна натовареност, брой дела за разглеждане – 117, свършени – 87.99. В пъти е разликата! Нека да търсим решение, а не да казваме, че няма проблем, проблемът е в нас”, заяви той и призова да не се спекулира с данните.

Неделчева му отвърна, че не бива да й преиначава думите. “Аз имам достатъчно възможности да формулирам изказа си. Колега Калпакчиев, да се лъже е грях. Не бих искала той от позицията на собственото си его и ценностна система да определя кой е прав, кой говори истината и кой лъже и да се вживява като съдник”, каза тя. “Когато цифрите говорят и боговете мълчат”, обърна се Калпакчиев към нея.

Кавгата бе спряна от изказването на Юлия Ковачева, която каза, че би било добре да се публикува и другото становище на “тази скромна група от близо 400 души”. “И всеки да си направи извод дали става въпрос за разделение, за противопоставяне и кой провежда такава политика. Когато съдиите и служебните служители заявяват, че имат проблем, ние трябва да решим този проблем, а не да противопоставяме този съд на другите”, каза тя и подчерта, че колегията дължи отговор на поставените въпроси от служителите и съдии и че този отговор не може да бъде изчерпан с мерките, приети на едно заседание. Ковачева не могла да разбере дали в тези 12 съдилища е имало Общи събрания по въпроса или писмото е инициатива на председателите. “Разликата е в детайлите, понякога и те са важни”, подчерта тя. По думите й, тя не може да коментира направения в писмото анализ, защото той борави с осреднени цифри, но този анализ би следвало да дойде от съответните комисии на колегията. Освен това попита по повод искането за функционален анализ на районните съдилища – “Сега някакъв нов анализ ли ще направим на същите цифри?”

По отношение на статута на СРС каза: “Не ние, не служителите са му дали друг статут, а е по силата на закона, и това не е привилегия, а отчитане на различните обстоятелства, при които работи този съд”. Ковачева призова колегите си да се отнасят с уважение към негодуванието и протеста на работещите в съда. “Не може протестът на един съд да се обръща и да се използва като оръжение срещу същия този съд”, заключи тя.
Мария Кузманова направи предложение да се вкара в статистическите данни брой на постъпили дела, а Галина Карагьозова й напомни, че този показател съществува. “Удивлявам се, че правите такова предложение предвид, че сте член на Комисията по натовареността”, поясни тя. Кузманова пък отвърна, че точно тази графа липсвала в определено приложение. “Има го, но не конкретно и в това приложение”, мотивира се тя.

Камен Иванов поиска и двете писма да бъдат разпределени към компетентните комисии към колегията.
Дебатът бе приключен от председателя на ВКС. “Панов: днес е Игнажден. Ако допуснем конфронтация, противопоставяне, некоректен тон, такава ще ни е следващата година. Смятам, че не това е начинът за контакт между институцията. За СРС чухме много мнения, както и лични обиди, по-малко факти. Пак оставаме впечатление, че се занимаваме със себе си. Наша работа е тези данни да ги анализираме и да предложим решения. Не е задължение на колегите от другите съдилища да вършат нашата работа. Всичко друго е емоция, излиза извън нормалните предели за комуникация между институцията”, каза той, а в крайна сметка писмата бяха приети за сведения и препратени към комисии.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

VSS

Болничен отложи избора на председател на Районен съд – Благоевград

Снимка: Дневник

Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
Снимка: Дневник

След неубедително изслушване и куп въпроси без отговор: ВСС преизбра Даниела Дончева за председател на Софийския апелативен съд

Снимка: Дарик

Софийски командирован съд: Kак се командироват съдии в най-големия апелативен съд

Снимка: Дневник

Има ли нарушение на процедурата в конкурса за председател на Софийския апелативен съд?

В САС 1/3 от съдиите са командировани с еднолична заповед на председателя Даниела Дончева по неясни критерии
Снимка: Дневник

Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката

Вашият коментар