Съдийската колегия потвърди, че Цацаров може да елиминира неудобни съдии в НИП

Без мотиви Петко Петков няма да бъде постоянен преподавател на младшите съдии в института
22-11-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Мнозинстово в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да обсъжда по същество двойните стандарти в конкурса за постоянни преподаватели на младшите съдии в НИП и така на практика даде карбланш на главния прокурор да се разправя с неудобните съдии, участващи в конкурсни процедури.

Както “Съдебни репортажи” писа, класираният на първо място в конкурса за постоянни преподаватели на младшите съдии по наказателен процес в Националния институт по правосъдието (НИП) съдия Петко Петков бе елиминиран без никакви мотиви от УС на НИП. На заседанието на 11 ноември, на което УС е отхвърлил кандидатурата на Петков, са присъствали председателят на ВКС Лозан Панов, главният прокурор Сотир Цацаров, проф. Сашо Пенов и Мария Кузманова от ВСС, които са гласували с пълномощни и за отсъстващите. Срещу Петко Петков са гласували главният прокурор Сотир Цацаров Мария Кузманова, Незабравка Стоева и на председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Миналата седмица стана ясно, че Цацаров е подал сигнал в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) срещу класирания на първо място Петко Петков, а представителят на ВСС в Управителния съвет на НИП Мария Кузманова изважда акт на ИВСС за проверка в Софийския районен съд (СРС), където работи Петков за периода 2012-2013 г.

Намесата на Цацаров и Кузманова очевидно цели формално да “мотивира” отказа на УС да избере първия класиран в конкурса, а от протокола става ясно, че към 11 ноември УС не е имал никакви аргументи да не спази класирането. Причината е, че към онзи момент Петков не е имал неизписани дела. Нещо повече – главният прокурор прави и недопустими внушения по отношение на съдията, бивш зам.-министър на правосъдието и отявлен поддръжник на тезата за необходимостта от реформа в прокуратурата. Цацаров заявява, че единствената причина Петков да напише делата си е участието му в процедурата в НИП.

Днес съдийската колегия трябваше да командирова постоянен преподавател по наказателен процес в НИП, като предложението бе това да е вторият класиран – Полина Величкова (съдия в районен съд от две години, преди това прокурор). Преди това обаче по предложение на няколко членове на съдийската колегия бе проведено обсъждане на казуса. Един от вносителите на точката Калин Калпакчиев предложи съдийската колегия да не командирова съдия Величкова, а НИП да обяви нова процедура. Припомни, че преди години за преподаватели в НИП са командировани съдиите Владимир Астарджиев и Анелия Щерева с изрично посочване да довършат делата си. Решението тогава е било естествено заради свръхнатоварването на софийските съдилища, каза той.

Даде и подробна статистика за делата на съдия Петко Петков, който бе зам.-министър на правосъдието по времето на Христо Иванов и бе особено критичен към работата на прокуратурата. Данните показват, че през през февруари, когато Петков се връща на работа в Софийския районен съд той е получил 284 дела, като за по-малко от 7 месеца ги е стопил до 170. Петков е решил 470 наказателни дела, други 356 е получил за разглеждане през периода от февруари до септември, а към 29 септември (когато бе първата процедура за избор на преподаватели в НИП, която приключи без избор) съдията е имал 79 неизписани дела. Калпакчиев напомни, че останалите 400 дела Петков е решил в срок.

След това добави: “Решаващата активност, за да се пренебрегне, игнорира решението на конкурсната комисия (класирала Петков на първо място – б.а.), в която има четирима върховни съдии, е на главния прокурор. Той самият призна, че в резултат на първата процедура е сигнализирал ИВСС за пълна ревизия на състава на Петко Петков. В една процедура за подбор това е повече от неуместно”, заяви Калпакчиев. Напомни, че работата на съдиите в районните съдилища се проверява от инспектората по сигнал на горестоящия председател на съд. Калпакчиев бе категоричен, че “целенасочено е отстранен именно този кандидат”, а представителите на прокуратурата в УС на НИП би следвало да се въздържат от решаване на въпроси, свързани с младшите съдии.

Председателят на ВКС Лозан Панов го допълни, като обясни, че никоя институция не бива да се превръща в орган за саморазправа с магистрати. ”Никой орган не бива да изглежда по този начин. Ето защо е важно да станат ясни мотиви защо един е предпочетен от друг и по какви обективни съображения. Като не е ясно по какви критерии се избират преподаватели, се демотивират колегите”, заяви Панов.

Думата взе Мария Кузманова – представителят на съдийската колегия в УС на НИП, която също е гласувала срещу Петков, но не можа да обясни на колегите си каква е причината да е изискала справка от ИВСС само за него, но не и за останалите кандидати. За сметка на това обясни, че колегията нямала оперативна самостоятелност при взимане на решенията за командироване на магистрати в НИП, а действа в условията на обвързана компетентност. С други думи – че колегията трябва да се съобрази с решението на УС, въпреки липсата на обективни мотиви за елиминирането на Петков.

Подкрепи я председателят на ВАС Георги Колев, който за пореден път каза, че съдийската колегия няма право да ревизира решението на УС на НИП, нито пък да му търси сметка. След това попита толкова ли важно кой преподава на младшите съдии.

Галина Карагьозова бе категорична, че в случая са нарушени принципите на АПК за законност, за съразмерност и за равенство и за последователност и предвидимост. Тя обясни, че макар УС на НИП да не е обвързан с решението на конкурсната комисия, органът следва да изложи убедителни аргументи защо не приема класирането на комисията, но не го е направил. “Малко преди разглежданото заседание на УС, същият УС е назначил Петя Стоянова за постоянен преподавател по гражданско право и процес, която към момента на заседанието е имала неизписани дела и дела със забавени актове. При сравнение на двата случая, не може да твърдим, че са третирани еднакво, макар да са сходни. Сходство има дотолкова, доколкото са прилагани критерии за изписване на актовете. Категорично е установено, че към момента на произнасяне Петков няма неизписани актове. Докато за колегата, която е гласувана, има неизписани актове, има и забавени актове”, поясни Карагьозова и допълни, че именно затова има налице нарушение на принципа за последователност и предвидимост в АПК. Попита колегите си и ако УС на НИП реши изобщо да не спазва процедурата, дали те отново ще гласуват предложеното решение.

Юлия Ковачева подчерта, че при обсъждането на двете кандидатури в УС на НИП е използван различен подход и са пренебрегнати обективните данни по отношение на професионалните качества на първия кандидат. Ковачева обясни, че никъде в правилата за конкурсната процедура не е разписано, че проверките на ИВСС могат да бъдат аргумент против даден кандидат, още повече, че такава справка е искана само за Петко Петков, не и за другите кандидати. Ето защо, заключи тя, в случая има превратно упражняване на правомощия, пренебрегване на основни принципи на АПК. “Обстоятелството, че за единия са положени усилие за прилагане на акт на ИВСС за проверка в периода 2012-2013 г. и да бъде сезиран ИВСС, а за другите колеги дори не сме си направили труда да се провери каква е точно професионалната биография, може да означава само едно – различен подход. Това е в нарушение на общите принципи на АПК, които са задължителни за административния орган и на вътрешните правила, които са задължителни за УС на НИП”, категорична бе Юлия Ковачева. По думите й въпросът е важен, защото показва “какви съдии искаме да формираме – които свободно изразяват мнението си, които да бъдат компетентни, независими, добре подготвени или такива, които се съобразяват с конюнктурата”.

В обсъждането направи впечатление и друго – бе докладвано писма от 46 съдии от СРС, които поставят въпроса за подбора на преподавателите в НИП (подобно писмо изпратиха и от Съюза на съдиите), както и от клуб на младите адвокати. По този повод в типичния си стил Галя Георгиева заяви, че писмото не било подписано от представителна извадка от съдии от СРС и призова кадровиците да не му обръщат внимание. Противопостави й се Соня Найденова, а в края на дискусията Калин Калпакчиев обобщи: “Процедурата по отношение на подбора на кандидатите очевидно е била насочена с цел да бъде елиминиран Петко Петков и то по причини, които не са свързани с качествата му, а заради изразяване на критични позиции, включително и към прокуратурата. Това е още по-деморализиращо. Оставяйки безкритични, ще затвърдим мнението, че съдия, който има критична позиция, ще бъде в крайна сметка отстранен.”

Председателят на ВКС Лозан Панов пък направи друго обобщение: “С този аргумент (доклада на ИВСС -б.а.) Петков никога не може да стане преподавател, независимо как ще се представи в процедурата.” А съдийската колегия командирова съдия Полина Величкова за преподавател по наказателен процес на младшите съдии в НИП.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар