С аргумент “зависим, защото бил агент на ДС” съдийската колегия елиминира кандидат за председател на Районен съд Свиленград и избра външен за съда ръководител

Калин Калпакчиев: С “церемониална процедура” назначихме шеф на Районен съд Благоевград
25-10-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Нов подход за елиминиране на неудобни кандидати в конкурсните процедури за избор на председатели на съдилища демонстрираха днес част от членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Случи се по време на изслушването на един от кандидатите за председател на Районния съд в Свиленград – Христо Георчев. Съдията бе подкрепен от колегите си от съда, но въпреки това мнозинството в съдийската колегия отново пренебрегна съдийското самоуправление и назначи за председател външния за съда кандидат – съдията от Районния съд в Пловдив Живка Петрова.

Накъде клонят предпочитанията на мнозинството стана ясно от въпрос на Галя Георгиева (преди това съдия в Апелативния съд в Пловдив), която попита Георчев: “Бил ли сте агент на Държавна сигурност?”, като уточни, че прочела това в интернет. Въпросът предизвика възмущение в колегите на Георгиева. От биографията на Георчев, качена в сайта на ВСС, се вижда, че преди 1989 г. той е бил следовател, а името му присъства в списъците на Комисията по досиетата, оповестени през 2009 г. Това е така, тъй като като следовател той е бил щатен служител.

Самият Георчев определи въпроса на Георгиева като “изблик на безсилие”. “Не могат да се коментират неща, публикувани в интернет. Как може да твърдите неща, които не са истина. Никога не съм бил агент на ДС. Може би не ми задавате правилно въпроса”, отговори съдията и обясни, че такъв въпрос на толкова висок форум не е очаквал.

Тук се намеси Калин Калпакчиев с остра забележка, че когато членове на ВСС излизат и публично говорят лъжи, това “води до пълна деморализация на системата”. “Унижаваме хората както си искаме. Има праг под който не може да слизаме”, категоричен бе той.

От въпрос към другия кандидат Живка Петрова как ще работи като председател, след като съдиите от РС – Свиленград подкрепят конкурента й, пък се разбра становището на съдията по въпросите за съдийското самоуправление. Тя постави под съмнение дали законът дава право на съдиите да изразят становище в конкурсната процедура, тъй като било разписана само възможността за изслушване на кандидатите за председател. Част от членовете на ВСС намериха и противоречие в декларираното от нея, че ще обсъжда с колегите си от съда важни въпроси, но няма да ги взема предвид, ако противоречат на вижданията й. Не можа да даде и конкретен отговор по отношение на проблемите с бързите производства в РС – Свиленград (в съда се гледат дела за незаконно преминаване на границата).

Първа в дискусията по избора думата взе Галя Георгиева, която изтъкна като аргумент в полза на съдия Петрова възрастта на кандидатите – тя била на 41 години, а Георчев – на 61. “Да, хубаво е да заложим на мъдростта и опита, но не бива да пренебрегваме лоялността, защото понякога опитът и мъдростта провокират некоректно поведение”, започна Георгиева и обясни, че съдия Георчев казал “не” на нейния въпрос и дори се заклел. “Отварям сайта на Комисията по досиетата, решение от 2009 г. на страница 100 от този списък откривам името на колегата Георчев. Хубаво е, когато някой колега кандидатства за административен ръкводител да се върне назад в биографията си и да си даде отчет как и къде е работил и как се е представил като ръководител или обикновен магистрат. Мисля, че в настоящата процедура Георчев не беше достатъчно коректен в отговора на моя въпрос, мотивира се Георгиева. След това го упрекна, че не е решил проблемите в съда, докато е бил и.ф. председател и натърти, че подкрепя съдия Петрова. По думите й ВСС безпроблемно може да я назначи, тъй като тя идва от равен по степен съд.

Намеси се Калин Калпакчиев, който заяви, че Георгиева тълкува законът не според разума и духа му и припомни, че новите разпоредби на ЗСВ казват, че за председател се избира съдия от същия съд, равен по степен или от съд на по-високо ниво, а само по изключение от по-долен съд. Той поясни, че разумът на закона изисква ВСС да обсъди качествата на съдията, от съда, който кандидатства за председател и ако сметне, че той не е подходящ – да обсъди възможността да избере председател от друг съд.

“Не бива да дискриминираме колегите по възразстов признак. Не следва ВСС по формали основания да дисквалифицира кандидатите. Дисквалифицирането на кандидатите с аргументи за принадлежност или членство към политически партии преди 1989 година се поставя за първи път. Но не трябва да бъде допускано, защото при липсата на информация и спекулирането с частична такава, се стига до ситуацията до уронване на достойнството на наши колеги. Това не е за първи път, но независимо кого ще изберем, не трябва да си позволяваме уронване на достойнството на колегите, независимо на какви основания”, коментира Калпакчиев.

Димитър Узунов обаче не беше на същото мнение. “Наличието на Георчев в списъците като сътрудник на ДС означава основателно съмнение за определяне на зависимости. Не желая административен ръководител да бъде зависимо от когото и да било. Няма да подкрепя Георчев, налице е изключението, за което г-н Калпакчиев говори”, каза той. За другата кандидатка заяви, че от концепцията й извличал “определени качества – дейна, организиран човек, инициативна”.

Юлия Ковачева се възмути, че Георгиева и Узунов за първи път поставят въпроса за принадлежността на магистратите към Държавна сигурност. Обясни, че Георчев участва в трета процедура за избор на административен ръководител, проведена в рамките на този мандат на ВСС, но този въпрос не се е обсъждал досега, нито е засегнат в становището на Етичната комисия за него. “След като Георгиева и Узунов считат, че това обстоятелство е надделяващо релевантно, аз мисля, че този въпрос трябваше да го обсъдим в комисия и да вземем становище. Не можем да кажем, че сме в ситуация на изненада, решението е от 2009 г.
Не мисля, че е редно изведнъж този въпрос да изкочи в днешната процедура, защото ние сме прочели за него в интернет. Най-малкото се изискваше коментар и анализ на данните. Изведнъж ние казваме, че един съдия е зависим. От какво? Това е една констатация. Той вече не е тук в тази зала и не би могъл да отговори. Мисля, че такъв подход по отношение на колегите ни е неприемлив”, и определи ситуацията като “изваждане на факти в последния момент, защото няма какво друго да си кажем”. С това становище се съгласи и Камен Иванов.

Даниела Костова заложи на аргумента, че концепцията на Петрова е “много по-свежа и съдържателна концепция на Петрова”.

Соня Найденова постави въпроса на принципна основа – ако присъствието в списъци на Комисията по досиетата показва зависимости, то защо това обстоятелство не пречи на съдия, следовател или прокурор да бъде магистрат, но пречи да бъде административен ръководител. “Ако някой е смятал, че присъствието в списъците на комисията поставя под съмнение нравствените качества на един магистрат, е трябвало да постави този въпрос много по-рано. Това е ситуация, относима към десетки други магистрати”, поясни тя.

Светла Петкова заяви, че съдия Георчев бил с по-ниска атестация. “Мисля, че колежката с нейната амбиция, смелост, мисля, че не може да се каже за нея “Не на страха”, при нея няма страх. Да заложим на младостта и смелостта”, мотивира се тя.

Председателят на ВАС Георги Колев също изрази несъгласие въпросът с лустрацията да се поставя ад хок.

“Безотговорно е да се говори по този начин за принадлежността на магистратите към службите за сигурност в тоталитарната държава, защото този въпрос не може да бъде повод за насаждане на омраза, стигматизиране на колеги и разделение. Твърде сложен въпрос, за да бъде така поставен и вулгализиран. Така поставен той не служи за помирение, за откриване на истината”, каза Калпакчиев и допълни, че заради липсата на аргументи мнозинството по безотговорен начин вадило “този псевдоагрумент”.

Пирова победа

Вторият конкурс – за председател на Районен съд – Благоевград, също не мина без спорове. Това е втора процедура, в която участват зам.-председателят на съда Владимир Пензов, част от предишното ръководство на съда, върху което мнозинството на ВСС хвърли вината за конфликтите в съдебния район, и съдия Вера Коева, близка до председателя на Окръжния съд в града Катя Бельова, която бе преизбрана на поста, въпреки съмненията за неслучайно разпределение на делата. Битката беше предизвестена, след като през април съдийската колегия назначи съдия Коева за и.ф. председател на съда. Предложението за смяната на Пензов с Коева бе лично на Катя Бельова, като тя го мотивира с нарушения в управлението на съда, констатирани от назначен одит (нарушения обаче нямаше, повече виж ТУК – б.а.).

На заседанието днес председателят на ВКС Лозан Панов обясни, че един от кандидатите Владимира Пензов не присъства и докладва депозирана от него молба процедурата по избор да бъде прекратена и да стартира нова такава. Причината е, че тя не се провежда по новите правила в ЗСВ и Общото събрание не е имало възможност да излъчи кандидат за председател на съда. От КАК разгледали казуса вчера и излезли с решение, че молбата не основателна.

Калин Калпакчиев и Соня Найденова изложиха аргументи, че действително би следвало конкурсът да започне отначало, тъй като старите правила, по които се провежда не кореспондират с разпоредбите на ЗСВ. Мнозинството обаче гласува против, макар Камен Иванов да постави въпроса, че отсъствието на единия от кандидатите дава карбланш за атакуване на конкурса пред ВАС. “Очевидно е за мен, че се стреми протакване взимане на решението”, възрази Димитър Узунов.

А въпросите към и.ф. представляващия Вера Коева се въртяха най-вече около темите, поставени от предишния председател – съдия Екатерина Николова, в становището й, публикувано в сайта на ВСС. Калин Калпакчиев опита да изясни решени ли са проблемите със “скенерите, принтерите и дограмите”. Попита и дали, според кандидатката, е коректно да назначи одит на съда като и.ф. при положение, че конкурент й е член на предишното ръководство на съда. “Ако всичко е наред – този одит би ползвал колегата. Мотивацията не ми е била тази”, отговори Коева.

Най-дискусионният въпрос бе поставен от Соня Найденова – дали Коева е изплатила ДМС на предишния председател Екатерина Николова за 2014 г. Оказа се, че след отказ на председателя на Окръжния съд Катя Бельова да изплати дължимото на Николова, съдийката е обжалвала във ВАС и съдът е отменил отказа на Бельова. Въпреки това след неколкократно напомняне към Коева да изплати ДМС-то, и.ф. председателят питал правната и бюджетната комисия какво да прави. Причината – към 2014 г. имало дисциплинарно дело срещу Николова, а след приключването му бюджетната година била изтекла и по правилата, тя не можела да нареди плащане.

“Как охранявате правата на граждани като не можете да се грижите за признатите по съдебен ред права на колегите. Няма как да не си направя извод, че се прави във вреда на колега, който има признати права. Дори не е необходимо човек да е юрист, за да е наясно, че разпоредбите в правилата за бюджетната година са правно неизпълними още в момента на подаване на жалбата, защото делото няма как да приключи в същата година. Трябва да има елементарен разум в тези действия”, коментира Калпакчиев.

Галя Георгиева отмести темата и попита как съдиите от съда приемат Коева и с какъв екип ще работи, ако бъде избрана. Тя пък възкликна, че това бил най-хубавият въпрос, колегите я изпратили с пожелания за успех на конкурса, а тя виждала в очите им, че е възприета като човек, при който спокойно могат да си изложат оплакването.

Юлия Ковачева я попита как вижда изложените в концепцията на съдия Пензов 9 мерки, а Коева ги нарече ”констатации, твърдения и внушения, в които няма почти нищо конкретно”.

В дискусията Георги Колев, който преди няколко месеца горещо подкрепи съдия Катя Бельова, обясни, че съдия Вера Коева е направила “блестяща защита на всичко”. Галя Георгиева се възхити колко позитивен човек е кандидатката и заяви, че ако съдийската колегия я избере ще настъпи “мир и спокойствие” в съда. “Всички знаем каква кореспонденция е текла. Екатерина Николова е писала 5000 страници до председателя на Окръжен съд Благоевград”, натърти тя.

Думата взе и Калин Калпакчиев, уточни, че няма да коментира качествата на кандидата. “Ще коментирам само процедурата, която е опорочена от самото й начало. Казвали сме неведнъж – април с избирането на и.ф. председател ние практически решихме въпроса с председателското място, както ме допълни Камен Иванов – избрахме председател. Сега се случва церемониалната част на процедурата”, заяви той. Каза също, че открил в действията на Коева синхрон с председателя на Окръжния съд, които създали симулация, че има нарушения на Пензов. “Сипят се недоказани обвинения само и само да се докаже колко било лошо предишното ръководство на Районния съд”, продължи Калпакчиев и обясни, че Пензов не желае да “участва в едно привидно състезание и никой уважащ себе си човек не би участвал в собственото си унижение”. “Отговорите които даде г-жа Коева по никакъв начин не убеждават, че ще допринесе за равнопоставеното третиране на всички съдии. Съвсем неприкрита преднамереност към различните мнения, към поставянето на въпроси”, коментира той. И предупреди, че проблемите се задълбочават с решенията, които взима съвета. “Това е пирова победа, ще берем отново горчивите пловове на тези порочни кадрови решения. Изпитвам професионален срам в участието ми в такива решения”, категоричен бе Калпакчиев.

Светла Петкова пък заяви, че Коева блеснала с отговорите си. Обори я Юлия Ковачева: С оглед проведените две процедури, в поредица изказвания на колегите прозира толерирането на едни и неглижирането на други. Колегите не заслужават подобно отношение. Факт е, че има съдебно решение и това съдебно решение не е изпълнено. Факт е, че се питат няколко комисии, само защото съдебното решение не удовлетворява част от страните по делото.
Как се взимат решения и какъв управленски капацитет показва това, аз няма да коментирам”, отсече Ковачева.

В крайна сметка с 8 гласа “за” и 5 “против” Вера Коева оглави Районния съд в Благоевгра.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

39 коментара

Вашият отговор на Wfiuxr Отказ