Христо Бисеров оправдан заради доказателствен дефицит и на втора инстанция

08-07-2016; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

biserov

Софийският апелативен съд (САС) потвърди оправдателната присъда срещу бившия депутат от ДПС и зам.-председател на парламента Христо Бисеров. В мотивите към решението тричленният състав изцяло се съгласява с изводите на Софийския градски съд (СГС), че обвиненията срещу Бисеров са недоказани.

В края на 2013 г. Бисеров изненадващо подаде оставка от всички постове. Четири дни по-късно от прокуратурата съобщиха, че е образувала досъдебно производство срещу него за данъчни престъпления и пране на пари. Ден преди да започне разследване срещу бившия депутат, по думите на главния прокурор Сотир Цацаров, в прокуратурата е пристигнал сигнал от ДАНС. Според данните на контраразузнаването Бисеров и доведеният му син Ивайло Главинков са „извършвали парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна”. Впоследствие са отворили влогове (срочни депозити), теглили са суми в брой и са превеждали пари към свързани търговски дружества, някои от които регистрирани в офшорни зони.

В крайна сметка обаче прокуратурата внесе обвинителен акт само срещу Бисеров след година и половина разследване и то не за пране на пари, а за неплащане на данъци в особено големи размери (19 хил. лв.) и затова, че не е декларирал сделки с валутни ценности и не е декларирал пред Сметната палата около 700 000 лева по сметки в Швейцария. Впоследствие делото за пране на пари беше прекратено.

За да докаже обвиненията, прокуратурата се позовава на суифт съобщения между банките, които обаче не са първични документи и не могат да послужат като доказателство, че титуляр на сметките в Швейцария е именно Бисеров. Заради двукратния отказ на Швейцария да вдигне банковата тайна, прокуратурата приема, че преводите на парите представляват доход за годината, в която държавното обвинение твърди, че Бисеров не си е платил данъците. Освен това по делото е приложена експертиза, чието заключение обаче не се приема от нито от СГС, нито от САС, тъй като изначално в заданието, формулирано от прокуратурата, на експерта е указано да включи и средствата по суифт съобщенията.

„Усилията да се получи ценна и значима за разследването информация чрез двете поръчки, изпратени от ВКП до компетентните власти в Швейцария, са останали безрезултатни. По делото е налице очевиден доказателствен дефицит, който касае установяването по надлежен ред на обстоятелството, кой е титуляр на въпросните сметки, кога са открити, от кого, какви нареждания са правени, кога и какви суми са постъпвали, кой има право да осъществява банкови операции с наличните по тях средства. Това е от особено значение за предмета на доказване, тъй като не е маловажно обстоятелство кой е титулярът, не само кой е наредителят на парични суми от дадена банкова сметка. Тази празнота в доказателствения материал не може да се запълни с данните от суифт съобщенията“, пише САС. А това е така, защото суифт-съобщенията служат за обмен на финансова информация между банките, но не са първичен документ. САС сочи, че „необходимостта от потвърждаване от банката на наредителя на истинността и верността им чрез банкови и счетоводни документи е безспорно необходима“, а също, че доказателства за това, че със сумите, предмет на суифт съобщенията, са заверени сметки, за които се твърди, че са собствени на подсъдимия липсват.

„Може да се обобщи, че суифт съобщенията принципно биха създали съмнение относно факта, че дадено лице, като наредител на парична сума, посочена в тях, би могъл да е и титуляр на сметката, но категорично това обстоятелство не може да се докаже само и единствено въз основа на конкретните писмени доказателства“, мотивира се САС и допълва, че е основателно възражението на защитата, че ако суифт съобщенията са достатъчно убедителни доказателства за посочените обстоятелства, то изпращането на съдебни поръчки до компетентните швейцарски власти, в които се изисква информация за титуляра на сметките, за движението по тях, банкови извлечения, договори за откриване на банкови сметки, спесимени от подписи, се явяват напълно безпредметни и процесуалните усилията лишени от смисъл.

Съдът подчертава, че ако за данъчните власти фактът, че ревизираното лице не е посочило доказателства за произхода на средствата е достатъчен да се приеме, че дадена сума е реализирана през проверяваната година, в рамките на наказателния процес това съвсем не е така. Тежестта на доказване в рамките на наказателното производство е на държавното обвинение, което следва представи „безпротиворечиви доказателства , че инкриминираните суми са собственост на подсъдимия, придобити са от него през инкриминирания период, представляват облагаем доход, който той не е декларирал, поради какви обстоятелства е сторил това, за да може да се реализира в пълен обем наказателната му отговорност.“

САС се съгласява с изводите на СГС и по отношение на другото обвинение по чл. 313 от Наказателния кодекс за документно престъпление срещу Бисеров, заради това, че е затаил истина в декларация пред Сметната палата. И двете съдебни инстанции сочат, че декларациите пред Сметната палата имат за цел единствено да създадат публичност на имуществото на тези лица, но не акцентират върху достоверност на обстоятелствата в тях. Както „Съдебни репортажи“ писа, прокуратурата е катастрофирала неведнъж в опит да докаже, че недекларирането на суми пред Сметната палата е документно престъпление. Подобно обвинение получи бившият директор на Националната агенция по приходите Мария Мургина, която бе оправдана окончателно от съда, като магистратите приеха, че декларациите пред Сметната палата имат уведомителен характер и с тях не може да бъде извършвано документно престъпление, защото съдържат информация, която вече е декларирана по друг начин.

САС припомня, че според закона „проверката на декларираните обстоятелства чрез събраната информация от органите на Сметната палата, приключва със заключение за съответствие, дори при разлика между тях до 10 000 лева“. „Следователно, дори и в декларацията да има обстоятелства, които да са невярно удостоверени, то въпреки това, тя ще е в съответствие с целите, които преследва специалният закон и за това в него не са посочени административни или други последици в такива случаи“, счита съдът. Допълва се, че лицата, които не подадат декларация, съответно уведомление в законоустановения срок, се предвижда административно-наказателна санкция – глоба в размер от 1000 до 1500 лв. „Не само, че декларацията по чл.4, ал.2 ЗПИЛЗВДД няма за цел удостоверяване истинността на посочените в нея обстоятелства, но и неподаването й се санкционира по административно наказателен ред“, категорични са апелативните съдии.

Решението на САС може да се обжалва пред ВКС.

Припомняме, че в края на миналата година бившият правосъден министър внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу наблюдаващия прокурор по делото “Бисеров” Боряна Бецова, но ВСС очаквано оказа да образува разследване. В дебатите главният прокурор Сотир Цацаров пламенно защити Бецова и обвини Христо Иванов, че е чакал подходящия момент да внесе дисциплинарката. “В този момент Бецова иска 4 години затвор за Христо Бисеров. Тя защитава интересите на държавното обвинение и българските гражданите“, посочи Цацаров и каза, че свикването на заседанието на ВСС и пледоарията на Бецова по Христо Бисеров било „много странно съвпадение“.

„Бецове не е ябълка, не е гнила. Тя е добър прокурор. Ако не бях го казал, по-добре да си тръгна, което удоволствие аз няма да ви доставя. На ваше място аз бих се срамувал от това, което се направили“, заключи Цацаров тогава Цацаров, а наскоро ВСС повиши прокурорката, разследвала Бисеров, Делян Пеевски, “Протестна мрежа” и бившия министър на инвестиционното развитие Иван Данов, до върховен обвинител.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар