Емилия Русинова очаквано оглави Софийската градска прокуратура, двама членове на ВСС: нужен е по-добър кандидат

27-07-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

em-rusinova
Без никакви изненади прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Емилия Русинова за градски прокурор на София. Русинова бе заместник на подалия оставка Христо Динев, а след това бе избрана за изпълняващ функциите до избора на титуляр за поста по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров.

Другият кандидат за поста бе следователят от следствения отдел на Софийската градска прокуратура (СГП) Бойко Атанасов, който даде серия от интервюта, в които твърдеше, че в следствието съществува „шпицкоманда“ от прокурори, на подчинение на Цацаров, които държат делата срещу политици и бизнесмени на трупчета с цел шантаж. Миналата седмица прокурорската колегия приключи проверката по твърденията му със заключение, че в думите му няма истина, въпреки признанията на някои от членовете на съвета, че е извън възможностите на Етичната комисия да потвърди или отхвърли изнесеното от Атанасов. Главният прокурор Сотир Цацаров пък наскоро коментира, че „шпицкомандата“ е в „нечия болна фантазия“.

Ето защо не беше учудващо, че критичният към Цацаров следовател не получи нито един глас в своя подкрепа, но за сметна на това бе подложен на кръстосан разпит от членовете на прокурорската колегия.

Положителният ефект бе, че този път колегията не проведе обичайния светкавичен и без дебати избор. А двама от членовете на прокурорската колегия – Юлиана Колева и Елка Атанасова, нарушиха единодушието и призоваха да се търси по-добър кандидат за ръководител на ключовата градска прокуратура, в която са съсредоточени делата за корупция и тези срещу лица с имунитет. Нещо повече беше заявено, че последните два избора за ръководител на СГП са били неуспешни (имайки предвид този на Христо Динев, а преди него – на Николай Кокинов – б.а.), резултатите на прокуратурата са плачевни и необходимо да се търси човек, който може да спре обезличаването й.

В дискусията очаквано имаше повече въпроси към Бойко Атанасов, като членовете на ВСС прекараха доста време в опит да уточнят какво е имал предвид той, като е записал в концепцията си, че ще направи ревизия на всички преписки срещу членовете на ВСС, които стоят на трупчета, и които се възобновят, когато тези членове на съвета вземат конкретни позиции в разрез с мнозинството. Въпросът беше отправен от Магдалена Лазарова, а впоследствие, след като Атанасов заяви, че информацията за такива преписки е дошла по косвен път, класифицирана е и е необходима ревизия, главният прокурор го попита желае ли да закрие заседанието, за да е сподели в колегията. Атанасов отказа, даде пример с преписка срещу неизвестен извършител, която касае него и припомни казуса с покойния член на ВСС Камен Ситнилски.

После поясни, че въпросът трябва да се зададе към главния прокурор, той пък отговори, че не му е известно да има такива дела. Атанасов констатира, че се явява за четвърти път на конкурс и мисли да спре, защото „очевидно нищо не се променя“, а ако прокурорската колегия не го подкрепи – ще запази статуквото в градската прокуратура тип “ден да мине друг да дойде”.

Румен Георгиев попита Атанасов колко процента е политиката и колко процента е правото в концепцията му за поста. „Въпросът е чудесен, вие преценете процентите. За мен нещата са 100% юридически“, отвърна следователят. Георгиев зададе втория си въпрос – каква е мотивацията му да се кандидатира толкова пъти за поста – иска длъжността или иска да получи трибуна. Атанасов заяви, че го обижда и че желае да работи за доброто на СГП. „Ако исках трибуна, щях да се кача на някое дърво и да си говоря с някого“, заяви той, а Румен Георгиев каза, че не искал да го обиди. Зададе и следващия си въпрос – Атанасов чертаел „мрачна картина“ за СГП, как сам смята да я пребори.

„За мен е реалистична картина. Това ли се наблюдава от ВСС, че съм сам в СГП? Или всичко е наред, борбата с корупцията върви, има внесени обвинителни актове и осъдени високопоставени“, риторично отговори следователят. Румен Боев пък цитира статистика за спрените и прекратените дела, водени от Атанасов и го попита как ще ги обясни. Кандидатът посочи, че почти всички са за т.нар. картови дела – престъпления извършени извън страната, но за малки суми и не може да прати искане за правна помощ.

Въпросите към Русинова съвсем не бяха така нападателни, а преди това тя посочи основните си цели – анализи на делата, чието производство е продължило над 2 г., проверка и анализ на вътрешните заповеди в СГП, анализ на причините за връщането на делата, активизиране по делата с висок обществен интерес, корупционни престъпления, анализ на причините за слабостите по тях.

Магдалена Лазарова констатира: „Решените досъдебни производства рязко намаляват през 2015 г., двойно са намалели приключените разследвания и 1/3 от решените са с постановление за прекратяване, от тях 1/3 са прекратени по давност, двойно нарастване на оправдателните присъди и висок процент неуважени протести”. Русинова пък обясни, че действително процентът върнати дела и оправдателни присъди остава висок, а причините са няколко – нарушения в досъдебното производство, открити от съда, като каза, че за част от тях прокуратурата счита, че са формализъм, промяната в показанията на свидетелите, заключения на вещи лица, които са непълни.

Юлиана Колева попита кандидатката в специализирания отдел, за който отговаря колко от 13 прокурори са командировани. От отговора на Русинова стана ясно, че половината от тях са командировани. Колева попита и дали се наблюдават делата срещу неизвестен извършител, през какъв период, има ли дела, по които не е работено и са качени на трупчета и чакат някакъв момент за активиране? Прокурорката каза, че спрените дела срещу неизвестен извършител са изпратени в МВР за откриване на извършителя или установяване на свидетелите, като периодично има указания да се изискват справки при тях. „Не ми е известно за дела на трупчета“, отговори лаконично тя.

Елка Атанасова попита докога ще се кара само с анализи, а проблемът с върнатите дела и оправдателните присъди ще продължи да стои на дневен ред. „Анализите се правят от години и явно не дават резултат без проактически стъпки“, подчерта и допълни, че особен проблем за градска прокуратура е невисокият дял приключени дела за корупция и неразумната продължителност на делата с висок обществен интерес. Попита и за конкретика в посочените от кандидатката мерки, например по дела, заведени срещу неизвестен извършител, а „той е известен, но накрая се стига до прекратяване поради изтичане на давността“.

И изказванията в дебата бяха очаквани донякъде. Ясен Тодоров каза, че единственото положително в концепцията на Бойко Атанасов е „сигурността, че технически си я е изготвил той“. Извън това в концепцията и изслушването си Атанасов нахвърлял много твъдения, но без конкретни факти. Русинова пък написала „добре подредена концепция, земна, без фанфари като работата й“. Михаил Кожарев съобщи, че да си ръководител на СГП е голяма отговорност, нужни са комплексни и адекватни познания, визия и решения, а на този този профил по-добре отговаряла Емилия Русинова.

Румен Георгиев щял да подкрепи „това момиче“, което се е „нагърбило да направи много неща“ и „свети със своя светлина“, а не както Атанасов – с „отразена – всички в черно, той – в бяло“.

Магдалена Лазарова каза, че няма да подкрепи следователя, защото хвърлял бомби в публичното пространство без да има доказателства, а един административен ръководител трябвало да бъде отговорен. „Поисках да назове поне едно дело на трупче срещу член на ВСС и да поеме отговорност за думите си. Такива твърдения рефлектират вредонодно върху цялата система“, конкретизира тя. Уточни, че макар да не познава Русинова ще поеме риска да гласува за нея.

Незабравка Стоева пък убедено щяла да я подкрепи заради липсата на самонадеяност, заявката, че ще разчита на екипния принцип на управление. Освен това била „мека, точна и обективна“.

Юлиана Колева бе категорична, че няма да подкрепи нито един от двамата кандидати. Каза, че има какво да се научи от концепцията на Атанасов, а за Русинова, че е перфектно представена кандидатира, съзнателен прокурор, „но за този пост трябва и нещо повече“, като стратегически организационна визия, повече увереност в собствените си сили и налагане на собствен авторитет. „С няколкото неуспешни избора цялата прокуратура беше обществено обезличена. Сега моделът на номинация се сменя, ще има възможност и за кандидатиране от по-високи инстанции, защото има увереност, че ще се върнат там след изтичане на мандата“, каза Колева и призова членовете на колегията да изчакат промените в ЗСВ и да намерят по-успешна кандидатура.

Елка Атанасова я подкрепи. „Ръководителят на всяка прокуратура трябва да е лидер, да не излъчва скромност и плахост. СГП е обезличена и пратена в долните нива на скалата. Начело на тази прокуратура не трябва да са случайни хора“, каза тя и се съгласи с Колева, че може би трябва да се изчакат новите правила за изборите. „Аз познавам такъв човек, може би е дошло времето да се ръководи от човек извън нея (СГП –б.а.), дошлият от нея върви с нейните лоши практики, не може да надскочи стила и методите на ръководство, ще си върви с анализите, без конкретни мерки“, мотивира се Атанасова.

Поясни, че всички знаят, че има дела срещу неизвестен извършил, а извършителят всъщност е известен и не и допаднал отговорът на Русинова на този въпрос. „Искаме работеща прокуратура с ефективни разследвания за корупция, солидни обвинения, които да издържат в съда“, заяви Атанасова и цитира Бойко Атанасов – прокурорите, които не се вторачват в работата си, нямат място в обвинението.

Атанасова се мотивира и защо няма да подкрепи следовтеля – не обичала, когато някой по слухове говори, но все пак подчерта, че той е посочил много точно проблемите. „Харесвам в Бойко Атанасов неговото професионално безразсъдство, той назовава проблеми, за които не се говори открито, а само насаме между двама, три прокурори“, посочи тя. И припомни репликата от „Под игото“ – „Лудите, лудите, те да са живи“. Уточни, че има предвид лудостта като кураж и свободно мислене, които трябвало да се подкрепят, защото правят промяната.
Острото й изказване не остана незабелязано от главния прокурор Сотир Цацаров, който каза, че нямал намерение да се изказва.

Няколко пъти призова Атанасова да каже кой е този външен кандидат, който бил подходящ. „Ако кандидатът беше външен човек, укорът щеше да е, че Х е довел У. Ние научихме хората да правят анализи, всеки проблем се отлага, за да му направим анализ“, защити Русинова той.

По отношение на делата с неизвестен извършител каза, че този институт бил роден от практиката и когато искал да издаде указания по този въпрос бил обвинен в „свещен грях“ от колегите си прокурори.

Обърна се към Атанасова и каза, че очевидно имат различни виждания затова как един административен ръководител трябва да управлява, защото скоро открил прокурор, който бил командирован седем години, очевидно имайки предвид в Окръжна прокуратура в Благоевград, която Атанасова ръководеше преди да бъде избрана за член на ВСС.

„Лудите няма да оправят СГП. Бойко Атанасов не е луд, той е човек с мисия“, подчерта Цацаров и призова избор да се проведе и всеки да гласува по съвет. Той лично щял да подкрепи Русинова.

Елка Атанасова репликира, че по същия начин Цацаров е призовал да се гласува и за бившия шеф на Софийската районна прокуратура Христо Динев, който после се издигна до градски прокурор. “Така казахте и тогава. Нека го изберем…“, отвърна Атанасова и заяви, че тя не може да избере по-малкото зло. В крайна сметка двама от членовете на колегията не подкрепиха нито един кандидат, а Русинова бе избрана с 8 гласа „за“.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар