ВКС засили делото “КТБ” към съда в Страсбург

06-07-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решенията на долните съдебни инстанции, с които са оставени без разглеждане жалбите на акционерите в Корпоративна търговска банка (КТБ) срещу обявяването й в несъстоятелност и определянето на датата на неплатежоспособността на банката.

Както „Съдебни репортажи” писа, тричленен състав на ВКС (Тотка Калчева (председател), Ирина Петрова и Вероника Николова (докладчик) спряха делото за фалита на КТБ и поиска Конституционният съд (КС) да каже дали разпоредбите на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) противоречат на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС). В тази част обаче искането бе отклонено от КС. Конституционните съдии заключиха, че нормите на ЗБН не противоречат на основния закон. Решението на КС бе подписано с три особени мнения от конституционните съдии Таня Райковска, Константин Пенчев и Георги Ангелов, според които законът ограничава правата на акционерите и противоречи на Конституцията и европейското право.

Решението бе в пряко противоречие на практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Срещу България има вече две осъдителни решения по дела на фалирали банки – „Капитал банк“ и „Международна банка за търговия и развитие (МБТР)“ – последното от преди месец, в които съдът в Страсбург приема, че решението на БНБ за отнемане на лиценза на банка „не е придружено от достатъчно гаранции срещу произвол, заради липсата на каквито и да е процесуални защити и затова се явява незаконосъобразно по смисъла на член 1 от Протокол № 1?. И по двете решения ЕСПЧ приема, че страната ни е нарушила правото на защита и справедлив процес.

В 13-страничното решение на ВКС се излага фактологията по случая, а след това тричленният състав заключва единствено, че „посочените разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност не са обявени за противоконституционни, а доколкото е задължителен изводът на Конституционния съд, че те не нарушават равенството на страните в процеса, нито правото им на защита, същите не могат да се приемат за противоречащи на ЕКПЧОС и съответно за отменени по силата на прякото отменително действие на ЕКПЧОС по отношение на онези разпоредби от законите и подзаконовите нормативни актове, които й противоречат”.

Юристи, с които „Съдебни репортажи” разговаря обаче обясниха, че след като КС е отклонил искането по отношение на Конвенцията няма никаква пречка върховните съдии да коментират и тълкуват съвместимостта на нормите в ЗБН с ЕСПЧОС. А това е така, защото конституционните съдии нямат монополна роля да тълкуват ЕКПЧОС, всеки съд е длъжен да прави преценка дали по делото, с което е сезиран, има основание за пряко приложение на Конвенцията. Всъщност, след решението на ВКС казусът неиминуемо ще се пренесе в съда в Страсбург, който има стабилна практика по въпроса, а България вече два пъти бе осъждана по дела, заведени от фалирали банки.

Помолен за коментар правозащитникът Михаил Екимджиев заяви, че пасажът от решението на ВКС предизвиква „същински цивилизационен и културен шок” и показва „фундаменталната базисна дезориентации на върховните съдии относно йерархията на нормативните актове и ролята на ЕСПЧ”. „Азбучното правило е, че решенията на ЕСПЧ задават общовалидни и общозадължителни правни стандарти на държавите, ратифицирали Конвенцията. Това означава, че от перспективата на ЕСПЧ и Конвенцията няма абсолютно никакво значение какво е решението на българския Конституционен съд. Този извод се налага по категоричен начин и поради наличието на решение на ЕСПЧ по идентичен казус (делото „Капитал банк”), в което еднозначно се прие, че лишаването на акционерите от право на обжалване е несъвместимо с чл.6 от Конвенцията”, поясни Екимджиев.

По думите му „абсурдният и нелеп извод на българските върховни съдии показва или зависимост на тези магистрати от политическата конюктура и/или вопиюща некомпетентност”. „Това от своя страна налага новото ръководство на Националния институт по правосъдието да се замисли за нуждата от систематично обучение на върховните съдии в областта на европейското право и правата на човека. В момента е налице поразителната ситуация, в която магистратите от регионалните съдилища да са далеч по-добре подготвени и адекватни в приложението на международното публично право от върховните съдии”, каза Екимджиев и като пример посочи решенията на Ямболския и Пазарджишкия окръжен съд, с които държавата е осъдена за нарушение на правото на ЕС с „блестящи мотиви”.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар