Неуспешен избор за районен прокурор на Тервел – единствената кандидатка за поста се произнесла по дела, в които пострадал бил баща й

25-05-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

VSS

Висшият съдебен съвет (ВСС) не можа да избере за втори път районен прокурор на Тервел. В конкурса участва само един кандидат – и.ф. изпълняващият длъжността административен ръководител на Районна прокуратура Тервел Маринела Марчева. Прокурорската колегия обаче не я избра, като „за“ гласува единствено Васил Петров, а шестима (включително и главният прокурор Сотир Цацаров) бяха против. През февруари тази година прокурор Марчева отново е единствената участничка в конкурса, но не печели доверието и на Пленума на ВСС.

По време на изслушването Елка Атанасова информира колегите си, че не е съгласна с отразените в становищата на Етичната комисия и на Комисията по предложенията и атестирането данни за професионалното поведение на прокурор Марчева. Атанасова обясни, че през 2013 г. прокурорката е решила две дела, в които пострадал е бил баща й, въпреки изричните норми в НПК, които повеляват да се отведе от досъдебните производства заради родствената връзка с една от страните по тях. Нещо повече – по едно от делата, което касае опит за кражба на телена ограда, бащата на обвинителката е разпитан, а сигналът за кражбата е подаден…от прокурор Марчева. В крайна сметка прокурорката представила документи, че баща й не е собственик на колата и имота, но е ползвател, а Марчева се отвела едва след като по казусите започнали проверки. „Данните сочат взаимоотношения, които налагат прокурорът да не се произнася по тях (по делата) с оглед принципа за безпристрастност“, обясни Елка Атанасова. Освен това обвинителката се отвела

Докладва и за трети случай, свързан с професионалното поведение на прокурор Марчева – във връзка с влошени личностни отношения между нея и нейна съседка, обвинителката отправила покана до жената във “Фейсбук” да се яви в районната прокуратура, за да се изяснят. Според Атанасова такава покана е „недопустима“, а подобни прояви имат огромен обществен отзвук. „Подобни действия уронват престижа на институцията“, поясни тя.

Справка в атестационния формуляр на прокурор Марчева показва, че за случая се е разбрало след като съседката изпратила жалба до прокуратурата за необичайната покана във “Фейсбук”. Трите казуса обаче не са се отразили по никакъв начин на оценката на Етичната комисия за моралните качества на прокурор Марчева. В становището на комисията е записано, че обвинителката притежава необходимите качества, за да бъде избрана за поста. „Няма прояви, които да уронват професионалния и личния й авторитет. С поведението си не е допускала случаи, водещи до конфликт на интереси“, пише в заключението на Етичната комисия, публикувано на сайта на ВСС. От пълния стенографски протокол от изслушването на прокурор Марчева в предишния конкурс през февруари става ясно, че Елка Атанасова е изложила същите съображения против кандидатурата на обвинителката, като е уточнила, че данните за тези случаи, в които прозира конфликт на интереси, са й станали известни след изтичане на сроковете за реализиране на дисциплинарна отговорност.

След изявлението на Атанасова на заседанието на прокурорската колегия днес, единствено Румен Боев взе думата, за да обобщи, че единственият кандидат за поста не притежава „в този обем качествата, които да му позволят да ръководи“ Районната прокуратура в Тервел.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар