Обсъждането на Закона за съдебната власт във ВСС затъна в редакционни поправки

01-03-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Дребни редакционни поправки и две меко казано странни предложения за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) направиха днес членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) пред министъра на правосъдието Екатерина Захариева по време на извънредно заседание на кадровия орган, на което бе обсъдено становището на съвета по проекта за ЗСВ.

Близо два часа и половина продължи обсъждането на законопроекта, който утре ще бъде внесе на Министерски съвет. Новите разпоредби касаят единствено правомощията на Пленума на ВСС и двете колегии, които бяха създадени с изменения в Конституцията. До 7 март би следвало проектът за ЗСВ да бъде внесен и в парламента, а според преходните и заключителните разпоредби на основния закон измененията трябва да са приети до 21 март.

Предложенията на ВСС бяха представени от председателя на Правната комисия Юлияна Колева. Тя започна с редакция на чл. 19 от проекта за ЗСВ, според който „Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт и отстоява независимостта й, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното осъществяване“. Според кадровиците обаче освен да отстоява, ВСС би следвало и да осигурява независимостта на съдебната власт. Като мотив Колева изтъкна, че съветът „като кадрови орган на съдебната система … обективно осигурява независимостта й от другите власти, а да я отстоява е право и задължение на ВСС”. Освен това в ал. 2, според ВСС, трябва изрично да се запише, че органът е постоянно действащ. Последва представянето и други поправки от редакционен характер, което накара министър Захариева няколко пъти да напомни на членовете на ВСС, че по законопроекта се е работило от два месеца, а съветът не е изпратил становище по него. Тя призова за експедитивност в заседанието, за да може до края на деня предложенията да се окомплектоват и проектът да бъде внесен в Министерски съвет.

Възрази й Юлияна Колева, която каза, че в работната група в Министерството на правосъдието тези предложения са правени.

След това стана ясно, че кадровиците са се загрижили да не би да възникне вакум между края на мандата на този състав и избирането на следващия и затова предложиха в чл. 17 от проекта да се включи нова ал. 4, според която „съставът на ВСС продължава правомощията си до конституиране на новоизбрания състав на този орган”. Като основание за поправката бе изтъкната проблематичната ситуация, в която парламентът близо година и половина не избра наследник на главния съдебен инспектор Ана Караиванова. ЗСВ сега въвежда квалифицирано мнозинство за избор и на членовете на ВСС. „Ако се стигне до ситуация да липсва съвет, който управлява не само кадровите, но вече и материалните и бюджетните въпроси, и организира и обезпечава провеждането на избори в съдебната квота, това би причинило хаос в системата”, обоснова се Юлияна Колева. Министър Захариева обаче подчерта, че конституционно уреден мандат не може да бъде удължаван със закон. Допълни я Благовест Пунев, който ръководи работната група в МП – той се позова на решение на Конституционния съд, с което по отношение на мандатни длъжности е прието, че с изтичане на мандата се прекратяват правомощията на органа без значение, дали вече е избран новият му състав. Той подчерта, че аргументът за правен вакум през този период, не може да бъде сериозен, защото за да се осигури континуитет, са предвидени срокове по закон.

Друго спорно предложение на ВСС бе искането за промени в Закона за класифицираната информация, така че членовете на съвета да получат допуск до класифицирана информация на принципа “необходимост да се знае”. Проблемът е обаче, че членовете на ВСС нямат необходимост да четат секретни данни, а по времето на мандата на предишния съдебен съвет Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна гласуваната от Народното събрание разпоредба, която изискваше ВСС да се подлагат на подобно проучване. КС каза, че ако членовете на ВСС се проучват от представители на изпълнителната власт в непрозрачна процедура без съдебен контрол, това ще застраши независимостта на съдебната власт.

Соня Найденова пък поиска чл. 27, ал. 5 от проекта да бъде допълнена. Нормата гласи: “Процедурата за предсрочно освобождаване на основанията по чл. 130, ал. 8, т. 2 – 4 от Конституцията на Република България или при установяване на несъвместимост на изборен член на Висшия съдебен съвет, избран от Народното събрание, може да започне и по искане на една пета от народните представители”. Според Найденова би следвало да се предвиди същата процедура и за членовете на ВСС от професионалната квота, като това може да стане по искане на 1/5 от броя на съдиите и на прокурорите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар