ВСС направи опит да повиши съдебните инспектори без конкурс

10-03-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

VSS

Висшият съдебен съвет (ВСС) пробва да награди досегашните съдебни инспектори с кариерен бонус, въпреки практиката на Върховния административен съд (ВАС), според която след изтичане на мандата инспекторите се възстановяват на длъжностите, които са заемали преди назначаването им в ИВСС.

Оказа се, че двама от инспекторите – Димана Йосифова и Весела Николова, са подали молби до ВСС да бъдат възстановени във ВАС, въпреки че първата е била съдия в Софийския градски съд (СГС), а втората – в Административния съд София град. Молбите им са минали през Комисията по предложенията и атестирането, но комисията не е взела решение, а е оставила преценката на пленарния състав на кадровия орган, обясни Милка Итова. Вчера след заседаниeто на комисията обаче постъпили и още няколко подобни молби – от инспекторите, които са били следователи и прокурори преди мандата им в ИВСС.

Ситуацията изясни главният прокурор Сотир Цацаров, който взе думата преди гласуването по точките, които касаят възстановяването, и обясни, че до него прокурорите и следователите са подали молби за възстановяване на предишната си длъжност. Неформално им казал, че той няма да предложи на ВСС инспекторите да бъдат възстановени на по-висока позиция. Явно това ги е провокирало да отправят втора молба директно до ВСС. Така Янка Гочева е поискала да бъде възстановена не в Окръжна прокуратура в Благоевград, а в Софийската апелативна прокуратура (САП), Албена Кузманова – не в Районна прокуратура Пазарджик, а в апелативната, Албена Костова не в Софийската градска прокуратура, а в САП, Любомир Георгиев не в столичното следствие, а в Националната следствена служба.

По този повод Цацаров заяви, че, на практика, така би се заобиколило конкурсното начало. Към него се присъедини председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, който обясни, че ВСС бе създал „лоши прецеденти“, които биха повлияли негативно на съдиите и прокурорите. Той припомни, че по този въпрос има както практика на ВАС, така и на този състав на ВСС. Въпросът датира отдавна – преди да стане член на ВСС Ясен Тодоров бе инспектор в ИВСС и обжалва отказа на кадровия орган да бъде повишен, но съдът отхвърли жалбата му, същото се случи с жалбата на Александър Мумджиев. Този състав пък отказа на бившите членове на ВСС Петър Стоянов и Димитър Фикиин да бъдат повишени.

Освен това съдия Панов посочи, че по отношение на исканията на Йосифова и Николова това би означавало да се открият нови щатни бройки във ВАС, а това е трудно обяснимо предвид плановете на ВСС за оптимизиране на системата. Каза и, че не вижда логика в искането на Димана Йосифова, тъй като тя е съдия от СГС, а желанието е да прескочи две нива и при това – да правораздава в последната административна инстанция.

Възрази му председателят на ВАС Георги Колев, който каза, че законът позволявал повишението и попита как магистратите ще бъдат мотивирани да стават членове на ВСС и съдебния инспекторат, ако се процедира по този начин. Обясни и че бил против „стриктното тълкуване на закона“.

Очаквано го подкрепи главният съдебен инспектор Теодора Точкова. Според нея нормата на чл. 50 от ЗСВ не налага изрично инспекторите да се възстановят на същата длъжност, която са заемали преди мандата им в ИВСС, а ВСС разполагал с оперативна самостоятелност да прецени дали да не възстанови на по-висока длъжност. По думите й преценката трябва да се направи с оглед на факта, че инспекторите са юристи с високи морални и професионални качества, избрани са с квалифицирано мнозинство от парламента. Самата Точкова даде отлична оценка на работата на инспекторите, които в мандата си направили близо 500 проверки, проверили 8000 сигнала, правили са предложения за уеднаквяване на съдебната практика и за наказания въз основа на проверките в органите на съдебната власт. Всичко това обаче влиза в задълженията на ИВСС и затова не стана ясно защо главният съдебен инспектор счита, че е повод за повишение.

Не следвало да се забравя, обясни Точкова, че през мандата им като инспектори съдиите, прокурорите и следователи били лишени от възможност да бъдат атестирани и да участват в конкурси в съдебната система, което ги поставяло в по-неблагоприятно положение.

Категорично несъгласна бе Юлия Ковачева, която припомни, че предишният състав на ВСС е отхвърлил исканията на тогавашните инспектори за повишение. „Възстановяване на означава повишаване, нито преместване, нито понижаване, нито нищо“, подчерта Ковачева и допълни, че ВСС би следвало да следва принципът за последователност и предвидимост в АПК. Освен това напомни, че в момента тече конкурс за съдии във ВАС. С други думи – участващите в конкурса биха били ощетени, ако двама от инспекторите бъдат повишени във ВАС.

Соня Найденова припомни, че през 2012 г. президентът е наложил вето на измененията в ЗСВ, които изрично регламентират подобни кариерни бонуси, с мотив, че той създава привилегии и не отговаря на обществената необходимост и социални очаквания. “Ако ние ги повишим по този начин, ще зачертаем Конституцията и целта и смисъла на ЗСВ”, подчерта Найденова. Камен Иванов допълни, че чл. 50 от ЗСВ има за цел да дава защита на инспекторите срещу кадрова репресия.

Румен Георгиев обаче дръпна защитно слово за Димана Йосифова, като обясни, че била спечелила конкурс за ВАС, но станала инспектор, била с отлична атестация и имала само няколко години до пенсиониране. По-късно в дебата след забележка на председателя на ВКС Лозан Панов Георгиев се поправи и призна, че Йосифова не била спечелила конкурс, а само кандидатствала и получила оценка 5.50. „Ние наказваме един човек с 36 години стаж, отличен съдия, че е бил избран като инспектор. Не съм съгласен, че е принципен въпрос. Конкурсното начало не мисля, че е върхът на човешката цивилизация“, емоционално заяви Георгиев.

Репликира го Юлия Ковачева, която каза, че възстановяването не е наказание, а всеки, който е станал инспектор добре е знаел какво прави. „Имаме колеги, които имат шестици на конкурсите и ние не ги назначаваме, защото оставят под чертата или нямат“, мотивира се тя и допълни: „В момента тече конкурс за ВАС, който иска може да се яви“.

И Васил Петров (бивш инспектор в ИВСС) опита да мотивира кариерните бонуси на инспекторите с работата им. Даде за пример акт на Янка Гочева от проверка в Софийския районен съд, който бил 400 страници. Ковачева пак каза, че би следвало сходните случаи да се третират еднакво и след като предишните инспектори и членове на ВСС не са повишени, кадровият орган би трябвало да следва практиката.

Калин Калпакчиев обобщи, че единственото, което се е променило от предишното подобно обсъждане е „наближаването на края на нашия мандат“ и каза на колегите си, че бъркат дебата с процедура по атестиране.

Ясен Тодоров очаквано подкрепи повишаването на инспекторите, като се съгласи с тезите на главния съдебен инспектор Теодора Точкова. И Милка Итова, която бе предишния състав на ИВСС, също бе „за“. Мотивира се меко казано странно – посочи, че много от магистратите били недоволни от начина, по който се провеждат конкурсите. „Аз съм се явявала 2007 г. на конкурс, колегата съдия, с който бяхме в един кабинет след събеседването отключи психическо заболяване. Ние да защитаваме този начин на конкурси, ми се струва леко нелепо“, обоснова се Итова.

В крайна сметка кариерните бонуси не събраха необходимите гласове и съдебните инспектори бяха възстановени на предишните си длъжности, но впечатление направи, че някои от членовете на ВСС (като Димитър Узунов, например) гласуваха „за“ и по двете молби на инспекторите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар