Тежки проблеми без отговор от ВСС преди избора за председател на Окръжния съд в Благоевград

Сигнал на банка за схема „ала Ченалова“ и одитен доклад за злоупотреби срещу единствения кандидат за поста
21-01-2016; категория: Данните говорят; автор: Галина Гиргинова;

vss

Какво би накарало уважаван адвокат по търговски спорове и доскорошен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да изрази становище в сигнал в процедура по избор на административен ръководител в съдебната власт?

Ако попитате адв. Стефан Стефанов, това е желанието му личности, които „превърнаха “съд” и “правосъдие” в мръсни думи, събуждайки чувства на безнадеждност, гняв и отвращение“ (пред в. „Капитал“), да не бъдат избирани на ръководни постове в съдебната система. Конкретното недоволство на адвокат Стефанов е срещу досегашния председател на Окръжния съд в Благоевград Катя Бельова и може да се обобщи с няколко думи – сериозни съмнения в случайното разпределение на дела с огромни имуществени интереси и спорни действия срещу една от страните по дело на доклад на съдия Бельова. Каква ще е реакцията на Висшия съдебен съвет (ВСС) и дали конкретният случай е проверяван ще се разбере утре, когато членовете на съвета трябва да изберат между две опции – да гласуват доверие на досегашния председател на Окръжния съд в Благоевград Катя Бельова или да оставят съда без титулярен ръководител, тъй като в конкурса няма други претенденти.

Съдия Бельова наследява ръководното място след меко казано спорния мандат на съдия Красимир Аршинков. Преди шест години ВСС се задейства по сигнал за конфликт на интереси от страна на Аршинков. Съветът сформира специална комисия, която провери съмненията и излезе с доклад с тежки заключения за съмнения в случайното разпределение на делата в съда и за облагодетелстване на съпругата на председателя в качеството й на адвокат. Председателят на съда не е преизбран за втори мандат, а при втория конкурс един глас не достига на съдия Бельова (предложена от бившия вече ръководител на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов) да оглави окръжния съд. Няколко месеца по-късно, в новата процедура съдия Бельова печели доверието на ВСС. Позицията й към този момент изисква освен стандартните задължения на председател и още нещо – да успокои напрежението в съдебния район и да опита да възстанови имиджа на съда, ръководен от нея, след скандалите около Аршинков.

Доколко това се е случило, може да се съди по факта, че в мандата й ВСС на няколко пъти трябваше да се намесва заради напрежението, създавано от решения на председателя на oкръжния съд и отношенията й с rайонния съд в града. Само един пример – атестацията на председателя на Районния съд Благоевград съдия Екатерина Николова бе забавена заради отказа на Катя Бельова да изпълни задълженията си и да даде становище по нея.

Документите в конкурсната процедура за председател на Окръжния съд Благоевград, качени на сайта на ВСС, разкриват още подробности за мандата на съдия Бельова. От тях става ясно, че в последните две години отношенията между ръководствата на окръжния и районния съд са наистина изострени, но не на лична основа – каквото е внушението в отговорите на съдия Бельова на зададените към нея от съдия Николова, бивш председател на районния съд, въпроси. От тях става ясно, че конфликтът между ръководствата далеч надхвърля всякакви граници и е стигнал до…кражба на съдебни служители. Проблемът стига до ВСС и оттам назначат проверка. Актът от проверката на дирекция „Вътрешен одит“, с който „Съдебни репортажи“ разполага, разкрива подробности за незаконосъобразни действия на съдия Бельова, но досега санкция от страна на кадровия орган няма.

Историята

През 2014 г. ВСС дава съгласие за провеждане на конкурс за съдебен секретар в Окръжния съд Благоевград, където има две свободни позиции. В конкурса се явяват 18 души, но нито един не покрива изискванията. Ето защо конкурсът е прекратен със заповед на съдия Бельова от юли миналата година и е обявен втори конкурс. Назначена е изпитна комисия, обявени са минималните изисквания за заемане на длъжността. До последния етап в конкурса – събеседване – интервю с председателя на съда, са допуснати трима кандидати. През октомври със заповед на съдия Бельова са обявени и победителите в конкурса.

В края на октомври един от спечелилите кандидати обаче уведомява ръководството на съда, че няма да сключи договор. Ето защо със заповед на съдия Бельова на таблото в сградата на съда (в която се помещава и Районният съд Благоевград) е залепена публична покана до всички служители за свободното място на съдебен секретар. Обявата е видяна от третия кандидат в конкурса, който подава заявление, че желае да бъде назначен на длъжността. През декември той е уведомен от председателя на съда, че няма как да бъде назначен, защото не е издържал последния етап на конкурса.

Проблемът е, че в заповедта на съдия Бельова, с която е обявено крайното класиране, никъде не е упоменато, че третият некласиран кандидат всъщност не е издържал последния тест. При проверката се установява, че към въпросната заповед има и мотиви, в които е посочено, че третият кандидат не е преминал успешно конкурса. Дребна, но съществена подробност е, че мотивите нямат дата и на практика третият участник е останал с впечатлението, че се е класирал трети, а не, че не е издържал последния етап от конкурса.

Следва нов обрат – съдебният служител от Районния съд в Благоевград Теофания Вретенарова подава молба до съдия Бельова, с която я уведомява, че желае да бъде преместена в окръжния съд на същата длъжност. Тя се позовава на разпоредбата на Закона за съдебната власт, според която съдебни служители могат да бъдат назначавани в други органи на съдебната власт без конкурс. Молбата й е уважена и Вретенарова сключва трудов договор с окръжния съд.

Проблемът идва от това, че председателят на районния съд в града съдия Николова е поставена пред свършения факт, че един от съдебните секретари в силно натоварения съд вече не работи там. Това тя разбира от писмо на съдия Бельова, с което тя я уведомява, че Вретенарова вече работи в окръжния съд. Като основание за това в писмото е посочено „изменено съществуващото трудово правоотношение” на служителя. Следва кореспонденция между председателите на районния и окръжния съд, с която съдия Бельова изисква информация за атестацията и ранга на новоназначения съдебен служител, а съдия Николова уведомява, че не е съгласна с преместването на съдебния секретар. В края на миналата година Вретенарова е уволнена като секретар в районния съд, защото вече работи в окръжния съд.

Ситуацията е повтаря и тази година – обявен е конкурс за съдебен секретар в окръжния съд, но нито един от кандидатите не покрива изискванията. През май в сградата на съдилищата се появява нова обява до служителите с покана за заемане на длъжността. Откликва отново служител в Районния съд Благоевград – Мирела Гълъбова, която по същия начин е назначена в окръжния съд без знанието на съдия Николова.

Одитът на ВСС установява няколко нарушения. От една страна проверяващите заключват, че съдия Бельова е постъпила некоректно спрямо третия кандидат в конкурса през 2014 г., тъй като той не е уведомен, че не е издържал последния етап. Освен това, по правилата не административният ръководител, а конкурсната комисия е трябвало да класира кандидатите. „Така нареченият конкурс е преуреден като процедура по подбора кой да бъде предпочетен за назначаване от административния ръководител с проверка на неговите професионални качества“, отчитат от ВСС и допълват: „Неназначаването на класирания следващ участник е незаконосъобразно“. Що се касае до „кражбата“ на съдебни секретари от районния съд, одитът заключва, че съдия Бельова не е имала право да преназначава съдебни служители, тъй като техен работодател е районния съд и в този смисъл председателката на окръжния съд не може да изменя съществуващо трудово правоотношение. „Последният (съдия Бельова – б.а.) си е създал повече правомощия, отколкото законодателят е предвидил“, сочат проверяващите.

Историята може и да изглежда дребна на фона на проблемите в съдебната система, но тя е илюстрация за качествата и отношенията на един председател към колегите му, макар и от долната инстанция. Ето защо с избора на председател на Окръжния съд в Благоевград ВСС ще трябва да отговори директно на въпроса дали саботирането на работата на долната инстанция е еталон за добро управление в съдебната власт.

Изборът ще е ключов и поради друга причина – в Окръжния съд в Благоевград работи братът на новоназначения представляващ ВСС Димитър Узунов – съдия Петър Узунов. Оказва се, че случайното разпределение на делата е поверено от председателя на съда именно на него. Какво е мотивирало съдия Бельова да посочи редови съдия за разпределящ (още повече че съпругата на съдия Узунов – Надя Узунова работи като съдия в същото отделение на съда и това създава предпоставки за конфликт на интереси) не става ясно. Но пък ще бъде интересно дали кадровиците ще се поинтересуват от това нестандартно председателско решение на фона на доказаните съмнения за манипулации на случайното разпределение на делата.

И още няколко щекотливи въпроса

В сигнала на адвокат Стефанов фигурират и още няколко въпроса, които ВСС трябва да изясни преди да повери за още пет години управлението на Окръжния съд Благоевград в ръцете на съдия Бельова. Става въпрос отново за съмнения в случайния подбор на съдия по дело с огромен материален интерес. Според адвокат Стефанов съдия Бельова е разпределила цели осем пъти едно единствено дело, докато то не се пада на нея. Обяснението на съдийката – демонстрирала е системата за случайно разпределение на делата пред студенти. Случаят е проверен от Инспектората към ВСС, откъдето констатират, че действително делото се е завъртяло осем пъти, докато не се падне на председателката. В акта на ИВСС, качен на сайта на институцията, обаче въпросът е решен на честна дума – инспекторът е възприел версията на съдия Бельова за разпределението и никак не се е задълбочил в подробностите. А те разкриват схема, подобна на тези, които изобилстваха в мандата на бившия вече председател на Софийския градски съд Владимира Янева, в които с помощта на съдия търговски дружества или в случая – банки биват ощетени. Според публикация в „Капитал“ решението на съдия Бельова по осемкратно разпределяното дело за несъстоятелност ощетява две банки ипотекарни кредитори на свързани дружества.

През 2007 г. Мария Калайджиева учредява в полза на “Юробанк” и “ОББ” общо три ипотеки за обезпечаване на задълженията на съпруга ? Калин Калайджиев. Кредитите са предоставени на управляваното от Калин Калайджиев дружество – “К енд К Имоти”, а самите имоти са имущество на ЕТ “Мария Калайджиева”. През 2012 г. плащанията по кредита спират и банката започва процедура по събиране на своите вземания. Снабдява се с изпълнителен лист на 10 февруари 2012 г. и насрочва опис на ипотекираните имоти на ЕТ “Мария Калайджиева” месец по-късно – на 13-ти март. Длъжникът моли за отсрочка и банката се съобразява – описът е отсрочен за седмица по-късно. Междувременно обаче в окръжния съд е внесена молба за обявяване на несъстоятелност на ЕТ „Мария Калайджиева“. Искането е на дружество свързано със съпруга на Калайджиева. Делото е разгледано и решено скоростно, въпреки възраженията на банките и доказателствените искания, които имат за цел да докажат, че придружаващите искането документи са меко казано съмнителни.

С решението ЕТ “Мария Калайджиева” е обявено в несъстоятелност със задна дата – от 05.03.2007 г. – пет години преди подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност и девет дни преди учредяването на ипотека в полза на “Юробанк България” и няколко месеца преди учредяването на ипотеките в полза на ОББ. С други думи решението на съда прави невъзможно банките да си получат обратно парите по кредитите, пише „Капитал“.

И още нещо – сигналът на ОББ срещу съдия Бельова не е качен на сайта на ВСС в нарушение на правилата, по които съветът избира административни ръководители. Остава да разберем дали това е недоглеждане или прикриване на поредния скандал с участието председател на окръжен съд, под чието ръководство има съмнения, че правосъдието се превръща в строго организирана корупционна система.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

42 коментара

Вашият отговор на Cicgup Отказ