Районният и Окръжният съд в Благоевград остават без председатели

Съветът за първи път гласува явно в избори за административни ръководители
21-01-2016; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Висшият съдебен съвет (ВСС) не можа да избере председатели на Районния и Окръжния съд в Благоевград. Въпреки многочасовите дискусии, в които основна тема на разговор беше напрежението между ръководствата на двете съдилища, кадровиците не предпочетоха нито един от тримата кандидати за РС – Благоевград и не преизбраха за втори мандат досегашния ръководител на Окръжния съд в града Катя Бельова.

В първата процедура участваха досешният зам.-председател на Районния съд Владимир Пензов и съдиите Вера Коева и Атанас Иванов. В концепциите на последните двама, както и по време на изслушването им съдиите отправиха тежки обвинения за натиск, авторитарен стил на управление, неравно третиране на съдии и нарушения на случайното разпределение към бившия председател на съда Екатерина Николова. Това бе и основната тема, по която бяха питани кандидатите по време на изслушването. От документите, качени на сайта на ВСС обаче се вижда, че единствено Пензов се е отзовал на покана за изслушване от колегите си от районния съд. Стенограмата от него показва, че всички съдии, които са присъствали отричат категорично да са били обект на натиск.

Въпреки това съдия Атанас Иванов обясни пред кадровия орган, че натискът на предишното ръководство се изразявал в непрестанно издаване на нови заповеди и липса на нормална комуникация със съдиите и съдебните служители. По думите му напрежението идвало от “едноличните решения” под формата на заповеди от страна на председателя на съда, с които административният ръководител дори се намесвал в правораздаването. Обясни също, че съдия Николова не предприела никакви действия за срочното изписване на делата в съда. Попитан как си обяснява, че нито един от съда не е потвърдил твърденията му за натиск, съдия Иванов каза, че това се дължи на страха в колегите си и това, че били дългогодишни съдии в районния съд.

След изложението му Димитър Узунов (който е бил председател на Районния съд в Сандански) се обърна към него и каза: “Слушам те и не мога да повярвам. Не са ли малко пресилени нещата?”. “Може да звучи пресилено за някой, който не е бил в обувките на този съдия”, посочи Иванов и допълни, че имало само седем адвокати, които били доволни от съда. “Страхът в колегите не им дава да говорят. Вчера ми пожелаха успех, но тайно. И ми казват: “Дано нещо се промени”. Нито Иванов, нито Коева обясниха разбираемо защо са отказали да присъстват на изслушването пред районните съдии в Благоевград. Според съдия Коева изслушването било свикано, за да може съдия Николова да потвърди, че не е оказвала натиск, а не за да се преценят качествата на кандидатите на административен ръководител. Освен това колегите й я уведомили, че нямат въпроси към нея. От стенограмата обаче се вижда, ще районните съдии са задали въпроси и към тримата кандидати. Самият Пензов обясни пред кадровия орган, че нито един съдия не го е сезирал за оказван върху него натиск.

В дискусията първа взе думата главният съдебен инспектор Теодора Точкова, която каза, че резултатите от проверките на ИВСС били притеснителни, защото открили съмнения относно случайното разпределение на делата заради практиката съдия Николова да преразпределя “ръчно” висящи граждански дела с цел да се уеднакви натовареността.
По думите й съдия Пензов споделя тази практика и е част от досегашното ръководство, но според нея най-подходящ за поста е съдия Коева, защото според нея е “по-балансирана”. Становището й обаче излиза извън рамките на компетенциите й, доколкото изразява лични предпочитания, които не се базират на обективната работа на ИВСС.

Калин Калпакчиев я репликира, като и напомни, че същите констатации за случайното разпределение ИВСС имал и по отношение на председателя на Районния съд във Варна. Според него фактите говорят, че в Районния съд Благоевград е създадена много добра организация на работа. “Фетишизирането на принципа на случайно разпределение на делата води до абсурдни резултати”, поясни Калпакчиев и допълни, че от изслушването на кандидатите пред районните съдии се е видяло, че напрежение в съда няма, а ако такова има – то е резултат от това, че Коева и Иванов са лично засегнати от решения на председателя на съда. По думите му конфликта е между ръководството на районния и Окръжния съд и даде пример – за дисциплинарните дела, инициирани от председателя на горния съд срещу съдия Николова. Той обаче припомни, че ВСС нито в един момент не се е намесил, за да тушира проблема.

На обратното мнение бе Галя Георгиева. “От три години и половина се занимаваме с междуличностни проблеми в този регион”, посочи Георгиева и каза, че ще подкрепи съдия Коева, защото била еднакво отдалечена от двете съдилища и не е ангажирана с предишните конфликти.

“Обективността налага да отбележим, че този съд наистина има достижения”, каза Галина Карагьозова, която даде пример – анкета на съда показвала, че гражданите имат високо ниво на удовлетвореност от работата на институцията. Опроверга и казаното от съдия Иванов – цифрите показвали, че 85% от делата се решават в тримесечен срок. Цифри от анкета –удовлетвореността на гражданите, потребителите на услугите. Изключително добра работа и авторите на съда. По думите й на съдия Пензов не може да се вменява вина за междуличностните конфликти между председателите на двете съдилища. “Трябва ли непременно да упрекваме ръководството на Районния съд?”, попита Карагьозова и уточни, че би следвало ръководителят на Окръжния съд д вземе мерки. “ Аз лично също ще подкрепя колегата Пензов, той притежава другото необходимо качество – да тушира напрежението в съда и това с Окръжния съд. Двамата колеги имат обективен повод да са лично наскърбени, наранени от действия на Екатерина Николова. Не зная дали ще бъдат в състояние да преодолеят това настроение”, обясни Карагьозова.

Мария Кузманова каза, че ще гласува за съдия Коева, защото й допаднали “начинът, по който е структурирана нейната концепция”, а също и поведението й в изслушването. Магдалена Лазарова започна изказването си с уточнението, че досега нито веднъж не си е позволявала да взима отношение по конкурси за съдилища, но била провокирана. Посочи, че следващата процедура е за председател на Окръжния съд и ако се приложи принципът, посочен от Георгиева, изборът щял да бъде предизвестен. По думите й съдия Пензов имал най-подробна концепция, бил балансиран и умерен, не залитал в крайности.

“Човекът, който може да се справи със сложните отношения в съда, притежава достатъчно професионален опит е колегата Пензов”, посочи Юлия Ковачева. Соня Найденова се присъедини и подчерта, че само съдия Пензов се отзовал на поканата за изслушване на съдиите.

Последва известно объркване, тъй като това бе първата процедура за избор на административни ръководители, в която кадровиците гласуват явно, след промените в Конституцията. Част от тях имаха проблеми с новата система, с която на практика се осигурява поименно гласуване. Така съдия Коева получи 12 гласа “за”, съдия Пензов – 7 гласа “за”, а съдия Иванов не бе подкрепен от нито един член на ВСС. Това провокира протести от страна на Михаил Кожарев, който заяви, че системата не била в ред, защото не можело да няма гласове против и въздържал се за съдия Иванов. Наложи се да му обяснят, че системата имитира гласуване с бюлетини – гласува се само за един кандидат и не се отбелязват, ще конкретният член на ВСС гласува против останалите кандидати. Разрази се и спор дали е необходим балотаж, тъй като няма откъде да се прелеят гласове за Пензов и Коева. В крайна сметка балотажът преповтори първото гласуване и председател не бе избран.

Дискусията за председател на Окръжния съд в Благоевград пък бе доминирана от обсъждане на съмненията за дейността на досегашния административен ръководител Катя Бельова, която бе единствен кандидат за поста. Както “Съдебни репортажи” писа, след проверка на ВСС е констатирано, че съдия Бельова е извършила нарушения по отношение на два конкурса за назначаване на съдебни служители. Срещу съдия Бельова има и сигнал от ОББ за симулативен процес по дело за несъстоятелност, чието движение е меко казано съмнително. Делото е разпределено от председателя на Окръжния съд осем пъти, докато не се падне именно на нея. Обяснението й бе, че е демонстрирала системата за случайно разпределение на делата пред граждани. По въпроса има проверка на ИВСС, но в акта на инспекторите се възприема тезата на Бельова. Спорно е и решението да повери случайното разпределение на редовия съдия Петър Узунов (брат на Димитър Узунов), което създава предпоставки за конфликт на интереси, тъй като съпругата му Надя Узунова също е съдия там.

В изслушването съдия Бельова не можа да отговори на въпросите по начин, по който да разсее съмненията и като цяло преповтори писменото си становище, депозирано в процедурата. По отношение на конфликта с председателя на Районния съд съдия Бельова каза, че такъв нямало, а въпросът бил в принципите, в спазването на закона, уважението и йерархията. Мария Кузманова зададе два удобни въпроса, чиито отговори се съдържаха в питането и чийто отговори очевидно знаеше.

По думите на Калин Калпакчиев нито един от въпросите не е намерил убедителен отговор. Той призова колегите си да не преизбират съдия Бельова, за да може ВСС да направи адекватна проверка по сигналите. “Част от проблема с комуникацията с Районния съд се дължи на самата Бельова. Няма да я подкрепя и ще завърша с това – спомнете си, че преди 5 години колко драматично протичаше избора”, каза той и припомни проверката на ВСС по сигналите за манипулации в случайното разпределение по време на предишния председател Красимир Аршинков. “Аз днес установявам със съжаление, че тази промяна не се е случила и същите практики се ползват и днес”, подчерта Калпакчиев и допълни, че е крайно време съветътда поеме отговорността и да направи проверка по тези сигнали и цялостната ситуация в района. Калпакчиев попита и главният съдебен инспектор как е направена проверката по делото със страна ОББ. “Аз не съм правила следствен експеримент, не съм изслушвала и самите проверяващи, само дадох своята версия за прочетеното в акта”, поясни Точкова.

Михаил Кожарев (бивш зам.-главен прокурор) се обяви в подкрепа на съдия Бельова с мотив, че я познава лично. Посочи, че не можело само заради съмнения в случайното разпределение да не бъде проведен избор, защото това на него му звучи “като налагане на наказание, преди да е извършено нарушение”. “Според мене проверка е направена вече, ако се стигне до някаква друга истина, то в ЗСВ има достатъчно текстове, които ни позволяват да образуваме дисциплинеарно производство”, мотивира се той. Според Кожарев конфликт нямало, а Бельова не била агресивна личност, подкрепяли я и 2/3 от съдиите в ОС – Благоевград.

Юлия Ковачева се мотивира защо се гласува въздържала се, въпреки че принципната й позиция, че такъв вот не бива да се изразява от член на ВСС. Каза, че в двете процедури са проличали обтегнати отношения между председателите на двете съдилища”Аз считам, че отговорността за сложните отношения между двете институции е както на председателя на районния съд, така и на председателя на окръжния съд. Отговорността трябва да бъде споделена”, обясни тя. Вторият й аргумент бе, че нито един от въпросите към съдия Бельова не са намерили отговор. Впечатление й направил и начинът, по който Бельова е отговорила на писмените въпроси на съдия Екатерина Николова (от писмените отговори се вижда, че Катя Бельова отклонява въпросите с обяснението, че съдия Николова не е компетентна да й задава въпроси, а обяснение дължи само пред ВСС).

Мария Кузманова и Магдалена Лазарова се обявиха в подкрепа на съдия Бельова. Лазарова емоционално обясни, че проблемът между Бельова и Николова било “прекаленото достойнство, което имат”. “Проблемът тръгна от едно командироване, оттам тръгна проблемът кой е по-по-най. Ние в този състав на ВСС не направихме нищо, за да тушираме този проблем, просто стояхме и наблюдавахме този проблем. Аз съм говорила с Бельова – защото е по-старша. Даже се направи опит аз да бъда въвлечена в този проблем чрез атестационната процедура на Г-жа Николова. И двете работят с обществеността и издигат имиджа на съдебната система. И двата съда с прекрасен имидж”, посочи Лазарова и допълни, че ако съветът преизбере досегашния председател на Окръжния съд и се намеси в конфликта, нещата ще се уредят.

Калпакчиев я обори като обясни, че въпросът е в конкретните сигнали срещу кандидатката за тежки нарушения. Призова да не й се гласува доверие, защото това ще компрометира изцяло кадровата дейност на ВСС. Незабравка Стоева пък каза, че в определени части изборът приличал на дисциплинарно производство.

В крайна сметка при гласуването съдия Бельова получи 10 гласа “за”, двама бяха “против”, а 7 се въздържаха.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар