Председателят на ВАС предлага шепа съдии да решават всички касационни дела във ВАС

Идеята смачква случайното разпределение и специализацията по отделения
16-10-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vas
Обособяването на Трета колегия във Върховния административен съд (ВАС), която да се занимава само с касационни дела, предлага председателят на съда Георги Колев, съобщи “Правен свят”. Според предложението, с което “Съдебни репортажи” се запозна, колегията ще се формира по старшинство на съдиите във ВАС. Ако това се приеме, в Трета колегия ще влязат най-възрастните съдии от съда, които са пред пенсия, но същевременно принципът за случайно разпределение на делата ще бъде напълно компрометиран.

Сега във ВАС съществуват две колегии, в рамките на които отделенията разглеждат дела по различна материя, а на случаен принцип се избира само докладчикът по конкретен казус. Тази практика бе многократно критикувана от неправителствените организации и съсловието, тъй като на практика от един петчленен състав случайно се избира само един от съдиите. Не са рядкост случаите, в които са се появявали обосновани съмнения за съставяне на извънредни състави по щекотливи дела, като делото за уволнението на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Камен Ситнилски, както и по делото за платото в Банско.

Още по-обезпокоително е, че идеята е Третата колегия да се състои само от два касационни състава, тоест едва 10 (от близо 90) съдии от ВАС ще имат последната дума по делата срещу актове на министри и решения на държавната администрация. Адвокати, с които “Съдебни репортажи” разговаря, определиха идеята като “край на случайното разпределение” във ВАС и обясниха, че тя изцяло противоречи на чл. 9 от Закона за съдебната власт, където е регламентиран принципът за случайния подбор.

Предложението на Георги Колев е мотивирано с прекомерната натовареност на съдиите в съда, но ще доведе до неравнопоставеност на съдиите във ВАС. Колев твърди, че създаването на Трета колегия ще направи възможно формирането на поименни постоянно действащи петчленни състави, а това ще тушира критиките на Европейската комисия и неправителствения сектор към ВАС за начина на формиране на петчленните състави.

“Съставянето на поименни петчленни състави при настоящата организация на работа би продължило съществуващата практика за замяна на един член на съдебния състав с друг и непрестанните прекъсвания на съдебните заседания за подмяна на членове на съдебния състав, взели участие в първоинстанционното производство, и би обезсмислило подобна организация”, пише председателят на ВАС. Съдии, с които разговаряхме, обясни, че самата идея за поименни петчленни състави също е доста спорна, отново – заради съмнения как ще се разпределят делата между съставите. В съда вече циркулира името и на ръководителя на Трета колегия – Георги Чолаков, който е близък до Колев.

Юристи коментираха, че предложението на председателя на ВАС много прилича на опит да се реализират част от идеите, заложени в проекта за АПК, който бе оттеглен тази седмица от парламента. Проектът е дело на работна група, в която участва един от зам.-председателите на ВАС и ръководител на Втора колегия Боян Магдалинчев. Проектотекстовете срещнаха редица критики от страна на юридическата общност – заради ограничаването на достъпа до съд на граждани, идеите делата във ВАС да се гледат само от един съдия и др.

“Съдебни репортажи” научи, че в съда гравитира и друга спорна идея – за създаването на колегия, която да гледа първоинстанционните дела. Така, ако предложенията се приемат, част от съдиите във ВАС ще бъдат натоварени с най-тежките, първоинстанционни дела, по които се разпитват свидетели, назначават се експертизи и т.н., а техни колеги ще осъществяват по-леката касационна проверка. Освен това създаването на колегии на принципа – първа и втора инстанция, означава, че съдиите ще гледат всякакъв вид дела, независимо с каква материя са се занимавали досега. Друг много спорен момент е, че първоинстанционната колегия е замислена да се състои предимно от командированите съдии и най-новите съдии, спечелили конкурс за върховни магистрати. Това означава, че първоначалната проверка по делата ще се осъществява от съдии, които са посочени от председателя Георги Колев, който еднолично определя кои съдии да бъдат командировани във ВАС.

Предложенията ще се гласуват на Пленума на ВАС, свикан в понеделник. Според източници на “Съдебни репортажи” върховните съдии са разделени в мненията си не би могло да се предвиди как ще протече гласуването. В предложението си Колев допълва, че ако то се възприеме, това би обосновало искане на председателя на съда до Висшия съдебен съвет за увеличаване на щатната численост на ВАС. Могат да се обсъдят и възможности за редуциране на щатни бройки в администрацията и трансформирането им в магистратски и за прехвърлянето на свободни щатни бройки за съдии от административните съдилища във ВАС.

В становище до председателя на ВАС от името на всички съдии от Пето отделение, Марина Михайлова изразява несъгласие с идеята. Тя изтъква, че създаването на трета колегия не намира законова опора нито в ЗСВ, нито в АПК. “Критиките при определянето на 10 съдии, които да обобщават практиката на ВАС, ще бъдат огромни, както сред страните по делата и юридическите среди, така и в обществото. Освен това липсват критерии, по които да се определи кои съдии ще бъдат включени в тази колегия. Старшинството не е и не може да бъде единственият критерий”, изтъква съдия Михайлова.
Съдиите от Пето отделение предлагат алтернативно решение – всички петчленни състави да бъдат разпределяни общо и за двете колегии, като всяко отделени ще има по два петчленни състава, котио да са постоянни. При разпределението да се изключват съдиите от отделението, чиито тричленен състав е постановил първоинстанционното решение. Така ще се постигне еднакво натоварване за всеки съдия от ВАС по отношение на петчленните състави, в разпределенитео няма да участват магистрати от отделението, което е постановило оспореното решение и по този начин се гарантира обективно и безпристрастно решение. Така ще бъде изпълнено европейското изискване, което и сега съществува в Съда на ЕС в Люксембург, където има постоянни тричленни и петчленни състави.

“По този начин ще изпълним и изискванията на ЕК, която никога не е определяла начина на решаване на процесуалните въпроси в държавите-членки”, пише още съдия Михайлова. От писмото й може да се разбере как точно Колев е подходил, за да убеди колегите си да подкрепят идеята. В него фигурират няколко въпроса – настоява магистратите да бъдат запознати с писменото становище на ЕК относно обсъжданите структурни промени във ВАС и на какво основание и по какъв повод Еврокомисията е постановила “императивни” изисквания към съда. Не става ясно откъде е информацията за тези изисквания.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар