Председателят на Окръжния съд в Силистра: Не е важно кои са авторите на ЗСВ, ние сме авторите

Съдии от Варненския апелативен район искат регионално представителство в професионалната квота на ВСС
29-06-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Съдебни репортажи

Снимка: Съдебни репортажи

Постоянно действащ Висш съдебен съвет (ВСС), регионално представителство в професионалната квота на кадровия орган, уеднаквяване на стандартите за деклариране на имущество и конфликт на интереси на магистрати и държавни служители, поискаха съдии от Варненския апелативен район по време на обсъждането на промените в Конституцията и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Това е четвъртата дискусия по апелативни райони, като такива вече имаше в Пловдив, София и Бургас. Обсъждането във Варна продължи близо три часа, като участие в нея със становища, предложения и въпроси взеха повече от 20 съдии. Най-отчетлив консенсус имаше по въпроса за увеличаване на правомощията на общите събрания в съдилищата и разделянето на съвета на две. За разлика от предните дискусии този път членовете на ВСС – Галя Георгиева, Светла Петкова, Румен Георгиев и Димитър Узунов не се намесваха с изказвания, а обсъждането беше конкретно по текстове.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов откри обсъждането с призив съдиите да изразят своето мнение. „Важното е вие като магистрати да кажете своето мнение, това, което намирате за позитивно, това, което трябва да се усъвършенства. Най-важното е да има годен съдебен закон, който да произведе действие, каквото обществото очаква. Ние сме магистрати. Ние нямаме право на емоция, имаме право на професионални аргументи, професионален дебат“, обърна се към съдиите Панов.

„Чета в медиите, че има спор кой е авторът на законопроекта, за мен не е важно кои са авторите на законопроекта. В момента ние сме авторите на законопроекта“, каза по време на дискусията председателят на Окръжен съд Силистра Людмил Хърватев. Повод за думите му бе изказване на главния прокурор Сотир Цацаров от миналата седмица, в което той обвини правосъдното ведомство, че проектът за ЗСВ се прави на тъмно, а днес в интервю за „Труд“ и от зам.-районния прокурор на София Стефан Милев. “Прокуратурата оттегли представителите си в работната група, където той се разглеждаше, но колеги от асоциацията продължиха участието си в нея. Всичките им опити да научат кой е действителният автор на текстовете, които са им били поднасяни за мнение в министерството, са неуспешни. Един от колегите питал няколкократно: Какъв е произходът на този законопроект, по който работим? Кои са неговите автори? Кой го написа, кой го донесе физически тук? Отговор не е получен. Крият. Вие смятате ли, че е нормално реформа, която пледира за прозрачност и независимост на съдебната власт да започне в зародиша си на тъмно, с анонимен да автор? Ние не”, заяви днес Милев, който миналата седмица представи становището по промените на Асоциацията на прокурорите.

Още в началото на обсъждането във Варна правосъдният министър Христо Иванов подчерта, че един от най-дискусионните въпроси – за новия режим на деклариране, ще бъде преосмислен. Иванов обясни, че намерението на правосъдното ведомство е режимът да бъде абсолютно приравнен към този, който предвижда проектозаконът за борба с корупцията, но органът, който ще проверява магистратите задължително ще е в съдебната власт, така че да не бъде накърнявана нейната независимост.

Водещият обсъждането – зам.-председателят на Апелативния съд във Варна Милен Славов (административният ръководител на съда Ванухи Аракелян не присъстваше) отбеляза, че това му дава известно основание за оптимизъм, че мнението на съдиите ще бъде чуто. Становището на Апелативен съд Варна към проектопромените бе представено от съдия Маринела Дончева. От него стана ясно, че апелативните съдии адмирират основните идеи в законопроекта, но намират и някои неясноти и неточности в конкретни норми. Те одобряват прекия избор на членовете на ВСС от професионалната квота, но според тях е необходимо да се прецизира организацията на общите събрания на съдиите и прокурорите. Предложенията са – съдиите и прокурорите да се събират по апелативни райони, а не на едно място, гласуването да бъде електронно или чрез видеоконферентна връзка, а правилата за събранията да се изработват преди това, за да не се отнема време. Апелативните съдии във Варна изразиха притеснения, че в законопроекта е заложено членовете на ВСС да продължат да упражняват професиите си, докато са част от кадровия орган, заради опасност от конфликт на интереси. Освен това възлагането на основните дейности на постоянни комисии от командировани магистрати ще доведе до свеждане на функциите на членовете на кадровия орган до „ненужна представителност“.

Критики, както и в останалите дискусии, имаше по предложенията председатели на съдилища да могат да се предлагат от съвместни общи събрания заради опасността волята на съдиите от конкретния съд да бъде изкривена заради по-голямата численост на горната инстанция. Широка подкрепа срещнаха мерките за увеличаване на съдийското самоуправление, регулацията на командироването (решение кой магистрат да бъде командирован да се взима от общото събрание) и възможността всеки съдия да сезира Конституционния съд.

И съдиите от Варна се присъединиха към становищата на колегите си от другите апелативни райони, че външните конкурси трябва да бъдат ограничени само до районно или най-много до окръжно ниво и да се намали процентът на външните назначения до 10%. Така ще се мотивират съдиите да търсят кариерно израстване. Според тях обаче въвеждането на есе в конкурсите ще засили субективния елемент при кандидатстването. Предложение имаше атестациите да се провеждат само до придобиване на статут за несменяемост, при придобиване на ранг, кандидатстване в конкурс или друг конкретен повод, а не както е сега – на всеки четири години. И според съдиите от апелативен район Варна 6-месечният срок, в който се ограничават командировките, е твърде кратък и може да създаде проблеми. Такова е становището и за мандата на постоянните комисии към ВСС (който се предвижда да е една година).

Според Мария Терзийска от Окръжен съд – Варна форматът на непостоянно действащ ВСС ще задълбочи лобизма и ще постави членовете на кадровия орган в етичен конфликт, а предвид обема функции на съвета е по-добре той да бъде постоянно действащ. „По отношение на постоянните комисии, не намирам това разрешение за много удачно, считам, че една година е твърде малък срок, за да може членовете на тези комисии да привикнат с работата, която безспорно е различна, от тази, която са вършили досега“, посочи съдийката. Освен това, по думите й, членовете на комисиите ще отнемат сувереното право на кадровиците да взимат решения. „ВСС показва някакво усилие за подобряване на дейността си. По-добре да надграждаме“, подчерта съдия Терзийска.

Галина Николова от Районен съд Нови пазар посочи, че за първи път се организира такава масова, широка дискусия по законопроект. Тя също се обяви за постоянно действащ ВСС. „Работата му е пъти по-добра, отколкото тази, която имаше преди. Очакваха се с години конкурси, с месеци рутинни кадрови въпроси“, мотивира се тя и допълни, че участието на действащи адвокати в съвета е „явно смесване на съдебната власт с частния сектор, явен конфликт на интереси“. Съдийката обясни, че „немагистрати нямат място в съвета“ и в този смисъл смята за по-удачно решение и парламентарната квота да се избира само измежду съдии, прокурори и следователи.

„Споделям идеята за разделяне на съвета, така той ще работи по-гъвкаво, но считам, че Пленумът на ВСС трябва да избира административните ръководители“, сподели съдийката. Съдия Николова обърна внимание и на разпоредбата, според която давността за дисциплинарните нарушения се завишава от 3 на 10 години и направи паралел, че такава давност има за тежко наказуеми престъпления. Тя обясни също, че не познава колегите си от Районен съд Шумен или Велики Преслав и в този смисъл не става ясно как ще гласува за председател на тези съдилища. Обяви се и против общите събрания да решават сами каква да е натовареността на съдиите. Съдия Николова не харесва и диференцирането на случайното разпределение на делата в съда и прокуратурата, както и намаляването на мандата на ВСС. Тя призова ЗСВ да се синхронизира със сега действащата Конституция, а не „с бъдещо, несигурно събитие“.

Съдия Елена Андреева от Окръжния съд във Варна обясни, че конкурсите за повишаване и преместване не бива да се провеждат едновременно, тъй като кандидатите за преместване биха били поставени в неравностойно положение – да бъде оценявани от общо събрание, което не познава работата им. Светослава Колева от Окръжния съд в морската столица обясни, че е очевиден опитът на авторите на законопроекта да издигнат на по-високо ниво съдийското самоуправление и това е похвално, но е доведено до крайност. И даде конкретно предложение – след като общото събрание на съдиите избира членове на ВСС от съдийската квота, то трябва да бъде предвидена териториална квота – шестимата представители на съдийската колегия да бъдат избирани по апелативни райони. „Не желая да противопоставям провинция и София, но следва представителството да е пълно. Човек от региона най-добре познава хората и проблемите. Нека да има общи събрания по апелативни райони, това ще спести и средства. Следва да мислите не как да ни затруднявате, а как да ни облекчите. Нека това задължение да не е свързано с масово движение на съдиите“, посочи тя.

Емил Стоев от Окръжния съд в Разград също подкрепи решението за разделение на съвета и пряк избор на членовете му, но заяви, че според него ВСС трябва да е постоянно действащ. Обърна внимание, че в закона трябва да отпадне възможността НПО-та да предлагат съдебни заседатели и да се предвиди забрана един съдебен заседател да бъде такъв в повече от един съд. По отношение на декларациите той призова „публичността да е такава, че да защити магистратите, да не ориентира престъпниците“.

Съдия Иваничка Славкова от Окръжния съд във Варна посочи, че е необходимо на законово ниво да се предвиди режим на деклариране на конфликт на интереси за съдебните заседатели. „Докато ние попълваме всякакви декларации, тези съдебни заседатели не са наясно дори с основанията за отвод. Не знаем кои са, къде членуват, какви са им роднинските отношения и дали нямат връзка с някоя от страните“, обоснова се тя. Освен това, по думите й, правилата за работа на съдебните заседатели не бива да се изработват за всеки съд отделно. Подкрепи колегата си по отношение на предложението НПО-та да предлагат заседатели и попита дали ако Асоциацията на прокурорите предложи съдебен заседател, той няма да е в конфликт на интереси. Тя се присъедини изцяло към идеята за регионално представителство във ВСС.

Председателката на Районен съд Нови Пазар се обяви за избиране на членове на ВСС от парламентарната квота с квалифицирано мнозинство. Според нея непостоянно действащ кадрови орган ще се „обезличи“. „Необходимо е да има по-добър баланс между самоуправлението и правомощията на председателя на съда“, обясни тя и допълни, че било крайно време клеветата и набедяването срещу магистрати да стане престъпление от общ характер.

Съдия Светлин Стефанов обясни, че е притеснен от възможността информация за магистрат да се взима от масивите на МВР, а публичността на имотните декларации излагала на риск семейството на съдиите, прокурорите и следователите.

Председателят на Окръжния съд във Варна Марин Маринов също отбеляза, че това е „безпрецедентен като организация форум“. Той уточни, че законопроектът е разглеждан по отделения в съда и общото становище е, че ВСС трябва да е постоянно действащ орган. Той се съгласи с колегите си, че трябва бъде намалена квотата на външните назначения. „От 9-10 съдебни помощници в нашия съд, 9 са станали магистрати. Последните три назначения на прекрасни колеги бяха чрез външни конкурси“, обоснова се той. Попита и защо за всички магистрати прагът за несъответствие е 5000 лв., като даде пример, че за един районен съдия тази сума представлява няколко заплати, а за върховен – едно възнаграждение. Съдия Маринов обясни, че, според него, председателите на съдилища трябва сами да кандидатстват за поста. „Един председател, който не може да си подаде молбата, а трябва някой да го подбутва, на какво разчитаме, той ли трябва да взима непопулярни решения?“, обясни той. По отношение на кариерното израстване на магистрати съдия Маринов каза: „Никой по-добре от горестоящия съд не знае как работи колега от долустоящия съд. Някои хора твърде много се вторачват как им се развива кариерата, а не как се развиват те. Твърде формално почна да става кариерното развитие“. Предложи да се предвиди принцип на уседналост – съдия, който отскоро е в един съд, да не може да кандидатства за по-горен.

Мариян Атанасов от Окръжния съд в града пък се опасява, че психологическият профил на магистрата, който остава в кадровото му досие ще се ползва за уволнения. Съдия Янко Янков от Апелативния съд обясни, че съдебната реформа не се състои само в промяна на устройствения закон, а и на процесуалните закони.

Районният съдия в Тервел Ганчо Драганов попита как ще се избират председатели на малки съдилища, в които има по двама съдии. И даде пример – ако единият няма стаж, а другият е бил два мандата председател, кой ще оглави съда. Репликира му Диана Дякова от Окръжен съд Добрич, която каза, че по-скоро съществуването на малките съдилища е проблем.

След това правосъдният министър Христо Иванов обясни, че се очертават теми, по които трябва да продължи да се говори. „Не съм сигурен, че изборът на непостоянно действащ или постоянно действащ ВСС ни дава отговор на всички въпроси. Аз самият като член на Министерски съвет се чудя този орган какъв е – заседава веднъж в седмицата, но има постоянни комисии“, каза той. Даде и друг пример – фактът, че за участието си в комисии членовете на ВСС взимат хонорари, говори, че има усещане, че това е „друга работа“, че „подготвянето на едно решение е различно от вземането на решението“. По думите му идеята за регионално представителство на магистратите във ВСС е стара, но не е удачна, защото в такъв случай трябва да се предвиди и инстанционно представителство. Министърът благодари за бележките по отношение на нормите за съдебните заседатели и каза, че той самият подкрепя отпадане на възможността НПО-та да предлагат заседатели.

„На няколко пъти бях изкушен да взема думата, но се смирих, защото ние сме тук, за да ви чуем вас. По-лесно е с решение на ВСС да се пусне писмо до вас и вие да отговорите със становище, по-трудно е да се направи такъв дебат“, каза Лозан Панов. Председателят на ВКС подчерта, че е сигурен, че становищата на съдиите ще бъдат взети предвид, тъй като видял как се развива дебатът за имотните декларации на магистратите. Той подкрепи правосъдния министър като каза, че също не смята за удачно да има регионално представителство в съвета. „Мисля, че един член на ВСС трябва да отстоява интересите на цялата съдебна система, а не само един регион“, обоснова се той. И призова съдиите да обмислят становищата си по прекия избор на членове на ВСС. „Разбирам вашите притеснения, че трябва да се пътува и т.н. но той дава най-голяма представителност“, каза Панов.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар