Конституционалисти: Основният закон може да бъде променен от обикновено Народно събрание

ВКС против увеличаване на правомощията на Инспектората към ВСС
30-06-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Съдебни репортажи

Снимка: Съдебни репортажи

Разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две колегии – съдийска и прокурорска, може да бъде гласувано от обикновено Народно събрание, а Решение № 3/2003 на Конституционния съд не може да е пречка пред развитието на демократичното общество и осигуряване на независимостта на съдебната власт. Около това становище се обединиха конституционалисти и преподаватели по време на първото заседание на Временната комисия за промяна в Конституцията в Народното събрание, на което бяха изслушани становищата на институциите.

Досега мнението, че разделянето на съвета може да бъде гласувано само от Велико Народно събрание, застъпиха от Висшия съдебен съвет, Асоциацията на прокурорите и Върховния административен съд (ВАС) с „работно становище“, което не е гласувано на общо събрание на съдиите от съда.

Днес бяха обявени и становищата на прокуратурата, на Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет и президента Росен Плевнелиев. Главният прокурор обяви пред депутатите, че държавното обвинение принципно подкрепя предложенията на правосъдното министерство с редица бележки и уточнението, че депутатите ще са тези, които да преценят дали разделянето на ВСС не нарушава баланса на властите.

Пленумът на ВКС също обяви принципна подкрепа за промените, като категорично отрицателно становище има единствено по увеличаването на правомощията на Инспектората към ВСС. Принципна подкрепа за конституционните промени заявиха и от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и президента Росен Плевнелиев.

Проф. Екатерина Михайлова: Не размахвайте Решение №3 като плашило

Бившият конституционен съдия проф. Емилия Друмева заяви пред депутатите, че въпросът дали промените в основния закон могат да бъдат приети от ВНС има „вторичен характер“ „Нека протича дебатът, нека се намери точният фокус на проблемите и да се намерят основните положения“, обясни тя и допълни, че едва след това ще стане ясно дали обикновено народно събрание може да измени Конституцията. Проф. Друмева заяви, че привества горещо разширяване на достъпа до Конституционния съд. Предложението на Министерството на правосъдието е всеки съдия и ВАдС да могат да сезират КС.

Силни аргументи по основните пункове на конституционните промени изказа проф. Пенчо Пенев. Според него отпадането на тайното гласуване във ВСС ще отвори кадровия орган пред обществото, ще персонифицира отговорността на членовете на ВСС и „ще осигури право на защита на магистратите“. Сега, по думите му, ВСС не може „нормално“ да мотивира актовете си и така системата се деформира. „Нормална защита може да се осигури само така, а правото на информираност на обществото трябва да надлее. Не може ВСС да осигурява личния си комфорт, защото това е колизия, която трябва да се реши в полза на обществото“, посочи той и допълни, че тайното гласуване е тайното е архаизъм, тъй като в нормативната уредба се казва, че членовете на ВСС трябва да притежават високи професионални и морални качества, а това означава, че трябва да застават с името си зад решенията, които взимат.

Забележки проф. Пенев имаше към предложението министърът на правосъдието да има съвещателен глас на заседанията на кадровия орган. Това, по думите му, е „неудачна редакция“, но участие на министъра трябва да има, за да има баланс между властите. Той не се съгласи и с изискването главният съдебен инспектор да притежава 10-годишен съдийски стаж, защото това изискване дискриминира останалите професии. „Не намирам опасенията на прокурорите за парламентарната квота в прокурската колегия изобщо за основателни“, обясни още проф. Пенев. От прокуратурата застъпват становището, че броят на представители на парламентарната квота в прокурорската колегия е проблем, защото той е равен на този на професионалната квота плюс главния прокурор, а така биха се блокирали решенията.

Проф. Пенев обясни пред временната комисия, че Решение № 3 от 2003 г. на Конституционния съд, в което се казва, че единствено Велико Народно събрание може да приеме промени в основния закон, с които се променя държавното устройство, „не може да се догматизира“. „Става дума за нормативно тълкуване, при него диспозитивът на решението представлява вторична конституционна норма и заживява свой живот. Затова недейте да догматизирате решението изцяло. Мотивите могат да бъдат разширявани, коригирани и т.н., стига да не влизат в колиция с диспозитива“, коментира проф. Пенев. И припомни редица решения на Конституционния съд, постановени след Решение № 3, които третират въпросите на реформата – Решение № 8/2005, в което съвсем ясно и точно се дават параметрите на възможните промени спрямо съдебната власт, Решение № 8/2006, с което е отхвърлено искането за обявяване на противоконституционен текста, според който министърът на правосъдието отговаря за имуществото на съдебната власт, Решение № 8/2007, което отхвърля искането за обявяване на противоконституционна разпоредбата, според която министърът на правосъдието има право да прави кадрови предложения пред ВСС, Решение № 5/2009, според което няма проблем следствието от самостоятелен орган да премине към прокуратурата, Решение № 3/2004, според което за влизането в ЕС на страната не е необходимо да се свиква ВНС. Това, според проф. Пенев, е „черешката на тортата“. „Кажете ми защо трябва да ни притеснява решение №3? То е по-скоро един претекст да се отклони желанието да се направят тези промени. Аз лично нямам притеснения по въпроса“, заключи проф. Пенев.

„Един конституционен акт не може завинаги да бъде замръзнал. Съдържанието на тези конституционни ценности се променя с времето. Да се хващаме за Решение № 3/2009 не звучи добре конституционно обосновано“, категорична беше и проф. Марияна Карагьозова. И даде пример с историческото решение на Върховния съд на САЩ да спре расовата сегрегация в училищата. По думите на проф. Карагьозова е крайно време да „сверим нашия модел с реалния европейски модел на конституционно правосъдие“, визирайки разширяването на възможността за сезиране на КС. Освен това, според нея, ‚вътрешното структурирането на ВСС позволява да се намери такава пропорция, която съответства на магистратурите“. „Твърдо подкрепям, че обикновено НС може да промени Конституция. Нека да не превръщаме решение № 3 във формално, правно препятствие пред живота на нашето демократично общество“, призова тя.

Допълни я проф. Екатерина Михайлова, според която Решение № 3 е „плашилото, което се размахва, когато опрем до промяна на Конституцията“. Тя подкрепи изцяло отпадането на тайното гласуване във ВСС и припомни, че кадровият орган е единственият, за когото в основния закон е възприето тайно гласуване. „Правят се грешки, когато се изменя Конститцията“, обясни това решение проф. Михайлова, която се обяви и за намаляване на мандата на съвета. Според нея в България мандатите са прекалено дълги и „създават проблеми“.

Президентът: Реформата на съдебната власт е ключов национален приоритет

Държавният глава Росен Плевнелиев подкрепя конституционните промени, тъй като съдебната реформа е ключов национален приоритет. Това става ясно от становището на институцията, представено от Румяна Коларова. „Предложените промени са важна стъпка за осъществяване на реформата на съдебната власт. От успеха на тази реформа зависи демократичното развитие на страната“, посочи Коларова. Президентът подкрепя това, че вече има конкретни текстове, които да се дебатират, така че те да станат основа за изработване на най-добрите предложения. Според него е важно е да се чуят аргументите на професионалистите. Плевнелиев счита, че предложенията на МП могат да бъдат приети от обикновено Народно събрание, като се позовава на Решение № 8/2006 г. Президентът одобрява разделянето на ВСС с оглед специализация и независимостта на магистратите и призовава депутатите да не „не започват с осови спорове“, а да подкрепят волята за реформи, която се съдържа в предложените текстове.

Георги Колев призна, че становището на ВАС е „работно“ и се солидаризира с прокуратурата

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев започна изказването си с уточнението, че становището на съда е изработено от работна група, не е гласувано на Пленум на ВАС и „предстои окончателно оформяне на становището“. Вчера „Медиапул“ съобщи, че оповестеното становище от ВАС, което бе публикувано като официален документ на сайта на съда, всъщност не е гласувано от съдиите, а е изработено от шестима съдии. Очаквано, то е силно критично към предложенията на правосъдното ведомство – казва се, че за разделяне на съвета е необходимо свикване на ВНС, а промените създават предпоставки за капсулиране на системата и политическото й овладяване.

Днес Колев обясни пред депутатите, че според работното становище с предложенията се нарушава балансът между властите. Той е против отпадането на тайното гласуване във ВСС (позиция, която се споделя и от главния прокурор, и от Асоциацията на прокурорите). „Ще представим в писмен вид становището. Рискувам да бъда представен пред Европейската комсиия като противник на реформата, но смятам, че има необходимост от промяна на процесуалните закони“, уточни Колев и така подкрепи тезата на съсловната организация на прокурорите, че реформата трябва да започне от промени в процесуалните закони.

Председателят на комисията в НС Димитър Лазаров (ГЕРБ) репликира, че първото гласуване на текстовете ще е на 7 юли. „Не знам дали ще успеем“, посочи Георги Колев, с което на практика обясни, че има опасност един от двете върховни съдилища да не се произнесе по промените в Конституцията.

Христо Иванов: Фундаменталната цел на тези предложения е по-високата гаранция за независимостта на съда

Правосъдният министър Христо Иванов каза пред комисията, че предложенията на правосъдното ведомство са „основата за реогранизация на съдебната власт“. „Фундаменталната цел на тези предложения е по-високата гаранция за независимостта на съда. Това е централна ценност на демократичното общество“, подчерта той и заяви, че разделянето на ВСС ще покрие утвърдените международни стандарти, които изисват решенията за кадровото развитие и дисциплинарната отговорност на съдиите да се взимат от съдии, избрани от съдии. „Тук искам да подчертая, че наистина е политическа отговорност да застанем зад тази цел“, категоричен бе Иванов. Реорганизацията в прокурорската колегия ще осигури публичен и прозрачен процес на взимане на решенията, а новите форми на сезиране на КС „усъвършенстват демократичния ред“.

„Струва ми се, че трябва да се подчертае – на масата има цялостен пакет за реорганизация на съдебната власт“, уточни министърът на правосъдието, визирайки оповестения от МП проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. По думите му по никакъв начин не бива с аргумент, че и други реформи са по-необходими, да се премахва с лека ръка историческата възможност да се направят изменения в Конституция. „Колкото и да повтаряме, че хората не се интересуват от модела на ВСС, той е ключов елемент. Ние няма да можем да обещаем на българските гражданите бързо и качествено правосъдие, ако не се занимаем и с тези въпроси“, подчерта Иванов.

Сотир Цацаров: Прокурорите са ощетени

Основните възражения на прокуратурата, представени от главния прокурор Сотир Цацаров, бяха насочени към разпределението на парламентарната и професионалната квота в прокурорската колегия на ВСС. С уточнението, че прокуратурата изразява принципна подкрепа за измененията на основния закон, Цацаров подчерта, че основният въпрос, който трябва да изяснят депутатите, е дали поправките няма да нарушат баланса между властите. С други думи – дали, за да се раздели ВСС, не е необходимо ВНС. “Само при убедителен позитивен отговор на този въпрос, Народното събрание би имало основания да гласува проекта”, категоричен бе главният прокурор.

В становището на държавното обвинение се казва също, че предложените промени в Конституцията само отчасти увеличават гаранциите за независимост и ефективност на съдебната власт и търпят съдържателно и редакционно оптимизиране. Цацаров обясни, че в предложенията не са залегнали международните стандарти за прокурорите, според които обвинителите трябва да се ползват със същата защита за независимостта им, както съдиите. Касае се за несъгласие с решението в прокурорската квота да има шестима представители на парламента и шестима – на професионалната квота, плюс главния прокурор. Така, според прокуратурата, в най-добрия случай ще се получи паритет при гласуването.

„Считаме, че в проекта тези стандарти не са отчетени, а вместо тях на преден план е изведена отчетността на прокуратурата и засилването на контрола върху работата й чрез парламента и чрез парламентарната квота във ВСС”, заявяват от прокуратурата.
Също както ВАС, от прокуратурата искат тайното гласуване във ВСС да отпадне, тъй като това е „най-демократичния“ начин на гласуване, а мотивите на вносителите в тази част на измененията са „неприемливи“.

„Отстъплението от този принцип с единствено прокламираната цел, законодателят да получи възможност – по конюнктурни съображения и на база моментната оценка на обществения интерес, да преурежда процедурата по гласуване, е неприемливо”, заявяват от прокуратурата.

Цацаров обясни, че прокуратурата подкрепя разделянето на съвета на две колегии, но със забележки – оттам предпочитат колегиите да не се наричат „съдийска и прокурорска“, а “колегия на съдиите и колегия” на “прокурорите и следователите”. „Безусловна“ подкрепа получава и предложението за отваряне на вратите към Конституционния съд. Цацаров обаче уточни, че възможността адвокатурата също да сезира КС също е позитивна, но не и през ВАдС, тъй като съветът не е конституционно установен орган (опонира му председателят на ВАдС Ралица Негенцова, която каза, че адвокатурата, която е конституционно установен орган, се представлява именно от ВАдС).

Цацаров подчерта, че в законопроекта систематически е неправилно правомощията на двете колегии да са изписани преди тези на Пленума на ВСС. Критики имаше и към нормата, която урежда правото на министъра на съвещателен глас. Главният прокурор обясни, че не е ясно какво е това и защо то намира място в Конституцията.

По отношение на намаляването на мандата на ВСС от 5 на 4 години, Цацаров посочи, че споделя тази идея, но въпреки това съществува „голяма въпросителна“ – дали то не води до промяна на заложената в Конституцията мандатна система и дали за такава промяна не е нужно ВНС. Прокуратурата счита за удачно разширяването на правомощията на съдебния инспекторат и специализацията на инспекторите в ИВСС, но не и изискването за кандидатите за главен съдебен инспектор да имат 10 години съдийски стаж.

ВСС – необходимо е Велико Народно събрание

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова представи становището на ИВСС, което вече беше публикувано. Както „Съдебни репортажи“ писа, с крехко мнозинство ВСС гласува, че промените в съвета не могат да минат през обикновен парламент, но в официалното становище на кадровия орган няма нито дума по същество за конкретните текстове на проекта на Конституцията.

Въпреки това пред депутатите членове на съвета представиха и алтернативни становища. Юлиана Колева посочи, че осем от кадровиците ( тя, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Елка Атанасова, Соня Найденова и Магдалена Лазарова) считат, че въпросът от чия компетентност са промените е „въпрос, по който ще се произнесат хора, овластени да вземат тези решения и специалисти“.

Михаил Кожарев обясни, че реформата трябва да е цялостна и дълбока, а това значи да се промени формата на държавно управление. „Според мен се създават три органа“, обясни той и така мотивира необходимостта от свикване на ВНС. „Анонсите в публичното пространство, че тези членове на ВСС, които поддържат това станвовище, са част от статуквото, не би трябвало да бъдат дискутирани, защото придават лош вкус на този дебат и на мен ми напомнят тези лозунги от миналото“ „Кой не скача е червен“ и „Който не е с нас, е срещу нас“, каза той. Каролина Неделчева се обяви срещу промените.
От Висшия адвокатски съвет принципно подкрепят измененията, защото те са особено важна стъпка за реформа за съдебната влст.

ВКС: Промените няма автоматично да решат проблемите на съдебната власт

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов посочи, че утре становището на съдиите ще бъде официално обявено, но след проведен Пленум на съда, от ВКС се обявяват за промени в Конституцията. Най-голямо мнозинство е събрало предложението за разделяне на ВСС на две колегии, върховните съдии подкрепят и отпадането на тайното гласуване и намаляването на мандата на кадровия орган, но уточняват, че трябва да се реши въпросът с мандата на настоящия орган. „За“ предложението сградите на съдебната власт да се стопанисват от ВСС, са гласували от ВКС. Предложението, което не е намерило подкрепа сред съдиите е увеличаването на правомощията на ИВСС, обясни съдия Панов. Забележки има и към промените по отношение на това кой може да сезира КС – тя, според ВКС, трябва да се прецизира сериозно. В заключение Панов уточни, че с тези поправки „няма да бъде решен автоматично проблемът на съдебната власт‘, но те са част от мерките и заслужават подкрепа.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар