Съдът обяви фалита на Корпоративна търговска банка

Банката е неплатежоспособна от 6 ноември, когато БНБ отне лиценза й
22-04-2015; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Софийският градски съд (СГС) обяви фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и определи 6 ноември за датата, от която банката е била неплатежоспособна. Тогава Българската народна банка (БНБ) отне лиценза на КТБ. Решението бе очаквано, след като петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) (с председател Георги Колев) отхвърли жалбите на акционерите в банката против отнемането на лиценза й с мотив, че те нямат правен интерес по делото, тъй като законните представители на банката са квесторите, назначени от БНБ.

След влизане в сила на акта на БНБ, с който е отнет лиценза на банката, в производството пред СГС съдът е длъжен да провери единствено дали искането на Централната банка за обявяване на КТБ в несъстоятелност отговаря на законовите изисквания. В решението на съдия Иво Дачев е посочено, че преценката дали основанията за отнемане на лиценза са били налице, както и цялостният контрол по законосъобразността на този административен акт на БНБ, са изключени от правомощията на съда по несъстоятелността. Това е така, тъй като БНБ е органът, който издава и отнема банкови лицензи. „Разрешаването на правния въпрос, дали БНБ е следвало да отнеме лиценза на „КТБ” АД, е единствено от правомощията на ВАС, компетентен да разгледа спора за законосъобразността на този индивидуален административен акт. Същият съд е и единствено компетентният да се произнесе по доказателственото искане за комплексна финансово-икономическа експертиза и да зачете заключението на вещите лица, избрани от специалния списък по чл. 151, ал. 4 от ЗКИ”, сочи съдия Дачев и допълва, че при наличие на влязло в сила решение на Централната банка за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на „КТБ” АД, „въпросът за обективното наличие на достатъчен капитал е относим към осребряването на имуществото на банката, а всички останали въпроси – към евентуалните бъдещи претенции за вреди”.

Съдия Дачев, подобно на петчленния състав на ВАС, не намира за основателни твърденията на акционерите за ограничаване правото им на справедлив процес. „От една страна, акционерното дружество е могло да се защити чрез квесторите, които го управляват и представляват, а от друга – твърдения конфликт на интереси не е налице, който извод следва пряко от отговорността, която последните носят и от обстоятелството, че неплатежоспособността е настъпила именно през време на квестурата, поради което в техен интерес е било да обжалват акта на БНБ и оспорят направените в него констатации”, пише съдия Дачев. Единствено съдия Соня Янкулова от тричленния състав във ВАС по делото за отнемането на лиценза на банката изрази обратното становище в особено мнение – според нея акционерите имат правен интерес да обжалват отнемането на лиценза, тъй като представителите на КТБ – квесторите, са назначени от БНБ, която се явява другата страна в производството. Съдия Янкулова се позовава и на осъдителното решение на съда в Страсбург по делото „Капиталбанк”, което е в същия смисъл.

По същество СГС приема, че искането на БНБ е редовно и следва да бъде уважено. Единственият спорен въпрос по делото бе коя дата ще приеме съдът за начало на неплатежоспособността на банката. За да определи 6 ноември за тази дата, съдия Дачев е съобразил, че от 20 юни банката е била под особен надзор от БНБ, а според закона това се случва „когато е налице опасност от неплатежоспособност” и с цел – „за да се оздрави”. „Докато банката се намира под особен надзор, тя все още не е изпаднала в състояние на неплатежоспособност и това е така, защото по дефиниция това финансово-икономическо състояние се характеризира с „опасност” от изпадане в несъстоятелност, т.е. съставлява един предходен спрямо неплатежоспособността период. Ето защо, началният момент на неплатежоспособността следва да се свърже с момента, в който лицензът бъде отнет на някое от основанията по т.1 или 2 от ал. 2 на чл. 36 от ЗКИ, тъй като дотогава съществува възможността, банката да бъде оздравена чрез предприемане на някои от мерките, предписани от чл. 116 от ЗКИ от страна на Централната банка”, мотивира се съдия Дачев и допълва, че след отнемане на лиценза на банката тя вече не е в състояние на опасност, тя е изпаднала в състояние на неплатежоспособност.

„Ето защо, независимо, че в акта за отнемане на лиценза на „КТБ” АД се съдържат препратки към одитни доклади, според които към 30.09.2014 г. банката е била с отрицателен капитал, началната дата следва да бъде определена като момента, от който насетне това състояние се превръща в трайно и необратимо. Това е датата 06.11.2014 г., на която лицензът за извършване на банкова дейност е отнет”, се казва в решението на съда. В него се допълва, че до отнемане на лиценза БНБ разполага с достатъчно инструменти, при използването на които банката, дори да е изпаднала временно в това състояние, може да бъде оздравена (така например, когато общата капиталова адекватност на банката е под минималното равнище, БНБ може да разпореди принудително увеличаване на капитала – чл. 116, ал. 2 т.5 от ЗКИ). СГС уточнява, че позоваването в мотивите на акта за отнемането на лиценза на датата 30.09.2014 г. не обвързва съда, тъй като в тази си част административният акт на Централната банка не съставлява доказателство, а само твърдение за настъпило обстоятелство.

Малко преди от СГС да обявят решението финансовият министър Владислав Горанов съобщи на журналистите в Министерски съвет, че е информиран за акта на съда.
“Това, което съм информиран от председателя на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е, че днес съдът е излязъл с решение за неплатежоспособността на КТБ с начална дата 6 ноември 2014 г. – датата на отнемане на лиценза”, каза Горанов. По думите му временните синдици на КТБ Росен Ангелчев и Лазар Илиев ще продължат да работят в банката – като постоянни синдици и ще атакуват всички сделки след датата на фалита, които привилегироват едни кредитори спрямо други или увреждат масата на несъстоятелността.

С решението на СГС се постановя възбрана и запор на всички активи на КТБ, като това е началото на осребряването им. Актът на съда подлежи на незабавно изпълнение, но може да бъде обжалван или протестиран от страните в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Според Закона за банковата несъстоятелност право да оспорят решението на СГС имат БНБ и прокуратурата.

Делата във ВАС за отнемане на лиценза на КТБ бяха съпроводени от силен политически натиск за по-бързото им решаване. Решението на тричленния състав на съда излезе пет дни, след като финансовият министър Владислав Горанов заяви, че има “уверението, че в кратки срокове”, не с предварително заявените” съдът ще се произнесе. Възмущение от забавянето изрази и премиерът Бойко Борисов. Подобна бе и ситуацията преди делото да се разгледа от петчленния състав, в който влезе безпрецедентно председателят на ВАС Георги Колев.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар