Съюзът на съдиите осъди изказване на член на ВСС, думите на Светла Петкова уронват престижа на съдебната власт

08-02-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Изказването на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Светла Петкова по време на дискусията преди избора на председател на Върховния касационен съд представлява недопустим натиск към върховните съдии и уронва престижа на съдебната власт. Това се казва в становище на Съюза на съдиите, изпратено до съвета. На 29 януари Светла Петкова заяви, че няма да подкрепи съдия Павлина Панова, тъй като тя е част от статуквото в Наказателната колегия на ВКС, заради което България е критикувана в докладите на Европейската комисия заради липса на осъдителни присъди по дела за корупция (цялото изказване – по-долу).

Най-голямата магистратска организация посочва, че на следващото заседание на ВСС кадровиците не са обсъдили изказването на Петкова. “То обаче не може да бъде оставено без внимание и последствия, защото съдържа недопустими квалификации и неприемливи твърдения, които увреждат независимостта и достойнството на съдиите от Върховния касационен съд, а оттам – и авторитета на българското правосъдие”, се посочва в писмото.

Съюзът на съдиите припомня, че в основните принципи за независимост на съдебната власт, одобрени от Общото събрание на ООН с Резолюция 40/32 от 29 ноември 1985г. и Резолюция 40/146 от 13 декември 1985г. (т.1), е утвърдено, че независимостта на съдебната власт трябва да бъде гарантирана от държавата, а всички правителствени и други институции са задължени да уважават и спазват независимостта на съдебната власт.

“Основната конституционна функция на колективния орган ВСС и на всеки негов член е да защитава и отстоява независимостта на съда в институционален и индивидуален план. Г-жа Светла Петкова не просто не изпълни основното си служебно задължение, а напротив – изказването й постави под съмнение независимостта на съда, тъй като внуши на широката аудитория на Българската национална телевизия, че председателят на ВКС има механизми за влияние върху правораздавателната дейност на отделните съдебни състави”, казват от организацията. Освен това с думите си Петкова е породила и незаконосъобразни очаквания за ролята на съда, каквато той няма в правовата държава. Твърдението, че Наказателната колегия на Върховния касационен съд носи отговорност за “неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела”, показва неразбиране и незачитане на ролята на съда като независим и безпристрастен арбитър и гарант за върховенството на закона, който не е „борец срещу престъпността”, се казва в становището. “Като обяви публично в качеството си на член на кадровия орган на съдиите своята представа за неуспешното наказателно правораздаване и причините за това, г-жа Петкова упражни недопустим натиск върху съдиите в противоречие с насоките на ООН (т. 2)”, категорични са съдиите и допълват, че съгласно цитираните резолюции съдът следва да решава делата, които разглежда, на основата на фактите и съгласно правото, без ограничение, без да се подлага на неправомерно влияние или на различни стимули, натиск, заплахи или външна намеса, от каквото и да е естество, преки или косвени.

“Форма на натиск и израз на неразбиране и неуважение към естеството на работата на съдията е внушението на г-жа Светла Петкова, че съдът е отговорник за “ширещата се ненаказуемост в обществото” и заявеното от нея виждане за необходимост да се търси лично обяснение от съдиите за постановени от тях съдебни актове. Твърдението на члена на ВСС, че председателят на Наказателна колегия и наказателните съдии от ВКС носят отговорност за “създадена обстановка на ненаказуемост в този колектив” грубо уронва престижа на съдебната власт и в частност – професионалното достойнство на нашите високоуважавани колеги. Още по-неприемлива е прогнозата за „неизбежност” от прилагане на „дисциплинарни и други по-тежки мерки” спрямо съдиите от Наказателна колегия на ВКС”, мотивират се от съюза, като посочват, че изявленията на Петкова съдържат неверни твърдения и манипулативно поднесени факти, тъй като в доклада от 28 януари 2015 г. Европейската комисия не е отправяла критики към дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, а в политическия доклад EK констатира, че “до този момент има много малко окончателни присъди по дела, свързани с корупция в големи размери, въпреки мащаба на проблема”, като в бележка под линия като източник на това становище се цитира годишният доклад на ДАНС за 2014 г. и констатацията, че е налице “много по-наситена дейност във връзка с организираната престъпност, отколкото в сферата на противодействието на корупцията.”

“Изреченото от г-жа Светла Петкова, насочено към търсене на сметка от съдиите от Върховния касационен съд, които са задавали критични въпроси към един от кандидатите или пък са изразили подкрепа за другия, недопустимо засяга правото на съдиите свободно и неограничено да изказват своето мнение по важни за правосъдието и обществото въпроси”, се казва в писмото. Съдиите са категорични, че Петкова “демонстрира грубо незачитане на независимостта на съда, уронва авторитета на съдебната власт и накърнява достойнството на българските съдии”, затова призовават ВСС, като колективен орган, да изрази публично отношението си по поведението на колегата си и огласи какви мерки ще предприеме в защита на независимостта на съда и за укрепване на авторитета на съдебната власт. Организацията иска също Светла Петкова да поднесе в подходяща форма извинение на съдиите от Върховния касационен съд.

Изказването на Светла Петкова: „Едно от съображенията ми да не подкрепя кандидатурата на госпожа Панова е продиктувано от обстоятелството, че и на днешното изслушване с изказаните становища по констатациите в доклада за неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела, тя показа, че е част от статуквото в Наказателна колегия на Върховния касационен съд, което през периода на членството на България в Европейския съюз не е подобрило състоянието на съдебната власт в борбата срещу корупцията, а напротив – проблемите в тази насока са се задълбочили, когато се сравняват констатациите в предходния и в последния доклад в тази област. Обяснението й за забавеното решаване на цитираните корупционни дела и основанията за постановените оправдателни присъди прозвучаха неубедително на фона на ширещата се ненаказуемост в обществото.
В нейна подкрепа се обявяват съдии от Наказателната колегия, които на събранието във Върховния касационен съд по изслушване на кандидатите, с нотка на назидание и на тревога възразиха на становището в концепцията на съдия Панов по какъв начин ще търси отговорност от магистратите за забавено правосъдие, след като те се ползват с конституционна защита и най-подробно искаха да им даде обяснение ползването на „длъжностни лица” в концепцията дали включва съдиите или само се отнася до съдебните служители и съответно полицаите.
Не виждам как в създадената обстановка на ненаказуемост в този колектив съдия Панова може да реализира високоотговорните управленски решения, налагащи да се прилагат дисциплинарни и други по-тежки мерки, когато обстоятелствата налагат. А ситуацията е такава, че това ще бъде неизбежно в управленските дейности на председателя на Върховния касационен съд.”

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар