Съюзът на съдиите осъди изказване на член на ВСС, думите на Светла Петкова уронват престижа на съдебната власт

08-02-2015; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Изказването на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Светла Петкова по време на дискусията преди избора на председател на Върховния касационен съд представлява недопустим натиск към върховните съдии и уронва престижа на съдебната власт. Това се казва в становище на Съюза на съдиите, изпратено до съвета. На 29 януари Светла Петкова заяви, че няма да подкрепи съдия Павлина Панова, тъй като тя е част от статуквото в Наказателната колегия на ВКС, заради което България е критикувана в докладите на Европейската комисия заради липса на осъдителни присъди по дела за корупция (цялото изказване – по-долу).

Най-голямата магистратска организация посочва, че на следващото заседание на ВСС кадровиците не са обсъдили изказването на Петкова. “То обаче не може да бъде оставено без внимание и последствия, защото съдържа недопустими квалификации и неприемливи твърдения, които увреждат независимостта и достойнството на съдиите от Върховния касационен съд, а оттам – и авторитета на българското правосъдие”, се посочва в писмото.

Съюзът на съдиите припомня, че в основните принципи за независимост на съдебната власт, одобрени от Общото събрание на ООН с Резолюция 40/32 от 29 ноември 1985г. и Резолюция 40/146 от 13 декември 1985г. (т.1), е утвърдено, че независимостта на съдебната власт трябва да бъде гарантирана от държавата, а всички правителствени и други институции са задължени да уважават и спазват независимостта на съдебната власт.

“Основната конституционна функция на колективния орган ВСС и на всеки негов член е да защитава и отстоява независимостта на съда в институционален и индивидуален план. Г-жа Светла Петкова не просто не изпълни основното си служебно задължение, а напротив – изказването й постави под съмнение независимостта на съда, тъй като внуши на широката аудитория на Българската национална телевизия, че председателят на ВКС има механизми за влияние върху правораздавателната дейност на отделните съдебни състави”, казват от организацията. Освен това с думите си Петкова е породила и незаконосъобразни очаквания за ролята на съда, каквато той няма в правовата държава. Твърдението, че Наказателната колегия на Върховния касационен съд носи отговорност за “неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела”, показва неразбиране и незачитане на ролята на съда като независим и безпристрастен арбитър и гарант за върховенството на закона, който не е „борец срещу престъпността”, се казва в становището. “Като обяви публично в качеството си на член на кадровия орган на съдиите своята представа за неуспешното наказателно правораздаване и причините за това, г-жа Петкова упражни недопустим натиск върху съдиите в противоречие с насоките на ООН (т. 2)”, категорични са съдиите и допълват, че съгласно цитираните резолюции съдът следва да решава делата, които разглежда, на основата на фактите и съгласно правото, без ограничение, без да се подлага на неправомерно влияние или на различни стимули, натиск, заплахи или външна намеса, от каквото и да е естество, преки или косвени.

“Форма на натиск и израз на неразбиране и неуважение към естеството на работата на съдията е внушението на г-жа Светла Петкова, че съдът е отговорник за “ширещата се ненаказуемост в обществото” и заявеното от нея виждане за необходимост да се търси лично обяснение от съдиите за постановени от тях съдебни актове. Твърдението на члена на ВСС, че председателят на Наказателна колегия и наказателните съдии от ВКС носят отговорност за “създадена обстановка на ненаказуемост в този колектив” грубо уронва престижа на съдебната власт и в частност – професионалното достойнство на нашите високоуважавани колеги. Още по-неприемлива е прогнозата за „неизбежност” от прилагане на „дисциплинарни и други по-тежки мерки” спрямо съдиите от Наказателна колегия на ВКС”, мотивират се от съюза, като посочват, че изявленията на Петкова съдържат неверни твърдения и манипулативно поднесени факти, тъй като в доклада от 28 януари 2015 г. Европейската комисия не е отправяла критики към дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, а в политическия доклад EK констатира, че “до този момент има много малко окончателни присъди по дела, свързани с корупция в големи размери, въпреки мащаба на проблема”, като в бележка под линия като източник на това становище се цитира годишният доклад на ДАНС за 2014 г. и констатацията, че е налице “много по-наситена дейност във връзка с организираната престъпност, отколкото в сферата на противодействието на корупцията.”

“Изреченото от г-жа Светла Петкова, насочено към търсене на сметка от съдиите от Върховния касационен съд, които са задавали критични въпроси към един от кандидатите или пък са изразили подкрепа за другия, недопустимо засяга правото на съдиите свободно и неограничено да изказват своето мнение по важни за правосъдието и обществото въпроси”, се казва в писмото. Съдиите са категорични, че Петкова “демонстрира грубо незачитане на независимостта на съда, уронва авторитета на съдебната власт и накърнява достойнството на българските съдии”, затова призовават ВСС, като колективен орган, да изрази публично отношението си по поведението на колегата си и огласи какви мерки ще предприеме в защита на независимостта на съда и за укрепване на авторитета на съдебната власт. Организацията иска също Светла Петкова да поднесе в подходяща форма извинение на съдиите от Върховния касационен съд.

Изказването на Светла Петкова: „Едно от съображенията ми да не подкрепя кандидатурата на госпожа Панова е продиктувано от обстоятелството, че и на днешното изслушване с изказаните становища по констатациите в доклада за неефективното наказателно правораздаване по корупционни дела, тя показа, че е част от статуквото в Наказателна колегия на Върховния касационен съд, което през периода на членството на България в Европейския съюз не е подобрило състоянието на съдебната власт в борбата срещу корупцията, а напротив – проблемите в тази насока са се задълбочили, когато се сравняват констатациите в предходния и в последния доклад в тази област. Обяснението й за забавеното решаване на цитираните корупционни дела и основанията за постановените оправдателни присъди прозвучаха неубедително на фона на ширещата се ненаказуемост в обществото.
В нейна подкрепа се обявяват съдии от Наказателната колегия, които на събранието във Върховния касационен съд по изслушване на кандидатите, с нотка на назидание и на тревога възразиха на становището в концепцията на съдия Панов по какъв начин ще търси отговорност от магистратите за забавено правосъдие, след като те се ползват с конституционна защита и най-подробно искаха да им даде обяснение ползването на „длъжностни лица” в концепцията дали включва съдиите или само се отнася до съдебните служители и съответно полицаите.
Не виждам как в създадената обстановка на ненаказуемост в този колектив съдия Панова може да реализира високоотговорните управленски решения, налагащи да се прилагат дисциплинарни и други по-тежки мерки, когато обстоятелствата налагат. А ситуацията е такава, че това ще бъде неизбежно в управленските дейности на председателя на Върховния касационен съд.”

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар