Върховният административен съд мотивира уволнението на Камен Ситнилски с опасения за дискриминация на редовите магистрати

Петчленният състав върна делото за ново разглеждане
10-12-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;

kamen-sitnilski

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) върна делото за уволнението на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Камен Ситнилски за ново разглеждане от тричленен състав на съда. Решението се забави повече от два месеца, а определянето на петчленния състав бе белязано от нередности.

На 13 март тази година Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви, че е уволнил Камен Ситнилски, макар решението да бе взето с един глас по-малко от записаното в Закона за съдебната власт. През май тричленен състав на ВАС обяви решението на съвета за нищожно, а делото стигна до последна инстанция, след като и ВСС и прокуратурата обжалваха акта на съда.

Председател на петчленния състав на ВАС е ръководителят на Втора колегия на ВАС Боян Магдалинчев (председателствал и извънредния седемчленен състав, който отмени влязлото в сила решение, с което лифтът на Платото в ски зона Банско бе признат за незаконен), а останалите съдии в него са съдия Анна Димитрова (докладчик и един от двама съдии, които еднолично бяха посочени от председателя на ВАС Георги Колев за ад хок съдии в съда в Страсбург), Андрей Икономов (дългогодишен председател на отделение в съда, известен с участието си в аферата „Приморско” и в делото, което заличи „Странджа” като природен парк през 2007 г.), Донка Чакърова и Еманоил Митев (също член на състава по делото за лифта в Банско и съпруг на командированата от Районен съд Дупница в Наказателна колегия на СГС Снежанка Кьосева).

Съдии от ВАС, с които „Съдебни репортажи“ разговаря, бяха категорични, че петчленният състав на съда е формиран в нарушение на принципа на старшинството, а такъв тип отклонения са редовна практика по дела, по които влиза съдия Магдалинчев.

Извън нарушенията при формиране на състава по делото, решението на съда е меко казано спорно. То отрича изцяло акта на долната инстанция като зачерква напълно специалните разпоредби, които касаят необходимостта от квалифицирано мнозинство при вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС.

Тричленният състав на ВАС не прие позицията на ВСС по делото, че дисциплинарното освобождаване и предсрочното прекратяване на мандата са различни неща. Съдът припомня, че с приемането през 2007 г. на сега действащия Закон за съдебната власт е внесена съществена промяна в дейността на ВСС, който става постоянно действащ орган. Настъпва и промяна и в статуса на изборните членове на ВСС, които не могат да съвместяват своите длъжности с магистратските си длъжности, а след избирането им за членове на съвета те следва да напуснат заеманата магистратска длъжност. Членовете на ВСС, избрани от съдебната квота, изгубват качеството на съдии, прокурори и следователи за времето на мандата им, а функциите, които изпълняват, са присъщи на тези в администрацията. Едно от основанията за предсрочно освобождаване на изборен член на съвета е налагането на дисциплинарно наказание. Съдът обаче отбелязва, че в ЗСВ са предвидени специални правила по отношение на кадровиците и едно от тях е въведено и с разпоредбата на чл. 27, ал. 6 ЗСВ, според която решението на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване на негов изборен член се постановява с мнозинство повече от две трети от членовете му – разпоредба, която в конкретния случай не е спазена от съвета.

Петчленният състав обаче има друго тълкуване на закона. Той приема тезата за двуфазисност на процеса като твърди, че за налагане на дисциплинарно наказание уволнение на изборен член на ВСС са необходими 13 гласа – колкото и при уволнение на съдия, прокурор и следовател. Едва след това, според ВАС, следва ВСС да вземе отделно решение, с което да прекрати мандата на члена на ВСС, за което се изискват 17 гласа – 2/3 от кадровиците трябва да гласуват „за“. Това тълкуване логично поставя въпроса какво би станало, ако ВСС уволни член на съвета заради дисциплинарно нарушение, но не успее да събере необходимото мнозинство, за да прекрати мандата му.

За да мотивира решението си ВАС се позовава на законовите изисквания на Закона за защита от дискриминация за равно третиране на „тези лица при сходни обстоятелства, независимо от общественото им положение“, имайки предвид съдии, следователи и прокурор и членове на ВСС. Според съда тричленният състав на ВАС неправилно е преценил специалните норми на закона, като имащи отношения „към дисициплинарната отговорност на изборните членове на ВСС“. Всъщност Закона за съдебната власт бе променен изрично през 2009 г., след като избухна скандалът „Красьо Черния“ и се оказа, че нормите в него не уреждат ред, по който членовете на ВСС, извършили дисциплинарно нарушение, да бъдат отстранени.

Според този състав на ВАС обаче след като ВСС вземе решение за налагане на дисциплинарно наказание с обикновено мнозинство, следва 1/5 от членовете на съвета на това основание правят искане за предсрочно освобождаване от длъжност на наказания им колега – именно това решение се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на съвета.”Действително предвиждането в ЗСВ на отделна процедура (по чл.27 , ал.4 – 6 от ЗСВ) за последващо прекратяване на индивидуалния мандат на дисциплинарно отстранения от длъжност изборен член на ВСС с друго начало, срокове и мнозинство не съответства на изискванията за процесуална икономия и правен стабилитет на статута на дисциплинарно наказаното лице, но тази констатация за законодателното несъвършенство не дава възможност на ВАС да не приложи законовите норми”, пише в решението на ВАС.

Затова, петчленният състав счита, че оспореното решение на ВСС „не е нищожно поради липса на мнозинството, предвидено в закона, тъй като 16 гласа „за” са повече от половината от членовете на ВСС съобразно чл.130, ал.1 от КРБ – 25“.

Съдът постановява, че делото трябва да бъде върнато за ново разглеждане на тричленен състав, тъй като в обжалваното съдебното решение не се съдържат мотиви по всички правнорелавантни факти – „дали инкриминираното деяние е извършено от дисциплинарно наказаното лице, дали същото осъществява от обективна и субективна страна състава на дисциплинарно нарушение, как е протекла дисциплинарната процедура и спазени ли са изискванията на ЗСВ при провеждането й, нито доводи относно съответствието или несъответствието с приложимото материално право на оспорения акт на ВСС“. Новият тричленен състав трябва да се съобрази с указанията на състава, председателстван от съдия Боян Магдалинчев.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

Съдийската колегия на ВСС защити съдия от Софийския районен съд, атакуван от телевизия “Алфа”

Няма да допуснем обругаване срещу български магистрати, основаващи се на голословни твърдения, декларират кадровиците
Снимка: Дневник

Изборът на конституционен съдия мина под знака на политически разпри между ГЕРБ и БСП

Красимир Влахов влиза в Конституционния съд
Снимка: Дневник

Всички, с изключение на БСП, подкрепиха Красимир Влахов за конституционен съдия

Снимка: Дневник

Емилия Русинова се отказа от конкурса за ръководител на Апелативната специализирана прокуратура

Следователят Бойко Атанасов не получи нито един глас в своя подкрепа
em-rusinova

Внезапно заболяване на Емилия Русинова отложи избора за шеф на Апелативната специализирана прокуратура

Снимка: Дарик

Прокуратурата тепърва ще установява кой е ръководил престъпната група по случая “Карнобат”

Обвинението ще иска постоянен арест на Миньо Стайков
Tregistrur

Директорът на Агенцията по вписванията не знае нито кога ще тръгне Търговският регистър, нито защо се е сринал

Снимка: Дарик

След месеци забавяне ВСС отказа да образува дисциплинарка на председателя на Софийския апелативен съд

Syd

Апелативният съд намери достатъчно доказателства, за да остави в ареста бившия съдия Мария Иванова

Снимка: Веселин Боришев, ClubZ

Без дебат Прокурорската колегия назначи Иван Гешев за заместник на главния прокурор

Вашият коментар