Работата “рамо до рамо с прокуратурата” – в помощ на кариерата на съдията

(Поредната история за влиянието на главния прокурор в кадровите въпроси на съда и за тенденцията съдебните заседания да се провеждат в полунощ)
18-11-2014; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Правосъдието по правило се извършва денем, а не нощем – пише го в закона. Обяснението за това е съвсем просто – не трябва да се създава впечатление за извънредност, за нарушена безпристрастност, за предварително предрешен трибунал. По изключение могат да се извършват отделни действия, когато са неотложни – свидетелят е тежко болен или заминава за дълго или завинаги в чужбина и т.н. Все по-често обаче в новините изтичат информации за “нощни” заседания, при които прокурорът е предопределил извънредността на съдебното заседание, защото е внесъл делото извън работното време, а съдът не действа като независим и не показва, че следи за законността и никой не може да му нарежда.

Преди няколко седмици на заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС) стана известен пореден случай – прокурор от Районна прокуратура Плевен внесъл обвинителен акт в 23,30 ч., а съдът го разгледал в 00,10 ч. На никой от членовете на ВСС не му направи впечатление. А това беше съвсем реален повод за дебат за Стратегията на Министерството на правосъдието за съдебната реформа и неотложността от разделянето на ВСС на две колегии – за прокурори и съдии.

Радост…от присъствието на главния прокурор

На заседанието на ВСС на 9 октомври кадровиците изслушват възражението на редовия съдия от Районния съд в Плевен Красимир Димитров срещу атестацията му. Оценка на работата на съдии, прокурори и следователи се прави регулярно на всеки четири години, а магистратите имат право да възразят срещу констатациите на Комисията по предложенията и атестирането във ВСС и да бъдат изслушани на пленарните заседания на ВСС, където накратко да представят с какво не са съгласни в комплексната им оценка.

Тук ще отворим една скоба. От началото на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров не показва притеснения да взима отношение по въпроси, които касаят съдиите и председателите на съдилища. Практиката показва, че мнението му се оказва решаващо за резултата.

Същевременно Сотир Цацаров не приема с ентусиазъм предлаганите от Министерството на правосъдието промени в структурата на ВСС. В поредица от изказвания Цацаров поддържаше тезата, че разделянето на кадровия орган на две застрашава прокуратурата, защото подготвя излизането й от съдебната власт. И макар неколкократно министърът на правосъдието да декларираше, че такава радикална промяна е далеч от идеите на ведомството за реформи, а целта на разделянето на ВСС е да отговори на международните стандарти за независимост на съда, това не успокои противниците на реформата в съдебната власт. Напротив – в защита на статуквото бяха активирани казионните съсловни организации и двамата бивши главни прокурори от прехода.

Случката с атестацията на съдия Димитров нагледно показва, че опасността от влиянието на прокуратурата не само върху кариерата, но и върху манталитета на съдиите, не е илюзия.

По същество плевенският районен съдия не е доволен от оценката си и по-специално с отнетите 4 точки в един от разделите „Експедитивност и дисциплинираност”, които смъкват атестацията му до „добра” (най-високата е „много добра”). По думите на съдия Димитров неговата оценка е най-ниска в сравнение с 30-те атестации, извършени в Плевенски съдебен район, и не отговаря на обективността и справедливостта. Димитров казва, че няма просрочени дела. „Аз съм съдията, който има две дела и едно дело накрая на годината в последните 2-3 години”, изтъква той (правописът от протокола на ВСС е запазен в оригинал – б.а.).

„Освен това донесъл съм и се радвам, че главният прокурор присъства тук, благодарствено писмо от преди два дена от районния прокурор на град Плевен. Става въпрос за трите броя бързи производства, които бяха проведени в Плевенски съдебен район, две са проведени в мой състав, аз съм съдията, едното е незабавно производство, което е внесено от прокурора на гр. Плевен в 23,30 ч. вечерта и разгледано в 24,10 ч”, мотивира се съдията и допълва, че носи писмо, каквото „никога не е писано в Плевен за последните 30 години”. Казва още, че може да се похвали и със „служебна благодарност устна, само че от Иво Радев, окръжния прокурор”, защото „абсолютно съдействие имаме с колегите, аз смятам тях за колеги, бил съм и адвокат, знам, че и адвокатите ми са колеги, но в съдебното производство и в борбата с тази престъпност, с която ние се борим аз работя рамо до рамо с прокурорите”.

Това самопризнание за професионална зависимост на съдията не предизвиква дискусия. Никой от членовете не задава въпрос кое е наложило обвинителният акт да се приема в полунощ и как е гарантирано правото на защита на обвиняемия.

По-нататък съдия Димитров повтаря, че работи в най-натоварения съдебен състав в районния съд и въпреки това е приключил делата си навреме и възразява срещу оценката.
„Не мога да отворя съда сам, не мога да гледам делата сам, не мога да входирам делата сам, не мога да се произнеса, тук вътре в писмото прокурора е написал, че за 7 часа през нощта, събота срещу неделя, е-няма такъв съдебен състав в България, който да е направил това нещо! Ето го, г-н главен прокурор, аз обещах на районния прокурор, че ще сведа до знанието, защото то се чу в медиите, имаше страхотен отзвук в Плевен, беше направено представяне от окръжния и районния прокурор, естествено не беше направено от председателя на Районния съд Плевен”, емоционално казва съдия Димитров.

Туширане на резонните въпроси

Изказването на съдията, че бори престъпността рамо до рамо с прокурорите очевидно прави впечатление и Юлияна Колева (преди това съдия в Сливен и адвокат) му задава въпрос: „Колега, Вие чел ли сте оправдателна присъда досега в качеството си на наказателен съдия?”. По думите на съдията от около 5000 съдебни акта, които е постановил, е чел оправдателни присъди по 10-15 дела („с една дума – щом счета, така е моето вътрешно убеждение, че присъдата е за оправдаване, оправдавам човека. Броят се наистина на пръсти на двете ръце. Имам, разбира се.”).

„Защото казахте, че рамо до рамо с Прокуратурата работите!”, обяснява логично въпроса си Колева. Тук в дискусията се намесва главният прокурор Сотир Цацаров: „Е, ако беше казал, че работи рамо с рамо с Адвокатурата, какво щяхте да кажете!!!”. Без да даде възможност на съдията да отговори на резонния въпрос, представляващата Соня Найденова пита колежката си Колева дали има други въпроси. С това установената пред очите на членовете на ВСС тревожна практика – съдиите да искат да се харесат на прокуратурата и да са безкритични към изискванията за справедлив процес, остава без внимание и без последствия.

Юлия Ковачева пита съдия Димитров, дали може да каже каква част от актовете му са отменени и изменени, „защото освен, че на 30-ти декември съдията е похвален, че има само едно дело с неизписани мотиви, поне аз така го разбрах, трябва да следим и затова доколко са качествени тези актове”. Конкретен отговор не получава, но съдия Димитров отново изтъква, че е един от най-натоварените съдии, който очевидно пише делата бързо и дори сам се учудва на себе си. „Как съдията, който му даваш най-много дела, накрая на годината остава с 1-2. Аз знам какво звучи това нещо и знам как е станало, и какво ми е коствало, затова казвам, че не съм съгласен с тази атестация относно размера, а Помощната атестационна комисия, аз не обвинявам Съвета, аз казвам Помощната атестационна комисия, която тя не си е свършила работата, дори не ме е запознала с размера на съответните точки, г-жа Георгиева е тук пред вас, тя ще ви каже, лично тя ме е запознала, донасяйки от София папката и беше безкрайно учудена как може, думата буквално е криене, да се крие атестацията от един магистрат и той да разбира от член на Съвета!”, мотивира се съдия Димитров и продължава: „А във връзка с това за Адвокатурата, което казахте, само ще допълня, че 5 години съм бил адвокат и съм бил адвокат 5 години на хората, които не са толкова праволинейни в регион Плевен! Така, че и по този път съм минал!”.

Следва дискусия, в която Галя Георгиева разяснява на колегите си, че макар да работи експедитивно съдия Димитров има 44% отменени актове, „качеството на работа очевидно страда от неговата бързина”. „Другото, което искам да ви обърна внимание – искам да ви кажа, че нямам против, много добре, че е бил, благодарено му е от Районната прокуратура за това, че, както каза, посред нощ е разгледал спешни дела, но аз искам да ви кажа, че това не е единствен случай за магистратите в тази държава. Аз съм работила в съд, в който също сме заседавали до късно и ако трябва в късните часове на нощта. Така, че, моля ви, нека не се впечатлявате чак толкова много от това, което колегата каза за своята активност. Да, чудесно, той просто си е изпълнил задължението си като съдия, той е дежурен 24 часа и трябва да го изпълни това задължение!”, допълва Георгиева.

Дебатът е затворен с изказване на главния прокурор. „Ще ви помоля при начина, по който гласувате, направените изявления от колегата за начина, по който работи, включително и с държавното обвинение, да не се отразяват върху констатациите ви за начина на цялостната му работа”, насочва членовете на ВСС Цацаров. И внася уточнение какво точно е искал да каже районният съдия от Плевен. „Той не е подпомогнал Прокуратурата затова, че е осъдил трима купувачи на гласове, извинявайте, че говоря така, как да кажа, нетерминологично и тротоарно бих казал. Той е подпомогнал държавата с оглед на това, че във време, в което в единици съдилища могат да се намерят нормален брой дежурни съдии или хора, които са готови да работят по този начин, просто си е свършил работата”, обяснява главният прокурор и припомня вече казаното от Карагьозова, че точките на съдия Димитров са намалени в раздел „Експедитивност и дисциплинираност”.

В заключение Цацаров прави забележка към работата на председателя на Районния съд в Плевен заради забавянето на предложението за атестиране на съдия Димитров. С това дискусията приключва и съветът с 13 гласа „за” уважава възражението на районния съдия от Плевен.

Без да коментираме качеството на атестирането, извършвано от ВСС, което се е превърнало в един от сериозните системни проблеми в съдебната власт, конкретната случка е демонстрация за тежките форми на зависимост на съда и самия ВСС от прокуратурата. Тенденцията е тревожна и заради обременената памет на системата. Призивът съдът да бъде съмишленик на МВР и прокуратурата се беше превърнал в основен
политически рефрен по време на първия мандат на ГЕРБ и можеше да се намери във всяко публично изказване на вътрешния министър Цветан Цветанов. Очевидно и ерата Цветанов, и ерата Цацаров са дали резултат, след като съдии носят пред кадровия си орган благодарствени писма от прокурорите като индулгенция и се хвалят, че принуждават гражданите да участват в съдебни заседания нощем и това им помага в кариерата. Точно такива примери са многобройните доказателства, че независимостта на съда може да се защити само когато съдиите не зависят от прокурорите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Вашият коментар