Български институт за правни инициативи настоява ВСС да извърши истинска проверка на професионалните и моралните качества на кандидатите за председател на ВКС

19-08-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да извърши истинска проверка на професионалните, моралните и етичните качества на кандидатите за председател на Върховния касационен съд (ВКС). За това настояват от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) в писмо до кадровия орган на съдебната власт. За целта, считат БИПИ, Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ (оглавявана от Ясен Тодоров) и Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи (с председател Милка Итова) трябва да завишат стандарта за проверка на качествата на номинираните.

„Както неведнъж сме имали възможност да заявим, изборът на председател на ВКС носи особена тежест за цялата съдебна система. Председателят на ВКС е един от „тримата големи” в съдебната власт, има мандат от 7 години, а съдът, който оглавява, осъществява върховен надзор и е отговорен за еднаквото прилагане на законите от всички съдилища“, сочат от БИПИ и припомнят, че по проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” неправителствената организация наблюдава работата на двете комисии във ВСС във връзка с процедурите по избор на административни ръководители в съдебната власт.

„Прави впечатление, че становищата (за качествата на кандидатите, изготвени от комисиите – б.а.) следват еднотипен формат, в който нерядко присъстват и се повтарят шаблонни фрази, които не носят реална и ценна информация за магистрата“, казва от НПО-то. Това, от своя страна, „обезсмисля крайния продукт и усилията, вложени в процеса на неговото създаване“, а „реалните качества и постижения на един кандидат остават забулени в заготовката, която се продуцира отново и отново без да отчита действителните му компетенции и поведение“.

Затова от БИПИ предлагат в процедурата по избор на председател на ВКС комисиите да проверят всички факти и обстоятелства, които будят или биха могли да предизвикат съмнения в качествата и професионализма на кандидатите и да бъде изследван начинът, по който те упражняват съдийската професия по отношение на неотклонност, почтеност, отстояване на независимост и безпристрастност. От организацията настояват за изследване на темперамента на кандидатите по отношение на поведение в зала и във взаимоотношения с колеги, страни, адвокати, съдебни служители.

Комисиите трябва изучат умението за комуникация и взаимодействие както вътре в системата, така и с медии и граждани и да проверят характера на кандидата, с оглед предпоставки за поддаване на натиск (вътрешен и външен), както и дали той е демонстрирал до момента съпротива при опит за накърняване на независимостта на съда и готовност за демонстриране на такава за в бъдеще. Освен това ВСС трябва да провери качествата на кандидатите по отношение на тяхната обществена чувствителност, откритост, честност и отдаденост на правосъдието и установяване върховенството на правото и уменията и познанията не само в областта на българското право, но и на европейското законодателство, както и тези за задълбочен анализ и автентичен интерес към правни изследвания.

Всички тези елементи могат да бъдат проверени чрез събиране, обработване и анализиране на цялата налична информация от всички публични регистри и източници, а елиминирането на всякакви съмнения относно качествата на кандидатите трябва да обхване и проверяването на всяка медийна и друга информация за тях. „При необходимост е добре на този етап да се проведат и неанонимни разговори с колеги, представители на адвокатурата и съдебни служители. Така ще се постави начало на една конструктивна практика, която добросъвестно ще стимулира всички заинтересовани страни да споделят своите мнения и позиции в хода на процедурата“, сочат от БИПИ и допълват, че ролята на ВСС е проактивно да търси мнения, становища и информация.

„Председателят на ВКС трябва да бъде не само гарант за независимост, авторитет и професионализъм, но и безупречен съдия и гражданин, достоен модел за подражание. Дали това ще се получи, зависи в много голяма степен и от качеството на проверките, които ВСС ще осъществи“, категорични са от НПО-то.

Преди няколко дни от съвета съобщиха, че на 12 септември Комисията по предложения и атестиране ще проведе публично заседание с участието на двете кандидатки за шеф на ВКС – Павлина Панова и Таня Райковска, на което ще преценява професионалните им качества. На 15 септември ще е заседанието на Етичната комисия на ВСС, на което трябва да бъдат обсъдени моралните и нравствени качества на двете номинирани.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Снимка: Дарик

“Независим” и подчинен на главния прокурор да разследва обвинител №1, предлага правителството

Syd

Венецианската комисия: Механизмът за разследване на главния прокурор не бива да обхваща и председателите на върховните съдилища

Съветът на Европа призова управляващите да се откажат от проекта “Кирилов”

Вашият коментар