Семейни връзки във Върховния административен съд

Съпругата на съдия Андрей Икономов командирована във ВАС, а синът му е съдебен помощник
07-07-2014; категория: Данните говорят, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Съпругата на съдията от Върховния административен съд (ВАС) Андрей Икономов – Румяна Лилова – Икономова е била командирована във ВАС, научи „Съдебни репортажи” от източници от съда. Съдия Лилова правораздава в Осмо отделение на ВАС (Първа колегия) от близо месец. Съпругът й е редови съдия в Пето отделение (Втора колегия) на ВАС, а преди това дълги години е бил председател на същото отделение в съда.

Съдия Румяна Лилова работи в Административния съд – София град (АССГ) от създаването му през 2007 г., а през 2012 г. е била повишена до зам.-председател на съда с подкрепата на председателя на ВАС Георги Колев. Както е известно, магистрат може да бъде командирован със заповед на административния ръководител – като „повишаването” става по едноличната воля на председателя на съда. В случая заповедта за командироване във ВАС трябва да е на председателя му Георги Колев.

Във ВАС работи и синът на Андрей Икономов от първия му брак – Тодор, който е съдебен помощник. Наскоро Тодор Икономов е преместен от Осмо в Трето отделение, след като съдия Румяна Лилова постъпва на работа във ВАС. Така на практика семейството на съдия Икономов „покрива” три от осем отделения във съда.

Справка в годишния доклад на ВАС за миналата година показва, че в съда са командировани 11 съдии. Тази година – само за първите шест месеца в съда по заповед на Георги Колев са командировани още 9 съдии, сред които и съдия Лилова, научи „Съдебни репортажи”. За друг командирован във ВАС съдия разказахме наскоро – съдията Росен Василев от Окръжния съд в Благоевград, който въпреки че не е административен съдия е предпочетен пред всички останали административни съдии, за да правораздава като последна инстанция по тези дела.

Данните за последните командирования във ВАС не могат да бъдат открити в публичния регистър на командированите магистрати на сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), тъй като регистърът не е обновяван от април. Според източници на „Съдебни репортажи” причината е, че огромна част от административните ръководители не изпращат своевременно информация на кадровия орган за заповедите, с които командироват магистрати. Това означава, че опитът на ВСС да внесе ред в командироването, което често е начин за заобикаляне на конкурсите в системата, се оказва неуспешен заради нежеланието на началниците да информират съвета и заради пасивността на кадровия орган да настоява административните ръководители да изпълняват решенията му.

Заради липсата на актуална информация в регистъра няма как да разберем какво е мотивирало Георги Колев да командирова съдия Румяна Лилова в подопечния му съд, след като е заместник на административния ръководител и е натоварена с управленски функции в съда, нито за какъв срок е командировката.

Съдия Лилова започва кариерата си в съдебната власт през 2005 г. като съдия в Софийския районен съд с решение на ВСС (в този състав член на съвета е Андрей Икономов). Там работи 2 години, докато през 2007 г. печели конкурс за съдия в АССГ. Това означава, че съдийският й стаж е девет години и на практика се оказва достатъчен, за да израсне от районен до върховен съдия. В АССГ има съдии със значително по-дълъг съдийски стаж от нея, поради което публикуването на мотивите за командироването й, предвид и съпружеството й с върховен съдия, става още по-наложително. Освен това тя не е участвала в конкурса за съдии във ВАС през миналата година, което означава, че с командироването си изпреварва участвалите, чиито способности са били оценени.

Справка в сайта на ВСС показва, че съдия Лилова е атестирана през 2010 г. (с оценка „много добра”) и през 2014 г., когато получава 148 т. (от възможни 150 т.) – „много добра” (във формуляра изрично е уточнено, че от април 2010 г. до октомври 2011 г. е била в отпуск, а от юли 2012 г. е с по-ниска натовареност като зам.-председател на съда). В атестацията подробно са описани решените дела на съдия Лилова, в това число и отменените и изменените такива (1/3 от делата в проверявания период).

Три месеца по-рано „Съдебни репортажи” поиска по реда на Закона за достъп до обществена информация статистика относно броя на постъпилите и приключените дела на всеки от съдиите, работещи на щат към АССГ, както и информация за брой на обжалваните определения и брой обжалвани решения на всеки от съдиите и съответно изменените определения и решения на съдиите. Съдия Лилова постанови, че искането в частта, която касае тъкмо информацията за обжалваните и изменени актове на съдиите от АССГ, не е обществена информация, поради което не предостави такива данни. Като допълнителен мотив за отказа беше посочено, съдът не водел такава статистика.

От атестацията на зам.-председателя на АССГ става ясно, че информация за отменените и изменени актове на съдиите в съда очевидно има. Отказът да ни бъде предоставена тя обаче сега е причина да не можем да проверим дали подадените данни за нуждите на атестирането са верни и как се съотнасят показателите на Лилова с тези на останалите съдии в отделението. Заради отказа заведохме дело в АССГ – до този момент от разглеждане на делото са се отвели петима съдии с мотив, че страна по делото е съдия Румяна Лилова.

Съдиите от Осмо отделение във ВАС, където е командирована Румяна Лилова, разглеждат дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физически лица, Закона за митниците, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за особените залози, Закона за Българската народна банка.

Съдия Икономов има спорна репутация – той е част от състава на ВАС, който през 2007 г. обявява за нищожна заповедта от 1995 г., с която Странджа е обявена за природен парк. Три години по-късно разследване на „Капитал” разкрива, че 80-годишната майка на съдия Икономов е получила апетитен имот в Приморско като крайно нуждаеща се. Скандалът с бедните роднини на магистрати завършва с отстраняване на съдия Икономов от председателското място във ВАС, а ВСС му налага наказание намаляване на заплатата с 25% за две години. В крайна сметка ВАС отмени дисциплинарните наказания на съдия Икономов и колегите му, замесени в аферата.

През последните години ВАС се оказва любимо място за “трудоустрояване” на роднини на магистрати. Пред ноември 2013 г. в. „Сега” публикува информация, според която в съда като съдебни помощници работят децата на бившите членове на ВСС Марияна Дундова, Божидар Сукнаров, Иван Колев, Цони Цонев и Анелия Мингова (те се назначават със заповед на председателя на ВАС). Според статията синът на Андрей Икономов Тодор е изкарал оценка 3.38 на писмения изпит за младши прокурори през март 2013 г. и не е стигнал до устно препитване.

Пак във ВАС работи като помощник и Александър Николов – син на шефа на федерацията по мотоциклетизъм Богдан Николов, който е добър приятел на бившия вътрешен министър Румен Петков. Преди това Александър Николов (който през 2012 г. е определен от ВСС за ръководител на проект по ОПАК “Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”) е съдебен помощник в Софийския градски съд по времето, в което Георги Колев оглавява съда. На изпита за младши съдии през 2009 г. Николов изкарва оценка 5.50 на писмения изпит по предварително изготвен казус и… 2 на устния изпит.

Проблемът със семейното правосъдие във ВАС е повдиган по различни поводи. През март миналата година “Капитал” писа за сериозен конфликт на интереси във ВАС. Според публикацията съдия Румяна Монова – зам.-председател на ВАС и съдия Георги Георгиев (тогава председател на Четвърто отделение) живеят на семейни начала. Отделението, което оглавява Георгиев обаче попада в Колегията под ръководството на Монова. Справка в сайта на съда показа, че за година и половина двамата са влизали в един съдебен състав по 30 дела, което означава, че са формирали мнозинството в състава и на практика са решавали изхода от делата.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

6 коментара

Вашият отговор на наблюдател Отказ