Право на отговор: ВСС бави година и половина атестацията на съдия Ивайло Родопски

02-07-2014; категория: Дела; автор: Галина Гиргинова;

vss

Висшият съдебен съвет (ВСС) вече година и половина бави атестацията на съдията от Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС) Ивайло Родопски и това е причината магистратът да не е участвал в конкурса за окръжни съдии за градския съд. Това става ясно от правото на отговор на съдия Ивайло Родопски по повод публикация на „Съдебни репортажи“ със заглавие „Командироването на магистрати – начин на употреба“. Както писахме съдия Родопски е бил командирован от Районен съд Костинброд в Търговското отделение на СГС, без да е участвал в конкурс за повишаване. От отговора му става ясно, че причината е забавянето на изготвянето на атестацията му.

Тя „трябваше да бъде приета есента на 2013 г., a се бави вече година и половина“. „Именно това е и пречка съдия Родопски да участва в конкурс за повишаване в длъжност“, посочва той. Съдията възразява и срещу данните, че работата му е оценена с 68 точки – „добра“. Както писахме съвсем скоро съдия Родопски депозира възражение срещу оценката си, което бе прието от ВСС. Той уточнява, че оценката на Помощна атестационна комисия към Софийския окръжен съд е била 90 точки – „много добра“, след което Комисията по предложенията и атестирането към ВСС е намалила точките на 86 – също „много добра“. Срещу тази оценка магистратът не възразил, но „вместо тя да бъде приета от ВСС, както повелява ЗСВ, същата беше неоснователно намалена от КПА на 68 точки“.

Съдия Родопски коментира и информацията, обявена през 2008 г. от главния инспектор Ана Караиванова, че той е участвал в схема за имотни измами. Инспекторатът се задейства след три сигнала на наследници на имотни жители на Констинброд и проверява всички искания за издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед. Проверката установява, че необичайно голям брой от тях са подадени от един адвокат и по всички се е произнесъл kедин и същи съдия – председателят на съда Родопски. Оказало се, че записите на заповед са фалшиви. В един от случаите съдията дори не събрал държавна такса за изпълнителен лист за 600 хил. лв.

В правото на отговор той казва, че „същото не отговаря на истината, тъй като в хода на проведеното тогава дисциплинарно производство не се установи някои от записите на заповеди да са фалшиви, доказа се че съдията е събрал държавна такса за изпълнителен лист за 600 000 лв. (вносната бележка се съдържаше по делото), а по-голяма част от проверяваните дела по чл. 237 от ГПК (отмeнен) са били на негов доклад, в съответствие с тогава съществуващия и проверен от инспекторите график за дежурства по дела, изискващи бързо произнасяне“. По жалба на съдия Родопски, към настоящия момент дисциплинарното дело от 2008 г. е висящо пред съда в Страсбург и е преминало фазата на допустимост“, се казва в становището му.

Що се касае до цитиран в публикацията друг акт на ИВСС, според който е установено нарушение по образуването и движението на гражданско дело на доклад на съдия Родопски в Костинбродски районен съд, той заявява, че „констатациите по него бяха обжалвани пред Административен съд – София област и с влязло в сила съдебно решение беше установено, че по посоченото дело съдията не е извършил никакви нарушения“.

В правото на отговор се казва, че „във връзка с изразеното съмнение за разпределянето на делата на точно определен докладчик, следва да се уточни, че същото се извършва на случаен принцип чрез компютърно разпределение“. Причина за възражението е изнесената информация, че три от делата, заведени в Търговското отделение на СГС, свързани със сблъсъка между Делян Пеевски и Цветан Василев са разпределени на съдия Родопски.
На 24 юни „Ноу фрейм медия България” АД – компанията, собственост на новия политик Николай Бареков, е поискала ТВ7 да бъде обявена в несъстоятелност. Справка в сайта на Софийския градски съд показа, че същият ден е образувано и друго дело за обявяване на несъстоятелност – отново по молба на „Ноу фрейм медия България” срещу „Балкан българска телевизия” ЕАД или както сега е известна – Нюз7. Делата са с пореден номер, тоест образувани са едно след друго, и се падат за разглеждане на един и същи търговски съдия Ивайло Родопски.

Две седмици по-рано същият съдия е определен за докладчик по още едно дело, касаещо конфликтът между Пеевски и Василев. На 10 юни Корпоративна търговска банка (КТБ) подава молба за обявяване на несъстоятелност на акционерното дружество „Витенда” (в чиито съвет на директорите влиза синът на оправдания на първа инстанция за убийството на ямболската адвокатка Надежда Георгиева Орлин Аврамов). Молбата на КТБ е уважена и два дни по-късно като обезпечителна мярка на дружеството е назначен временен синдик.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар