Ще има ли нов председател Апелативният съд в Пловдив?

ВСС на път да бетонира влиянието на главния прокурор в съдилищата в областния град, фаворитът за поста ще въведе компроментирана система за случайно разпределение на делата
28-05-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Висшият съдебен съвет ще избере утре председател на Пловдивския апелативен съд. В надпреварата участват досегашният административен ръководител на съда Георги Чамбов и зам.-председателят на Окръжния съд в Пловдив и ръководител на Наказателното отделение Магдалина Иванова.

Конкурсът веднъж бе отложен, тъй като се оказа, че ВСС е прибързал и е насрочил дата преди мандатът на Чамбов официално да изтече. Процедурата трябваше да се проведе в същия ден, в който съветът избра шеф на Окръжния съд във Варна. Апелативният съд в Пловдив е шапката на съдилищата в района (Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Смолян, Окръжен съд – Стара Загора и Окръжен съд – Кърджали и прилежащите им районни съдилища – б.а.). През последната година част от тях смениха ръководителите си в избори, в които предварително бе известен победителят. Така наследник на Сотир Цацаров начело на Пловдивския окръжен съд стана Веселин Хаджиев – дотогава шеф на Районния съд в града и станал национално известен с факта, че занесъл на ръка на Цацаров делото за клевета срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, заведено от съдия Мирослава Тодорова още преди то да бъде разпределено. Председател на Районния съд пък стана Иван Калибацев – до тогава шеф на РС – Асеновград.

Източници на „Съдебни репортажи” от съдебния регион на Пловдив и във ВСС заявиха, че сигурен фаворит за поста председател на Пловдивския апелативен съд е дългогодишната заместничка на Сотир Цацаров Магдалина Иванова. Ако съветът спази традицията, административните ръководители на трите пловдивски съдилища ще бъдат магистрати без ден стаж на съответното ниво или външни за съда, който оглавяват, но пък ползващи се с подкрепата на главния прокурор.

И двамата кандидати са оценени възможно най-високо в атестациите си – получават максималния брой точки като административни ръководители – 150 т. Кариерата и на Чамбов, и на Иванова преминава предимно като ръководители на съд. Георги Чамбов е бил заместник-председател на ОС-Пловдив в периода 1998-2001 г., от 2004-та до 2009 г. е заместник в АС-Пловдив, а сега се бори за втори мандат начело на съда. Магдалина Иванова е била зам.-председател на Районния съд в Пловдив, а след това зам.-председател в окръжния съд и преди Хаджиев да бъде избран за титуляр на мястото на Цацаров, съдията беше и.ф. председател.

В концепциите си двамата не предвиждат сериозни организационни промени. Това, според съдии от Пловдив, се дължи на добрата организация в съда. Съдия Чамбов изтъква, че командироването на магистрати от долните инстанции следва да е изключение, но не може да се избегне. Това обаче създава сериозни трудности в Районния и окръжния съд в града, където се наблюдава остра кадрова необезпеченост, която пряко влияе на натовареността на съдиите. Освен това, отбелязва той, ограниченият бюджет на съда налага алтернативни решения като трансформация на щатове в администрацията и съвместяване на функции.

По темата за случайното разпределение на делата досегашният председател отбелязва, че от началото на мандата му е направена промяна в организацията – създаден е единен център за случайно разпределение и е премахната практиката различни видове дела да се разпределят от различните деловодства. „Така на практика се подобри контролът върху механизма за електронно разпределение на случаен принцип, осигури се спазване на другото законово изискване – делата да се разпределят съобразно поредността на постъпването им и се преодоля рискът от случайни грешки и манипулиране процеса на разпределяне“, пише в концепцията си Чамбов. Тази система е ускорила съдопроизводство, като е наложила времеви стандарти за движението на делата от постъпването им до разпределението на съдиите-докладчици. Отбелязано е и подобреното правораздаване в съда – за последните три години между 82 и 96 % от делата приключват в тримесечен срок, а между 80-86% от актовете са потвърдени. Чамбов изтъква и част от технологичните подобрения в съда – въведен е пощенски сървър, чрез който се изпращат съобщения, доклади и заповеди към съдиите и администрацията, а системата отчита прочитането им. В съда действа и система за контрол върху бюджета.

Сериозно внимание съдия Чамбов обръща и на процеса по атестиране на магистрати, като предлага намаляване на постъпващите дела на съдиите, които изготвят атестациите или участват в конкурсни комисии. Предвиждат се и допълнителни обучения и срещи съвместно с Комисията по предложенията и атестирането. Председателят предлага и създаване на регистър на публикуваните решения на съда в Страсбург.

Другата кандидатка за поста, сочена за фаворитка, набляга на архитектурните изменения на сградата на съда, като отбелязва, че това се налага заради недостига на помещения. Така например съдия Иванова предлага реконструкция на една от залите, ползвани от Районния съд в града, която е с висок таван и обем от 250 кв.м. В нея има 300 седящи места. Кандидатът предлага залата да бъде преградена хоризонтално и вертикално така, че в нея да бъдат отделени три съдебни зали, две помещения за деловодства и една адвокатска стая. Освен това предвижда изграждане на стълбище към една от залите на АС-Пловдив. Това било необходимо, тъй като сега конвоираните лица минават през коридора, където се намират съдийските кабинети, за да стигнат до нея. Според нея е необходимо да бъде изграден и паркинг, който да обслужва Съдебната палата в Пловдив. В съда, предвижда съдия Иванова, ще бъдат обособени и помещение за отдих на служителите, гардеробна за тогите на адвокатите и прокурорите и отделно отделение или обезопасени щкафове за веществените доказателства.

Кандидатът смята да въведе и промени в организацията на съда, като най-съществената от тях е намаляване на числеността на зам.-председателите. От трима те ще станат двама, като след анализ ще се прецени кой от заместниците да стане редови съдия. Съдия Иванова се мотивира с намаляването на постъпленията на делата и допълва, че ако се прецени, че председателят на Наказателното отделение е ненужен, то тя като председател на съда ще съвместява и неговите функции. Другият вариант, предложен от нея, е един заместник, който да ръководи и Търговското и Гражданското отделение. Ще бъдат съкратени и щатовете на пазача и един от двамата шофьори в съда, като щатовете ще преминат или към специализираната администрация или към тази на другите съдилища в палатата. Що се касае до публичността съдия Иванова има и новаторска идея – съдебните заседания да се предават пряко по „телевизионен канал“ при желание от страна на медиите. В концепцията е записано също намерението служебните служители да преминат обучение по жестомимичен език, за да могат да обслужват хора с увреждания на слуха.

Най-сериозни критики в концепцията на зам.-окръжния съдия е към системата за случайно разпределение на делата. В Апелативния съд е въведен програмния продукт „Паралел Кодинов”, който обаче, според съдия Иванова трябвало да се смени. Тя се позовава на проверка на ВКС, за която „Съдебни репортажи“ писа. В доклада на ВКС се казва, че би трябвало да бъдат прецизирани и термините, които се използват от системата. Например, според съдиите от ВКС, е недопустимо да има записи от рода на: „контролирано случайно разпределение”, които „внушават съмнения за манипулация на избора”, или „разпределението се извършва на принципа на закона за големите числа” – което „препраща към несъществуващи или неприложими математически принципи”.

Именно върху тези констатации и факта, че промяна на продукта не е настъпила, се позовава Магдалина Иванова. Целта на принципа за случайно разпределение на делата е да осигури прозрачност и да изключи в максимална степен съмненията за манипулация, сочи в концепцията си тя и допълва: „Считам, че сега използваният програмен продукт не осъществява тази цел“. Затова в съда ще се въведе друг „по-съвършен програмен продукт” LawChoice, защото тази система, пише съдия Иванова, е доказала предимствата си и се ползва в по-голяма част от съдилищата и е съвместима с бъдещата обща база данни на ВСС, за разлика от сега използвания продукт, който бил „бутиков“. Както „Съдебни репортажи“ писа, проверки от неправителствени организации и членове на ВСС на системата „LawChoice“, показаха, че тъкмо този програмен продукт е най-уязвим за външни манипулации, тъй като те са лесни, а не оставят никаква следа.

Съдия Иванова смята да въведе и нови правила за случайния подбор, защото сега делата се разпределят от служител в „Регистратура“, а според новите правила, приети от ВСС, това можело да прави само административният ръководител или посочен от него съдия.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

VSS

Болничен отложи избора на председател на Районен съд – Благоевград

Снимка: Дневник

Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
Снимка: Дневник

След неубедително изслушване и куп въпроси без отговор: ВСС преизбра Даниела Дончева за председател на Софийския апелативен съд

Снимка: Дарик

Софийски командирован съд: Kак се командироват съдии в най-големия апелативен съд

Снимка: Дневник

Има ли нарушение на процедурата в конкурса за председател на Софийския апелативен съд?

В САС 1/3 от съдиите са командировани с еднолична заповед на председателя Даниела Дончева по неясни критерии
Снимка: Дневник

Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката

Вашият коментар