ВСС най-накрая задължи административните ръководители да гледат дела

Спор в съвета дали с новите правила не се надхвърлят правомощията на кадровия орган
29-05-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие решение, с което определи минимален праг на дела, които административните ръководители в съдебната система трябва да гледат. Освен това шефовете на съдилищата трябва да участват в разглеждането на всички групи дела. Изключение от тези правила може да има само при наличие на извънредни обстоятелства, свързани с натовареността на административните ръководители. Тогава председателят на по-горестоящия съд може с мотивирана заповед да определи процент на натовареност на председателя на съответния съд под минимума, определен с решението на съвета.

Преди повече от месец предложението на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт бе върнато след възражения на главния прокурор Сотир Цацаров и члена на ВСС Галя Георгиева. Тогава съветът прие само анализа на натовареността на съдебните шефове и техните заместници. Документът открива стряскащи разлики между броя дела, които разглеждат ръководствата на съдилищата. Както „Съдебни репортажи” писа, досега натовареността на председателите зависеше от тяхната добросъвестност. През 2010 г. предишният състав на ВСС прие решение, в което препоръча какъв процент натовареност трябва да имат председателите на съдилищата спрямо техните редови колеги, но данните показаха, че често съдебните шефове се освобождават почти напълно от същинската съдийска работа. Други път изкуствено завишават натовареността си – като си определят да участват в разглеждането на най-леките дела – например споразумения или заповедни производства.

„Установяват се от констатациите, че в част от съдилищата процентът на натовареност на председателите и заместник-председателите се определя не като цяло за всички постъпили дела за разглеждане от съответната материя, а се определя като процент натовареност в определени групи от делата, обичайно от частни производства, които са бързо ликвидни и се отличават с по-малка фактическа и правна сложност. По този начин се симулира изкуствена натовареност”, сочи документът. В част от съдилищата пък не са издадени изобщо нарочни заповеди, които да определят процента на натовареност с дела на председателите и заместник-председателите.

Решението срещна отпор и днес. Категорично против въвеждане на задължителен праг бе председателят на Върховния административен съд Георги Колев, който посочи, че така съветът излиза извън правомощията си, определени в Закона за съдебната власт, а решението дава сигнал, че ВСС избира недобросъвестни ръководители, които не си разпределят дела. Затова и предложи вместо да се задължават съдебните шефове да има минимален процент натовареност, да им се препоръча какъв процент дела следва да разглеждат.

Към предложението на Колев се присъединиха Незабравка Стоева и Ясен Тодоров. Галина Карагьозова призова колегите си да гласуват решението такова, каквото е предложено от комисията, с мотив, че ВСС има задължение не само да следи натовареността в системата, но и да предприема мерки за регулирането й. Напомни, че препоръчително решение по въпроса има, но то не работи. Карагьозова бе категорична, че ако предложението за задължителен праг на натовареността събужда недоволство – то това е само у административните ръководители, а редовите магистрати са изключително доволни от него, защото „досега цялото бреме се носеше от тях“. Колев отново взе думата и каза, че не вижда неспазването на препоръките да се отразяват в атестациите на административните ръководители. Карагьозова пък му репликира, че няма как, защото се касае за препоръка, а не задължение, което е нарушено.

Соня Найденова също подкрепи председателя на ВАС като каза, че ВСС очаква от съдебните шефове да са супермени. Незабравка Стоева посочи, че съветът решава проблема отзад-напред, защото първо трябвало да се регулира натовареността на редовите магистрати, а тази на ръководителите – естествено щяла да се намести.

Минималният праг натовареност за административните ръководители на съдилищата е диференцииран съобразно големината на съдилищата и е както следва:

За апелативните съдилища:

- с щатна численост до 20 съдии и до 30 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 90% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 30 до 50 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 40 до 70 съдии и над 50 до 70 съдебни служители – 40% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;

За окръжните съдилища (вкл. военни съдилища и специализиран наказателен съд):

- с щатна численост до 20 съдии и до 45 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 90% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 45 до 60 съдебни служители – 50% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 40 до 80 съдии и над 60 до 110 съдебни служители – 40% натовареност на председателите и 60% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 80 до 200 съдии и над 110 до 400 съдебни служители – 25% натовареност на председателите и 40% натовареност на заместник-председателите;

За административните съдилища:

- с щатна численост до 10 съдии и до 40 съдебни служители – 80% натовареност на председателите и 90% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 40 до 60 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 90% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 90 съдебни служители – 50% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 90 до 170 съдебни служители – 30% натовареност на председателите и 60% натовареност на заместник-председателите;

За районните съдилища:

- с щатна численост до 5 съдии и до 20 съдебни служители – 90% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 5 до 10 съдии и над 20 до 35 съдебни служители – 80% натовареност на председателите и 90% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 35 до 60 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 90% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 80 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 80 до 150 съдебни служители – 50% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 70 до 200 съдии и над 150 съдебни служители – 25% натовареност на председателите и 40% натовареност на заместник-председателите.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

VSS

Болничен отложи избора на председател на Районен съд – Благоевград

Снимка: Дневник

Защото ви обещаха…вие ще сте председател на този съд. Или за апетитите към председателските постове в Благоевградския съдебен район

Съмненията за предрешеност на конкурсите за административни ръководители на районния и окръжния съд в Благоевград се засилват
Снимка: Дневник

След неубедително изслушване и куп въпроси без отговор: ВСС преизбра Даниела Дончева за председател на Софийския апелативен съд

Снимка: Дарик

Софийски командирован съд: Kак се командироват съдии в най-големия апелативен съд

Снимка: Дневник

Има ли нарушение на процедурата в конкурса за председател на Софийския апелативен съд?

В САС 1/3 от съдиите са командировани с еднолична заповед на председателя Даниела Дончева по неясни критерии
Снимка: Дневник

Странните кадрови решения за Благоевградския съдебен район

galina_zaharova

Съдия Галина Захарова бе избрана за председател на Върховния касационен съд

Снимка: ПРБ

ВСС доказа, че главният прокурор е недосегаем

Искането на правосъдния министър за отстраняване на Иван Гешев беше отхвърлено като недопустимо
Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката

Вашият коментар