Спряганият за фаворит за шеф на Варненския окръжен съд: Не се чувствам предубеден по делата „Петрол”

В прессъобщение с "фактологически" уточнения, целящи да опровергаят критичната концепция на един от другите кандидати, предишната председателка Ванухи Аракелян признава, че със заповед е иззела разпределени на един съдия дела
15-04-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Изпълняващият функцията председател на Варненския окръжен съд (ВОС) и кандидат за поста Марин Маринов не се чувствал предубеден по делата „Петрол”. Това е писменият отговор, който ръководителят на Търговското отделение в съда Маринов е депозирал на въпросите на Български адвокати за правата на човека, касаещи масовите отводи по производства, заведени във ВОС от акционерите Митко Събев и Денис Ершов. Пояснение – съдията си прави отвод по дело, когато е предубеден или има съмнение, че е.

Както „Съдебни репортажи” писа, в началото на ноември миналата година всички съдии от Търговското отделение на ВОС, начело с председателя му, се отвеждат от разглеждането на четири от делата „Петрол”. Това, според сайта на съда, се случва с четири определения на председателя на отделението Марин Маринов, в което по списък са посочени всички съдии, които си правят отвод. В определението е записано, че по четирите дела е постъпила молба от адвокатите на Ершов с искане за отвод на всички съдии от ТО при ВОС поради изразени съмнения в предубеденост и негативно отношение към клиентите им. „По посочените четири търговски дела отвод са си правили всички съдии от ВОС, ТО, като са излагали в съответните определения собствените си основания. Гореизложеното налага извода, че не може да бъде формиран състав сред съдиите на ТО при ВОС, който да разглежда делата с посочените предмети”, се казва в определенията, към които е приложен списък на отвелите се съдии.

Странното е, че от една страна съдия Маринов сочи, че всеки съдия е изразил собствени основания в съответните определения, (такива не са налични на сайта), а от друга страна ги отвежда повторно с едно общо свое определение. Според закона обаче определението за отвода е индивидуален, самостоятелен акт на всеки съдия и е спорно дали с подобен род “групови” определения могат да се отвеждат цели отделения в съдилищата.

В публикувания днес отговор на въпроса защо се е отвел от делата на „Петрол”, а преди две години ги е разглеждал, съдия Маринов казва, че това е било предизвикано от съмненията на адвокатите на Денис Ершов в предубеденост. „Оставането ми в списъка за разпределение на делата, както и на други съдии от отделението, които не са се отвели, би създало впечатление у страните, че се ограничава кръга на случаен избор и се търси удобен съдия, каквито впечатления са останали у адвокатите на Ершов”, сочи Маринов и добавя, че нито едно негово решение по делата „Петрол” не е отменено от горната инстанция. Кандидатът заявява, че не познава Ершов лично, а Митко Събев е виждал веднъж по служебен повод преди три години и половина в сградата на съда, при негово посещение с адвоката му при председателя на ВОС (тогава Ванухи Аракелян – б. а.). „Помня, че искаше среща с председателката, която замествах. Обясних му, че тя е в отпуск и го насочих към деловодството, защото желаеше да прави някакви справки. Не съм имал срещи по лични поводи и разговори с никого от тях”, се казва в отговора на Маринов.

Що се касае до отвода на цялото отделение, кандидатът признава, че „няма такова понятие колективен отвод”, а преценката затова е на всеки съдия. Но посочва, че одобрява практиката на отвод на цели съдилища и отделения, когато се разглежда случай, в който е замесен роднина на някои от съдиите или когато има съмнения за предубеденост.

Съдията отговаря и на въпроса дали има родствена връзка с някого от членовете на ВСС чрез цитиране на изискванията в процесуалните закони, които определят степента на близост при родствена връзка и връзка по сватовство, приети като основание за задължителен отвод на съдията – съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена до четвърта степен или по сватовство до трета степен. „След като законите определят тези нива на близост, като основание за отвод, намирам, че наличието на такива обстоятелства биха могли да бъдат тълкувани като конфликт на интереси. В тзи връзка ви уведомявам, че няма лице, с когото да имам такава близост, който не само да е член на ВСС, но и да е юрист”, казва Маринов и допълва, че няма съпруга – член на ВСС, няма роднина по права линия, по съребрена до четвърта степен – член на ВСС и не му е известно да се намира в отношение на сватовство до трета степен с член на ВСС.

Ден преди да бъдат публикувани отговорите на Маринов в сайта „Афера” излезе информация, че Маринов е втори братовчед на члена на съвета Каролина Михайлова (преди това съдия във ВОС), а този тип роднинска връзка не попада в описаните от него. Потърсен за коментар от „Съдебни репортажи” Маринов категорично отрече да е братовчед на Михайлова или да има роднинска връзка с нея.

По-късно през деня във Фейсбук страницата „Съдебна палата Варна” бе публикувано становище на председателя на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян по повод описани проблеми в организацията на съда от другия кандидат за поста Диана Христова в Гражданското отделение на ВОС (Аракелян доскоро оглавяваше ВОС – б.а.), отправено от членовете на ВСС. По същество изнесените от Христова данни злепоставят ръководството на съда, част от което е бил и Маринов. Останалата част от административния екип на ВОС – председателя Аракелян и другият й заместник и председател на Гражданското отделение Милен Славов – наскоро бяха повишени в степен – двамата оглавиха Варненския апелативен съд – Аракелян като председател, а Славов като заместник.

В концепцията си Христова твърди, че всички частни граждански дела по молби за обезпечения се разпределят между четири съдии, което поставя въпроса за възможна предвидимост на случайния подбор, а трима от тях са разглеждали и исковете по Закона за отнемане на имущество, както и обезпеченията по тях.

Останалите съдии не разглеждат такива дела. Съдия Хритова допълва, че през 2009 година е сезирала ръководството и за това, че 22 искови молби от Комисията „Кушлев” са разпределени на нейния съдебен състав, по 16 от тях липсват протоколи за случаен принцип, а делата попадат при нея, след като трима съдии са преместени във второинстанционните състави в отделението (в Гражданското отделение на ВОС има първоинстанционни и второинстанционни състави). По останалите дела протокол за случайно разпределение има, но то се оказва не особено случайно – защото разбивката по видове дела, определена от ръководството, не позволява те да се паднат на друг състав. Делата са обособени дори по признак – контролираща страна, т.е. дела с участие на Варненска окръжна прокуратура, и така компютърното разпределение ги изпраща винаги при един и същи съдия.

В становището съдия Аракелян посочва, че отделянето на първоинстанционни и второинстанционни състави в Гражданското отделение на ВОС е било необходимо заради постъпването на повече второинстанционни дела и липсата на съдебни зали.

В подробното становище са цитирани постъпленията на делата, образувани по искове на Комисията „Кушлев” по състави, с признанието, че действително до ноември 2009 г. всички те са разпределяни на състава на съдия Даниела Христова, а след това – начетирите първоинстанционни състава. Съдия Аракелян сочи и друго – с нейна заповед от януари 2012 г. е разпоредено всички висящи производства по граждански дела, образувани по Закона за отнемане на имущество, разпределени на съдия Нейко Димитров като докладчик, да се преразпределят с програмата за случайно разпределение на делата между останалите съдии на ГО, разглеждащи първоинстанционни граждански дела. Съдия Нейко Димитров е бил изключен от програмата за случайно разпределение на делата за дела с посочения предмет.

„Заповедта е мотивирана с констатациите в Заповед № РД-0037/16.01.12г. на Председателя на ВОС за наличието на основание за предприемане на административни действия в организация на работата на отделението. С последната е отчетено, че всички определения на съдия Нейко Димитров, с които са прекратени дела по искове по ЗОИПДППД /отм./ (Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност – б.а.) или са отхвърлени искания за допускане на обезпечения на бъдещи искове по този закон, са отменени от АпС-Варна”, е записано в становището на Аракелян. Уточнено е също, че един от основните аргументи на съдия Димитров „при мотивиране на горните актове е свързан с въпроса относно причинната връзка на извършена от ответника престъпна дейност с предходните факти на придобиване на описаното в иска/искането имущество”. Заради образуването на тълкувателно дело пред ВКС по въпроса, зам.-председателят на отделението Милен Славов е направил предложение да се прецени необходимостта от отпадане на предприетите мерки и делата по да разпределят между всички първоинстанционни граждански съдии, допълва, Аракелян.

Съвсем отделен въпрос е обаче дали председател на съд може да изземва определен вид дела от един съдия с мотив, че всички актове по тях са отменени от горната инстанция, която освен това не е и Върховният касационен съд. По същество становището на Ванухи Аракелян (трети мандат председател на съд) е прецедент – от една страна, защото тя вече не оглавява ВОС, а от друга – защото е явна подкрепа за сочения за фаворит кандидат. Поставените в концепцията на съдия Христова въпроси не са маловажни, доколкото смущават монолитното спокойствие на ВСС и създават съмнение в успешността на двата предишни мандата на Аракелян на ръководния пост, както и в качествата на нейните заместници – един, от които има амбицията да я наследи.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

41 коментара

Вашият коментар