След намесата на главния прокурор ВСС не прие предложената минимална норма за разглеждане на дела от шефовете на съдилища

Съветът повторно уволни съдия Мария Иванова
10-04-2014; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Висшият съдебен съвет (ВСС) бойкотира предложението на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт за определяне на задължителен минимален праг на дела, които председателите на съдилищата в страната трябва да разглеждат. Идеята получи само два гласа „за” – на председателя на комисията, която извърши анализа на натовареността на ръководители на съдилищата и техните заместници, Калин Калпакчиев и на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Галина Карагьозова.

Против задължителния праг на натовареност се обявиха главният прокурор Сотир Цацаров и бившата пловдивска съдийка Галя Георгиева. Мотивът за възражението бе, че в предложението на комисията е определен твърде висок процент натовареност на председателите на окръжните съдилища и заместниците им. Двамата се солидаризираха около тезата, че предложената 100% натовареност на заместниците на административните ръководители в окръжните съдилища, ще откаже съдиите да искат ръководни позиции. По предложение на председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев съветът отложи задължителните правила и реши те да бъдат широко обсъдени, а след това приети.

Анализът на натовареността на съдебните шефове и техните заместници открива стряскащи разлики между броя дела, които разглеждат ръководствата на съдилищата. Както „Съдебни репортажи” писа, досега натовареността на председателите зависеше от тяхната добросъвестност. През 2010 г. предишният състав на ВСС прие решение, в което препоръча какъв процент натовареност трябва да имат председателите на съдилищата спрямо техните редови колеги, но данните показаха, че често съдебните шефове се освобождават почти напълно от същинската съдийска работа. Именно такива са и констатациите в анализа – „налице са различни практики, които водят до заобикаляне на решението на ВСС по протокол № 25 от 1 юли 2010 г.”

„Установяват се от констатациите, че в част от съдилищата процентът на натовареност на председателите и заместник-председателите се определя не като цяло за всички постъпили дела за разглеждане от съответната материя, а се определя като процент натовареност в определени групи от делата, обичайно от частни производства, които са бързо ликвидни и се отличават с по-малка фактическа и правна сложност. По този начин се симулира изкуствена натовареност”, сочи документът. В част от съдилищата пък не са издадени изобщо нарочни заповеди, които да определят процента на натовареност с дела на председателите и заместник-председателите.

Затова, с цел да унифицират практиката и да наложат стандарт на съдебните шефове, от комисията предлагат въвеждане на минимален праг дела, които те трябва да разглеждат. Проблемът стои от години и е най-виден в софийския съдебен район, където редовите съдии работят в условия на свръхнатовареност. Както „Съдебни репортажи” писа, в Софийския градски съд, например, един редови съдия разглежда близо 250 дела на година, докато председателката на съда Владимира Янева е посочила, че не й се разпределят дела. Шефът на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов пък не гледа дела по същество, а влиза по производства по мерки за неотклонение.

След анализ на данните комисията е предложила на съвета председателите и заместник-председателите на съдилищата да участват в разпределението на всички групи дела в програмата за случайно разпределение, а процентът на натовареност на председателите и заместник-председателите на съдилищата да се определя с мотивирана заповед на председателя на съда, в която конкретно да се отчита обемът на административната дейност в съответния орган на съдебна власт.

Що се касае до минималния процент натовареност, от комисията са направили разбивка:

За апелативните съдилища:

- с щатна численост до 20 съдии и до 30 съдебни служители – председателите да разглеждат 70% от делата на редовите съдии, а заместниците да са наравно – на 100% натовареност;
- с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 30 до 50 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80 % натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 40 до 70 съдии и над 50 до 70 съдебни служители – 40% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;

За окръжните съдилища (вкл. военни съдилища и специализиран наказателен съд):

- с щатна численост до 20 съдии и до 45 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 45 до 60 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 40 до 80 съдии и над 60 до 110 съдебни служители – 50% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 80 до 200 съдии и над 110 до 400 съдебни служители – 30% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;

За административните съдилища:

- с щатна численост до 10 съдии и до 40 съдебни служители – 100% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 40 до 60 съдебни служители – 80% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 90 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 90 до 170 съдебни служители – 40% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-председателите;

За районните съдилища:

- с щатна численост до 5 съдии и до 20 съдебни служители – 100% натовареност на председателите и заместник-председателите;
- с щатна численост над 5 до 10 съдии и над 20 до 35 съдебни служители – 90% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 35 до 60 съдебни служители – 80% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 80 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 80 до 150 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;
- с щатна численост над 70 до 200 съдии и над 150 съдебни служители – 30% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите.

Освен това данните са показали, че при определяне на конкретния процент на разпределени дела не се отчитат относимите обективни фактори – големината на съдебния орган, броят на съдиите и съдебните служители, наличието на съдебен администратор и/или административен секретар, които намаляват административната работа на председателите, обемът на специфичната административна дейност. Например – при анализа на данните за съответните районни, окръжни, административни, апелативни съдилища, включително и относно броя на съдебните служители се забелязва необяснима диспропорция между съдилища с еднакъв или близък брой съдии и съответния им брой служители. Затова, сочат от комисията, в бъдеще се налага извършване на задълбочен преглед на съотношението на броя съдии и съдебни служители с оглед равномерното и справедливо разпределение на ресурсите между съдилищата в страната.

Анализът на натовареността на шефовете на прокуратурите и техните заместници и предложенията за задължителна бройка дела, които трябва да разглеждат, не срещна отпор. На заседанието главният прокурор в прав текст заяви, че анализът е бил съгласуван с него и той няма забележки. След това членовете на ВСС при гласуването откликнаха на одобрението на Цацаров.

В началото на годината Цацаров е издал заповед, с която определя задължително натоварване на ръководителите от 50%. Под този минимум ръководителите могат да „паднат” само с писмено разрешение на главния прокурор, но не могат да разглеждат по-малко от 30% от делата, които гледат колегите им.

Разлики в натовареността обаче има и в прокуратурата, а причината е сходна с тази при съдебните шефове – някои от ръководители гледат дела само от един вид. В различните прокуратури пък делата са отделяни по групи, като някъде те достигат до 29 групи, а на други места делата са разделяни само на две групи. „Несправедлив по отношение на редовите прокурори, а и по отношение на останалите административни ръководители на прокуратури и заместниците им, в рамките на едно и също инстанционно ниво и натоварени приблизително еднакво прокуратури, е различният процент на натовареност и участие в брой групи за случайното разпределение на административните ръководители и на заместниците им”, сочи анализът на комисията. Оттам допълват, че е „трудно защитим – с оглед запазване на професионалната квалификация на административните ръководители и заместниците им, фактът на участието на административен ръководител или на заместниците му само в “група на ръководството” или в групи, свързани само с преписки от компетентността на административния ръководител и не по същество на прокурорската дейност”. Или с други думи – прокурорските началници си разпределят дела, които не изискват работа.

ВСС повторно уволни съдията, наложила несъществуващи обезпечения на „Труд” и „24 часа”

На днешното си заседание ВСС отново наложи най-тежкото дисциплинарно наказание на съдия Мария Иванова (Георгиева) от Софийския градски съд. Дисциплинарното производство срещу Иванова започна през ноември 2011 г. – още по времето на миналия ВСС, след като гръмва скандалът с наложените от нея обезпечителни мерки в полза на австрийското дружество БГ “Приватинвест”. Наред с първоначално наложените възбрана и запор на движимо и недвижимо имущество на “Медийна група България – холдинг” ООД (издател на вестниците “Труд” и “24 часа”), съдия Мария Иванова осигурява правото на директора на австрийската фирма да назначи особен представител в издателската фирма и дъщерните й дружества – т.е. намесва се в управлението на дружеството.

Както „Съдебни репортажи” писа, съдийката бе уволнена през април миналата година – близо две години след като Инспекторатът към ВСС (ИВСС) извърши проверка на гражданските дела и обезпечителните производства, разгледани от магистрата през 2011 г., и установи множеството нарушения при работата на съдийката. Актът на ИВСС констатира, че някои от действията на съдийката твърде много приличат на умишлено заобикаляне на принципа за случайно разпределение на делата в СГС, а съдът потвърди, че в част от проверените дела Иванова е превишила правораздавателната си власт.

Въпреки това и тричленният, и петчленният състав на Върховния административен съд прецениха, че решението на ВСС за уволнението трябва да бъде отменено, тъй като съветът бе допуснал съществени процесуални нарушения при взимането му – част от членовете на съвета, гласували „за” уволнението на магистрата, са били предубедени. Причината е, че петима от настоящите кадровици са бивши инспектори от този състав на Инспектората, който е внесъл предложението за наказание. Става дума за Незабравка Стоева, Мария Кузманова, Милка Итова, Ясен Тодоров и Васил Петров. Съдът сочи също, че без гласовете на бившите инспектори, съветът не би могъл да постигне мнозинство, за да наложи най-тежкото наказание на Иванова. Освен това по време на обсъждането на наказанието в залата е присъствал главният съдебен инспектор Ана Караиванова, която е взела и участие в дискусията. ВАС приема, че това нарушава правото на равнопоставеност на дисциплинарно преследваните магистрати, тъй като те не участват в обсъжданията.

Месеци, след като ВСС не повиши съдия Костадинка Недкова заради висяща дисциплинарка, съветът не й наложи никакво наказание по нея

Кадровиците решиха също да не наказват съдията от Върховния касационен съд (ВКС) Костадинка Недкова. Срещу нея течеше дисциплинарно производство за забавени дела, което стана повод съветът първоначално да откаже да я повиши до върховен съдия. През юли миналата година ВСС трябваше да гласува назначенията на магистратите, спечелили конкурси за ВКС, ВАС и ВАП. Съдия Недкова, която бе командирована във ВКС по предложение на съдиите от ВКС заради изключителните си професионални качества, бе класирана на първо място с отлична оценка.

Преди гласуването обаче членът на ВСС Каролина Михайлова взима думата и посочва, че срещу съдийката има образувано (но не приключило) дисциплинарно производство за забавени дела. След това Михайлова прочита предложението за наказание на Недкова, въпреки че според Закона за съдебната власт има тайна върху дисциплинарните производства на магистрати заради презумцията за невинност. После Михайлова на основата на прочетения документ, в който е преписано становище на Инспектората към ВСС (ИВСС), заключва, че оценената с 6-ца от върховните съдии Костадинка Недкова няма професионалните качества да бъде повишена. За повишаването на Недкова гласуват 11 от членовете на ВСС при необходими 13 гласа.

Впоследствие съдийката обжалва решението на кадровиците и ВАС го отменя с аргумент, че неприключилото дисциплинарно производство не доказва липса на професионални качества на магистрата, нито предложението на вносителя за налагане на наказание може да се ползва с „презумпция за вярност на направените в него фактически констатации”. Скастрени от съда, кадровиците ревизираха решението и повишиха Недкова. Четири месеца по-късно изводите на ВАС се потвърждават, тъй като кадровиците не възприеха предложението на дисциплинарния състав за наказание „забележка” и не наложиха никаква санкция на съдия Недкова.

11 от кадровиците се подписаха за започване на „разследване” срещу шефа на Спецпрокуратурата Светлозар Костов

По предложение на единадесет от членовете на ВСС (Ясен Тодоров, Димитър Узунов, Галя Георгиева, Светла Петкова, Милка Итова, Васил Петров, Михаил Кожарев, Мария Кузманова, Румен Боев, Каролина Неделчева, Даниела Костова), срещу шефа на Специализираната прокуратура Светлозар Костов започва дисциплинарно производство. През ноември Костов се яви на конкурса за шеф на Апелативната специализирана прокуратура, но нито един от кадровиците не му гласува доверие. Липсата на подкрепа към себе си шефът на Спецпрокуратурата обясни със смяна на конюктурата.
Името на Костов се свързва най-вече със забележката му след осъдителната присъда на Максим Стависки:„Вързахме кънките на Стависки”, споразумението, което постигна прокуратурата по делото срещу наркобоса Митьо Очите (заради което е награден с пистолет от вътрешния министър Румен Петков през 2008 г.) и с факта, че като наблюдаващ прокурор по делото „Октопод” бе освободен от работа по други дела.

Две години преди конкурса за шеф на Апелативната спецпрокуратура Костов е подкрепен от 15 членове на съвета за поста ръководител на Специализираната прокуратура, включително от тогавашния главен прокурор Борис Велчев, въпреки че оценката от атестацията му е „добра” с цифрово изражение 76 точки. Любопитен е фактът, че Костов оспорва почти всички констатации в атестацията си, като твърди, че Помощната атестационна комисия (ПАК) е „прикривала достоверна информация” за него, действала е предубедено, „вписвала е неверни данни” за работата му, а целта е била Костов „да не пречи на правилния кандидат” за окръжен прокурор. На конкурса тогава освен него се явява и Даниела Чапкънова, която е обвинена от Костов, че нарочно не предоставя коректни данни на ПАК, тъй като двамата се явяват конкуренти за поста.

По време на сегашната процедура Светлозар Костов също има претенции към другия кандидат за шеф на Апелативната спецпрокуратура и през април подава сигнал във ВСС срещу нея. В него твърди, че Попова е назначила проверка на ръководената от него прокуратура (в качеството й на и.ф. административен ръководител на АпСП) и с това „е нарушила принципа на почтеност и е настъпил конфликт на интереси – използвала е служебното си положение, за да влияе в частен интерес”. По сигнала Етичната комисия е извършила проверка, която не е установила провинение от страна на Попова.

Редовите прокурори от Спецпрокуратурата пък на няколко пъти изпратиха писма до ВСС, в които твърдяха, че начинът, по който Светлозар Костов управлява структурата буквално е отровил работната атмосфера.

Изказванията на Костов провокираха ответна реакция срещу него – председателят на Етичната комисия Ясен Тодоров даде специална пресконференция, на която опроверга „внушенията” на прокурора, че конкурсът за шеф на Апелативната спецпрокуратура е бил нагласен, а по-късно в огласяваната от Светлозар Костов прокуратурата бе назначена ревизия, която показа смущаващи факти – съмнения за манипулиране на случайния подбор на прокурорите, което не оставя следи.

За проблема с ненадеждността на системата за случайно разпределение на делата „LawChoice” отдавна алармират неправителствените организации и Съюзът на съдиите. Съвместните проверки за случайното разпределение на делата показаха, че системата може да се манипулира без това да остава следа. Въпреки това от ВСС игнорираха констатациите за пробив в софтуера и въведоха непроверена от външни експерти доработка на „LawChoice”.

Проверяващите в спецпрокуратурата установили, че до манипулация на системата се стигало с простичко архивиране на папките на софтуера и нагласяване на бройката на делата. След като конкретното дело се падне на „избрания” прокурор, системният администратор възстановявал първоначалните данни.

От думите на главния прокурор Сотир Цацаров днес пък се разбра, че започналото разследване срещу Костов вероятно ще бъде последвано от второ. “Освен това дисциплинарно производство, което е предмет на работа на комисия на ВСС, най-вероятно съвсем скоро, по повод други нарушения, ще реагирам и аз”, каза Сотир Цацаров и обясни, че данните от проверките на ИВСС в Спецпрокуратурата се припокривали с изводите от ревизията на Инспектората към Върховната касационна прокуратура. Същевременно необичайно големият брой на вносителите на първото предложение за наказание (11) е предвестник и на резултата от започналото днес дисциплинарно производство. Освен това част от вносителите са избрани и за членове на дисциплинарния състав, който ще съди Костов.

Цацаров ще прави нов преглед на архивите на дела срещу длъжностни лица и органи на власт

Главният прокурор съобщи също, че в момента се извършва преглед на всички висящи дела за корупционни престъпления, образувани в окръжните прокуратури в страната. “Оказва се, че има дела срещу доста крупни фигури от местен мащаб – кметове на морски общини, както има и сигнали на ДАНС, които са касаели корупционно поведение. Те са престояли в определени прокуратури без каквото и да е движение, дори без да е назначена формална проверка по тях”, посочи Цацаров и допълни, че някои от делата са престояли между 3 и 7 месеца без обвинителите да работят по тях.

“На местата, където има сигнали, трябва да бъде направена проверка. Не може да има сигнал да речем за кмет на община, той да е влязъл в съответната прокуратура и седем месеца по него да няма реакция. Не казвам репресия, а реакция – или образувана проверка или досъдебно производство. Това не е нормално”, каза Цацаров. До края на април резултатите от проверката трябва да бъдат обявени публично.

Главният прокурор намекна също, че не е изключено бившият премиер Бойко Борисов да получи обвинение за полетите на Авиоотряд 28. На 1 април прокуратурата внесе в съда делото срещу бившия шеф на правителствения авиоотряд Пенчо Пенчев за длъжностно престъпление. Според обвинителния акт от 26 ноември 2009 г. до 17 юни м.г. в при условията на продължавано престъпление, Пенчо Пенчев е нарушил служебните си задължения по Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и Устройствения правилник на Авиоотряд 28, като е издал заповеди за изпълнение на полети за нуждите на лица, които нямат това право според Закона за гражданското въздухоплаване.

“Работи се по линия не само по това кой е нарушавал действащите регламенти, а и кой е изисквал извършването на тези нарушения. За да използваш такси и да не го платиш, първо трябва да го поръчаш, то няма да дойде само”, обясни главният прокурор с уточнението, че Борисов е “важна фигура” в разследването. И уточни, че прокуратурата ще установява не само преките извършители на престъпленията, но и подбудителите.

Цацаров обаче се застрахова като каза, че развитието по делото за „Авиоотряд 28” „Няма да е около изборите”. „Може и да е след тях. Дайте да си вършим нормално работата”, отсече главният прокурор. Миналата година, 12 дни преди извънредните парламентарни избори, прокуратурата съобщи, че бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е извършил престъпление.

Освен това, прогнозира Цацаров, разследването за полетите на военни самолети и хеликоптери в страната и чужбина, които не са били за целите на въоръжените сили, извършвани по време на управлението на ГЕРБ, също ще завърши с обвинителен акт.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

Вашият коментар