Проблемът с натовареността на мегасъдилищата в София няма да се реши с механично увеличаване на щата

17-04-2014; категория: Новини; автор: galina.girginova;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Механичното увеличаване на щата няма да реши отдавна известния проблем със свръхнатовареността на софийските съдилища. Това са изводите от Анализа на натовареността, изготвен от ресорната комисия във Висшия съдебен съвет (ВСС) и приет на днешното заседание на кадровия орган на съдебната власт. При представянето му председателят на Комисията по натовареността Калин Калпакчиев даде стряскащ пример – за да се изравни натовареността на съдиите от Софийския районен съд със средната за страната в районните съдилища, е необходимо щатът на съдиите в него да се увеличи със 177 бройки. Или с други думи – да се назначат почти още толкова съдии, колкото в момента работят там. В момента на съдия от СРС се падат около 70 дела за решаване на месец, докато в другите районни съдилища един съдия решава двойно по-малко дела.

Затова са необходими комплексни мерки, защото нито финансовата ситуация, нито проблемът със сградния фонд позволяват подобно увеличение на щата в най-големия районен съд в страната. Калпакчиев изтъкна и друг сериозен аргумент – такива мегасъдилища не могат да се управляват ефективно, защото в тях работят 200 съдии и 500 служители в различни сгради в София. „Затова спрямо СРС, доколкото в този съд ситуацията е уникална и несравнима с другите съдилища в България, е необходимо да се приложи специфично и комплексно решение. Освен увеличаването на щатните длъжности за съдии следва да се предложи пакет от мерки, свързани с промяна в законодателството, така че изключителната подсъдност на СРС по определени граждански и наказателни дела да бъде ограничена”, пише в изготвения анализ. Възможен вариант е и разделянето или преструктурирането на съдилищата, каквато практика съществува в други европейски столици.

Сред мерките, които биха могли да спомогнат за регулиране на натовареността, са подобряване на материалните и битови условия за работа на съдиите, гъвкава щатна политика по отношение на съдиите и служителите, въвеждане на възможност за мобилност на съдийските щатни длъжности, регулиране на нивото на командированите съдии чрез регулярно провеждане на конкурси за заемане на свободните длъжности, използване на съдебни помощници.

В анализа изрично се посочва, че сегашната методика за атестиране на натовареността дава дефекти – в нея основно се отчита количеството решени дела, но не и качеството и сложността им. Така реално не може да се прецени колко време отнема на един съдия да реши делото. Освен това е необходимо изработване на нови статистически шифри, които да послужат за диференцииране на различните видове дела. Калпакчиев даде за пример факта, че в момента трудно може да се определи какви дела разглеждат второинстанционните съдилища. В анализа съдилищата са разделени на групи – слабо натоварени, средно натоварени и свръхнатоварени. Като в последните на районно ниво попадат СРС, Районният съд – Бургас, Перник и Варна.

Именно това разделение предизвика критики на члена на ВСС Галя Георгиева (преди това съдия в Пловдивския окръжен съд), която възрази срещу отпадането на РС-Пловдив от групата на свръхнатоварените съдилища. По думите й в СРС се отлагат много повече дела и затова има натрупване, докато съдиите в Пловдив имали график до май, не отлагали делата, а си вършели работата по същество. Според Георгиева с това деление съветът толерира „тези, които отлагат делата”. Тя възрази и срещу неотчитането на сложността на делата – не се взимало предвид, че голяма част от тях са с внесени споразумения или заповедни производства, които не са с фактическа и правна сложност. „Анализът има нужда от преработка”, отсече Георгиева и допълни, че той трябва да бъде направен по справедливи критерии – брой постъпили, а не брой свършени дела, иначе „нямало смисъл от него”.

Допълни я Милка Итова, която предложи да се обособи и друга категория между „свръхнатоварени” и „средно натоварени”. Посочи, че изчисленията в анализа са грешни, защото, например, не е отчетено увеличението на щата в СРС с 20 бройки, прието с решение на съвета от тази година. Щатът бил увеличен и на днешното заседание, посочи тя. Итова обаче не отчете, че документът касае натовареността по данни за 2013 г. и няма как да бъде коригиран с днешна дата. „Излиза, че Районният съд в Перник е по-натоварен от СРС, където не си свършват делата”, коментира тя. За Перник натовареността била инцидентна заради заведените дела за обезщетения след земетресението там. Подобно било положението и в други районни съдилища – заради делата, свързани с вълната бежанци. Тя възрази и срещу начина, по който са анализирани данните – натовареност по щат, а не действителна натовареност. Калпакчиев на няколко пъти обясни, че в статистическите данни са посочени и двата вида.

Калпакчиев обясни, че няма друга база, на която да стъпи анализът и изрично подчерта, че новите критерии биха дали реална представа за натовареността на съдилищата. „Нито статистиката ни е статистика, нито методологията за натовареността може да бъде база”, допълни го Галина Карагьозова. Последваха предложения за допълнения, върху които се разрази сериозна дискусия, но в крайна сметка анализът бе приет с няколко изменения.

Ще бъде създадена работна група от членове на ВСС, съдии и прокурори, които да до 30 септември т.г. трябва да предложат проект за устойчиви решения за свръхнатоварените районни, окръжни и административни съдилища. По предложение на главния прокурор в нея ще участват и прокурори. Освен това до края на юни ВСС трябва да създаде специално аналитично звено, което да подпомогне реформиране на съдебната карта.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

1 коментар

  • Иванка Дончева на 18.04.2014 в 11:47:43

    Отлагането на делата също е причина съдиите да са пренатоварени! Дела се отлагат и заради неявяването на вещи лица, които, по закон, лично трябва да се явят в съдебна зала, и да защитят устно заключението си! От значение за нотовареността в съдилищата са и експертизите, които в някои случаи се правят немалко време, и заради това дела се отлагат!

    Отговор

Вашият отговор на Иванка Дончева Отказ