Съюзът на съдиите за протестите в Пловдив: Абсолютно недопустимо е на съда да се оказва натиск преди решаване на делото

ВСС е длъжен да не допуска решенията на съда да бъдат ползвани за политически цели и създаване на етническо напрежение между българските граждани
17-02-2014; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дарик

Снимка: Дарик

Натискът, който се оказва на съда, по делото за собствеността на „Куршум джамия” в Карлово е абсолютно недопустим. Това се казва в отворено писмо на Съюза на съдиите, в което съсловната организация призовава за пореден път Висшият съдебен съвет (ВСС) да защити категорично независимостта на съда. Писмото е по повод протестите, които се състояха в Пловдив в деня, в който Пловдивският апелативен съд разглеждаше делото за собствеността на „Куршум джамия” в град Карлово. В края на миналата година Окръжният съд в Пловдив призна архитектурния паметник от XV век в центъра на Карлово за собственост на Главното мюфтийство, а сега делото се гледа на втора инстанция.

На 14 февруари пред Съдебната палата в Пловдив се събраха над 2000 души, но протестът ескалира, когато футболни агитки атакуваха „Джумая джамия”, потрошиха прозорците на сградата и насочиха агресията си към сградите на мюфтийството и турското посолство. Над 120 души бяха задържани, а прокуратурата започна разследване за хулиганство и насаждане на омраза.

„Не оспорваме конституционно гарантираните права на гражданите на град Карлово свободно да изразяват мнението си за собствеността на “Куршум джамия”, включително чрез мирно събрание или манифестация. Считаме обаче за напълно недопустим натиска, който се упражнява върху съда, разглеждащ спора между Мюсюлманското изповедание в България и община Карлово”, се казва в позицията на съсловната организация. Оттам припомнят, че съдът е длъжен да приложи закона такъв, какъвто е приет от Народното събрание и не може да се подчинява на какъвто и да било натиск.

В писмото на съдиите се казва още, че „е крайно наложително и Висшият съдебен съвет най-после да излезе с категорично принципно становище в защита на независимостта на съда”. „Напомняме, че съгласно утвърдените европейски стандарти, основното предназначение на съдебните съвети е да отстояват независимостта на съдиите и да не допускат външно влияние върху правосъдието. Такова становище е особено необходимо в предстоящата предизборна кампания. ВСС е длъжен да не допуска решенията на съда да бъдат използвани за политически или икономически цели и още по-малко – за създаване на етническо напрежение между българските граждани”, категорични са от съсловната организация.

От съюза информират гражданите за приложимото законодателство, което съдът е длъжен да съобрази, отнасящо се до така наречените „вакъфски имоти” и междудържавните договори, по които България е страна:

„Както е известно, независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември 1908 в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново със специален манифест. С помощта на Русия е постигнато споразумение по възникналите тежки финансови проблеми между България и Турция.

През 1909 г. са подписани три протокола: Руско-турски протокол; Българо-турски протокол и Руско-български протокол. С Цариградския българо-турски протокол Турция признава независимостта на България. Документът е подписан от българския министър на търговията Андрей Ляпчев и от турския министър на външните работи Рифат паша. С протокола се признава провъзгласяването на независимостта на България от 1908 г. и се постига съгласие по всички спорни въпроси, произлезли от този акт. Уреждат се проблемите с мюсюлманските общини и вакъфските имоти в България, с компанията на Източните железници и други. В този протокол държавите са се съгласили, че религиозната свобода и свободното изпълнение на религиозните обреди ще бъдат осигурени на мюсюлманите както досега и че те ще имат същите граждански и политически права, каквито имат и останалите граждани, изповядващи други религии. България е поела задължението за доброто съхранение на недвижимите вакъфски имоти, намиращи се на нейната територия.

Този принцип на взаимно зачитане на имуществените и религиозни права на българите и турците се съдържа и в така наречената „Ангорска спогодба” /”Ангорски договор”/, подписана през 1925 г. между Царство България и Турската Република. С нея се уреждат правата на изселниците от двете държави. От името на българската държава спогодбата е подписана от Симеон Радев – тогава извънреден пратеник и пълномощен министър на България във Вашингон.

Известно е, че след 1945 г. голяма част от имотите на вероизповеданията са били отнети в полза на държавата. Известно е също така, че след 1990 г. бяха приети няколко закони, наречени „реституционни”. Един от тях – Законът за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/.Приетият през 1997 г. чл. 3, ал.2 гласи: „Възстановява се собствеността на всички юридически лица, на църкви, на манастири, на джамии, на синагоги и на други религиозни общности, на читалища и на училища, чиито имоти са били отчуждени по начин, посочен в чл. 1 и чл. 2, ал. 1 и 2. Когато юридическите лица не съществуват при влизането на този закон в сила, правото на собственост се възстановява в полза на съдружниците или на членовете им, съответно на физическите лица, които са били членове или съдружници към момента на прекратяването им, съобразно правата на всеки от тях или на техните наследници по закон.”

Разпоредба със същото съдържание е приета и през 2002 г. със Закона за вероизповеданията – § 5, който гласи:

„(1) Възстановява се собствеността на вероизповеданията върху одържавени, отчуждени, конфискувани или незаконно отнети имоти на основания, посочени в Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, в отменения чл. 21 от Закона за изповеданията, в Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността, в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени.

(2) Възстановяването на собствеността се извършва по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти с влизането в сила на този закон.

(3) За висящите дела по спорове, отнасящи се до възстановяване на собствеността на вероизповеданията, се прилагат разпоредбите на този закон със съответните препращания към другите реституционни закони.

(4) Изтеклата придобивна давност за имоти, собствеността върху които се възстановява по този закон, не се зачита и започва да тече от деня на влизането му в сила.”

В писмото се отбелязва, че когато цитираните закони са приемани, активна обществена реакция не е забелязана, а протести, ескалиращи дори до хулиганство, стават факт едва когато съдът започва да ги прилага. „На Съюза на съдиите в България е известно, че спорове за собственост върху джамии и други имоти, за които Мюсюлманското изповедание има претенции, се разглеждат в много съдилища в страната. Всеки казус е различен, защото освен цитираните международни договори и закони, приложение имат и други закони, приети в периода 1909-2002 г. Подлежат на установяване и множество факти, които имат значение за решенията на съда”, се сочи в позицията на ССБ. Оттам са категорични, че е „абсолютно недопустимо е върху съда да се упражнява натиск по съображения, различни от тези, които се съдържат в законите и събраните доказателства по делото”.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

1 коментар

  • Румяна на 17.02.2014 в 22:53:49

    http://www.youtube.com/watch?v=rE3XhhQBnGA здравейте, казвам се Румяна Демирева, живея в Пловдив и съм член на Православната църква! Както знаем всяка власт е от Бога, Бог поставя всеки човек на точното място, дава му дарованията които са му нужни, обгражда го с подходящите за него колеги, чрез които се допълва и в които най често вижда себе си, но не умее да се познае. Всичко трябва да става за Божия слава и за спасение на безсмъртната човека душа. Политиците са светската власт, а владиците и клира са духовната власт. Някога те са били в синхрон и това се нарича Симфония. Живеем в така наречените Последни времена, които ще бъдат белязани с голямо отстъпление от Бога, самото отделяне на държавната от духовната власт е израз на това наше неверие и отдалеченост от Бога! Хората убиха своя Бог и се опитват да забравят за това, даже им се иска те самите да станат богове. Някога всичко това е било - както казва Еклесиаст - което е било , пак ще бъде - Вавилонската кула, когато хората решили да стигнат до Бога и да седнат наравно с Него...разбира се не им се е удало...ето, че пак живеем в същите тези времена, когато злото се преумножи. За да разберем колко се е умножило злото, трябва да имаме критерий за това - а критерият на църквата са 10 Божии заповеди! За да проверим нашата съвест - т е гласа на Бога в нас, трябва да се самоизпитаме къде грешим по тези заповеди. Но става така, че ние дори не можем да ги разберем, защото нямаме усет за духовните неща, не можем да различим кое е грях, кое не е! Всичко това може да стане единствено и само ако има въведено Вероучение в Българските училища, място където децата от най ранна възраст ще се научат да познават Бога, да общуват с Него и ще живеят в мир и любов, в християнско единство един с друг! Да, но вие не допуснахте да се случи това с нашите деца? Искам да Ви питам, какво ще стане ако във вашите служби има човек, който вие много обичате, на който се доверявате, който благославяте и подкрепяте във всичко, но той упорито десетки години ви лъже и ви краде от вашите пари? Какво ще направите вие с този човек - няма ли да го предупредите и ако не ви чуе да го уволните? Ако не се променим и нас ще ни уволни Бог, защото никога да не забравяме, че ние сме твари, преходни и временно изпъняващи всяка длъжност, не завинаги - само временно и от това зависи съдбата ни! Точно така прави и Бог сега със вас, изпраща мене да ви предупредя да спрете да крадете, спрете да злоупотребявате и да се възползвате лично, да помислите за националните интереси и да се съюзите и да работите за българския народ, който направо мизерства. Шири се нечувана безработица, кражби, проституция, запустяват домове, селища, цели райони...хората боледуват, мизерстват....забравиха поради вас за живия Бог и се върнаха като свине в бълвочината си при екстрасенси, врачки и магьосници. Знаете ли какво е направил Бог, когато княз Борис Михаил Покръстител ни е въвел в правата вяра, а неговият син Расате е върнал народа към езичеството...той го е ослепил и го е хвърлил в тъмница. Знаете ли когато Бог е търсил праведници и не е намерил, а е намерил голямо мъжеложство и прелюбодейство, голямо беззаконие и грях в нечувани размери - тогава е избил два града с огън Содом и Гомор. Знаете ли, че хората забравиха за прочутото си българско гостоприемство, не е вече българина оня работлив човек, който знаем, знаете ли че забравихме за героите си, че променихме нашият нравствен кодекс и забравихме да бъдем добри - ей така заради Бога, а го правим само когато имаме сметка и имаме материални облаги. Знаете ли че заради вас българина не знае кой е неговият Бог, знаете ли че хората се подиграват с Божествените истини и се поругават над велики светини - знаете ли, че заради поругаването над църквата в Батак, че не искаме да приемем светците и да се смирим че църквата ще бъде дом Божий, а не музей - може да бъдем наказани с голямо бедствие? Знаете ли, че с вашето безразличие се купуват медиите от чужденци и говорят всякакви небивалици от там за достойни архиереи на БПЦ? Знаете ли, че трябва да пазите вашите поданици от нравствено и духовно разложение и да уреждате всичко това със закони, защото вие ще отговаряте за българският народ пред Бога! Не бива да приемате сурогатно майчинство, и всякакви други закони, които противоречат на Божествените истини, защото така угаждате на антихриста? Знаете ли , че най важното нещо в човешкият живот е да опазим вярата, която ни е дадена от самия Бог, истинната вяра - Православната! Знаете ли, че не бива да се месите в духовната власт, а да указвате само най голямо уважение и да подпомагате във всичко църквите и манастирите. Знаете ли как е паднал Константинопол под турска власт - първо пада църквата, и тогава и държавата - най тежък грях пред Бога е поругаването над Божествените истини - а това е приемане на уния с католиците, съвместни служби, изкушени от финансова подкрепа, от власт, от човекоугодие и други човешки страсти. Не бива да се разрешават манифестации на гейове и лисбийки, в никакъв случай не бива да се позволяват бракове на еднополовите... никакви генни инженерства и вмешателства, всичко това ще доведе единствено и само до едно - ако ние продължаваме да вървим с бодри крачки към своята гибел и отхвърляме Бога, Неговото учение и не се подпомагаме духовна и светска власт, ще паднем под робство - това се вижда във бъдещето! Ще ни постигнат най жестоки беди и болести! Ще измираме като мухи по улиците, ще дойде глад, ще хвърляме храна, ще дойдат забравени болести! Трябва да спрете да крадете, трябва да помислите за задълженията си, трябва да се християнизирате! Наближава Великия пост - трябва да се изповядате и да се причастите в литургията в църквата - за да сте добре, живи и здрави и да благослови Бог делата ви и живота ви.Освободете църквите от данъци и задължения. Въведете Вероучение в училищата. Стойте настрани от папата, той е хитър и лукав, чрез него ще дойде голяма съблазън и ще подведе много хора - католишката църква трябва да се покае и да се върне към Православната църква. Много епископи също предават църквата, влизат в икуменизъм - няма да им се размине, ще си платят много горчиво. Пръв икуменист е вселенски патриарх Вартоломей! Бог да го вразуми! Спрете медийната война против църквата - дайте и малко време да събере сили да се пребори с недостойните си служители, с доносниците си, с предателите си, не я замесвайте със служби, дайте и възможност да се стабилизира - никой да не и пречи, и ще остане жив, защото Бог ще дойде да съди света и няма да остане ненаказан нито един враг на църквата Христова, покайте се и се отвърнете от греха, изповядайте се на свещеник, за да останете живи, идват страшни времена, повярвайте ми - иде апокалипсис, той е страшен Божи съд! Не угаждайте на американците, те искат земята ни - не им я давайте, не давайте нищо наше нито на евреи, нито на турци, нито на никого, за дребни парици Бог ще ви осъди със семействата ви - бял ден няма да видите, ако не се покаете, послушайте ме - сатаната е проклет, анатема на антихриста и всички негови последователи. Направете закони, угодни за България и гражданите ни а не за чужденците, не продавайте страната ни - ако го направите - ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ!!! ПОКАЙТЕ СЕ, ДА НЕ ВИ НАСТИГА БОЖИЯТ СЪД - ЗАЩИТЕТЕ ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА И ВСИЧКИ НЕЙНИ ДУХОВНИЦИ, те са наши ходатаи и Бог ще ни накаже за несправедливите и престъпни обиди, особено ви предупреждавам за нашия владика Николай - не съучаствайте в клевети и хули, спрете всякакви заговори, оставете ни в Пловдив на мира, няма по достоен архиерей, няма по дисциплинирана и вярна общност на своя владика от Пловдивската! ВИЖТЕ КАКВО СТАВА В СВЕТА, КАК БОГ НАКАЗВА ВСИЧКИ, КОИТО ОГРАБВАТ И КРАДАТ ОТ ДРУГИТЕ - ВИЖТЕ АМЕРИКА, АНГЛИЯ И ОЩЕ КОЛКО - ЩЕ БЪДАТ СРИНАТИ СЪС КАТАКЛИЗМИ И БЕДСТВИЯ. Убойте се от Бога всички, повярвайте ми Бог е страшен!!! Бог закъснява понякога с действията си, но НИКОГА не забравя, уповавайте се само на Бога, не бойте се от хора, обичайте се!!! Въцърковете се и се отречете от всякакви други вери и ереси - няма друг бог освен Светата Троица, единствен Спасител на човешкият род - Иисус Христос - Богочовека!!! Ако се провалим падаме под робство - какво точно Бог знае и ни постигат апокалиптични наказания!!!Не се плашете от Турция и тя ще се разтресе от чудовищни катаклизми! Кръстете се в Православната вяра, който не е кръстен. Не приемайте нищо, което е в разрез с Божествените истини и закони, спазвайте Божиите заповеди, въведете Вероучение в училищата, работете за Своята Родина, а не за чужди и свои интереси! Заклеймете антихриста, Европа отхвърли Христос от своя етичен и нравствен кодекс - избра демокрацията във всичко, но ние не сме абсолютно свободни, ние сме раби Господни. Угаждайте на Бога, за да ви угоди и Той. Не правете никакви компромиси с вяра, народ и родина!!! Каквото и да ви струва!!! Имайте страх от Бога Всевишни. Приемете, че съм ви предупредила за Страшен и Божий съд, аз ще свидетелствам за това пред Бога. Молете се на Бога с Отче наш и искайте прошка за греховете си - покайте се и се променете!!! За да сте живи и сега и за вечността! АМИН! Не давайте земята ни на никого - България е избрана страна и искат да ни завладеят, не вярвайте на никого - не давайте земята ни, не предавайте вярата ни, не давайте нищо българско! анатема на предателите! анатема на антихристите! анатема на Богоотстъпниците! нито камък на турците!!!! Бог да Ви стресне и да ви вразуми, амин!

    Отговор

Вашият коментар