ВСС отново не взе мерки делата в съдилищата да се разпределят случайно

31-10-2013; категория: Новини; автор: Галина Гиргинова;

vss

Въпросът за случайното разпределение на делата ще се решава в бъдеще. Това става ясно от взетото на днешното заседание на Висшия съдебен съвет решение. Четири месеца след сформирането си работната група, назначена от ВСС, предложи на съвета да не променя решението, взето от предишен състав на ВСС през 2006 година, с което е утвърдено ползването на два софтуерни продукта за случайно разпределение на делата – LawChoice (използван в над 95% от съдилищата в страната б. а.) и модула „Латона” към програмата АСУД. Пред съвета Румен Георгиев, председател на Комисията “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” докладва, че са изработени „шест страници изисквания за техническите спецификации”, които трябва да притежава системата за случайно разпределение на делата. И допълни, че се предвижда „мощна крачка” напред – разработване на подобрение към Lawchoice, което ще позволи протоколите за случайно разпределение на делата да се изпращат към страницата на съвета. Както “Съдебни репортажи писа, големите проблеми на споменатия програмен продукт не са, че протоколи от разпределението не се изпращат към ВСС, а че има много ниска степен на защита от нерегламентирани намеси.

Георгиев каза, че се предвижда и подобряване на сигурността на програмата, а впоследствие ще се иска външен експерт да направи оценка доколко е гарантирана защитата на софтуера. На този етап обаче не е ясно какъв ще бъде експертът и как ще прави експертизата на софтуера. Ще се преценява и дали другата програма АСУД също може да се използва и дали софтуерът позволява доразработка, така че протоколите от случайното разпределение, извършвано и от неговия модул, да пристигат във ВСС.

ВСС не обсъди изобщо друга възможност – да се пригоди продуктът, изработен от “Информационно обслужване”. В съдилищата, в които работи LawChoice (около 95% от всички) се използва деловодна система, разработена от „Информационно обслужване”, в която също, както и при АСУД, има модул за случайно разпределение на делата, но той не се използва. Според автора на АСУД Марин Кошутов, с който „Съдебни репортажи” разговаря, интегритетът на модула и деловодната система дава допълнителна сигурност и пести усилия – не се налага един човек да се занимава с пренасяне на данните от едната в другата система. А възможността да се изработи изцяло нов продукт се твърди, че е оставена за в бъдеще.

Днешното решение ВСС е поредното забавяне на решението на проблема. През пролетта проверка на неправителствени организации и работна група от съвета установи, че масово използваната в съдилищата програма LawChoice е с ниско ниво на защита, а случайното разпределение може да се манипулира съвсем лесно . В същото време модулът към програмата АСУД, който се използва във Върховния касационен съд, например, работи в мрежа, редакциите оставят следа и е значително по-надежден. През юли ВСС реши да създаде работна група, която „да обсъди техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктно спазване на изискването за пълно съхранение на информацията по чл. 9 в съществуващите софтуерни продукти и предложи възможни варианти за тяхното усъвършенстване, с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност, до въвеждането на единния програмен продукт”. На практика с днешното решение на съвета не се постига нищо ново. То обаче предхожда пристигането на мисия на Европейската комисия през ноември, която следи интензивно темата.

Както „Съдебни репортажи” писа въз основа на информация на източници от съвета, ВСС възнамерява да внедри LawChoice във всички съдилища. Тази перспектива предизвиква негодувание в съдийската общност, тъй като програмата буди недоверие и няма никакви гаранции, че подобренията, чието извършване е възложено на създателя й, могат да променят съществено техническите качества на продукт, страдащ от фундаментални недостатъци.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Снимка: Дневник

След протест на съдии ВСС стопира работата с проблемната ЕИСС

До края на годината разработчикът ще трябва да отстрани пропуските и грешките в софтуера
geshev

На Националното съвещание на прокуратурата: прокурорите се възмутиха от призивите за реподбор на състава на държавното обвинение

Колкото по-обединена била прокуратурата, толкова повече били атаките към нея, приеха "делегатите" в предварително подготвена декларация
vks

ВСС отне управлението на Съдебната палата от председателя на ВКС, въпреки предупрежденията за хаос и щети

Пленумът възложи грижата за сградата на председателя на Софийския апелативен съд
sud-delo

ВСС засекрети одита за случайното разпределение на делата заради конфиденциалност и следствена тайна

Атанаска Дишева: Няма нито една констатация, че системата е пробита
Снимка: Дневник

Съдът ще гледа дела срещу неоснователни действия на администрацията по време на извънредното положение, реши Съдийската колегия

Свидетелства за съдимост ще се издават и на гише
Снимка: Дневник

Съдийската колегия изработва механизъм за реакция при посегателства срещу съдии заради зачестилите атаки срещу магистрати

Кадровиците защитиха четирима съдии, обект на атаки от страни по дела и злонамерени медийни публикации
vss

Съдийската колегия ще разследва съдия Андон Миталов. Председателят на ВКС: Знак към останалите, че за произнасяния могат да бъдат уволнявани

VSS

Съдийската колегия иска доказателства от правосъдния министър по предложението за уволнение на съдия Андон Миталов

Снимка: Дневник

Съдийската колегия ще поиска от САЩ допълнителна информация за съдия Андон Миталов

Председателят на спецсъда: Колегата се ползва с много добро име
vss

Съюзът на съдиите до ВСС: Уронва ли главният прокурор престижa на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център

Вашият коментар