Бившият министър на образованието Владимир Атанасов окончално оправдан

Съдът: Подсъдимият не само не е превишил правата си, но точно обратното – изпълнил е задълженията си
04-10-2013; категория: Дела, Новини; автор: Галина Гиргинова;
Снимка: Дневник

Снимка: Дневник

Софийският апелативен съд (САС) е потвърдил оправдателната присъда на бившия образователен министър Владимир Атанасов, който бе обвинен за престъпление по служба заради имотна сделка в комплекса „Златни пясъци”.

През януари Софийския градски съд (СГС) оправда Атанасов по обвинение, че е сключил предварителен договор с “Краун хотелс” ООД – фирма на Георги Велчев, брат на бившия финансов министър Милен Велчев, с който се заменят недвижими имоти частна държавна собственост – хотелите “Ехо” и “Мургаш” в комплекс “Златни пясъци” срещу поето задължение отфирмата да построи сграда за нуждите на Икономическия университет във Варна. За целта, според предварителния договор, на дружеството следвало да бъде учредено право на строеж върху парцел публична държавна собственост, ползван и управляван от университета. Сградата, предвидена за Колежа по туризъм във Варна, и до днес не е построена.Старите и неподдържани общежития “Ехо” и “Мургаш” пък са съборени още през 2002 г. и на тяхно място е вдигнат хотел “Хелиос”, който работи и досега.

Според обвинителния акт Атанасов е превишил правата си, като извършил действия, които влизат в компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на областния управител на Варна. От тези му действия са настъпили имуществени вреди за 454 166 лв.

Оправдателната присъда на СГС е протестирана от прокуратурата пред САС (Софийската апелативна прокуратура поддържа протеста по време на процеса), но след като втората инстанция потвърждава решението на градския съд, държавното обвинение се отказва окончателно от делото. Прокуратурата не смята за необходимо да протестира пред Върховния касационен съд.

От мотивите на тричленния състав на САС (председател Петя Шишкова, членове Христина Михова и Милена Панева) става ясно, че престъплението, в което е обвинен бившият образователен министър, е несъставомерно. С други думи прокуратурата го е преследвала за деяние, което не е престъпление. Още на първа инстанция защитата на Владимир Атанасов – адвокат Васил Василев, пледираше, че обвинителният акт е изначално несъстоятелен, тъй като предварителният договор, слючен от Атанасов, няма вещно-правно действие. “Обидно е да се твърди, че предварителният договор има вещноправно действие. Това го учим във втори курс, а вие го твърдите в обвинителен акт и дори само това го прави несъстоятелен. Този обвинителен акт тотално извращава правото”, обърна сетогава адвокат Василев към наблюдаващия прокурор Мариана Станкова. Тезата му е, че никога вреда не може да настъпи от предварителен договор, защото той само съдържа уговорка, че ще се сключи окончателен.

Именно затова съдът постановява, че дори няма необходимост от изготвяне на нова съдебно-техническа ескпертиза, която да установява пазарната стойност на двете общежития, въпреки че заключенията на предишните две експертизи не са меродавни заради използвания подход за оценка – само по документи и чрез позоваване на предполагаеми стойности.

Любопитен е също фактът, че в протеста си пред САС прокуратурата претендира, че първоинстанционният съд е приел, че двете общежития, преди да бъдат незаконно съборени от фирмата, са се рушали. съдът отбелязва, че не може да се съгласи със становището на прокуратурата – според доказателствата по делото няколко проверки са установили, че състоянието на сградите е тревожно – „липсват прозорци, врати, брави, осветителна тела, батерии, мивки, подови настилки, покривната хидроизлация е нарушена, което позволява проникване в сградите на снежни и дъждовни води, като поради това, че са оставени без охрана, сградите на хотелите са разбити, разграбени и не могат да се използват по предназначение”.

Според доказателствата по делото не Владимир Атанасов, а негов заместник основно се е занимавал с разрешаването на проблема, като е участвал в срещи с представители на Колежа по туризъм и Икономическия университет, с областния управител на Варна населено място и с представители на фирма. „От неговите показания се установява особено същественият факт, че всички разговори и действия са били насочени към това да се построи сграда за Колежа по туризъм от дружеството на брата на Милен Велчев, като в замяна на това държавата, в лицето на Икономическият университет се откаже от собствеността върху двата хотела „Е.“ и „М.“, построени върху земя, собственост на същото дружество”, мотивират се съдиите от САС и допълват, че Атанасов не е участвал в преговорите.

Освен това „предварителният договор, отнасящ се до прехвърляне на вещни права, няма вещноправно действие, тъй като с него само се подготвя такова действие”. Според съдът подписаният от подсъдимия предварителен договор не съдържа тези основни елементи, които са необходими, за да бъде обявен за окончателен и съответно да породи вещноправен ефект. Това е така, тъй като той предвижда осъществяване на бъдеща замяна на един все още непостроен имот и два, които съществуват. Тази замяна не би могла да бъде осъществена преди действително да бъде построен посочения имот.

В самия договор пък са визирани няколко допълнителни условия и изрично е посочено, че по отношение на тях действия от страна на държавата ще предприемат компетентните органи – областният управител, например. Затова съдът прави извода, че подсъдимият не е превишил властта и правата си, защото не е осъществил действия от компетентността на други органи, както твърди прокуратурата.

Съдът изрично отбелязва и друго – управлението и ползването на тези имоти е влизало в компетентността на подсъдимия като министър на образованието и науката. Именно поради това проблемът с въпросните имоти и необходимостта от сграда за нуждите на Колежа по туризъм са били обект на срещи, разговори и поредица от писма между МОН, областния управител на Варна и ръководството на Икономическия университет с представители на фирмата. „Занимавайки се с този проблем зам.-министърът и подсъдимият, в качеството му на министър, не само не са превишили правата си, но точно обратното – изпълнили са задълженията си, търсейки начин да осигурят сграда на Колежа по туризъм и то така, че да не се налага отпускане и използване на финансови средства от държавния бюджет”, категоричен е съдът. В мотивите е отбелязано също, че Икономическият университет не е разполагал със средства нито да се ремонтират основно хотелите „Ехо“ и „Мургаш“, които са били в много лошо състояние, нито със свои средства да построи нова сграда, в която да се настани колежът. „Реално, една такава замяна, каквато са уговорили подсъдимия и „Краун хотелс” би била напълно изгодна за Икономическия университет, съответно за Колежа по туризъм и за държавния бюджет като цяло”, посочва САС и допълва, че фактът, че и досега няма сграда за Колежа по туризъм не може да се вменява на бившия образователен министър, „тъй като пряко заинтересованите длъжностни лица от ръководството на Икономическия университет и Колежа по туризъм не са предприели необходимите действия, за да бъде поискано разрешение за строеж, пристрояване или надстрояване, да поискат от областния управител да обяви конкурс, при който да бъде избран изпълнител на строежа и т.н.”.

От решението става ясно също, че подсъдимият е бил освободен като министър на образованието и науката на 17.07.2003г., като срокът за изпълнението на сключения договор е изтекъл два месеца по-късно. „ При това положение, да се твърди, че подсъдимият не е извършил никакви действия, въпреки че се е „легитимирал“ като собственик на имота, е неоснователно, а и не кореспондира с доказателствата, събрани по делото, тъй като в нито един документ не е отразено, че МОН е собственик на двата хотела, както и не е налице твърдение на подсъдимия в посочения смисъл”, посочва съдът.

Това е поредното дело, означено като обществено значимо, което се проваля пред съда. Още по-притеснителен е фактът, че прокуратурата продължава тенденцията да повдига обвинения за несъставомерни деяния и така да изправя пред съда хора, които не са извършили престъпление. ПР-ефектът, който може би постига държавното обвинение при първоначалното обявяване на поредното шумно дело, обаче може да се измери в бюджетни средства – тези, които всеки, преследван незаконно, би могъл да получи като обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Нека припомним също, че прокуратурата бе блокирала плащанията на обезщетения по ЗОДОВ заради липса на средства.

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

219 коментара

 • Freeman на 13.03.2024 в 05:36:21

  Wow, amazing blog structure! How long have you been running a blog for? you made running a blog look easy. The whole look of your site is wonderful, let alone the content material! You can see similar here najlepszy sklep

  Отговор
 • Kristan на 14.03.2024 в 13:14:09

  continuously i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading now. I saw similar here: E-commerce

  Отговор
 • Katlyn на 14.03.2024 в 20:59:47

  I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for articles, thanks to web. I saw similar here: Sklep internetowy

  Отговор
 • Jarred на 22.03.2024 в 05:06:49

  Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts. I saw similar here: Najlepszy sklep

  Отговор
 • Ashley на 22.03.2024 в 06:46:09

  I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You're amazing! Thanks! I saw similar here: Sklep

  Отговор
 • Humberto на 22.03.2024 в 08:54:17

  Its like you learn my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you simply can do with a few % to force the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back. I saw similar here: E-commerce

  Отговор
 • Jenna на 24.03.2024 в 14:46:07

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos! You can read similar article here: Sklep online

  Отговор
 • Maxine на 28.03.2024 в 08:01:36

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Cheers! You can read similar article here: Najlepszy sklep

  Отговор
 • Leandra на 29.03.2024 в 10:02:29

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar art here: Najlepszy sklep

  Отговор
 • Shawn на 03.04.2024 в 11:21:52

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks! I saw similar text here: Backlink Building

  Отговор
 • Marvin на 03.04.2024 в 19:38:34

  Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it! I saw similar blog here: Scrapebox List

  Отговор
 • Kenny на 04.04.2024 в 11:56:00

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my site to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers! You can read similar article here: Auto Approve List

  Отговор
 • Noella на 06.04.2024 в 07:24:39

  Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my website to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Thanks! You can read similar blog here: Link Building

  Отговор
 • Odkryj jak на 21.05.2024 в 19:07:46

  Outstanding feature https://firmo.com.pl/wyszukiwarka-najpopularniejsze-wyszukiwarki/

  Отговор
 • Szczeg??y tutaj на 22.05.2024 в 04:48:19

  Excellent write-up https://deraspspn.pl/najpopularniejsze-wyszukiwarki-wyszukiwarka/

  Отговор
 • Chanda на 26.05.2024 в 08:24:29

  A motivating discussion is worth comment. There's no doubt that that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo subject but usually folks don't talk about these subjects. To the next! Best wishes!! Here is my website - trump mugshot coffee mug

  Отговор
 • air conditioning fitters на 05.06.2024 в 12:58:43

  I as well believe hence , perfectly indited post! . https://www.hulkshare.com/trickdomain44/

  Отговор
 • add air conditioning to house на 05.06.2024 в 13:51:27

  Nice post. I find out some thing harder on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to study content using their company writers and exercise something from their website. I’d would rather apply certain using the content in my weblog regardless of whether you do not mind. Natually I’ll provide you with a link with your web weblog. Many thanks for sharing. https://wikimapia.org/external_link?url=https://westministerhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • ductable ac installation на 05.06.2024 в 16:43:24

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it. https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://chingfordhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • air conditioner installation service near me на 05.06.2024 в 18:50:31

  I’m happy! It’s pleasant to see someone really educated about what they do. Hold up the excellent perform and I’ll return for additional! Many thanks! https://b.cari.com.my/home.php?mod=space&uid=2915924&do=profile

  Отговор
 • local air conditioning service на 05.06.2024 в 19:35:39

  You made various good points there. I did a search on the topic and found most people will have the same opinion with your blog. https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=cyclecreek71

  Отговор
 • GIfnYdsolKSMBOz на 05.06.2024 в 19:40:24

  NjyZlgmezbPx

  Отговор
 • local heroes gas engineer на 05.06.2024 в 22:00:13

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails using the same comment. Can there be in whatever way you are able to get rid of me from that service? Thanks! https://www.divephotoguide.com/user/crayonquiver94

  Отговор
 • gas engineer near me now на 05.06.2024 в 23:13:21

  Excellent ideas throughout this post, I just added this to my RSS feed. Do you have any feedback on your most recent post though? https://squareblogs.net/statecurve64/tailored-solutions-for-commercial-spaces-the-battersea-gas-engineers-pledge

  Отговор
 • local corgi registered gas fitters на 06.06.2024 в 00:08:07

  I love your blog post.. excellent shades & concept. Does a person style this web site yourself or have a person hire an attorney to make it work available for you? Plz respond seeing that I!|m looking to style by myself website as well as would want to realize wherever you received this via. many thanks https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://actongasengineers.co.uk/

  Отговор
 • gas cooker engineer на 06.06.2024 в 00:30:39

  Suffice to say, regardless of how sound that you using treating any kind of a platform, ultimately you can discover an example in places need a quantity of tutorial holding; and as well subject to how old you are abilities, using the body-weight of ones own caravan it may be a some what strenuous punch. motor movers https://squareblogs.net/sparkdegree82/behind-the-scenes-a-day-in-the-life-of-an-acton-home-heating-engineer

  Отговор
 • gas fitters на 06.06.2024 в 08:34:28

  I like what you guys at stiforp review are up to. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb stiforp review guys. I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web siteThumbs up for Stiforp Review. https://intensedebate.com/people/plateberry6

  Отговор
 • gas heating engineers in my area на 06.06.2024 в 09:50:23

  actually, i like to live in a condominium specially on the higher floors because the view is amazing. https://acharyacenter.com/user/bananabridge17

  Отговор
 • local gas central heating engineer на 06.06.2024 в 10:47:32

  I have read a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you set to create the sort of fantastic informative site. http://qooh.me/layercicada05

  Отговор
 • corgi registered gas cooker repairs на 06.06.2024 в 11:12:31

  I definitely wanted to post a simple remark in order to thank you for all the unique tips and tricks you are giving out on this website. My incredibly long internet search has finally been recognized with extremely good points to go over with my company. I ‘d say that we readers are very blessed to exist in a superb site with so many awesome people with good advice. I feel pretty happy to have come across your entire website and look forward to tons of more brilliant moments reading here. Thanks a lot once more for everything. https://anyflip.com/homepage/bthkx

  Отговор
 • local gas safe engineer на 06.06.2024 в 12:19:40

  Thanks for your blog post and discussing your own results together with us. Very well completed! I think a lot of people find it hard to understand paying attention to many controversial things associated with this topic, and your own results speak for themselves. I think several additional takeaways are the significance of following each of the ideas you presented above and being willing to be ultra unique about which one could really work for you best. Nice job. https://atavi.com/share/w7s285zhc9rq

  Отговор
 • central heating engineer на 06.06.2024 в 13:37:24

  Thanks , I have recently been searching for info about this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure concerning the source? rentacar kosova https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://brockleygasengineers.co.uk/

  Отговор
 • gas hob engineer near me на 06.06.2024 в 14:34:17

  I am perpetually thought about this, thankyou for putting up. https://maddox-michael-2.blogbright.net/quality-control-how-catford-gas-engineers-guarantees-ideal-service

  Отговор
 • gas engineer to connect cooker на 06.06.2024 в 14:57:34

  I really treasure your work , Great post. http://wiki.68edu.ru/w/-Comprehensive-Commercial-Gas-Audits-The-Camden-Town--Benefit--b

  Отговор
 • Air conditioning financing options на 06.06.2024 в 15:50:16

  There are some fascinating points in time in this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely http://forum.ressourcerie.fr/index.php?qa=user&qa_1=lakeorchid92

  Отговор
 • commercial hvac services на 06.06.2024 в 17:09:24

  maintaining a healthy weight can be tricky because it revolves around genetics and some other factors;; https://www.fundable.com/odgaard-mcdaniel

  Отговор
 • mini split ac installation на 06.06.2024 в 18:33:58

  Aw, this became an extremely good post. In idea I have to set up writing like that additionally – spending time and actual effort to make a great article… but what / things I say… I procrastinate alot through no indicates seem to go completed. https://www.metooo.it/u/6609ff48b832e211b724bfe1

  Отговор
 • local gas safe registered engineers на 06.06.2024 в 18:40:49

  Thanks for all your efforts that you have put in this. very interesting information. http://atlas.dustforce.com/user/recordskiing68

  Отговор
 • gas safe fitters на 06.06.2024 в 19:55:45

  Remarkably! It is like you read my mind! A person seem to know therefore much relating to this, exactly like you authored it in it or something. We believe which you can do with a few images they are driving the message house a bit, besides that, this is great blog. A exceptional read. I will certainly revisit once more. http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=95850

  Отговор
 • heating and air conditioning repair на 06.06.2024 в 20:02:45

  Hey can I get you designers contact info? This is an awesome skin. https://www.diybatteries.com/forums/users/frenchson83/

  Отговор
 • gas safe plumber на 06.06.2024 в 20:51:07

  The most comprehensive and very well thought out write up I have found on this subject on the net. Keep on writing, I will keep on coming by to read your new content. This is my fourth time coming by your blog. https://rentry.co/p9fgh

  Отговор
 • vaillant registered engineers на 06.06.2024 в 21:14:02

  I think other website proprietors should take this site as an model – very clean and wonderful style and design, not to mention the content. You’re an expert in this topic! http://atlas.dustforce.com/user/statedegree53

  Отговор
 • Rooftop AC unit installation на 06.06.2024 в 21:25:09

  There is noticeably a bundle to understand this. I suppose you have made specific nice points in functions also. http://netcallvoip.com/wiki/index.php?title=lundbergclemensen9937

  Отговор
 • air conditioning service на 06.06.2024 в 22:28:26

  After study many of the websites on the web site now, we genuinely much like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and will also be checking back soon. Pls consider my web site at the same time and inform me what you consider. http://forum.ressourcerie.fr/index.php?qa=user&qa_1=lightbite80

  Отговор
 • hvac near me на 06.06.2024 в 22:55:10

  You produced some decent points there. I looked on the internet for that issue and located most individuals goes along with along with your internet site. https://gps.comesa.int/forums/users/lakebull94/

  Отговор
 • ac vent cleaning на 07.06.2024 в 00:21:17

  Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way! https://wikimapia.org/external_link?url=https://belgraviahvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • gas cooker fitters near me на 07.06.2024 в 01:33:18

  You produced some decent points there. I looked on-line for your problem and discovered most individuals should go in addition to together with your site. https://daisysyellowpepper.nl/author/zebraskiing38/

  Отговор
 • ductless heating and cooling на 07.06.2024 в 01:47:10

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content! http://hawkee.com/profile/6380132/

  Отговор
 • gas safe worcester на 07.06.2024 в 02:28:59

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog! https://squareblogs.net/recordgreece61/claptons-dedication-making-sure-heat-and-comfort-throughout-the-year

  Отговор
 • i gas engineers plumbing & heating на 07.06.2024 в 02:52:10

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog glance easy. The whole look of your website is magnificent, let alone the content material! https://www.longisland.com/profile/yeardock72

  Отговор
 • Energy-efficient AC systems на 07.06.2024 в 03:15:48

  Can I just say what a aid to find somebody who actually knows what theyre talking about on the internet. You positively know tips on how to deliver a problem to mild and make it important. More folks must learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more common since you undoubtedly have the gift. https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://bellinghamhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • gas registered near me на 07.06.2024 в 07:25:52

  I am curious to find out what blog system you’re utilizing? I’m having some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations? https://www.ask-people.net/user/filecomb49

  Отговор
 • gas fitters на 07.06.2024 в 08:44:56

  hmmm, mobile marketing is quite interesting, maybe there would be some more money making oppurtunities in it;; https://learn.centa.org/forums/users/cherryfight53/

  Отговор
 • ac not blowing cold air на 07.06.2024 в 09:13:06

  I’m not certain if I agree with all of this. However, your article is very useful, and lots of people will walk away from this article feeling more educated than when they arrived. Overall, you’ve done a superb job. https://list.ly/ellingtonboykin387

  Отговор
 • independent gas engineer на 07.06.2024 в 09:41:37

  Oh my! an incredible article man. Thanks a lot Unfortunately I am experiencing issues with ur rss . Don’t know why I am struggling to subscribe it. Perhaps there is somebody getting identical rss issues? Anyone who can help kindly respond. Appreciate it https://www.designspiration.com/quiverplanet84

  Отговор
 • registered gas fitters на 07.06.2024 в 10:04:38

  I’d must check with you here. Which isn’t one thing I often do! I take pleasure in reading a post that can make folks think. Also, thanks for permitting me to comment! https://squareblogs.net/quiverdock32/comprehensive-commercial-gas-audits-the-ealing-advantage

  Отговор
 • fix central на 07.06.2024 в 10:08:56

  Glad to be one of many visitants on this awful web site : D. https://able2know.org/user/manxtitle46/

  Отговор
 • air duct cleaning services на 07.06.2024 в 10:31:53

  I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend https://www.metooo.it/u/65f3f0ca3d09f71e96b97e33

  Отговор
 • 24-hour air conditioning installation на 07.06.2024 в 11:38:56

  Its excellent as your other posts : D, regards for posting . http://digitalmaine.net/mediawiki3/index.php?title=mosersehested6758

  Отговор
 • gas safe and plumbing на 07.06.2024 в 11:41:33

  the decorative accessories that i was able to find on ebay are of bargain price. http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://eastsheengasengineers.co.uk/index.html

  Отговор
 • Latest air conditioning technology на 07.06.2024 в 12:55:19

  I have been checking out many of your posts and it’s nice stuff. I will surely bookmark your site http://wiki.68edu.ru/w/-Integrating-Air-Conditioning-Installation-with-Home-Renovation-Projects--u

  Отговор
 • commercial gas fitters на 07.06.2024 в 12:58:16

  What a great post. Thank you very much for sharing those knowledge. I will of course check it out. https://learn.centa.org/forums/users/plateairbus19/

  Отговор
 • ac compressor repair на 07.06.2024 в 13:52:21

  Some truly interesting information, well written and generally user friendly . https://able2know.org/user/shearsorchid93/

  Отговор
 • heating repair на 07.06.2024 в 14:15:49

  Wow I can’t help but love her! She is beautiful plus a really good actress. I don’t think the show V is all that good, but I watch it anyway just so I can see Morena Baccarin. And I don’t know if you’ve ever seen her do an interview but she is also rather funny and it all seems to come so natural for her. I personally never even heard of her before The V, now I’ll watch anything she’s on. https://www.longisland.com/profile/sinktaurus48

  Отговор
 • gas engineer hastings на 07.06.2024 в 14:19:36

  What your saying is completely genuine. I know that everyone should say the exact same issue, but I just think that you place it in a way that absolutely everyone can recognize. I also really like the photos you set in right here. They in shape so nicely with what youre attempting to say. Im sure youll achieve so many folks with what youve obtained to say. https://wikimapia.org/external_link?url=http://finchleycentralgasengineers.co.uk/

  Отговор
 • ac not blowing cold air на 07.06.2024 в 15:58:34

  I am glad to be a visitor of this arrant website ! , thanks for this rare info ! . https://www.divephotoguide.com/user/teampen39

  Отговор
 • home ac repair на 07.06.2024 в 17:12:31

  After study several of the web sites on your own internet site now, and I really appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and will be checking back soon. Pls consider my website likewise and told me if you agree. http://idea.informer.com/users/lakeson68/?what=personal

  Отговор
 • mini split ac installation на 07.06.2024 в 18:09:18

  The vacation trades offered are evaluated a variety of in the chosen and simply good value all around the world. Those hostels are normally based towards households which you’ll find accented via charming shores promoting crystal-clear fishing holes, concurrent of one’s Ocean. Hotels Discounts https://thehelpforum.org/members/trainslip94/activity/289214/

  Отговор
 • commercial heating engineers near me на 07.06.2024 в 18:32:15

  Great blog. Many websites like this cover subjects that can’t be found in print. https://www.divephotoguide.com/user/witchskiing28

  Отговор
 • Emergency air conditioning installation на 08.06.2024 в 11:59:45

  I really liked the review on the topic. You know how to pen down your thoughts well. Great job dear. https://anotepad.com/notes/tek2pkfs

  Отговор
 • corgi gas fitters near me на 08.06.2024 в 12:02:35

  After study just a few of the blog posts in your web site now, and I really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and shall be checking back soon. Pls try my web page as effectively and let me know what you think. https://businesspeopleclub.com/user/clefgreece90

  Отговор
 • home ac repair на 08.06.2024 в 13:16:52

  Thanks, are you looking for real estate in Sanford, FL? Learn where the deals are, get REO lists and find houses for sale in Lake Mary. http://qa.rudnik.mobi/index.php?qa=user&qa_1=rabbitbite40

  Отговор
 • trusted gas engineers на 08.06.2024 в 13:47:40

  the baby cribs should be as protected as possible and it should have additiona safety features.. https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=http://fulhamgasengineers.co.uk/

  Отговор
 • Rooftop AC unit installation на 08.06.2024 в 14:14:54

  Thanks for your wonderful post! It has long been very helpful. I hope that you’ll continue sharing your wisdom with us. https://notabug.org/pillowcarbon10

  Отговор
 • 24-hour emergency heating service на 08.06.2024 в 14:38:42

  Chaga mushroom coffee been recently brought to plenty of everything about simply because of the Ukrainian article author Alexandr Solzhenitsyn by it’s new ‘Cancer Ward’ in which traditional qualities is generally cured of a tumors on the help consume. Siberian Chaga https://www.cheaperseeker.com/u/teamdomain81

  Отговор
 • corgi gas boilers на 08.06.2024 в 16:38:11

  This will be the suitable weblog for any individual who wants to find out about this subject. You realize so considerably its almost difficult to argue with you (not that I essentially would want?-HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Outstanding stuff, just terrific! http://tupalo.com/en/users/5273539

  Отговор
 • ac technician near me на 08.06.2024 в 17:56:46

  Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated! https://www.diggerslist.com/65f7b97997b09/about

  Отговор
 • corgi registered central heating engineers на 08.06.2024 в 18:03:57

  I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic! https://te.legra.ph/Service-Continuity-Assured-Harefield-Commercial-Gas-Engineers-Upkeep-Services-08-25

  Отговор
 • heat exchanger replacement на 08.06.2024 в 19:13:13

  Woah this is just an insane amount of information, must of taken ages to compile so thanx so much for just sharing it with all of us. If your ever in any need of related information, perhaps a bit of coaching, seduction techniques or just general tips, just check out my own site! https://www.demilked.com/author/canadabolt69/

  Отговор
 • find gas engineer near me на 08.06.2024 в 19:44:23

  Great weblog here! Also your web site lots up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol. https://businesspeopleclub.com/user/talksuede93

  Отговор
 • Air conditioning financing options на 08.06.2024 в 20:11:02

  I really like your wordpress design, wherever would you down load it from? https://www.metooo.it/u/65f6af14155ee927767b993d

  Отговор
 • ac maintenance services на 08.06.2024 в 20:34:39

  Appreciate bothering to talk about this unique, Personally i think eagerly measurements and thus really enjoy figuring out regarding this unique theme. Any time prospects, any time you generate expertise, on earth would you ideas writing your personal web site utilizing even further important information? This is of great help for anyone. https://wikimapia.org/external_link?url=https://clerkenwellhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • cooker fitters near me на 08.06.2024 в 21:12:54

  I found your blog web site on google and test a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading more from you later on!… https://kjellerup-hedegaard.blogbright.net/establishing-the-thermostat-on-quality-hampton-hill-home-heating-engineers-dedication-0a

  Отговор
 • gas safe central heating engineers на 08.06.2024 в 21:37:07

  You are able to capture several well guided adventures with assorted chauffeur driven car support. Many include important loan packages and some people is going to take someone for their depend toward the mortgage place, or a trip to upstate New York. baltimore limousine rental https://acharyacenter.com/user/agendaeye72

  Отговор
 • Estella на 09.06.2024 в 05:22:14

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my website to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it! I saw similar blog here: Where to escape room

  Отговор
 • heating and cooling near me на 09.06.2024 в 08:58:23

  Just where perhaps you have discovered the source for the purpose of that write-up? Wonderful studying I have subscribed to your feed. https://privatehd.org/user/sinktaurus64/

  Отговор
 • gas engineer services на 09.06.2024 в 09:00:29

  Pretty nice post, I was doing a google search and your site came up for real estate in Altamonte Springs, FL but anyway, I have enjoyed reading it, keep it up! https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=http://highgategasengineers.co.uk/

  Отговор
 • hvac ductwork на 09.06.2024 в 10:18:04

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community might be thankful to you. https://www.webwiki.co.uk/earlsfieldhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • register new boiler with gas safe на 09.06.2024 в 10:20:30

  Mention the yr using your key words as on-line customers are fired up to have recent data. This can be a smart way of having website commenting. Your blogging site or blogs should really glance desirable, eye-catching and then the title need to be unique to ensure that viewers can’t resist reading it. https://www.demilked.com/author/plateaugust73/

  Отговор
 • duct cleaning на 09.06.2024 в 11:16:44

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say http://planforexams.com/q2a/user/lakeschool20

  Отговор
 • air quality testing на 09.06.2024 в 11:41:20

  very nice post, i undoubtedly love this fabulous website, continue it https://atavi.com/share/wk2jbjzly90l

  Отговор
 • gas safe boiler engineer на 09.06.2024 в 11:44:45

  I’d ought to talk to you here. Which is not something It’s my job to do! I enjoy reading an article which will get people to believe. Also, appreciate your permitting me to comment! http://hawkee.com/profile/5118562/

  Отговор
 • ac repair cost на 09.06.2024 в 18:24:22

  Nice post, I wonder when crosby will be back. He has been injured for so long now. https://enrouteinstitute.com/forums/users/quincetitle67/

  Отговор
 • air conditioner troubleshooting на 09.06.2024 в 19:41:57

  A person made some nice factors there. I did a search about the issue as well as discovered nearly just about all individuals goes together with together with your blog. https://able2know.org/user/wastecarbon44/

  Отговор
 • ac tune up на 09.06.2024 в 20:39:32

  There is noticeably a bundle to learn about this. I suppose you’ve made certain nice points in features also. http://wiki.68edu.ru/w/-The-Link-Between-Air-Quality-and-the-Need-for-AC-Repairs--h

  Отговор
 • gas safe lpg engineer near me на 09.06.2024 в 21:03:16

  hi. I observe that you’re most likely interested in generating quality backlinks and stuff. I’m promoting scrapebox auto approve link lists. Do you want to trade ? https://www.demilked.com/author/cherrystorm73/

  Отговор
 • tiktok downloader на 09.06.2024 в 23:23:05

  Your style is really unique compared to other folks I've read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site. http://syuriya.com/ys4/rank.cgi?mode=link&id=415&url=https://snaptik.gg/

  Отговор
 • tiktok video downloader no watermark hd на 10.06.2024 в 03:39:51

  Greetings! Very useful advice in this particular article! It's the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing! https://sikapin.id/pencarian.php?q=\223EMasih20banyak203Ca20href=22https://snaptik.gg/223EMp320juice3C/a3E20menarik20lain20yang20tak20kalah20cantik,20Runaway20Bride20and20Legally20Blonde,20which20are20now20available20to20stream20for20free20with20ads20for20US20users.&lokasi=

  Отговор
 • heating and cooling service на 10.06.2024 в 07:26:01

  Spot i’ll carry on with this write-up, I truly think this fabulous website requirements much more consideration. I’ll probably be once more to learn to read far more, appreciate your that information. http://wiki.68edu.ru/w/-Innovative-Technologies-Changing-the-Future-of-AC-Repairs--f

  Отговор
 • air conditioner maintenance near me на 10.06.2024 в 08:45:40

  That is some inspirational stuff. Never knew that opinions could be this varied. Do you still feel this way? https://www.webwiki.at/enfieldhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • gas boiler engineers in my area на 10.06.2024 в 09:45:16

  The actual challenge to become is normally you can actually SOLE check out that level of your tax discount over the internet by looking at your RATES web-site. https://www.fundable.com/vinther-herbert

  Отговор
 • air condition repair на 10.06.2024 в 09:45:31

  nowadays we would always use eco-friendly stuffs like, eco friendly foods, shoes and bags~ https://notabug.org/teamslip34

  Отговор
 • ac not cooling на 10.06.2024 в 10:10:03

  auto insurance is indeed very important, insurance can protect your property.. https://hay-glenn-3.technetbloggers.de/zoned-air-conditioning-systems-customized-cooling-for-every-room-1710897384

  Отговор
 • combi boiler engineers на 10.06.2024 в 11:07:25

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you. http://hawkee.com/profile/5126424/

  Отговор
 • boiler engineers in my area на 10.06.2024 в 12:10:03

  very nice post, i certainly love this website, persist in it https://peatix.com/user/19270116

  Отговор
 • gas safe fitters на 10.06.2024 в 12:35:14

  ther are many outdoor decors out there on the local hardware but we always use outdoor decors coming from recyclable materials* https://www.pdc.edu/?URL=https://kingstonuponthamesgasengineers.co.uk/index.html

  Отговор
 • ac vent cleaning на 10.06.2024 в 20:41:55

  every woman loves to wear those pretty but expensive diamond rings, i would love to give my girlfriend a diamond ring., http://majestixccg.com/apex-insiders/forums/users/manxapril76/

  Отговор
 • corgi gas fitters near me на 10.06.2024 в 20:43:52

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and today each time a comment is added I am four emails with the same comment. Will there be however you can get rid of me from that service? Thanks! https://peatix.com/user/19656542

  Отговор
 • duct cleaning near me на 11.06.2024 в 14:39:03

  Puis oui et aussi non. Certainement parce que on d?couvre de nouvelles sources qui citent d’identiques v?rit?s. Non parce que il n’est pas assez de reproduire ce que l’on ?tre autoris? ? retrouver avec des site internet tiers et le transposer si ais?ment: https://www.cheaperseeker.com/u/onionpen12

  Отговор
 • air conditioner maintenance near me на 11.06.2024 в 15:44:28

  Great weblog here! Also your site lots up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol http://voprosi-otveti.ru/user/potbull05

  Отговор
 • 24 hour heating repair на 11.06.2024 в 16:32:13

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I hope you write again soon! https://intensedebate.com/people/braintempo87

  Отговор
 • air conditioner maintenance на 11.06.2024 в 16:51:52

  the baby cribs should be as protected as possible and it should have additiona safety features.. https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6628887

  Отговор
 • heating and cooling service на 11.06.2024 в 17:53:40

  I simply couldn’t go away your web site prior to suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide on your visitors? Is gonna be again frequently to check up on new posts. https://telegra.ph/The-Link-Between-Air-Quality-and-the-Need-for-AC-Repairs-03-23

  Отговор
 • family heating and cooling на 11.06.2024 в 18:59:34

  We still cannot quite believe that I should have often be a type of staring at the important points positioned on your webblog. His dad we are sincerely thankful for your personal generosity and then for giving me possibility pursue our chosen profession path. Just right information I managed to get out of your web-site. https://blip.fm/trickbolt38

  Отговор
 • air conditioner installation на 11.06.2024 в 19:48:05

  It’s really a great and useful piece of information. I am happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. https://qooh.me/sinktuba88

  Отговор
 • emergency heating service near me на 11.06.2024 в 20:08:07

  F*ckin? amazing issues here. I am very satisfied to peer your post. Thanks so much and i am having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail? https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://harlesdenhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • same day ac repair на 12.06.2024 в 07:23:28

  I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye https://www.divephotoguide.com/user/rabbitclave50

  Отговор
 • ductwork cleaning на 12.06.2024 в 08:29:28

  There are a few fascinating points in time on this page but I don’t know if these center to heart. There’s some validity but I am going to take hold opinion until I check into it further. Excellent article , thanks and we want much more! Included with FeedBurner likewise https://www.webwiki.pt/hollandparkhvac.co.uk

  Отговор
 • ac vent cleaning на 12.06.2024 в 09:17:31

  you are in reality a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a wonderful job in this topic! https://www.webwiki.ch/hollowayhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • air duct cleaning на 12.06.2024 в 09:37:15

  This web page is usually a walk-through for all of the info it suited you in regards to this and didn’t know who must. Glimpse here, and you’ll undoubtedly discover it. https://cs-upgrade.top/user/shearstitle05/

  Отговор
 • gas valve replacment на 12.06.2024 в 14:37:37

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it! https://www.demilked.com/author/sinkslip65/

  Отговор
 • ac repair на 12.06.2024 в 15:43:18

  This is really appealing, You’re an incredibly effective writer. I’ve registered with your feed and furthermore , look forward to viewing all of your incredibly good write-ups. In addition, We have shared your web page throughout our social networking sites. https://vacationinsiderguide.com/user/statedirt31

  Отговор
 • heat pump repair на 12.06.2024 в 16:31:11

  I adore your wp template, exactly where do you obtain it through? https://diigo.com/0vrdat

  Отговор
 • gas valve replacment на 12.06.2024 в 16:51:23

  An impressive share, I given this onto a colleague who was simply carrying out a small analysis for this. And that he in reality bought me breakfast due to the fact I found it for him.. smile. So allow me to reword that: Thnx for your treat! But yeah Thnkx for spending plenty of time to talk about this, I’m strongly regarding it and enjoy reading much more about this topic. If you can, as you grow expertise, could you mind updating your site to comprehend details? It can be extremely ideal for me. Big thumb up just for this blog post! http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=1230267

  Отговор
 • air conditioner installation на 12.06.2024 в 18:08:53

  Nice site. On your blogs very interest and i will tell a friends. https://minecraftathome.com/minecrafthome/show_user.php?userid=18626981

  Отговор
 • Multi-family home AC installation на 12.06.2024 в 19:16:21

  This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you. https://www.demilked.com/author/sinkearth33/

  Отговор
 • ac compressor repair на 12.06.2024 в 20:05:44

  Awseome article, I am a big believer in posting comments on blogs and forums to help the blog writers know that they?€™ve added some thing of great benefit to the world wide web! https://www.demilked.com/author/sinkearth33/

  Отговор
 • emergency ac repair near me на 12.06.2024 в 20:25:58

  nice post, I really love your concept, keep posting, great day! https://www.demilked.com/author/rabbitpen74/

  Отговор
 • hvac repair на 13.06.2024 в 07:30:45

  using wooden wall decors at home is a great alternative to using those expensive metal wall decors,, http://hawkee.com/profile/6460065/

  Отговор
 • air quality testing near me на 13.06.2024 в 08:38:22

  After study several of the blog articles for your internet site now, and i also genuinely such as your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and are checking back soon. Pls take a look at my web page in addition and tell me what you believe. https://rentry.co/hsgyh72s

  Отговор
 • heating and cooling repair на 13.06.2024 в 09:27:24

  Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. http://idea.informer.com/users/beachapril07/?what=personal

  Отговор
 • Quiet air conditioning options на 13.06.2024 в 09:47:38

  pay per click programs are really great, i could earn some decent cash from it` https://www.diggerslist.com/66018d0b61ca4/about

  Отговор
 • HVAC system upgrade на 14.06.2024 в 07:17:15

  May I just say what a relief to locate somebody that actually understands what exactly theyre speaking about on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. Lots more people should read this and appreciate this side of the story. I cannot believe you are not more popular because you definitely hold the gift. https://www.dermandar.com/user/helenbarge51/

  Отговор
 • HVAC system upgrade на 14.06.2024 в 08:23:48

  Many thanks for spending some time to line this all out for people like us. This blog post has been really helpful in my opinion. https://cutt.ly/qw9CYx9F

  Отговор
 • 24 hour heating repair на 14.06.2024 в 09:12:03

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I?ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site https://www.dermandar.com/user/potdirt64/

  Отговор
 • hvac repair near me на 14.06.2024 в 09:31:35

  wedding venue beside the beach is i think the best and looks very romantic’ https://www.dermandar.com/user/catsupbite56/

  Отговор
 • HVAC system upgrade на 14.06.2024 в 11:46:35

  Excellent! I thank you your contribution to this matter. It has been insightful. my blog: palm reading guide https://wikimapia.org/external_link?url=https://wembleyhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • central air repair near me на 14.06.2024 в 12:53:05

  That’s a very good point of view, yet is just not create any kind of sence at all discussing this mather. Any kind of approach thanks as well as i had try to promote the publish towards delicius but it is very much a problem with your blogging on earth do you you should recheck this. many thanks once again. https://squareblogs.net/lightcello13/the-impact-of-air-conditioning-installation-on-indoor-air-quality

  Отговор
 • air conditioning service на 14.06.2024 в 13:41:06

  Odd this post is totaly unrelated to what I was searching google for, but it surely was indexed on the first page. I guess your doing one thing proper if Google likes you sufficient to position you on the first web page of a non comparable search. https://www.demilked.com/author/dangerclave31/

  Отговор
 • family heating and cooling на 14.06.2024 в 14:00:44

  We still cannot quite believe that We can often be a type of staring at the important points entirely on your blog post. His dad and i are sincerely thankful to one’s generosity as giving me possibility pursue our chosen profession path. I appreciate you information I obtained through the web-site. https://b.cari.com.my/home.php?mod=space&uid=2944565&do=profile

  Отговор
 • 24 hour heating and air conditioning repair near me на 14.06.2024 в 16:15:37

  The online tends to make it much easier than actually to acquire meals distribution firms.  Since they are internet, they are effortless for you to realize. You can store for what you desire proper from your unique personal pc. It is easier than ever to discover foods suppliers for Japanese cooking, this includes all those that specialize in meals such as kombu. This kelp is harvested in Japan and is very important for many Japanese dishes. If you are preparation on cooking Japanese foods, you will want to be particular that you use the freshest substances.  https://www.metooo.es/u/6604d4151694d22601ff150e

  Отговор
 • hvac system на 14.06.2024 в 17:22:00

  Shania Twain for me is the best country music singer of all times, I also like Taylor Swift but nothing will beat Shania Twain., https://rentry.co/2b6x8gkf

  Отговор
 • Residential AC unit installation на 14.06.2024 в 18:10:09

  I discovered your site website on google and check a couple of your early posts. Preserve the really good operate. I merely extra encourage Feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading far more within you later on!… http://bbarlock.com/index.php?title=peckterkildsen2952

  Отговор
 • hvac emergency service на 14.06.2024 в 18:29:55

  I see your point, and I totally appreciate your article. For what its worth I will tell all my friends about it, quite resourceful. Later. https://www.metooo.co.uk/u/66041c261694d22601fd7ff5

  Отговор
 • 24 hour heating and air conditioning repair на 14.06.2024 в 21:41:24

  very nice put up, i definitely love this web site, carry on it https://unsplash.com/@breadcreek29

  Отговор
 • ac service на 14.06.2024 в 22:47:56

  it does not take too long to learn good piano playing if you have a good piano lesson, https://www.diggerslist.com/6604fc06a20b9/about

  Отговор
 • heating and cooling near me на 15.06.2024 в 00:03:54

  I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations? https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin20Servicios20Web/DispForm.aspx?ID=7983166

  Отговор
 • 24-hour emergency heating service на 15.06.2024 в 01:10:10

  I would really love to guest post on your blog.`-,~’ https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://richmondhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • 24 hour heating repair на 15.06.2024 в 01:58:05

  Traffic Mayhem Review- Splendid article post on the blog bro. This amazing is just a completely nicely structured blog post, just the data I was searching regarding. Kudos https://www.cheaperseeker.com/u/tyvekscrew83

  Отговор
 • Cost-effective cooling solutions на 15.06.2024 в 02:17:51

  One other important aspect is that if you are an elderly person, travel insurance regarding pensioners is something you ought to really take into consideration. The old you are, greater at risk you are for making something terrible happen to you while overseas. If you are not covered by quite a few comprehensive insurance coverage, you could have some serious problems. Thanks for sharing your guidelines on this blog site. https://atavi.com/share/wkmduwzv3836

  Отговор
 • air conditioner maintenance near me на 15.06.2024 в 07:39:54

  i like to dress up my babies that is why i always buy very stylish baby clothing” https://kirkegaard-ortiz-2.technetbloggers.de/designing-with-comfort-in-mind-integrating-air-conditioning-in-architecture-1711703018

  Отговор
 • emergency air conditioner service на 15.06.2024 в 08:45:41

  Appreciation for this interesting writing. From the time that I commenced working on understanding much more with this topic, my entire life has better tremendously. I are looking at the choice of adding the opposite thing to my career for a year. For a nice and pleased with the sort of information I have gained from various websites, especially your site. I have a smaller budget to certainly obtain ebooks and video tutorials but your site is a good help to myself. https://atavi.com/share/wkmq0nz15131o

  Отговор
 • Air conditioning system design на 15.06.2024 в 09:33:23

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find someone with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that’s wanted on the web, someone with slightly originality. useful job for bringing something new to the web! http://historydb.date/index.php?title=thuesenpeele8004

  Отговор
 • air duct cleaning near me на 15.06.2024 в 09:52:57

  It’s a really amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I that can compare with discovering websites which are aware of the particular in providing you with fantastic learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining this article. Love! https://diigo.com/0vszej

  Отговор
 • after hours ac repair на 15.06.2024 в 12:46:55

  Is it your post or maybe somebody else wrote it? Because i`m thinking about this situation and i don`t know what to think about it. I`m really confused that. https://able2know.org/user/rabbitseason83/

  Отговор
 • air condition repair на 15.06.2024 в 13:53:00

  we always buy our dog supplies at least once a week from the local pet store. “ https://able2know.org/user/breadcarbon92/

  Отговор
 • air duct cleaning near me на 15.06.2024 в 14:40:51

  I do believe we have a trouble with your web site utilizing Opera internet browser. https://www.pdc.edu/?URL=https://stratfordhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • Local AC installation experts на 15.06.2024 в 15:00:23

  I’m new to your blog and i really appreciate the nice posts and great layout.`.`-, https://anotepad.com/notes/h444b8at

  Отговор
 • hvac repair на 15.06.2024 в 16:05:39

  My spouse and i happen to be actually satisfied which Raymond could handle their inspections via the tips he or she received while using the site. It is now as well as again perplexing to simply offer information that many some other folks have already been marketing. We understand we’ve mcdougal to thank for this. The kind of drawings you get, the simple internet site routing, the romances a person aid to engender ??? it really is everything amazing, and it is making our son and also us all feel that this issue is pleasurable, which is incredibly obligatory. Appreciate all! http://king-wifi.win//index.php?title=vazquezsingh3818

  Отговор
 • central air conditioner maintenance на 15.06.2024 в 17:12:38

  You made several fine points there. I did a search on the topic and found nearly all persons will have the same opinion with your blog. http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://twickenhamhvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

  Отговор
 • Air conditioning financing options на 15.06.2024 в 18:01:30

  howdy, your websites are really good. I appreciate your work https://www.metooo.co.uk/u/6607be7afac31e2602f7fd26

  Отговор
 • 24-hour emergency heating service на 15.06.2024 в 18:21:24

  After study a number of the blog posts on the web site now, i truly much like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and you will be checking back soon. Pls look at my web site likewise and tell me if you agree. http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://uxbridgehvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

  Отговор
 • 24 hour air conditioning service near me на 15.06.2024 в 21:33:24

  I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some small security problems with my latest site and I’d like to find something more risk-free. Do you have any suggestions? https://www.longisland.com/profile/shearscreek43

  Отговор
 • 24 hour air conditioning service near me на 15.06.2024 в 22:39:42

  I get here from google, but unfortunatelly I’m not found what I want. But this is a great article! THX!Kate Ruhn https://www.webwiki.ch/waterloohvac.co.uk

  Отговор
 • Commercial air conditioner installation на 15.06.2024 в 23:27:36

  The way you write, you are really a professional blogger.:~,-’ https://pbase.com/trainearth40/root

  Отговор
 • ac not turning on на 15.06.2024 в 23:47:17

  Your blog never ceases to amaze me, it is very well written and organized.–;*; https://www.diggerslist.com/6608f458e21e0/about

  Отговор
 • facade scaffolding на 19.06.2024 в 13:57:33

  This plot doesn’t reveal itself; it has to be explained. https://unsplash.com/@cubwren7

  Отговор
 • scaffolding sleeve coupler на 19.06.2024 в 14:06:51

  Spot on with this write-up, I must say i think this amazing site requirements considerably more consideration. I’ll oftimes be once again to learn a great deal more, many thanks for that information. https://tinyurl.com/4wfn3vs5

  Отговор
 • scaffolding machine на 19.06.2024 в 15:30:47

  When visiting blogs, i always look for a very nice content like yours “   https://www.prestashop.com/forums/profile/1841290-cubchina6//?tab=field_core_pfield_19

  Отговор
 • second hand scaffold tower на 19.06.2024 в 16:09:54

  Hello! I recently would wish to give a massive thumbs up for your fantastic information you could have here on this post. I’ll be returning to your blog to get more detailed soon. http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://bayswaterscaffolding.co.uk/index.html

  Отговор
 • cup lock на 19.06.2024 в 16:37:48

  Hello! I just now would choose to supply a massive thumbs up for that great info you have here with this post. We are returning to your blog site to get more detailed soon. https://is.gd/8Fqzb8

  Отговор
 • 10 foot scaffolding на 19.06.2024 в 17:05:37

  Hello there! Are you aware when they help to make virtually any extensions to assist together with SEO? I’m trying to get my personal website to rate for some targeted keywords however i’m not necessarily experiencing very good benefits. If you know of the please discuss. Be thankful! https://telegra.ph/Elevate-Your-Building-And-Construction-Professional-Scaffolding-Providers-04-04

  Отговор
 • 3 types of scaffolding на 19.06.2024 в 17:39:48

  mobile devices are always great because they always come in a handy package** https://www.webwiki.at/bayswaterscaffolding.co.uk

  Отговор
 • masonry scaffolding for sale на 19.06.2024 в 18:16:52

  I discovered your site internet site on yahoo and check a few of your early posts. Continue to keep inside the excellent operate. I just additional encourage RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading far more on your part later on!… http://yerliakor.com/user/buffetsense8/

  Отговор
 • stucco scaffolding на 19.06.2024 в 21:36:17

  What a rubbish. How can you refer to it a new web site. Customize the design, so it is going to be a bit better https://www.prestashop.com/forums/profile/1840980-cherrygas5//?tab=field_core_pfield_19

  Отговор
 • scaffolding erectors near me на 19.06.2024 в 21:59:19

  You decided not to get into extreme detail, however you presented the requirements I want to to get me thru. If you are hoping to get started with a project this really is the facts that is needed. Having more writers join the dialogue is usually a great thing. https://www.metooo.es/u/660eff6c0c22f011b86ca646

  Отговор
 • folding scaffolding на 20.06.2024 в 00:19:10

  I definitely wanted to post a small message so as to express gratitude to you for some of the amazing tips you are placing on this site. My extensive internet investigation has at the end of the day been paid with incredibly good details to talk about with my relatives. I would declare that we website visitors actually are truly fortunate to dwell in a fabulous site with so many outstanding individuals with useful things. I feel rather fortunate to have come across your webpages and look forward to some more amazing moments reading here. Thank you again for all the details. http://planforexams.com/q2a/user/nosefang8

  Отговор
 • scaffolding coupler types на 20.06.2024 в 02:24:36

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thank you! https://www.dermandar.com/user/lowguitar0/

  Отговор
 • scaffold suppliers near me на 20.06.2024 в 02:55:40

  weight loss is sometimes difficult to attain, it all depends on your motivation and genetics,, https://www.prestashop.com/forums/profile/1842162-bladebelief9//?tab=field_core_pfield_19

  Отговор
 • scaffolding erectors на 20.06.2024 в 03:19:24

  It’s difficult to find knowledgeable people on this topic, nevertheless, you sound like you know what you’re preaching about! Thanks https://cutt.ly/Ww8diRZ9

  Отговор
 • steel scaffolding for sale на 20.06.2024 в 06:47:10

  I think one of your advertisings caused my browser to resize, you might want to put that on your blacklist. https://b.cari.com.my/home.php?mod=space&uid=2968891&do=profile

  Отговор
 • duscaff на 20.06.2024 в 08:03:22

  Together with every little thing that appears to be building within this specific subject material, a significant percentage of perspectives are somewhat stimulating. On the other hand, I beg your pardon, but I can not subscribe to your whole strategy, all be it exhilarating none the less. It looks to everybody that your opinions are not totally justified and in reality you are yourself not entirely certain of the point. In any event I did enjoy examining it. https://www.metooo.es/u/660f0d4afac31e2602001a2a

  Отговор
 • suspended scaffolding на 20.06.2024 в 09:05:39

  I went over this internet site and I believe you have a lot of fantastic information, saved to favorites (:. https://www.longisland.com/profile/condorair0

  Отговор
 • base jack price на 20.06.2024 в 09:57:47

  Hi there, Might I export your own photograph and use it on my own webpage? http://mozillabd.science/index.php?title=nicolajsenvelazquez1984

  Отговор
 • 10 ft scaffolding на 20.06.2024 в 11:05:02

  Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. https://peatix.com/user/21689471

  Отговор
 • used scaffolding for sale на 20.06.2024 в 11:24:00

  Spot up with this write-up, I actually think this website needs additional consideration. I’ll more likely once again to learn to read considerably more, thank you for that information. https://xn--80adec2ampndbs9h.xn--p1ai/user/shopyellow5/

  Отговор
 • besi scaffolding на 20.06.2024 в 12:00:04

  ) The ending was repetitious and went against the grain of the better middle parts. https://www.multichain.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=ugandastorm6

  Отговор
 • second hand scaffolding towers for sale на 20.06.2024 в 12:35:44

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I’d like to see more posts like this . https://pbase.com/shoetempo2/root

  Отговор
 • multipurpose scaffold на 20.06.2024 в 13:12:55

  Hello! I merely would choose to give you a large thumbs up for any excellent information you have here during this post. I’ll be returning to your blog site to get more detailed soon. https://blogfreely.net/pvcreward6/the-benefits-and-drawbacks-of-renting-out-vs

  Отговор
 • permanent scaffolding на 20.06.2024 в 19:48:14

  This can be a huge and an very interesting write to take a look at with this enormous website. Never post any responds and now merely could not avoid https://zenwriting.net/noseclave7/lifting-to-success-hoists-and-raising-tools-solutions

  Отговор
 • scafeast на 20.06.2024 в 19:48:14

  Thank you for another excellent article. Exactly where else could anybody get that kind of data in this kind of a perfect way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am to the appear for such information and facts. https://www.metooo.co.uk/u/6610bcc9b832e211b72c4418

  Отговор
 • asiba scaffolding на 20.06.2024 в 21:38:55

  of course, diamond rings would always be the best type of wedding rings that you can give your wife;; http://hawkee.com/profile/6555429/

  Отговор
 • scaffolding for sale near me на 20.06.2024 в 23:00:48

  Good article in addition to simple to help understand explanation. How do When i try obtaining permission to help publish part on the article around my approaching e-newsletter? Giving correct credit ratings to your account this author in addition to link towards webpage would not become a dilemma. https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://hillingdonscaffolding.co.uk

  Отговор
 • peri up scaffolding на 20.06.2024 в 23:34:11

  Another thing I have really noticed is the fact that for many people, bad credit is the consequence of circumstances beyond their control. By way of example they may happen to be saddled having an illness so they really have large bills for collections. It might be due to a job loss or the inability to do the job. Sometimes divorce process can truly send the budget in an opposite direction. Thank you for sharing your thinking on this blog. https://blogfreely.net/nutquail4/scaffolding-preparation-and-design-plan-for-success

  Отговор
 • aluminium scaffolding price на 20.06.2024 в 23:34:11

  Nice post. I find out some thing much harder on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to read content off their writers and employ a little something at their store. I’d opt to apply certain using the content in my weblog regardless of whether you do not mind. Natually I’ll supply you with a link on your own internet weblog. Thanks for sharing. http://wiki.68edu.ru/w/-Advanced-Scaffold--Innovation--Structure-the-Future--b

  Отговор
 • simian scaffolding на 21.06.2024 в 07:50:27

  there are many sites on the internet that offers downloadable movies, some are even offering the latest movies* https://list.ly/nielsenbruce994

  Отговор
 • keller scaffolding на 21.06.2024 в 09:42:44

  wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made some days ago? Any positive? http://hawkee.com/profile/6556228/

  Отговор
 • jee scaffold towers на 21.06.2024 в 11:05:17

  Consequently how will you obtain the suitable jacksonville divorce attorney information? Where by is it possible to come across totally free points, programs, as well as approaches for creating wealth on the net? You might possibly shell out a large amount upon products out there online…or you may join our Money Ideas Number and today i want to promote this specific awesome tips to you absolutely cost-free. https://tinyurl.com/kcsdv3mm

  Отговор
 • north scaffold на 21.06.2024 в 11:39:04

  bed sheets that are made of flannel fabric are the best type of bed sheets, http://iot.ttu.edu.tw/members/orangefang2/activity/870098/

  Отговор
 • extension ladder scaffolding на 21.06.2024 в 16:04:58

  It might shore up better to ro along with your dealing with postpartum depression without needing paxil in case you are secured regarding it. https://www.prestashop.com/forums/profile/1845916-wealthriver1//?tab=field_core_pfield_19

  Отговор
 • skyhigh scaffolding на 21.06.2024 в 17:56:00

  Its fantastic as your other content : D, appreciate it for posting . https://www.webwiki.fr/nottinghillscaffolding.co.uk

  Отговор
 • total access scaffolding на 21.06.2024 в 19:16:11

  Proper supplementation is necessary to get the body you want! Check out my supplement advice here! https://tinyurl.com/6bw52f35

  Отговор
 • werner srs 72 на 21.06.2024 в 19:49:39

  ? quoi bon ne pas exposer les significations dites les journ?es dernieres par la chambre national? pour le moins on pourrait dialoguer selon les vrais taux https://www.divephotoguide.com/user/selfgas7

  Отговор
 • scaffold foot на 22.06.2024 в 08:53:24

  seafoods are great because they are really tasty, i think that almost all seafoods are super duper tasty` https://cutt.ly/5w4Qn0ou

  Отговор
 • scaffolding supplies на 22.06.2024 в 10:46:34

  i would love to sip a cup of green tea each morning because it contains L-theanine which calms the mind.. https://www.metooo.es/u/6614fb50fac31e260206af69

  Отговор
 • tanie pozycjonowanie stron www на 22.06.2024 в 10:52:50

  Dzi?ki za krok po kroku wyja?nienie procesu SEO. https://visual.ly/community/Infographics/business/pozycjonowanie-stron-internetowych-uk-0

  Отговор
 • second hand scaffolding на 22.06.2024 в 12:09:03

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific website. http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=navarrofield4954

  Отговор
 • shoper pozycjonowanie на 22.06.2024 в 12:36:24

  To by?y bardzo pomocne informacje na temat krok?w w SEO. https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3888788

  Отговор
 • brandsafway solutions на 22.06.2024 в 12:42:31

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot http://idea.informer.com/users/shoechina0/?what=personal

  Отговор
 • pozycjonowanie stron olx на 22.06.2024 в 13:52:23

  Nie mia?em poj?cia, ?e SEO dotyczy tak wielu aspekt?w strony. ?wietne informacje! https://www.mazafakas.com/user/profile/4364959

  Отговор
 • optymalizacja woocommerce на 22.06.2024 в 14:23:39

  Czy SEO naprawd? mo?e by? skuteczne? Ten blog sugeruje, ?e tak! https://www.hulkshare.com/coffey47coffey/

  Отговор
 • pozycjonowanie w google ile kosztuje на 23.06.2024 в 09:51:01

  Dzi?ki za jasne i zwi?z?e informacje na temat bezpiecze?stwa SEO. https://www.inventables.com/users/johnstondanielsen2107

  Отговор
 • pozycjonowanie stron na czym polega на 23.06.2024 в 11:39:37

  Bardzo przydatne informacje dla ka?dego, kto martwi si? o SEO swojej strony. https://app.web-coms.com/members/hatshadow1/activity/3358533/

  Отговор
 • tanie pozycjonowanie stron на 23.06.2024 в 12:57:49

  To przera?aj?ce, jak wiele mo?na straci? bez odpowiedniego SEO. Dzi?ki za te wa?ne informacje! https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=https://www.reddit.com/user/pozycjonowanieuk/

  Отговор
 • pozycjonowanie frazy на 23.06.2024 в 13:29:50

  Czuj? si? du?o lepiej poinformowany o SEO. Dzi?ki! https://peatix.com/user/16268430

  Отговор
 • reklama google pozycjonowanie на 23.06.2024 в 20:11:08

  Dzi?ki za praktyczne wskaz?wki dotycz?ce znalezienia wykwalifikowanego specjalisty SEO. https://datingocean.online/members/europeprose4/activity/109302/

  Отговор
 • optymalizacja strony wordpress cena на 23.06.2024 в 21:54:43

  Ten post by? dla mnie o?wieceniem na temat zagro?e? SEO. Dzi?ki! https://arto-usolie.ru/user/blueadult2/

  Отговор
 • sem pozycjonowanie на 23.06.2024 в 23:10:15

  Doceniam skupienie si? na bezpiecze?stwie, gdy mowa o SEO. http://www.linkagogo.com/go/To?url=114437576

  Отговор
 • p?atne pozycjonowanie на 23.06.2024 в 23:41:22

  Doceniam szczeg??owe wyja?nienia na temat SEO i bezpiecze?stwa. http://astrologyforum.net/user/spotbamboo0

  Отговор

Вашият коментар