СЕРИЯ “ИНСПЕКТОРАТ”

Действие второ: Повече от година и половина Владимира Янева без нови дела
02-07-2013; категория: Данните говорят, Дела; автор: Галина Гиргинова;

Колко дела гледат председателите сега
VSS
“Съдебни репортажи” направи запитване до ВСС дали се наблюдава натовареността на председателите на съдилища и получи актуална справка (всички данни може да видите в прикачения файл под текста). Въпреки препоръките на съвета от 2010 г. част от „шефовете” имат съвсем различно виждане за собствената си натовареност. Председателят на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов, например, не гледа изобщо въззивни наказателни дела по същество (Съдът е втора инстанция на окръжните съдилища в София, Монтана, Враца, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград и СГС, като основната работа на наказателните съдии, какъвто е и Пенгезов, е проверка на правилността на присъдите по делата). Председателят на САС е избрал да се натовари и то само с 20% по т.нар. частни въззивни дела (дела, образувани по междинни процесуални въпроси) и да замества понякога отсъстващи по отделни дела. Според данните, предоставени от САС на ВСС, Пенгезов е равностойно натоварен на останалите дела само по мерките за неотклонения (искания за задържане под стража).

Пенгезов има много поводи да се запише в историята на българската съдебна система – не само с това, че не върши основната работа на съдиите от неговата компетентност в САС, не проверява присъди, не чете многотомни дела, нито му се налага да пише мотиви. Срещу назначението му за председател през 2009 г. реагираха съдиите от самия съд, а Съюзът на съдиите написа открито писмо, което алармираше, че решението на ВСС е било непредсказуемо и непрозрачно (от тримата кандидати за поста той беше с най-лоши показатели, до този момент беше военен съдия и не познаваше администрирането на гражданското и търговското съдопроизводство, и беше известен, че протича по СРС-та на прокурор, свързани с корупция). Впоследствие се оказа, че дъщеря му като студентка, заедно с невръстните деца на други високопоставени магистрати, се е регистрирала на територията на община Приморско и е получила като крайно нуждаеща се право на строеж върху общински имот. Заради скандала ВСС наказа Пенгезов, но не формулира обвинението за това, че дъщерята е използвала влиянието на баща си. Върховният административен съд отмени наказанието.

В деня на безпрецедентния протест на съдии пред Висшия съдебен съвет заради уволнението на съдия Мирослава Тодорова (сигналът за забавени дела бе подаден именно от него), той привика репортерите и заяви, че решението на съвета е „смело, а протестът-напълно абсурден”. Аргументира се така: “Тодорова е мързелива жена. Не изпълнява служебните си задължения. Уволнението е заслужено”. Официалната статистика обаче показва, че Мирослава Тодорова е била сред най-натоварените съдии в Софийския градски съд като е решавала над 300 дела годишно. В същото време скри от репортерите, че като слабонатоварен военен съдия той е забавил написването на мотивите по дело близо 7 години, като го е върнал без законно основание на прокуратурата, поради което то се е забавило с още 2.

Председателят на Пловдивския апелативен съд Георги Чамбов, който е търговски съдия, има средна натовареност 27.19% (според отчетния доклад на съда за 2012 г. съдиите в Търговското отделение имат действителна натовареност към свършени дела 7.98, а Чамбов – 1.75). В Апелативния съд Велико Търново председателят Илияна Попова е с натовареност 60% по въззивни частни търговски и граждански дела (тези, образувани за изясняване на междинни процедурни въпроси) и 30 % по въззивни граждански и търговски дела (за проверка на крайните актове по същество).

Председателят на Апелативния съд във Варна Виолета Бояджиева не посочва конкретна информация за делата си на ВСС, а цитира чл. 106 (1) т. 5 от Закона за съдебната власт, според който може да председателства съдебни състави от всички отделения. От това може би се разбира, че понякога председателства състави, но не получава никакви дела. За разлика от нея, ръководителят на Апелативния съд в Бургас Яни Бахчеванов е с обща натовареност 45%.

Председателите на двете специализирани съдилища Георги Ушев и Даниела Росенова са наполовина натоварени в сравнение с редовите магистрати там. Средната натовареност на един съдия от СпНС през отчетната 2012 г. е 19,44 броя на месец, а спрямо свършените дела – 18,88 броя на месец. В горния съд средната натовареност на съдиите, изчислена спрямо възложените дела е 1,64, а спрямо решените – 1,60.

От 28-те административни съдилища в страната най-разтоварен е председателят на административния съд София-град Радостин Радков – 30% (това обаче е най-натовареният административен съд), ръководителят в Хасково Теодора Точкова е със средна натовареност от 40%, като според отчетния доклад редовите съдии там са решили 72. 92 дела средномесечно по същество за 2012 г. Останалите председатели на административни съдилища в страната работят с между 50 и 70% натовареност. Ръководителите, които получават дела колкото колегите си, са в Добрич (председател Светлана Борисова), Плевен (Димитър Първанов) и Разград (Ива Ковалакова-Стоева).

От 28 окръжни съдилища в страната само трима ръководители – на Шумен – Нели Батанова, Сливен – Къню Жеков, Русе – Даринка Алексиева не се ползват от привилегията да гледат по-малко дела. Интересно е, че в отчетния доклад на Шуменския окръжен съд е записано, че Петър Луков е със занулена натовареност, тъй като е докладчик по делото „Килърите”, а съдиите, които са в състава по това дело – с намалена натовареност. Това налага останалите наказателни съдии да поемат изцяло дежурствата през годината и съдебната ваканция, както и разглеждането на всички наказателни дела.

Ръководителите на Софийския окръжен съд (Филип Владимиров), окръжните съдилища в Ямбол – Добрин Кючуков, Стара Загора (Тоньо Тонев), Смолян (Любен Хаджииванов), Варна (Ванухи Аракелян) и Разград ( Веселин Стоянов ) са намалили постъплението си на дела с 50%.

От март месец председателите в Силистра Деян Денев и Добрич – Енчо Енчев са е с 60% натовареност, във Велико Търново Мая Маркова – с 63%, в Габрово (Севдалина Герова) – с 83,82% натовареност. В Търговище ръководителят Тихомир Петков гледа 100% само споразумения по наказателни дела. Председателят в Пазарджик Ивета Парпурова е увеличила натовареността си с 30% от март тази година. Междувременно, въпреки ниския процент на натовареност, който се отчита от компютърната система, тъкмо на нея се падат делото за убийството на сестрите Белнейски, а после и делото за проповядване на радикален ислям срещу 13-те имами. В Окръжния съд в Пловдив ръководителят (който до края на миналата година бе главният прокурор Сотир Цацаров) гледа между 25 и 100% по обособени групи дела.

Най-нисък процент натовареност имат шефовете на Софийския градски съд, където средната натовареност на председателя Владимира Янева и заместниците й е 25%. Янева изрично посочва, че това е бъдещ процент – толкова дела ще гледа, след като довърши разпределените й преди да стане административен ръководител дела. Това означава, че Янева от избора си в средата на 2011 г. до края на първото тримесечие на 2013 г. не е получавала нови дела за разглеждане по същество. Според източници на „Съдебни репортажи”, Янева има само едно висящо дело, като до миналия месец не й се разпределяни никакви други дела по обвинителни актове или за проверка на присъди на Софийския районен съд. Освен това в най-големия окръжен съд в страната правомощията по подписване на разрешения за СРС-та са прехвърлени на ръководителя на Административното отделение. Според данните за 2012 г. на съдия от СГС се падат 29 новопостъпили дела, а средномесечно са били свършвани 21 дела. Съдиите са разглеждали по 41.1 дела на месец, пише в доклада на съда. В справка от пресцентъра на съда е посочено, че Владимира Янева, която е близка приятелка на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, е приключила 17 дела за годината.

Впечатление прави, че почти всички председатели на районните съдилища в областните градове (те са сравнително по-натоварени от останалите районни съдилища), спазват препоръките на ВСС. Изключение е най-големият съд в страната – Софийският районен съд, в който председателят Методи Лалов разглежда разпределените му дела преди избора и нови не му се разпределят, заместниците му пък са разтоварени до 20%. Ръководителите на Монтанския и Русенския съд (Красимир Семов и Венцислав Василев) гледат дела на равно с редовите съдии, колегата им в Перник също, с изключение на дела от наказателно-административен характер. Наполовина натоварен е шефът във Враца Надя Пеловска-Дилкова – и във Велико Търново (в момента в майчинство), 62,36% е общата натовареност на видинския ръководител на районния съд Даниел Димитров. По-натоварени са председателите в Благоевград – Eкатерина Николова и Габрово – Диана Петракиева – с 60%, в Плевен Даниела Дилова – 70%, в Кюстендил Андрей Радев – над 80%. С най-ниска натовареност е председателят в Стара Загора Росен Чиликов – 30 (средната натовареност на съда за миналата година е близо 57 дела на съдия, тоест той е гледал близо 17 дела за година).

Председателят на Районния съд в Пловдив Веселин Хаджиев, който бе предпочетен от ВСС в предизвестен избор и оглави Окръжния съд в града след като Сотир Цацаров стана главен прокурор, е посочил, че е със 100% натовареност заповедни дела и по такива по Закона за защита на детето, произнася се по частни тъжби и искания по Закона за електронните съобщения. По отношение на делата по същество, които са основната работа на съдиите, не е посочил процент. Хаджиев се състезаваше с окръжния съдия Симен Захариев, зад чиято кандидатура застана ръководния състав на Апелативния съд в Пловдив. По време на дебатите при избора на Цацаров пък стана ясно, че Хаджиев му е донесъл на ръка делото за клевета срещу Цветан Цветанов, заведено от Мирослава Тодорова, преди да бъде разпределено на съдия-докладчик.

Председателят на районния съд във Варна Ерна Жак Якова-Павлова е посочила, че е намалила натовареността си до 40%, а по някои видове дела е 0% натоварена. Колегата й в Бургас Яна Колева гледа споразумения, а по всички останали наказателни дела е намалила натовареността си наполовина в сравнение с редовите съдии там. В Шумен председателят Емилиян Ангелов гледа наравно дела с колегите си и дава дежурства. В останалите малки съдилища, където има по двама съдии, началниците не си позволяват да гледат по-малко дела.

В Дулово шефът Николай Кънчев и заместникът му Веселин Димитров имат съответно 38 и 36% натовареност (през миналата година съдиите там са били със средното месечно натоварване от дела за разглеждане – 34,39 и съответно, натовареност по щат към свършените дела – 26,83 дела). В Радомир Кирил Баталски си е определил 23.85% по граждански дела и 26.40% по наказателни (според отчетния доклад в Радомир един съдия решава над 40 дела на месец). Председателят в Димитровград Иван Маринов също е с ниска натовареност – 23.28% наказателни, а по граждански дела – 0.42%. (по отчетен доклад средната натовареност около 40 дела). В Златоград пък председателят Ирина Кюртева е единственият съдия, а втората щатна бройка е незаета от март 2011 г.

Защо е важно председателите да гледат дела?

Първият отговор е, за да са заети с работа. И той е съвсем сериозен. Практиката през последните години показа, че безпринципната кадрова политика на Висшия съдебен съвет често издига недоказани професионалисти на ръководните постове в съдебната система. През април от проверка на ВСС и НПО се разбра, че в голямата част от съдилищата софтуерът за случайно разпределение на делата не е надежден, позволява “ръчно” насочване към определен съдия, без за това да оставя следа в паметта на системата. С други думи – дали делата честно се разпределят или стават средство за търговия с влияние, зависи от почтеността на председателя. Ако пък административните ръководители не гледат дела, съвсем естествено възниква въпросът – защо са кандидатствали да стават председатели? Какво правят в работно време, ако не са заети да мислят по собствени дела?

И още по-логично възниква и следващото питане. След като изборите за административните ръководители в ключовите съдилища са съпътствани със скандали, лобиране и съмнения за непрозрачни назначения, безнаказаното свободно работно време на председателите не е ли част от схема? Същата схема, за която, макар и рядко, се повдига завесата – председателите започват да се чувстват като привилегирована номенклатура, която е оставена на безделие (ИВСС не е предложил никой председател на съд за наказание, че повече от година не гледа дела, например), за да може, когато се наложи, да изпълнява поръчки или да “притиска” съдии.

Спомняте ли си още скандала Венета Марковска? Той се състоеше и в това, че депутат от БСП сподели пред медиите, че: “няма министър, който да не се е докоснал до нея (Марковска – б. а.) и тя като административен съдия да не му е решавала проблемите”. Това несъмнено не е могло да стане само по нейните дела, защото и тя е била с намалено постъпление. Очевидно с добро впечатление за този административен ръководител са останали всички партии, защото кандидатурата на Марковска за конституционен съдия беше внесена от РЗС (подкрепяща управляващата партия ГЕРБ) и въпреки общественото недоволство беше подкрепена от депутати от ГЕРБ, ДПС и БСП.

В същото време председателите е важно да гледат дела и заради друго. Редовите съдии в големите съдилища са поставени в условия на огромна натовареност, дори претовареност, а според данните на НИП, „бонусът” свободно време, което част от председателите си определят, не го ползват за повишаване на квалификацията си, за обсъждане на съдебната практика, за обучения на младите си колеги. Тази „дупка” и нереформираната система на администриране лесно могат да се превърнат в пробойна за корупционни възможности. Дали така не се обяснява нездравият политически и икономически интерес към административните постове?

Процент-разпр_р-ли (1)

Страници: 1 2

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Syd

Поетапно въвеждат ЕИСС по региони и според натовареността на съдилищата

Снимка: Дневник

ВСС окончателно смачка скандала „ЦУМ-гейт“ и отказа да изслуша главния съдебен инспектор за злоупотреба с право

Лозан Панов: Точкова да постъпи отговорно и да си подаде оставката
sud-delo

Пълен хаос с ЕИСС, няма да заработи до края на годината, а след това – неяснотата остава

Снимка: Дневник

ССБ: Отказът на главния съдебен инспектор да изпълни решение на съда и да оповести резултата от проверката „ЦУМ-гейт“ дискредитира ИВСС

Снимка: Дарик

Венецианската комисия за пореден път напомня, че България трябва да осигури независимо разследване на главния прокурор

Снимка: Дневник

Външен одит на ЕИСС ще има, „ама друг път“

sud-delo

Съдийската колегия осъди атака на Валери Симеонов срещу съдии от ВКС

Снимка: Дневник

Членове на ВСС видяха внушения с политически привкус в искането на Съюза на съдиите за дебат и отстраняване на главния прокурор заради действия, които рушат правовата държава

Иван Гешев отказа да участва в дискусията
Снимка: ПРБ

Иван Гешев пред депутати: Главният прокурор няма как да извърши престъпление – почти невъзможно е

Обвинител №1 не отговори конкретно на нито един въпрос за обществено значими разследвания
vss

ВСС отказа да обсъди евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор

Дебатът по искането на Съюза на съдиите ще се проведе на 22 октомври

6 коментара

Вашият коментар