Как парламентът избра инспекторат

31-01-2012; категория: Данните говорят; автор: Administrator;

Захаринка Тодорова

Мая Манолова преразказва биографията и акцентира върху големия стаж и факта, че това един от двамата предложени съдии.

Лично представяне:

Изтъква дългия си юридически стаж като съдия – непрекъснат 21 години и няколко месеца, в основата на мотивацията си – има опит и желание да погледне на съдебната система от друг ъгъл.

Въпроси

1. Искра Фидосова:Каква е Вашата мотивация да поискате в момента да кандидатствате за член на Инспектората и да прекратите временно съдийската си дейност.

Отговор: Повтаря казаното за стажа и възможността за другия поглед при промяна на професията.

Прави впечатление, че Захаринка Тодорова, също както и Виолета Николова, акцентира, че само специалист може да бъде инспектор на дела определена материя:

„Бих могла да говоря много за това, когато на съдийското бюро седи едно огромно дебело дело, по което се обжалва акт от 1999 г., образувано е 2001 г., разгледано е от мен, но е връщано, а след това е решено с окончателен акт едва през 2010 г. При това положение не може човек да не си поставя въпроса защо, къде има слабости, къде има пропуски?”

Тъкмо това е ролята на ИВСС, защото съдебната система може да даде възможност и на засегнатите държавни институции да разберат какво са направили на гражданите от 1999 – 2010.  Къде точно е проблемът за забавянето – в закона, в администратицята или в съда.
Тодорова дава хубав конкретен пример за верните перспективи на дейността на инспектората – почти напълно незасегната дейност от ИВСС до момента – но ако се върши, границата при преценката по същество и намеса в работата на съда при решаване на делото е тънка, затова може да бъде извършвана само от много компетентен инспектор, който познава дълбоко движението на конкретното дело: “Или защо един съдия, виждайки едно искане за спиране на изпълнението на една заповед, разделя производството и тръгват две независими дела едно от друго, по което съдиите винаги са пред риск да постановят два противоречащи се акта.”

Тодорова пояснява така, че наблюдението над организацията на съдебните процеси е компетентно само когато води до отстраняване на пречки да се постановяват правилни съдебни актове, които са еднакви за еднаквите случаи. И друго – проверката дали съдът владее процеса така, че е избегнал опасността да се постановяват противоречиви решения, не може да я върши прокурор, който не знае това, за което говори Захаринка Тодорова.

  1. Янаки Стоилов пита има ли решителността”, освен по чисто формалните показатели, по които се проверява движението на делата, проследявайки последователността на практиката и някои от решенията, да потърси причини, които са извън процесуални, извън законови за някои от постановените решения. Отговорът на Тодорова е положителен.
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Месец след изборите – прокуратурата знае за бюлетините толкова, колкото и преди

Цацаров и Цветанов в сблъсък заради Делян Пеевски

Прокуратурата поиска имунитета на депутата от ГЕРБ

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – втора част

Пламен Стоилов и независимостта на съдебната власт – първа част

Борислав Сарафов, сн. Дневник

Прокурорската колегия инсталира Борислав Сарафов за временен главен прокурор

Той ще ревизира исканията за сваляне на депутатски имунитети
Снимка: ПРБ

Висшият съдебен съвет отстрани главния прокурор за уронване на престижа на съдебната власт

Предложението се изпраща на президента за указ за прекратяване на мандата на Иван Гешев
vss

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ВТОРА)

Снимка: Дневник

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? (ЧАСТ ПЪРВА)

Снимка: Дневник

“Този избор изглежда предрешен“. Съдията от ВАС Добромир Андреев е новият председател на АССГ

Снимка: Bird.bg

Отложиха избора за председател на АССГ. Инспекторатът към ВСС ще проверява един от кандидатите заради твърдения за натиск по дела

Обвиненията срещу Добромир Андреев - за ходатайство по дело между „Национална лотария“ и НАП
Снимка: Bird.bg

Магистрат с „абсолютно компрометирани качества“ или „добър човек“. Кой ще оглави най-големия административен съд в страната?

vss

Заради „неверни, негативни неща“ единственият кандидат за председател на РС-Благоевград се отказа от конкурса

VSS

Без изненади: братът на бившия член на ВСС Димитър Узунов оглави Окръжния съд в Благоевград

Снимка: Дневник

Налице е позитивизъм. Как за кандидата за председател на Окръжен съд – Благоевград гласуват ръководството на съда, командированите магистрати, председатели на други съдилища, съпругата му и…той самият

Вашият коментар